Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı
Alliance of Liberals and Democrats for Europe
Kısaltma ALDE
Başkan Guy Verhofstadt
Kuruluş tarihi 20 Temmuz 2004
İdeoloji Liberalizm
Pro-Avrupacılık
Siyasi pozisyon Merkez
Uluslararası üyelik Liberal Enternasyonal
Avrupa Parlamentosu
94 / 705
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
103 / 642
İnternet sitesi

Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (İngilizceAlliance of Liberals and Democrats for Europe; ALDE), iki Avrupa siyasi partisi, Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi ve Avrupa Demokrat Partisi arasındaki ulusötesi bir ittifaktır. ALDE'nin Avrupa Parlamentosu, AB Bölgeler Komitesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve NATO Parlamenter Asamblesi'nde siyasi grupları bulunmaktadır.

ALDE'nin Avrupa yanlısı platformu liberal ekonomiyi benimsemektedir ve Avrupa entegrasyonuna destek vermektedir.

Misyon bildirisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bölgeler Komitesindeki Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı, Avrupa Birliği'nin sistematik bir şekilde Avrupa vatandaşlarıyla iletişim kurarak ve onları dinleyerek, mümkün olduğunca ademi merkeziyetçi bir şekilde mevzuat geliştirmesini sağlamaya kararlıdır.[1]

Partinin ana hedefleri:

Kurum[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Komitenin, Avrupa vatandaşlarının ve yerel ve bölgesel otoritelerinin beklentilerine yanıt vererek en yüksek hesap verebilirlik, şeffaflık ve verimlilik standartlarını korumasını sağlamak.

Vatandaşlık[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Azınlıkların korunmasını teşvik etmek ve CoR faaliyetlerinin, etnik kökenleri, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, inançları veya yaşlarına bakılmaksızın tüm geçmişlerden vatandaşları içeren Avrupa toplumunun yapısını yansıtmasını sağlamak.
 • Örneğin, AB'nin kişisel ve mesleki gelişim fırsatları hakkında vatandaşlara bilgi aktararak, Birlik içinde daha fazla işgücü hareketliliğini teşvik etmek için diğer AB kurumlarıyla birlikte çalışmak.
 • Başarılı bir Avrupa Birliği için gerekli bir temel olarak birden fazla kimliğin gelişimini teşvik etmek.
 • Bölgesel kimliğin serbestçe kullanılmasının sağlanması.

Bölge[değiştir | kaynağı değiştir]

 • AB'nin yalnızca Avrupa düzeyinde en iyi şekilde ele alınan alanlarda kararlar almasını sağlamak, yani, yetki ikamesi ilkesinin uygun şekilde yerine getirilmesini garanti etmek.
 • AB mevzuatının yerel ve bölgesel yetkililerin görüşlerini içermesini sağlamak için Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Konsey ile yakın işbirliği içinde çalışmak.
 • Bölgelerin Avrupa'nın ekonomik büyümesine katkıda bulunma, adil ve etkili bir Avrupa sosyal modeli geliştirme becerilerini artıran önlemleri teşvik etmek.

Birlik[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Avrupa halklarının kültür ve kimlik mirasının kaybolmamasını ve çoklu kimliklerin gelişimini desteklemek için kullanılmasını sağlamak.
 • Basitleştirilmiş, hesap verebilir ve adil Avrupa yönetişimini teşvik etmek.
 • CoR Görüşlerinin ve faaliyetlerinin Birlik genelinde sürdürülebilir kalkınmayı ve Avrupa çevresinin korunmasını teşvik etmesini sağlamak.
 • Ademi merkeziyetçiliğin ve bölgeselleşmenin gelişimini teşvik etmek.
 • Dayanışma ve adalet temelinde ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu sağlamanın bir yolu olarak rekabet gücünün teşvik edilmesi.
 • Avrupa kültür ve dil çeşitliliğini teşvik etmek.
 • Gerçek sınır ötesi işbirliğini aktif olarak sürdürmek.

Üye Olmayan Devletler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gerektiğinde ve CoR araçları dahilinde, özellikle AB'nin komşu devletlerinde demokratik olarak meşru yerel ve bölgesel otoritelerin geliştirilmesine yardımcı olmak.
 • Uluslararası barış ve istikrarı desteklemek.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ CoR.europa.edu 21 Ekim 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.