Şirket

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Şirket (veya Firma), Türkiye yasalarına göre iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek (ortak) bir amaçla bir sözleşme ile birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan ticari işletmedir.

Şirket sözcüğü Arapça kökenli olup “Ortaklık” demektir.[1] Ticari işletme birden fazla girişimciyle kurulması halinde "şirket" olarak tanımlanır.

Türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Şirketler farklı kriterlere göre sınıflandırılabilirler.

Şirketlerin Sınıflandırılması
Şirket Türleri

Düzenlendiği kanuna göre[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Adi Şirketler, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir.
 2. Diğer şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenirler.
 3. Kooperatifler ise Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenmiştir.

Sermaye yapılarına göre[değiştir | kaynağı değiştir]

Kişi (şahıs) şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılır.

A. Şahıs şirketleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Şahıs şirketlerinde kuruluş ve devamlılık için kişisel itibar ile ortaklar arasındaki güven esastır. Ortaklar kişisel malvarlığı ile de sorumludurlar. Borçlarını ödeyemediği takdirde evine ve sahip olduğu diğer gayrımenkullerine, taşıtlarına ve haciz gelebilir.

B. Sermaye şirketleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sermaye şirketleri olarak adlandırılan şirketlerde anapara (kapital / sermaye) ön plandadır ve şirketin varlığı için en önemli unsurdur. Kurumsal itibar söz konusudur. Yalnızca ortaklık payı ile sorumludurlar.[2] Şahsi malvarlığı haczedilemez. Örneğin, şirketin arabası haczedilebilir ama özel arabası haczedilemez. Limited ve Anonim şirketler yeni düzenleme ile (2011 sonrası) tek kişi ile de kurulabilmektedir.[3] Ancak bu durum kavramsal bir çelişkiye neden olmaktadır. Çünkü “Şirket” sözcüğü Arapça’da “Ortaklık” demektir.

Hukuki niteliğine göre[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Adi Şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.[4]
 1. Diğer şirket türlerinin tüzel kişiliği vardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Ticaret Hukuku Bilgisi; Prof.Dr. Fatih BİLGİLİ, Doç.Dr. Ertan DEMİRKAPI, Dora Yayınları, 19. Baskı, Ekim 2020
 • Ticaret Hukuku, Prof. Dr. Mustafa Çeker, Karahan Kitabevi, 2013
 • Ticari İşletme Hukuku, Sabih ARKAN, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2021, ISBN: 9789755372815
 • Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku; Öğr. Üyesi Selma Çetiner, Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Eylül 2021, 5. Baskı

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Şirket, EtimolojiTürkçe, Erişim Tarihi: 29 Nisan 2022
 2. ^ Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011, Cilt: 15, Sayı: 4, Sayfa: 1-23
 3. ^ Türk Ticaret Kanunu, Madde; 573 (“Tanım ve Kuruluş” başlıklı), Kanun No: 6102, Kabul Tarihi: 13/1/2011
 4. ^ Ticaret Hukuku, Prof.Dr. Mehmet BAHTİYAR, Anadolu Üniversitesi, - Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 2905/1862, Yıl: 2019

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]