Sarı Kenan Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sarı Kenan Paşa (ö. 16 Şubat 1659, Halep), vezirlik ve kaptan-ı deryalık görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı.

Mısır Beylerbeyi Bakırcı Ahmed Paşa’nın kölesi olup, ona hizmet ettikten bir süre sonra İstanbul’a gelerek saraya girdi. Burada rikab ağalığı, muhasiblik görevlerinden sonra üçüncü vezir oldu. Daha sonra Sultan İbrahim'in kızıyla evlendi. Sultan İbrahim'in 1648'de tahtan indirilmesi üzerine Girit'e gönderildi. 1652 Eylül'ünde İstanbul'a dönen Kenan Paşa, Çanakkale Boğazı muhafızlığı görevine getirildi. 1653 yılında Budin Eyaleti beylerbeyi oldu. 3 Mayıs 1655'te Kaptan-ı derya oldu. Ancak Çanakkale Boğazı önlerinde Venedik donanması ile yapılan çarpışmada Osmanlı donanmasının ağır bir yenilgi alması üzerine görevinden alınarak azledildi ve 18 Temmuz 1656'da Eğriboz muhafızlığına gönderildi. Köprülü Mehmed Paşa'nın Haziran 1658'de Erdel'e sefere çıkması üzerine rikâb-ı hümâyun kaymakamı oldu ancak bir ay sonra Abaza Hasan Paşa’nın saldırmasına karşı Bursa muhafızlığına gönderildi.

Köprülü Mehmed Paşa ile anlaşamayan ve ona muhalif grupta yer alan Kenan Paşa, Bursa taraflarında Abaza Hasan Paşa ile anlaşarak ona katıldı. Erdel seferinden dönen sadrazamın harekete geçecek olması nedeniyle Abaza Hasan Paşa ile Anadolu'nun içlerine doğru çekildi. Abaza Hasan Paşa ile birlikte 1658 yılında Ilgın’da Murtaza Paşa emrindeki Osmanlı kuvvetlerinin yenilgiye uğratılmasında bulundu. Ancak kış için çekilen Abaza Hasan Paşa kuvvetlerinin teslim olmasıyla birlikte Hasan Paşa ve diğer isyancılar ile birlikte hayatlarına dokunulmayacağı vaadiyle Murtaza Paşa'ya teslim oldu. Ancak 16 Şubat 1659'da Murtaza Paşa tarafından Halep'te verilen akşam yemeğinde Abaza Hasan ve diğer isyancı ileri gelenleriyle birlikte öldürüldü.