İçeriğe atla

Ahmed Ratib Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ahmed Ratib Paşa, Osmanlı devlet adamı (Yenişehir 1711-Mora, 1758)

Sadrazamlardan Topal Osman Paşa'nın oğlu olarak 1711'de Mora Yenişehir'de doğdu. Osman Paşa'nın 1733 yılında Leylan Muharebesi'nde ölmesi üzerine, Ahmed Ratib Paşa da Vezirlik unvanı aldı.

1735’te Mora Muhassılı, 1740’ta Rumeli Beylerbeyi oldu ve aynı yıl Padişah III. Ahmed'in kızlarından Ayşe Sultan'la evlendi. 1744'te Kaptan-ı deryalığa atandıktan sonra Mora ve Rumeli Beylerbeyliği, Eğriboz Muhafızlığı, Aydın Beylerbeyliği, Tırhala, Vidin ve Yanya Beylerbeyliklerinde bulundu.

1758’de Mora’da öldü. Oğlu Şemseddin Bey III. Selim'in Müneccimbaşılığı yaptı. Torunu ise şair Namık Kemal'dir.[1]

  1. ^ "Meğer Sultan’nın Müneccimbaşısı Namık Kemal’in Babasıymış", S. Aydüz, Derin Tarih, sy.44, Kasım 2015, s.108-111
Askerî görevi
Önce gelen:
Pir Mustafa Paşa
Kaptan-ı Derya
1744 - 1744
Sonra gelen:
Elçi Mirahor Mustafa Paşa