İçeriğe atla

Bıyıklı Mustafa Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bıyıklı Mustafa Paşa, Osmanlı asker, devlet adamı ve kaptan-ı deryası (ö. Aralık 1650).

Enderûn’da yetişen Mustafa Paşa önce rikapdar ardından da Yeniçeri ağası oldu. 1639 yılında Anadolu Beyelerbeyi, ardından Maraş ve Kars Beylerbeyi oldu. 1649 yılında vezirlikle Girit’e gönderildi.[1]

Kaptan-ı Derya Voynuk Ahmed Paşa'nın 1645-1669 Osmanlı-Venedik Savaşı esnasında 28 Temmuz 1649'da stratejik önemdeki Suda kalesini ele geçirmek üzere karadan destek olmaksızın kendi başına hareket etmesi sonucu kaleden atılan bir top mermisiyle ölmesi[2] üzerine komutansız kalan Osmanlı donanmasının başına Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa'nın önerisiyle önce vekaleten sonrasında 16 Ağustos'ta asaleten geçirildi.[3]

Mustafa Paşa donanmayı salimen Sakız'a getirmeyi başardı. 10 Ekim 1649'da kaptan-ı deryalığa atanan Haydarağazade Mehmed Paşa donanmayı teslim alarak 1649 Aralık'ında İstanbul'a geri getirdi.

Mustafa Paşa ise aynı yıl Rumeli Beylerbeyi olduysa da 1650'de öldü.

  1. ^ "Harîta-i Kapudânân-ı Deryâ", Râmizpaşazâde Mehmed İzzet Bey, (haz. Cemil Sağlam), İstanbul (2021), s.53
  2. ^ "Tuhfet ül-Kibar Fi Esfâri'l Bihar", Kâtip Çelebi, (hz. Orhan Şaik Gökyay), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul (1973), s.187
  3. ^ "1566-1683 Osmanlı Tarihi", Genelkurmay Başkanlığı, ATASE Yayınları, s.287
Askerî görevi
Önce gelen:
Voynuk Ahmed Paşa
Kaptan-ı Derya
16 Ağustos 1649-10 Ekim 1649
Sonra gelen:
Haydarağazade Mehmed Paşa