Liberizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Liberizm ya da özgürcülük, filozof Benedetto Croce tarafından kullanılan ve İtalyan-Amerikan siyaset bilimci Giovanni Sartori tarafından İngilizce olarak popüler olan laissez-faire kapitalizminin ekonomik doktrini için kullanılan bir terimdir.

Ekonomik doktrin laissez-faire kapitalizmini ima eden terim, filozof Benedetto Croce tarafından ilk kez kullanılmıştır ve siyaset bilimci Giovanni Sartori tarafından popülarize edilmiştir. Kavram İtalyanca liberismo kelimesinden türetilmiştir.

Sartori, liberizm kavramını ekonomide kapsamlı devlet müdahalesini savunan sosyal liberalizm ile devletin bu tür müdahalesine karşı olan liberal teorileri ayırt etmek amacıyla kullanmıştır.

Gayriresmî kullanımında liberizm; serbest ticaret, neoliberalizm, sağ-liberteryenizm, liberteryenizmin Amerikan konsepti ve laissez-faire mottosu gibi diğer kavramlar ile örtüşmektedir.

İtalya'da liberizm sıklıkla Gaetano Mosca, Luigi Einaudi ve Bruno Leoni'nin politik teorileri ile özdeşleşmiştir. Uluslararası olaraksa Avusturya Okulu tarafından savunulmaktadır.