İçeriğe atla

Mısırlızade İbrahim Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mısırlızade İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı.

1676 yılında Trablusgarp Beylerbeyi oldu. 1683 yılında ise derya beyleri zümresine dahil olarak (Osmanlı donanmasının kadırgadan kalyona geçiş sürecinde) Tersane-i Âmire'de kalyon inşasına nezaret etti. 1685 Kasım ayında Kaptan-ı derya olarak atandı ve bu mesaisini sürdürdü. 1688 Ağustos'unda azledilerek Eğriboz Muhafızlığı görevine verildi.

1690 Mart'ında ikinci kez Kaptan-ı derya olarak atandı ve 1691 Aralık ayında azledildi. 1695 yılında Venedik işgaline giren Sakız'ın kurtarılmasında Amcazade Hüseyin Paşa'yla ortak harekât icra etti. Ardından Anadolu Beylerbeyi oldu.

1697 yılında katıldığı Zenta Muharebesi'nde hayatını kaybetti.[1]

  1. ^ "Tuhfe-i Mustafaviyye Fi Beyan-ı Kapudanan-ı Devlet-i Aliyye", Şehrizade Mehmed Said Efendi, (haz. Davut Adlığ), Efe Akademi Yayınları (2020), s.127
Askerî görevi
Önce gelen:
Musahip Mustafa Paşa
Kaptan-ı Derya
1685 – 1688
Sonra gelen:
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa
Önce gelen:
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1690 – 1691
Sonra gelen:
Palabıyık Yusuf Paşa