Osmanlı saray teşkilatı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

1299 yılında Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren zaman içerisinde kullanmış olduğu Osmanlı saraylarında, saray teşkilatı yapılanması zaruri ihtiyaçlar sonrasında gelişme gösterdi. Kul sistemi üzerine kurulu Osmanlı devlet idaresi bey sarayından itibaren asırlarca daha farklı saraylardan yürütülmüştür. Bursa ve Edirne saraylarından sonra, İstanbul'un Fethi üzerine II. Mehmed tarafından Saray-i Atik (Eski Saray) kuruldu. Daha sonra yine II. Mehmed tarafından (Saray-ı Cedid) Topkapı Sarayı yaptırıldı.

Osmanlı devlet sistemi, Osmanlı saray teşkilatı ile yapılandırılmış ve Osmanlı sarayları padişahların hem ikamet ettikleri yer hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi.

Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı ana temada Harem, Enderûn ve Birun olarak üç kısımdan meydana gelmekteydi.