İçeriğe atla

Firari Kara Mustafa Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Firari Kara Mustafa Paşa ya da Halıcı Damadı Mustafa Paşa (ö. 1671), Osmanlı devlet adamı .

Halıcızade Mehmed Paşa'nın damadı olup, küçük yaşlarda Osmanlı sarayına girdi ve hozla yükselerek Silahdar oldu. Zurnazen Mustafa Paşa'nın 5 Mart 1656'da (dört saatliğine) Sadrazam görevine terfi ettirilmesiyle kaptan-ı deryalığa getirildi. Bununla birlikte, Osmanlı donanmasındaki sıkıntıları çözemediği için çok sayıda ayrılanlar oldu. Bu nedenle 3 Mayıs 1656'da azledildi ve Mısır Beylerbeyliği'ne getirildi. Kaptan-ı deryalığa ise Sarı Kenan Paşa getirildi.

Köprülü Mehmed Paşa'nın emriyle bu görevinden de azledilerek idama mahkûm edildi ve Halep'teyken Şam Beylerbeyi Tayyarzade Ahmed Paşa üzerine gönderildi. Bununla birlikte Halep Muhafızı Abaza Mehmed Paşa kendisine saklanmasını tavsiye etti ve Kara Mustafa Paşa da gizlice İstanbul'a kaçtı (uzun süre saklandığı için "Firari" lakabını aldı). 1661 uılında Köprülü Mehmed Paşa ölüp Sadrazamlığa Fazıl Ahmed Paşa geçince affedildi ve 1661 yılında Van, 1664-1671 arasında ise üç kez Bağdat Beylerbeyliğine getirildi. Bağdat'ta görevi başında öldü.[1]

  1. ^ "Tuhfe-I Mustafaviyye Fi Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i Aliyye", Şehrizade Mehmed Said Efendi, (haz. Davut Adlığ), Efe Akademi Yayınları (2020), s.115-116
Askerî görevi
Önce gelen:
Zurnazen Mustafa Paşa
Kaptan-ı Derya
5 Mart 1656 - 3 Mayıs 1656
Sonra gelen:
Sarı Kenan Paşa