İçeriğe atla

Sinek Mustafa Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sinek Mustafa Paşa, Osmanlı devlet adamı (ö. İstanbul, 1764)

Enderûn'da yetişti ve III. Mustafa'nın kız kardeşi Zeynep Sultan'la evlenerek Osmanlı sarayına damat oldu. III. Mustafa'nın tahta çıkmasından (1757) sonra hızla yükselen Mustafa Paşa, Nişancılıktan sonra 1762 yılında Vezir Kethüdâsı Mehmed Paşa'nın azledilmesiyle boşalan kaptan-ı deryalık görevine getirildi.[1] Bu görevde bir sene kaldıktan sonra azledildi ve ikinci kez Nişancı oldu.

1764’te öldü ve Şehzadebaşı’nda defnedildi.[2]

  1. ^ "Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ", Râmizpaşazâde Mehmed İzzet Bey, (haz. Cemil Sağlam), İstanbul (2021), s.72
  2. ^ "Sicill-i Osmânî", Mehmed Süreyya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul (1996), c.4, s.1208
Askerî görevi
Önce gelen:
Vezir Kethüdâsı Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1761 - 1762
Sonra gelen:
Karabağlı Süleyman Paşa