İçeriğe atla

Veli Mehmed Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Veli Mehmed Paşa (ö. 1716), Osmanlı devlet adamı.

Osmanlı saray teşkilatında Hassa Silahdarı olarak yetişen Veli Mehmed Paşa 1705 yılında Rumeli Beylerbeyliğine getirildi.

1706 yılında Kaptan-ı derya oldu. Osmanlı donanması savaş halinde bulunmazken, mutad kıyı güvenliği görevini icra etti.[1] 1706 sonunda azledilerek Bosna Beylerbeyliğine, 1711’de ise Mısır Beylerbeyliğine getirildi.

1714’te azledilen Veli Mehmed Paşa Haziran ya da Temmuz 1716'da, kethüdası Kara İbrahim Ağa ile birlikte idam edildi.[2]

  1. ^ "Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ", Râmizpaşazâde Mehmed İzzet Bey, (haz. Cemil Sağlam), İstanbul (2021), s.64
  2. ^ "Sicill-i Osmânî", Mehmed Süreyya (Editör Nuri Akbayar-Çeviren Seyit Ali Kahraman), c.4, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul (1996), s.1659
Askerî görevi
Önce gelen:
Frenk Abdurrahman Paşa
Kaptan-ı Derya
1706 - 1706
Sonra gelen:
Moralı İbrahim Paşa