Jean-Baptiste Say

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jean-Baptiste Say
Lettres a M. Malthus, 1820

Jean-Baptiste Say (1767 - 1832) Lyon'da doğmuştur. Orduya gönüllü olarak iştirak etmiş, sigorta memuru olmuş, gazetecilik yapmış ve en sonunda "Traité d'économie politique" eserini icra etmiştir.

Sigorta şirketinde çalışırken Adam Smith'in eserini okuyarak iktisat konusunda ilgisini arttıran Jean-Baptiste Say, kendi görüş ve fikirlerini de bu yolla geliştirmiştir.

İlk olarak ekonomi ilminin sınırlarını çizerek ekonomi ve siyaseti birbirinden ayırmıştır. Ona göre fizik kanunları gibi ekonominin de kanunları vardır. Bu yüzden bu kanunların değiştirilemez fikirlerini ortaya koymuştur. Bu kanunlar eşyanın tabiatından doğar ve insanların eseri değildir.

Düşünceleriyle fizyokratların, merkantalistlerin ve Adam Smith'in düşüncelerini hem tenkit etmiş hem de üzerine bir takım düşünceler ekleyerek olan düşünceyi daha da zenginleştirmiştir.

Jean-Baptiste Say'a göre tabiat her türlü faaliyet sahasında insanla müştereken çalışır. İstihsal madde değil fayda yaratmaktadır. Devlet içinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hakimler, hekimler ve diğer meslek gruplarının hizmetleri de ona göre verimlidir, faydalıdır, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılarlar.

Sermaye maddi mallar değil o malların değeridir ve daima aynı değerini muhafaza eder.

Jean-Baptiste Say, "Her arz, kendi talebini yaratır." görüşündedir. Say Kanunu, Mahreçler Kanunu olarak da bilinir.