İçeriğe atla

Eğribozlu İbrahim Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Eğribozlu İbrahim Paşa, Türk denizci ve Osmanlı kaptan-ı deryası (ö.1770).

Derya beylerindendir. Rodos mutasarrıflığı görevinden sonra 1758'de Tersane kethüdalığına getirildi. 1768 Kasım'ında Mîrimîrân rütbesiyle kaptan-ı deryalığa terfi etti. 1769 Mart'ında Vezirlik de verildi.

1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması üzerine 1769 yılında ordunun lojistik ihtiyacının karşılanması amacıyla 1769 Mayıs'ında Karadeniz'e açılan Osmanlı donanmasına[1] komuta etti.

1770 Ocak ayında kalyoncuların İstanbul'da yabancılara yönelik yağma vakalarının artması üzerine, yabancı Büyükelçiliklerin Sadâret Kaymakamı Melek Mehmed Paşa'ya ilettikleri şikayetlere istinaden, İbrahim Paşa Galata ve Pera'da gerekli güvenlik önlemlerini almaya çalıştı. Toplanan evsizler Mart ayında donanma marifetiyle Varna ve İsakçı civarına nakledilerek İsakçı'da Tuna üzerine kurulan köprünün inşaatında görevlendirildi.[2]

Bununla birlikte, Rus donanması 1770 Şubat ayında Mora civarına gelerek Mora isyanını kışkırtmasına hazırlıksız yakalanması nedeniyle, İbrahim Paşa 26 Nisan 1770'te kaptan-ı deryalıktan azledildi (yerine ise aynı yıl Çeşme Deniz Muharebesi'nde Osmanlı donanmasının felakete uğramasına neden olacak Mandalzade Hüsameddin Paşa getirildi).

1770 Nisan'ında Eğriboz Muhafızlığına getirilen İbrahim Paşa, aynı yıl öldü.[3]

  1. ^ Gazette de France, 3 Temmuz 1769
  2. ^ "From Height to Crisis: The last half century of Nizâm-ı kadîm and Ottoman society as seen by the Gazette de France, 1740-1787", Sébastien Flynn, Bilkent Üniversitesi, Ankara (2022), s.289
  3. ^ "Sicill-i Osmani", Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar), İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, ISBN 975-333-0383 C.3 s.772
Askerî görevi
Önce gelen:
Damat Melek Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1768 - 26 Nisan 1770
Sonra gelen:
Mandalzade Hüsameddin Paşa