Doğal uydular listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Güneş Sistemi'nin sekiz gezegeni ve büyük olasılıkla dokuz cüce gezegeninin yörüngesinde en az 297 doğal uydu ya da ay olduğu bilinmektedir. Bunlardan en az 20 tanesi kütle çekimsel olarak daire şekilli olacak kadar büyüktür; Dünya'nın Ay'ı ve Jüpiter'in Io'su hariç hepsi buzdan bir kabukla kaplıdır.[1] Aralarında en büyük olanların birçoğu hidrostatik denge durumundadır; bu nedenle doğrudan Güneş'in etrafındaki bir yörüngede olsalardı bir cüce gezegen ya da gezegen olarak kabul edileceklerdi.

Uydular yörüngelerine göre iki ayrı kategoride sınıflandırılmaktadır. Bunlar; ileri yönlü yörüngeleri olan (gezegenlerinin dönüş yönünde dolanırlar) ve ekvatorlarının düzlemine yakın duran düzenli uydular ve yörüngeleri geriye veya tersine (gezegenlerinin dönüş yönünün tersine) olabilen ve genellikle gezegenlerinin ekvatorlarına aşırı açılarla uzanan düzensiz uydular. Düzensiz uydular muhtemelen dış uzaydan yakalanmış küçük gezegenlerdir. Düzensiz uyduların çoğunun çapı 10 kilometre (6,2 mi) azdır.

Dünyanın uydusu dışında başka bir uydunun yayınlanmış en eski keşfi, 1610 yılında Jüpiter'in yörüngesinde dönen dört Galile uydusunu keşfeden Galileo Galilei tarafından yapılmıştır. Bunu izleyen üç yüzyıl boyunca sadece birkaç uydu daha keşfedilmiştir. Başta Voyager 1 ve 2 misyonları olmak üzere 1970'lerde diğer gezegenlere yapılan yolculuklar, tespit edilen uyduların sayısında bir artışa neden olmuş ve 2000 yılından bu yana çoğunlukla büyük, yer tabanlı optik teleskoplar kullanılarak yapılan gözlemler, tamamı düzensiz olan birçok yeni uydu daha keşfetmiştir.

Birincil uydular[değiştir | kaynağı değiştir]

Güneş sisteminde ölçeğe göre sıralanmış bazı uydular, küçük gezegenler ve kuyruklu yıldızlar
Dünya'ya oranla bazı doğal uydular. 19 adet doğal uydu kendi ekseni etrafında dönebilecek kadar büyük olup, bir tanesi, Titan, kendine ait bir atmosfere sahiptir.
Kasım 2019'a kadar keşfedilen doğal uydular

Merkür, en küçük ve Güneşe en yakın gezegen olarak en azından 16 km (9,9 mi) çapından büyük herhangi bir uydusu bulunmamaktadır.[2] 1974 yılında kısa bir süreliğine de olsa bir uydusu olabileceği ortaya atılmıştır.

Venüs'ün de her ne kadar 17. yüzyıldan beri bir uydusu bulunduğuna ilişkin iddialar ortaya atılsa da, herhangi bir uydusu bulunmamaktadır.[3]

Dünya'nın, Güneş Sistemindeki karasal gezegenler arasında en büyük boyuta sahip olan bir tane uydusu bulunmaktadır. Dünya'nın ayrıca 3753 Cruithne ve 469219 Kamoʻoalewa asteroitleri ve 2020 CD3 gibi ara sıra geçici uydular da dahil olmak üzere bilinen 20'den fazla eş yörüngeli uydusu vardır; ancak bunlar Dünya'nın yörüngesinde kalıcı olarak dönmedikleri için bir doğal uydu olarak kabul edilmezler. (Bkz. Dünya'nın iddia edilen uyduları ve Yarı-uydu).

Mars'ın bilinen iki uydusu vardır, Phobos ve Deimos ("korku" ve "dehşet", Yunan savaş tanrısı Ares'in yardımcıları, Roma dönemindeki Mars'a eşdeğer). Daha fazla uydu için yapılan araştırmalar başarısız olmuş ve diğer uyduların maksimum yarıçapı 90 m (100 yd) olarak belirlenmiştir.[4]

Jüpiter'in 95 uydusunun yörüngeleri bilinmektedir; bunlardan 72'si kalıcı olarak adlandırılmış, 57'sine ise isim verilmiştir. Sekiz düzenli uydusu gezegen büyüklüğündeki Galilei uyduları ve çok daha küçük olan Amalthea grubu olarak gruplandırılmıştır. Adlarını Jüpiter'in Yunanca karşılığı olan Zeus'un sevgililerinden alırlar. Bunların arasında Güneş Sistemi'nin en geniş ve en büyük kütleli uydusu olan Ganymede de vardır. Bilinen 87 düzensiz uydusu prograd ve retrograd olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Prograd uydular Himalia grubundan oluşurken, diğer üçü de tek cisimli gruplar halindedir. Retrograd uydular ise Carme, Ananke ve Pasiphae grupları olarak gruplandırılmıştır.

Satürn'ün 146 uydusunun yörüngeleri bilinmektedir; bunlardan 66'sı kalıcı olarak adlandırılmış, 63'üne ise isim verilmiştir. Bunların çoğu oldukça küçüktür. Yedi uydusu hidrostatik dengede olacak kadar büyüktür; bunlar arasında Güneş Sistemi'ndeki ikinci en büyük uydu olan Titan da bulunmaktadır. Bu büyük uydular da dahil olmak üzere, Satürn'ün uydularından 24'ü düzenlidir ve geleneksel olarak Titanların ya da mitolojik Satürn ile ilişkili diğer figürlerin isimlerini alırlar. Geri kalan 122'si düzensizdir ve yörünge özelliklerine göre Inuit, İskandinav ve Galya gruplarına ayrılır ve isimleri de grupların adlandırıldığı mitolojilerden seçilir. Satürn'ün halkaları, boyutları bir santimetreden yüzlerce metreye kadar değişen ve her biri gezegen etrafında kendi yörüngesinde bulunan buzlu nesnelerden oluşur. Bu nedenle Satürn'ün halka sistemini oluşturan sayısız küçük anonim nesne ile uydu olarak adlandırılan daha büyük nesneler arasında kesin bir sınır olmadığı için Satürn uydularının kesin bir sayısı verilememektedir. Halkalara gömülü en az 150 "uyducuk", onu çevreleyen halka malzemesinde yarattıkları bozulma ile tespit edilmiştir, ancak bunun bu tür nesnelerin toplam popülasyonunun sadece küçük bir parçası olduğu düşünülmektedir.

Uranüs'ün bilinen 27 uydusu vardır ve bunlardan beşi hidrostatik dengeye ulaşacak kadar büyüktür. Uranüs'ün halka sistemi içinde yörüngede dönen 13 uydusu ve dış kısımlarında dokuz düzensiz uydusu daha vardır. Adlarını antik çağlardan alan çoğu gezegen uydusunun aksine, Uranüs'ün tüm uyduları adlarını Shakespeare'in eserlerinden ve Alexander Pope'un The Rape of the Lock adlı eserinden almıştır.

Neptün'ün bilinen 14 uydusu vardır; en büyüğü olan Triton, gezegenin yörüngesindeki tüm kütlenin yüzde 99.5'inden fazlasını oluşturur. Triton hidrostatik dengeye ulaşacak kadar büyüktür, ancak Neptün tarafından dış Güneş Sisteminden yakalanan bir cüce gezegen olduğunu düşündüren retrograd bir yörüngeye sahiptir. Neptün'ün ayrıca bilinen düzenli yedi iç uydusu ve altı düzensiz dış uydusu vardır.

Bir cüce gezegen olan Plüton'un beş uydusu vardır. Adını Styx Nehri'nden ruhları karşıya geçiren bir kayıkçıdan alan en büyük uydusu Charon, Plüton'un ancak yarısından biraz daha büyük olup, gezegenin yüzeyine göre ancak en son mesafede dönebilecek kadar büyüktür. Aslında, ikisi de birbirinin yörüngesinde dönen ve gayri resmi olarak ikili cüce-gezegen olarak adlandırılan ikili bir sistem oluşturmaktadırlar. Plüton'un diğer dört uydusu Nix, Hydra, Kerberos ve Styx çok daha küçüktür ve Plüton-Charon sisteminin yörüngesinde dolanırlar.[5]

Diğer cüce gezegenlerden Ceres'in bilinen herhangi bir uydusu yoktur. Ceres'in kendisi ile aynı albedoya sahip olduğu varsayıldığında, Ceres'in 1 km'den büyük bir uydusu olmadığı yüzde 90 kesindir.[6] Eris'in Dysnomia adıyla bilinen büyük bir uydusu vardır. Büyüklüğünü doğru olarak belirleyebilmek oldukça güç olup, yarı çapı 350±57,5 km olarak tahmin edilmektedir.[7]

Cüce gezegen oldukları ortaya çıkacağı düşünülerek iki cisim cüce gezegen olarak adlandırılmıştır (ancak bu durum halen belirsizliğini korumaktadır). Haumea'nın yarıçapları sırasıyla ~195 ve ~100 km olan Hiʻiaka ve Namaka adlı iki uydusu vardır.[8] Makemake'nin Nisan 2016'da keşfedilen bir uydusu vardır.

Kuiper kuşağındaki ve dağınık diskteki diğer bazı nesnelerin cüce gezegen olduğu ilerleyen dönemlerde kanıtlanabilir. Orcus, Quaoar, Gonggong ve Sedna'nın gök bilimciler arasında cüce gezegen oldukları genel olarak kabul edilmektedir ve Sedna hariç hepsinin en az bir adet uydusu olduğu bilinmektedir.[9] Salacia, Varda ve 2013 FY27 gibi diğer bazı küçük nesnelerin de uyduları vardır, ancak cüce gezegen oldukları daha tartışmalıdır. Bu liste, ilk keşfinden bu yana uydusu görülmeyen 2003 AZ84 de dahil olmak üzere, en iyi tahmini çapı 700 km'nin üzerinde olan tüm cisimleri içermektedir.

Ekim 2022 itibariyla, 365 asteroit uydusu ve Plüton ile diğer cüce gezegenler dahil 128 Neptün ötesi cisim uydusu keşfedilmiştir.[10]

Özet– Uydu sayıları
Gezegen Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün
Uydu sayısı 0 0 1 2 95 146 27 14
Olası cüce gezegenler Ceres Orcus Pluto Haumea Quaoar Makemake Gonggong Eris Sedna
Uydu sayısı 0 1 5 2 1 1 1 1 0
Cüce gezegen adayları 2003 AZ84 Ixion Salacia 2002 MS4 Varda 2002 AW197 2013 FY27
Uydu sayısı 1 0 1 0 1 0 1
Küçük gezegen
Liste

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıda, gezegenlerin ve Güneş Sistemi'nin en büyük potansiyel cüce gezegenlerinin bilinen uyduları, resmi Romen rakamlarına göre sıralanmıştır. Henüz resmi Romen rakamlarıyla adlandırılmayan uydular (yörüngeleri henüz yeterince iyi bilinmediği için) adlandırılanlardan sonra listelenmiştir.

Kendi kütleçekimleri tarafından daire şeklinde olabilecek kadar büyük olduğu bilinen 20 uydu koyu renkle listelenmiştir.[11] Bilinen cüce gezegenlerin hepsinden daha büyük olan en büyük yedi uydu kalın ve italik olarak listelenmiştir. Yanal dönem yarı büyük eksenden farklıdır çünkü bir uydunun hızı hem ana gezegenin kütlesine hem de ona olan uzaklığına bağlıdır.

Gezegenlerin uyduları
Dünya'nın uydusu Jüpiter'in uyduları Uranüs'ün uyduları
Mars'ın uyduları Satürn'ün uyduları Neptün'ün uyduları
Genel olarak cüce gezegen olduğu kabul edilen cisimlerin uyduları
Orcus'un uyduları Pluto'nun uyduları Haumea'nın uyduları
Quaoar'ın uyduları Makemake'nin uyduları Gonggong'ûn uyduları
Eris'in uyduları
Diğer cüce gezegen adaylarının uyduları
2003 AZ84'nın uydusu Salacia'nın uydusu Varda'nın uydusu
2013 FY27'nin uydusu
Adı Resim Ana cismi Numarası Ortalama yarıçap (km) Yörüngesel yarı büyük eksen (km) Yörünge periyodu (g)
(r = ters yön yörünge)
Keşif yılı Resmi ilanı Kaşif Notlar Referanslar
Ay
Dünya I (1) 1.738 384.399 27.321582 Tarih öncesi Tarih öncesi Kütleçekim kilidi [12]
Phobos
Mars I (1) 11.267 9.380 0.319 1877 1877 Hall [13][14][15]
Deimos
Mars II (2) 6,2±0,18 23.460 1.262 1877 1877 Hall [13][14][15]
Io
Jüpiter I (1) 1821.6±0.5 421.800 1.769 1610 1610 Galileo Ana grup uydular (Galilei uyduları [15][16]
Europa
Jüpiter II (2) 1560.8±0.5 671.100 3.551 1610 1610 Galileo Ana grup uydular (Galilei uyduları [15][16]
Ganymede
Jüpiter III (3) 2634.1±0.3 1.070.400 7.155 1610 1610 Galileo Ana grup uydular (Galilei uyduları [15][16]
Callisto
Jüpiter IV (4) 2410.3±1.5 1.882.700 16.69 1610 1610 Galileo Ana grup uydular (Galilei uyduları [15][16]
Amalthea
Jüpiter V (5) 83.5±2 181.400 0.498 1892 1892 Barnard İç uydu (Amalthea) [14][15][17]
Himalia
Jüpiter VI (6) 69.8 11.461.000 250.56 1904 1905 Perrine Düz yön düzensiz (Himalia) [14][15][18][19]
Elara
Jüpiter VII (7) 43 11.741.000 259.64 1905 1905 Perrine Düz yön düzensiz (Himalia) [14][15][20]
Pasiphae
Jüpiter VIII (8) 30 23.624.000 743.63 (r) 1908 1908 Melotte Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][21]
Sinope
Jüpiter IX (9) 19 23.939.000 758.90 (r) 1914 1914 Nicholson Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][22]
Lysithea
Jüpiter X (10) 18 11.717.000 259.20 1938 1938 Nicholson Düz yön düzensiz (Himalia) [14][15][23]
Carme
Jüpiter XI (11) 23 23.404.000 734.17 (r) 1938 1938 Nicholson Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][23]
Ananke
Jüpiter XII (12) 14 21.276.000 629.77 (r) 1951 1951 Nicholson Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][24]
Leda
Jüpiter XIII (13) 10 11.165.000 240.92 1974 1974 Kowal Düz yön düzensiz (Himalia) [14][15][25]
Thebe
Jüpiter XIV (14) 49,3±2,0 221.900 0.675 1979 1980 Synnott (Voyager 1) İç uydu (Amalthea) [14][15][26]
Adrastea
Jüpiter XV (15) 8,2±2,0 129.000 0.298 1979 1979 Jewitt, Danielson (Voyager 1) İç uydu (Amalthea) [14][15][27]
Metis
Jüpiter XVI (16) 21,5±2,0 128.000 0.295 1979 1980 Synnott (Voyager 1) İç uydu (Amalthea) [14][15][28]
Callirrhoe
Jüpiter XVII (17) 4.5 24.103.000 758.77 (r) 1999 2000 Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][29]
Themisto
Jüpiter XVIII (18) 4 7.284.000 130.02 1975/2000 1975/2000 Kowal ve Roemer (orjinal); Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (yeniden keşif) Düz yön düzensiz (Themisto) [14][15][30][31]
Megaclite
Jüpiter XIX (19) 2.7 23.493.000 752.86 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][32]
Taygete
Jüpiter XX (20) 2.5 23.280.000 732.41 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][32]
Chaldene
Jüpiter XXI (21) 1.9 23.100.000 723.72 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][32]
Harpalyke
Jüpiter XXII (22) 2.2 20.858.000 623.32 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][32]
Kalyke
Jüpiter XXIII (23) 2.6 23.483.000 742.06 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][32]
Iocaste
Jüpiter XXIV (24) 2.6 21.060.000 631.60 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][32]
Erinome
Jüpiter XXV (25) 1.6 23.196.000 728.46 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][32]
Isonoe
Jüpiter XXVI (26) 1.9 23.155.000 726.23 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][32]
Praxidike
Jüpiter XXVII (27) 3.5 20.908.000 625.39 (r) 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][32]
Autonoe
Jüpiter XXVIII (28) 2 24.046.000 760.95 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Pasiphae)
Thyone
Jüpiter XXIX (29) 2 20.939.000 627.21 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][33]
Hermippe
Jüpiter XXX (30) 2 21.131.000 633.9 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][33]
Aitne
Jüpiter XXXI (31) 1.5 23.229.000 730.18 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][33]
Eurydome
Jüpiter XXXII (32) 1.5 22.865.000 717.33 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][33]
Euanthe
Jüpiter XXXIII (33) 1.5 20.797.000 620.49 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][33]
Euporie
Jüpiter XXXIV (34) 1 19.304.000 550.74 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][33]
Orthosie
Jüpiter XXXV (35) 1 20.720.000 622.56 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15][33]
Sponde
Jüpiter XXXVI (36) 1 23.487.000 748.34 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15][33]
Kale
Jüpiter XXXVII (37) 1 23.217.000 729.47 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][33]
Pasithee
Jüpiter XXXVIII (38) 1 23.004.000 719.44 (r) 2001 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][33]
Hegemone Jüpiter XXXIX (39) 1.5 23.577.000 739.88 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
Mneme
Jüpiter XL (40) 1 21.035.000 620.04 (r) 2003 2003 Gladman, Allen Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15]
Aoede Jüpiter XLI (41) 2 23.980.000 761.50 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
Thelxinoe Jüpiter XLII (42) 1 21.164.000 628.09 (r) 2003 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15]
Arche
Jüpiter XLIII (43) 1.5 23.355.000 731.95 (r) 2002 2002 Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry Ters yön düzensiz (Carme) [14][15][33]
Kallichore Jüpiter XLIV (44) 1 23.288.000 728.73 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Carme) [14][15]
Helike
Jüpiter XLV (45) 2 21.069.000 626.32 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15]
Carpo
Jüpiter XLVI (46) 1.5 17.058.000 456.30 2003 2003 Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna Düz yön düzensiz (Carpo) [14][15]
Eukelade
Jüpiter XLVII (47) 2 23.328.000 730.47 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Carme) [14][15]
Cyllene Jüpiter XLVIII (48) 1 23.809.000 752 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
Kore
Jüpiter XLIX (49) 1 24.543.000 779.17 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
Herse Jüpiter L (50) 1 22.983.000 714.51 (r) 2003 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Ters yön düzensiz (Carme) [14][15]
S/2010 J 1
Jüpiter LI (51) 1 23.314.300 723.2 (r) 2010 2011 Jacobson, Brozović, Gladman, Alexandersen Ters yön düzensiz (Carme) [34]
S/2010 J 2
Jüpiter LII (52) 0.5 20.307.200 588.1 (r) 2010 2011 Veillet Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
Dia
Jüpiter LIII (53) 2 12.118.000 287.0 2000 2001 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Düz yön düzensiz (Himalia) [34]
S/2016 J 1
Jüpiter LIV (54) 1 20.595.500 602.7 (r) 2016 2017 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
S/2003 J 18
Jüpiter LV (55) 1 20.274.000 588.0 (r) 2003 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
S/2011 J 2 Jüpiter LVI (56) 0.5 23.329.700 726.8 (r) 2011 2012 Sheppard Ters yön düzensiz (Pasiphae) [34]
Eirene Jüpiter LVII (57) 2 23.731.800 759.7 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Carme) [34]
Philophrosyne Jüpiter LVIII (58) 1 22.820.000 701.3 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Pasiphae) [34]
S/2017 J 1
Jüpiter LIX (59) 2 23.484.000 734.2 (r) 2017 2017 Sheppard Ters yön düzensiz (Pasiphae) [34]
Eupheme
Jüpiter LX (60) 1 21.199.710 627.8 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
S/2003 J 19 Jüpiter LXI (61) 1 22.757.000 697.6 (r) 2003 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Ters yön düzensiz (Carme) [34]
Valetudo
Jüpiter LXII (62) 0.5 18.928.100 532.0 2016 2018 Sheppard Düz yön düzensiz (Valetudo) [34]
S/2017 J 2
Jüpiter LXIII (63) 1 23.241.000 723.8 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [34]
S/2017 J 3
Jüpiter LXIV (64) 1 20.639.300 605.8 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
Pandia
Jüpiter LXV (65) 1.5 11.494.800 251.8 2017 2018 Sheppard Düz yön düzensiz (Himalia) [34]
S/2017 J 5 Jüpiter LXVI (66) 1 23.169.400 720.5 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [34]
S/2017 J 6 Jüpiter LXVII (67) 1 22.394.700 684.7 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Pasiphae) [34]
S/2017 J 7 Jüpiter LXVIII (68) 1 20.571.500 602.8 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
S/2017 J 8
Jüpiter LXIX (69) 0.5 23.174.400 720.7 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [34]
S/2017 J 9 Jüpiter LXX (70) 1 21.430.000 640.9 (r) 2017 2018 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [34]
Ersa
Jüpiter LXXI (71) 1.5 11.453.000 250.4 2018 2018 Sheppard Düz yön düzensiz (Himalia) [34]
S/2011 J 1 Jüpiter LXXII (72) 0.5 20.155.300 580.7 (r) 2011 2012 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [34]
S/2003 J 2
Jüpiter 1 20.554.400 602.02 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15]
S/2003 J 4
Jüpiter 1 22.048.600 668.85 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
S/2003 J 9
Jüpiter 0.5 24.168.700 767.6 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Carme) [14][35]
S/2003 J 10
Jüpiter 1 22.896.000 707.78 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Carme?) [14][15]
S/2003 J 12
Jüpiter 0.5 21.557.700 646.64 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Ananke) [14][15]
S/2003 J 16
Jüpiter 1 20.512.500 600.18 (r) 2003 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Ters yön düzensiz (Ananke) [14][36]
S/2003 J 23
Jüpiter 1 24.678.100 792.00 (r) 2003 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Ters yön düzensiz (Pasiphae) [14][15]
S/2003 J 24 Jüpiter 1.5 23.088.000 715.4 (r) 2003 2021 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Veillet Ters yön düzensiz (Carme) [37]
S/2011 J 3 Jüpiter 1.5 11.797.200 261.77 2011 2022 Sheppard Düz yön düzensiz (Himalia) [38]
S/2016 J 3 Jüpiter 1 22.213.500 676.37 (r) 2016 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [39]
S/2016 J 4 Jüpiter 1 23.664.100 743.69 (r) 2016 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Pasiphae) [40]
S/2018 J 2 Jüpiter 1.5 11.467.500 250.88 2018 2022 Sheppard Düz yön düzensiz (Himalia) [41]
S/2018 J 3 Jüpiter 0.5 22.826.600 704.56 (r) 2018 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [42]
S/2018 J 4 Jüpiter 1 16.504.300 433.16 2018 2023 Sheppard Düz yön düzensiz (Carpo) [43]
S/2021 J 1 Jüpiter 0.5 20.667.200 606.99 (r) 2021 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [44]
S/2021 J 2 Jüpiter 0.5 21.140.600 627.96 (r) 2021 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [45]
S/2021 J 3 Jüpiter 1 21.495.700 643.85 (r) 2021 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [46]
S/2021 J 4 Jüpiter 0.5 22.946.700 710.13 (r) 2021 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [47]
S/2021 J 5 Jüpiter 1 22.831.800 704.80 (r) 2021 2023 Sheppard, Tholen, Trujillo Ters yön düzensiz (Carme) [48]
S/2021 J 6 Jüpiter 0.5 23.427.200 732.55 (r) 2021 2023 Sheppard, Tholen, Trujillo Ters yön düzensiz (Carme) [49]
S/2022 J 1 Jüpiter 0.5 22.015.500 667.34 (r) 2022 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [50]
S/2022 J 2 Jüpiter 0.5 22.413.200 685.51 (r) 2022 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Carme) [51]
S/2022 J 3 Jüpiter 0.5 20.912.400 617.82 (r) 2022 2023 Sheppard Ters yön düzensiz (Ananke) [52]
Mimas
Satürn I (1) 198,2±0,4 185.540 0.942 1789 1789 Herschel Ana grup uydu [14][15]
Enceladus
Satürn II (2) 252,1±0,2 238.040 1.370 1789 1789 Herschel Ana grup uydu [14][15]
Tethys
Satürn III (3) 533,1±0,7 294.670 1.888 1684 1686 Cassini Ana grup uydu (Sidera Lodoicea) [14][15]
Dione
Satürn IV (4) 561,4±0,4 377.420 2.737 1684 1686 Cassini Ana grup uydu (Sidera Lodoicea) [14][15]
Rhea
Satürn V (5) 763,8±1,0 527.070 4.518 1672 1673 Cassini Ana grup uydu (Sidera Lodoicea) [14][15]
Titan
Satürn VI (6) 2574.73±0.09 1.221.870 15.95 1655 1656 Huygens Ana grup uydu [14][15]
Hyperion
Satürn VII (7) 135 1.500.880 21.28 1848 1848 W.Bond, G. Bond, ve Lassell Ana grup uydu [14][15]
Iapetus
Satürn VIII (8) 735,6±1,5 3.560.840 79.33 1671 1673 Cassini Ana grup uydu (Sidera Lodoicea) [14][15]
Phoebe
Satürn IX (9) 106,5±0,7 12.947.780 550.31 (r) 1898 1899 Pickering Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Janus
Satürn X (10) 89,5±1,4 151.460 0.695 1966 1967 Dollfus; Voyager 1 (onaylı) İç uydu (eş-yörünge) [14][15]
Epimetheus Satürn XI (11) 58,1±1,8 151.410 0.694 1966 1967 Walker; Voyager 1 (onaylı) İç uydu (eş-yörünge) [14][15]
Helene
Satürn XII (12) 17,6±0,4 377.420 2.737 1980 1980 Laques, Lecacheux Ana gruptruva [14][15]
Telesto
Satürn XIII (13) 12,4±0,4 294.710 1.888 1980 1980 Smith, Reitsema, Larson, Fountain (Voyager 1) Ana gruptruva [14][15]
Calypso
Satürn XIV (14) 10,7±0,7 294.710 1.888 1980 1980 Pascu, Seidelmann, Baum, Currie Ana gruptruva [14][15]
Atlas
Satürn XV (15) 15,1±0,9 137.670 0.602 1980 1980 Terrile (Voyager 1) İç uydu (çoban) [14][15]
Prometheus
Satürn XVI (16) 43,1±2,7 139.380 0.613 1980 1980 Collins (Voyager 1) İç uydu (çoban) [14][15]
Pandora
Satürn XVII (17) 40,7±1,5 141.720 0.629 1980 1980 Collins (Voyager 1) İç uydu (çoban) [14][15]
Pan
Satürn XVIII (18) 14.1 133.580 0.575 1981 1990 Showalter (Voyager 2) İç uydu (çoban) [14][15]
Ymir
Satürn XIX (19) 9 23.140.400 1.315.58 (r) 2000 2000 Gladman Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Paaliaq
Satürn XX (20) 11 15.200.000 686.95 2000 2000 Gladman Düz yön düzensiz (Inuit) [14][15]
Tarvos
Satürn XXI (21) 7.5 17.983.000 926.23 2000 2000 Gladman, Kavelaars Düz yön düzensiz (Gallic) [14][15]
Ijiraq
Satürn XXII (22) 6 11.124.000 451.42 2000 2000 Gladman, Kavelaars Düz yön düzensiz (Inuit) [14][15]
Suttungr
Satürn XXIII (23) 3.5 19.459.000 1.016.67 (r) 2000 2000 Gladman, Kavelaars Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Kiviuq
Satürn XXIV (24) 8 11.110.000 449.22 2000 2000 Gladman Düz yön düzensiz (Inuit) [14][15]
Mundilfari
Satürn XXV (25) 3.5 18.628.000 952.77 (r) 2000 2000 Gladman, Kavelaars Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Albiorix
Satürn XXVI (26) 16 16.182.000 783.45 2000 2000 Holman, Spahr Düz yön düzensiz (Gallic) [14][15]
Skathi
Satürn XXVII (27) 4 15.540.000 728.20 (r) 2000 2000 Gladman, Kavelaars Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Erriapus
Satürn XXVIII (28) 5 17.343.000 871.19 2000 2000 Gladman, Kavelaars Düz yön düzensiz (Gallic) [14][15]
Siarnaq
Satürn XXIX (29) 20 18.015.400 896.44 2000 2000 Gladman, Kavelaars Düz yön düzensiz (Inuit) [14][15]
Thrymr
Satürn XXX (30) 3.5 20.314.000 1.094.11 (r) 2000 2000 Gladman, Kavelaars Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Narvi
Satürn XXXI (31) 3.5 19.007.000 1.003.86 (r) 2003 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Methone
Satürn XXXII (32) 1.45 194.440 1.010 2004 2004 Porco, Charnoz, Brahic, Dones

(Cassini–Huygens)

Alkyonide uydu [15]
Pallene
Satürn XXXIII (33) 2.22 212.280 1.154 2004 2004 Gordon, Murray, Beurle, et al.

(Cassini–Huygens)

Alkyonide uydu [15]
Polydeuces
Satürn XXXIV (34) 1.3 377.200 2.737 2004 2004 Porco et al.

(Cassini–Huygens)

Ana gruptruva [15]
Daphnis
Satürn XXXV (35) 3,8±0,8 136.500 0.594 2005 2005 Porco et al.

(Cassini–Huygens)

İç uydu (çoban) [15]
Aegir Satürn XXXVI (36) 3 20.751.000 1.117.52 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Bebhionn
Satürn XXXVII (37) 3 17.119.000 834.84 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Düz yön düzensiz (Gallic) [14][15]
Bergelmir
Satürn XXXVIII (38) 3 19.336.000 1.005.74 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Bestla
Satürn XXXIX (39) 3.5 20.192.000 1.088.72 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Farbauti Satürn XL (40) 2.5 20.377.000 1.085.55 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Fenrir Satürn XLI (41) 2 22.454.000 1.260.35 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Fornjot
Satürn XLII (42) 3 25.146.000 1.494.2 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Hati
Satürn XLIII (43) 3 19.846.000 1.038.61 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
Hyrrokkin
Satürn XLIV (44) 4 18.437.000 931.86 (r) 2004 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Kari
Satürn XLV (45) 3.5 22.089.000 1.230.97 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Loge
Satürn XLVI (46) 3 23.058.000 1.311.36 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Skoll Satürn XLVII (47) 3 17.665.000 878.29 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Surtur Satürn XLVIII (48) 3 22.704.000 1.297.36 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Anthe
Satürn XLIX (49) 0.9 197.700 1.0365 2007 2007 Porco et al.

(Cassini–Huygens)

Alkyonide uydu [53]
Jarnsaxa Satürn L (50) 3 18.811.000 964.74 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Greip
Satürn LI (51) 3 18.206.000 921.19 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Tarqeq
Satürn LII (52) 3.5 18.009.000 887.48 2007 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
Aegaeon
Satürn LIII (53) 0.33 167.500 0.808 2008 2009 Cassini Imaging Science Team Cassini–Huygens G halkası uyducuk [54][55]
Gridr Satürn LIV (54) 3 19.418.000 1.010.55 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [56]
Angrboda Satürn LV (55) 3 20.636.000 1.107.13 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [57]
Skrymir Satürn LVI (56) 4 21.163.000 1.149.82 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [58]
Gerd Satürn LVII (57) 4 21.174.000 1.150.69 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [59]
S/2004 S 26 Satürn LVIII (58) 4 26.676.000 1.627.18 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [60]
Eggther Satürn LIX (59) 6 19.976.000 1.054.45 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden, Jacobson Ters yön düzensiz (Norse) [61]
S/2004 S 29 Satürn LX (60) 4 16.981.000 826.44 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Düz yön düzensiz (Gallic) [62]
Beli Satürn LXI (61) 3 20.396.000 1.087.84 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [63]
Gunnlod Satürn LXII (62) 4 21.214.000 1.153.96 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [64]
Thiazzi Satürn LXIII (63) 4 24.168.000 1.403.18 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [65]
S/2004 S 34 Satürn LXIV (64) 3 24.299.000 1.414.59 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [66]
Alvaldi Satürn LXV (65) 6 22.412.000 1.253.08 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [67]
Geirrod Satürn LXVI (66) 4 21.908.000 1.211.02 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [68]
S/2004 S 7 Satürn 3 20.999.000 1.140.24 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse?) [14][15]
S/2004 S 12 Satürn 2.5 19.878.000 1.046.19 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse) [14][15]
S/2004 S 13 Satürn 3 18.404.000 933.48 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse?) [14][15]
S/2004 S 17 Satürn 2 19.447.000 1.014.70 (r) 2004 2005 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse?) [14][15]
S/2004 S 21 Satürn 3 22.645.000 1.272.61 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [69]
S/2004 S 24 Satürn 3 22.901.000 1.294.25 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Düz yön düzensiz (bilinmeyen grup, olası Gallic) [70]
S/2004 S 28 Satürn 4 22.020.000 1.220.31 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Ters yön düzensiz (Norse?) [71]
S/2004 S 31 Satürn 4 17.568.000 869.65 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Düz yön düzensiz (Inuit) [72]
S/2004 S 36 Satürn 3 23.192.000 1.319.07 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [73]
S/2004 S 37 Satürn 4 15.892.000 748.18 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [74]
S/2004 S 39 Satürn 3 23.575.000 1.351.83 (r) 2004 2019 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [75]
S/2004 S 40 Satürn 2 16.075.600 764.60 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 41 Satürn 2 18.095.000 914.61 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 42 Satürn 2 18.240.800 925.91 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 43 Satürn 2 18.935.000 980.08 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 44 Satürn 2.5 19.515.400 1.026.16 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 45 Satürn 2 19.693.600 1.038.69 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 46 Satürn 1.5 20.513.000 1.107.57 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 47 Satürn 2 16.050.600 762.48 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 48 Satürn 2 22.136.700 1.242.39 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 49 Satürn 2 22.399.700 1.264.25 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 50 Satürn 1.5 22.346.000 1.260.44 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 51 Satürn 2 25.208.200 1.519.42 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 52 Satürn 1.5 26.448.100 1.633.98 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2004 S 53 Satürn 2 23.279.800 1.342.43 (r) 2004 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2005 S 4 Satürn 2.5 11.324.500 450.22 2005 2023 Sheppard et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
S/2005 S 5 Satürn 1.5 21.366.200 1.177.82 (r) 2005 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 1 Satürn 3 18.790.000 963.37 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 3 Satürn 3 22.096.000 1.227.21 (r) 2006 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 9 Satürn 1.5 14.406.600 647.89 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 10 Satürn 1.5 18.979.900 983.13 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 11 Satürn 1.5 19.711.900 1.042.28 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 12 Satürn 2 19.569.800 1.035.05 2006 2023 Sheppard et al. Düz yön düzensiz (bilinmeyen grup, olası Gallic) [15]
S/2006 S 13 Satürn 2 19.953.800 1.060.62 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 14 Satürn 1.5 21.062.100 1.152.67 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 15 Satürn 2 21.799.400 1.213.96 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 16 Satürn 1.5 21.720.700 1.207.52 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 17 Satürn 2 22.384.900 1.264.58 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 18 Satürn 2 22.760.700 1.298.39 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 19 Satürn 2 23.801.100 1.389.33 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2006 S 20 Satürn 2.5 13.193.800 567.27 (r) 2006 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2007 S 2 Satürn 3 16.725.000 808.08 (r) 2007 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2007 S 3 Satürn 3 18.975.000 977.8 (r) 2007 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Ters yön düzensiz (Norse?) [15]
S/2007 S 5 Satürn 2 15.835.700 746.87 (r) 2007 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2007 S 6 Satürn 1.5 18.544.900 949.49 (r) 2007 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2007 S 7 Satürn 2 15.931.700 754.28 (r) 2007 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2007 S 8 Satürn 2 17.049.000 836.90 2007 2023 Sheppard et al. Düz yön düzensiz (Gallic) [15]
S/2007 S 9 Satürn 2 20.174.600 1.078.06 (r) 2007 2023 Sheppard et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2009 S 1
Satürn 0.15 117.000 0.471 2009 2009 Cassini Imaging Science Team Cassini–Huygens B halkası uyducuk [76]
S/2019 S 1
Satürn 3 11.221.000 443.8 2019 2021 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen Düz yön düzensiz (Inuit) [77]
S/2019 S 2 Satürn 1.5 16.559.900 799.82 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 3 Satürn 2 17.077.200 837.74 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 4 Satürn 1.5 17.956.700 904.26 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 5 Satürn 1.5 19.076.900 990.38 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 6 Satürn 2 18.198.700 916.70 2019 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15][78]
S/2019 S 7 Satürn 2 20.181.300 1.080.29 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 8 Satürn 2 20.284.400 1.088.67 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 9 Satürn 2 20.359.000 1.093.11 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 10 Satürn 1.5 20.713.400 1.123.04 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 11 Satürn 2 20.663.700 1.114.99 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 12 Satürn 2 20.904.500 1.138.84 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 13 Satürn 1.5 20.965.800 1.144.91 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 14 Satürn 2 17.853.000 893.14 2019 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
S/2019 S 15 Satürn 1.5 21.189.700 1.161.54 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 16 Satürn 1.5 23.266.700 1.341.16 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 17 Satürn 2 22.724.100 1.291.39 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 18 Satürn 1.5 23.140.700 1.327.06 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 19 Satürn 1.5 23.047.200 1.318.04 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 20 Satürn 1.5 23.678.600 1.375.44 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2019 S 21 Satürn 2 26.439.000 1.636.31 (r) 2019 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 1 Satürn 2 11.338.700 451.09 2020 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
S/2020 S 2 Satürn 1.5 17.869.300 897.60 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 3 Satürn 1.5 18.054.700 907.99 2020 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
S/2020 S 4 Satürn 1.5 18.235.500 926.92 2020 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Gallic) [15]
S/2020 S 5 Satürn 1.5 18.391.300 933.88 2020 2023 Ashton et al. Düz yön düzensiz (Inuit) [15]
S/2020 S 6 Satürn 1.5 21.265.300 1.168.86 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 7 Satürn 1.5 17.400.000 861.69 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 8 Satürn 1.5 21.966.700 1.228.11 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 9 Satürn 2 25.434.100 1.534.97 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
S/2020 S 10 Satürn 1.5 25.314.800 1.527.22 (r) 2020 2023 Ashton et al. Ters yön düzensiz (Norse) [15]
Ariel
Uranüs I (1) 578,9±0,6 190.900 2.520 1851 1851 Lassell Ana grup uydu [14][15]
Umbriel
Uranüs II (2) 584,7±2,8 266.000 4.144 1851 1851 Lassell Ana grup uydu [14][15]
Titania
Uranüs III (3) 788,9±1,8 436.300 8.706 1787 1787 Herschel Ana grup uydu [14][15]
Oberon
Uranüs IV (4) 761,4±2,6 583.500 13.46 1787 1787 Herschel Ana grup uydu [14][15]
Miranda
Uranüs V (5) 235,8±0,7 129.900 1.413 1948 1949 Kuiper Ana grup uydu [14][15]
Cordelia
Uranüs VI (6) 20,1±3 49.800 0.335 1986 1986 Terrile

(Voyager 2)

İç uydu (çoban) [14][15]
Ophelia
Uranüs VII (7) 21,4±4 53.800 0.376 1986 1986 Terrile

(Voyager 2)

İç uydu (çoban) [14][15]
Bianca
Uranüs VIII (8) 25,7±2 59.200 0.435 1986 1986 Smith (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Cressida
Uranüs IX (9) 39,8±2 61.800 0.464 1986 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Desdemona
Uranüs X (10) 32±4 62.700 0.474 1986 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Juliet
Uranüs XI (11) 46,8±4 64.400 0.493 1986 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Portia
Uranüs XII (12) 67,6±4,0 66.100 0.513 1986 1986 Synnott (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Rosalind
Uranüs XIII (13) 36±6 69.900 0.558 1986 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Belinda
Uranüs XIV (14) 40,3±8 75.300 0.624 1986 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Puck
Uranüs XV (15) 81±2 86.000 0.762 1985 1986 Synnott

(Voyager 2)

İç uydu [14][15]
Caliban
Uranüs XVI (16) 36.4 7.231.100 579.73 (r) 1997 1997 Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars Ters yön düzensiz [15][79]
Sycorax
Uranüs XVII (17) 93 12.179.400 1.288.38 (r) 1997 1997 Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars Ters yön düzensiz [15][79]
Prospero
Uranüs XVIII (18) 25 16.256.000 1.978.29 (r) 1999 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Ters yön düzensiz [14][15]
Setebos
Uranüs XIX (19) 24 17.418.000 2.225.21 (r) 1999 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Ters yön düzensiz [14][15]
Stephano
Uranüs XX (20) 16 8.004.000 677.36 (r) 1999 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Ters yön düzensiz [14][15]
Trinculo Uranüs XXI (21) 9.5 8.504.000 749.24 (r) 2001 2002 Holman, Kavelaars, Milisavljevic Ters yön düzensiz [14][15]
Francisco Uranüs XXII (22) 11 4.276.000 266.56 (r) 2001 2003 Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman Ters yön düzensiz [14][15]
Margaret
Uranüs XXIII (23) 10 14.345.000 1.687.01 2003 2003 Sheppard, Jewitt Düz yön düzensiz [14][15]
Ferdinand
Uranüs XXIV (24) 10 20.901.000 2.887.21 (r) 2001 2003 Holman, Kavelaars, Milisavljevic, et al. Ters yön düzensiz [14][15]
Perdita
Uranüs XXV (25) 15 76.417 0.638 1986 1999/2003 Karkoschka

(Voyager 2)

İç uydu [15]
Mab
Uranüs XXVI (26) 12 97.736 0.923 2003 2003 Showalter, Lissauer İç uydu [15]
Cupid
Uranüs XXVII (27) 9 74.392 0.613 2003 2003 Showalter, Lissauer İç uydu [15]
Triton
Neptün I (1) 1353.4±0.9 354.800 5.877 (r) 1846 1846 Lassell Ters yön düzensiz [14][15]
Nereid
Neptün II (2) 170±25 5.513.820 360.14 1949 1949 Kuiper Düz yön düzensiz [15][80]
Naiad
Neptün III (3) 33±3 48.224 0.294 1989 1989 Terrile (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Thalassa
Neptün IV (4) 41±3 50.075 0.311 1989 1989 Terrile (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Despina
Neptün V (5) 78±4,7 52.526 0.335 1989 1989 Synnott (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Galatea
Neptün VI (6) 88±4 61.953 0.429 1989 1989 Synnott (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Larissa
Neptün VII (7) 97±3 73.548 0.555 1981/1989 1981/1989 Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Proteus
Neptün VIII (8) 210±7 117.647 1.122 1989 1989 Synnott (Voyager 2) İç uydu [14][15]
Halimede
Neptün IX (9) 31 15.728.000 1.879.71 (r) 2002 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Ters yön düzensiz [14][15]
Psamathe
Neptün X (10) 20 46.695.000 9.115.91 (r) 2003 2003 Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars Ters yön düzensiz [14][15]
Sao
Neptün XI (11) 22 22.422.000 2.914.07 2002 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Düz yön düzensiz [14][15]
Laomedeia
Neptün XII (12) 21 23.571.000 3.167.85 2002 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Düz yön düzensiz [14][15]
Neso
Neptün XIII (13) 30 48.387.000 9.740.73 (r) 2002 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Ters yön düzensiz [14][15]
Hippocamp Neptün XIV (14) 17.4 105.283 0.9362 2004/2013 2013 Showalter et al. İç uydu [81]
Vanth Orcus I (1) 221±5 9000±9 9.539 2005 2007 Brown & Suer Kütleçekim kilidi [82]
S/2005 (208996) 1
2003 AZ84 72±12 7200±300 ≈12 2005 2007 Brown & Suer unrecovered natural satellite [83]
Charon Pluto I (1) 606±0,5 19.591 6.387 1978 1978 Christy Kütleçekim kilidi [14][15]
Nix Pluto II (2) 22.5 48.671 24.85 2005 2005 Weaver, Stern, Buie, et al. Kaotik dönüş [14][15]
Hydra Pluto III (3) 27.5 64.698 38.20 2005 2005 Weaver, Stern, Buie, et al. Kaotik dönüş [14][15]
Kerberos Pluto IV (4) 7 57.729 32.17 2011 2011 Showalter (Hubble) Kaotik dönüş [14][15][84][85]
Styx Pluto V (5) 5.5 42.393 20.16 2012 2012 Showalter (Hubble) Kaotik dönüş [14][15][86]
Actaea Salacia I (1) 142±5 5724±27 5.494 2006 2006 Noll et al. [82]
Hiʻiaka Haumea I (1) ≈160 49.880 49.12 2005 2005 Brown et al. (varsayım) chaotic rotation [8][87][88]
Namaka Haumea II (2) ≈85 25.657 18.2783 2005 2005 Brown et al. (varsayım) chaotic rotation [8][87][88]
Weywot Quaoar I (1) 40,5±5,5[89] 14500±800 12.438 2006 2007 Brown [89][90]
S/2015 (136472) 1 Makemake ≈87.5 >21.000 >12.4 2015 2016 Parker et al. [91][92]
Ilmarë Varda I (1) 163±18[93] 4809±39 5.751 2009 2011 Noll et al. [94]
S/2018 (532037) 1
2013 FY27 ≈95[95] >9.800 ± 40 ≈19 2018 2018 Sheppard olası ters yön yörünge [96]
Xiangliu Gonggong I (1) <100[97] 24020±200 25,221 2010 2016 Marton, Kiss & Müller (varsayım) ters yön yörünge [97]
Dysnomia
Eris I (1) 350±60[7] 37273±64 15.786 2005 2005 Brown, Rabinowitz, Trujillo et al. Kütleçekim kilidi [98]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Ice in the Solar System – NASA". 9 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 2. ^ Warell, J.; Karlsson, O. (2007). "A search for natural satellites of Mercury". Planetary and Space Science. 55 (14). ss. 2037-2041. Bibcode:2007P&SS...55.2037W. doi:10.1016/j.pss.2007.06.004. 
 3. ^ "Solar System Exploration: Planets: Venus: Moons". NASA. 11 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2008. 
 4. ^ Sheppard, Scott; ve diğerleri. (2004). "A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness". The Astronomical Journal. 128 (5). ss. 2542-2546. arXiv:astro-ph/0409522 $2. Bibcode:2004AJ....128.2542S. doi:10.1086/424541. 
 5. ^ Buie, Marc W.; Grundy, William M.; Young, Eliot F.; Young, Leslie A.; Stern, S. Alan (2006). "Orbits and Photometry of Pluto's Satellites: Charon, S/2005 P1, and S/2005 P2". The Astronomical Journal. 132 (1). ss. 290-298. arXiv:astro-ph/0512491 $2. Bibcode:2006AJ....132..290B. doi:10.1086/504422. . a, i, e per JPL 3 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (site updated 2008 Aug 25)
 6. ^ Bieryla, Allyson; Parker, J. W. (December 2006). "Search for Satellites around Ceres". 2007 AAS/AAPT Joint Meeting, American Astronomical Society Meeting 209. #25.02; Bulletin of the American Astronomical Society. Cilt 38. s. 933. Bibcode:2006AAS...209.2502B. 
 7. ^ a b Johnston, W. R. (30 Aralık 2008). "(136199) Eris and Dysnomia". Johnston's Archive. 2 Ekim 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2016. 
 8. ^ a b c Dumas, C.; Carry, B.; Hestroffer, D.; Merlin, F. (2011). "High-contrast observations of (136108) Haumea". Astronomy & Astrophysics. Cilt 528. ss. A105. arXiv:1101.2102 $2. Bibcode:2011A&A...528A.105D. doi:10.1051/0004-6361/201015011. 
 9. ^ Daniel W. E. Green (22 Şubat 2007). "IAUC 8812: Sats OF 2003 AZ_84. (50000), (55637), (90482)". IAU Circular. 19 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2011. 
 10. ^ Johnston, Wm. Robert (1 Ekim 2022). "Asteroids with Satellites". Johnston's Archive. 15 Ekim 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ekim 2022. 
 11. ^ Szakáts, R.; Kiss, Cs.; Ortiz, J. L.; Morales, N.; Pál, A.; Müller, T. G.; ve diğerleri. (2023). "Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered from long-term ground based and space photometry". Astronomy & Astrophysics. Cilt L3. s. 669. arXiv:2211.07987 $2. doi:10.1051/0004-6361/202245234. 
 12. ^ Wieczorek, M.; ve diğerleri. (2006). "The constitution and structure of the lunar interior". Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 60 (1). ss. 221-364. Bibcode:2006RvMG...60..221W. doi:10.2138/rmg.2006.60.3. 19 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 13. ^ a b "Notes: The Satellites of Mars". The Observatory. 1 (6). 20 Eylül 1877. ss. 181-185. Bibcode:1877Obs.....1..181. 29 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2008. 
 14. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg "Planetary Satellite Physical Parameters". JPL, NASA. 19 Şubat 2015. 21 Haziran 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. , and references therein.
 15. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe ff fg fh fi fj fk fl fm fn fo fp fq fr fs ft fu fv fw fx fy fz ga gb gc gd ge gf gg gh gi gj gk gl gm gn go gp gq gr gs gt gu gv gw gx gy gz ha hb hc hd he hf hg hh hi hj hk hl hm hn ho hp "Planetary Satellite Mean Orbital Parameters". JPL, NASA. 23 Ağustos 2013. 21 Haziran 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. , and references therein.
 16. ^ a b c d Showman, Adam P.; Malhotra, Renu (1999). "The Galilean Satellites" (PDF). Science. 286 (5437). ss. 77-84. doi:10.1126/science.286.5437.77. PMID 10506564. 14 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 17. ^ Barnard, E. E. (1892). "Discovery and Observation of a Fifth Satellite to Jüpiter". Astronomical Journal. Cilt 12. ss. 81-85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. doi:10.1086/101715. 15 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 18. ^ Crommelin, A. C. D. (10 Mart 1905). "Provisional Elements of Jüpiter's Satellite VI". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 65 (5). ss. 524-527. Bibcode:1905MNRAS..65..524C. doi:10.1093/mnras/65.5.524. 16 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 19. ^ Porco, Carolyn C.; ve diğerleri. (March 2003). "Cassini Imaging of Jüpiter's Atmosphere, Satellites, and Rings". Science. 299 (5612). ss. 1541-1547. Bibcode:2003Sci...299.1541P. doi:10.1126/science.1079462. PMID 12624258. 25 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 20. ^ Perrine, C. D. (1905). "The Seventh Satellite of Jüpiter". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 17 (101). ss. 62-63. Bibcode:1905PASP...17...56.. doi:10.1086/121624. JSTOR 40691209. 
 21. ^ Melotte, P. J. (1908). "Note on the Newly Discovered Eighth Satellite of Jüpiter, Photographed at the Royal Observatory, Greenwich". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 68 (6). ss. 456-457. Bibcode:1908MNRAS..68..456.. doi:10.1093/mnras/68.6.456. 
 22. ^ Nicholson, S. B. (1914). "Discovery of the Ninth Satellite of Jüpiter". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 26 (1). ss. 197-198. Bibcode:1914PASP...26..197N. doi:10.1086/122336. PMID 16586574. 19 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 23. ^ a b Nicholson, S.B. (1938). "Two New Satellites of Jüpiter". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 50 (297). ss. 292-293. Bibcode:1938PASP...50..292N. doi:10.1086/124963. 11 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 24. ^ Nicholson, S. B. (1951). "An unidentified object near Jüpiter, probably a new satellite". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 63 (375). ss. 297-299. Bibcode:1951PASP...63..297N. doi:10.1086/126402. 20 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 25. ^ Kowal, C. T.; Aksnes, K.; Marsden, B. G.; Roemer, E. (1974). "Thirteenth satellite of Jüpiter". Astronomical Journal. Cilt 80. ss. 460-464. Bibcode:1975AJ.....80..460K. doi:10.1086/111766. 16 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 26. ^ Synnott, S.P. (1980). "1979J2: The Discovery of a Previously Unknown Jovian Satellite". Science. 210 (4471). ss. 786-788. Bibcode:1980Sci...210..786S. doi:10.1126/science.210.4471.786. ISSN 0036-8075. JSTOR 1684562. PMID 17739548. 
 27. ^ Jewitt, D. C.; Danielson, G.E.; Synnott, S.P. (1979). "Discovery of a New Jüpiter Satellite". Science. 206 (4421). s. 951. Bibcode:1979Sci...206..951J. doi:10.1126/science.206.4421.951. ISSN 0036-8075. JSTOR 1749286. PMID 17733911. 
 28. ^ Synnott, S.P. (1981). "1979J3: Discovery of a Previously Unknown Satellite of Jüpiter". Science. 212 (4501). s. 1392. Bibcode:1981Sci...212.1392S. doi:10.1126/science.212.4501.1392. ISSN 0036-8075. JSTOR 1686790. PMID 17746259. 
 29. ^ "IAUC 7460: S/1999 J 1". 20 Temmuz 2000. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011. 
 30. ^ "IAUC 2845: Probable New Satellite of Jüpiter". 3 Ekim 1975. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011. 
 31. ^ "IAUC 7525: S/1975 J 1=S/2000 J 1". 25 Kasım 2000. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011. 
 32. ^ a b c d e f g h i "IAUC 7555: Satellites of Jüpiter". 5 Ocak 2001. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011. 
 33. ^ a b c d e f g h i j k l "IAUC 7900: Satellites of Jüpiter". 16 Mayıs 2002. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2011. 
 34. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v "Jüpiter's Known Satellites". 18 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2016. 
 35. ^ "MPEC 2020-V19: S/2003 J 9". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 5 Kasım 2020. 5 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 36. ^ "MPEC 2020-V10: S/2003 J 16". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 4 Kasım 2020. 4 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 37. ^ "MPEC 2021-V333: S/2003 J 24". minorplanetcenter.net. 15 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2021. 
 38. ^ "MPEC 2022-Y69: S/2011 J 3". minorplanetcenter.net. 20 Aralık 2023. 21 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2022. 
 39. ^ "MPEC 2023-A13: S/2016 J 3". minorplanetcenter.net. 5 Ocak 2023. 6 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
 40. ^ "MPEC 2023-B96: S/2016 J 4". minorplanetcenter.net. 24 Ocak 2023. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2023. 
 41. ^ "MPEC 2022-Y68: S/2018 J 2". minorplanetcenter.net. 20 Aralık 2023. 21 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2022. 
 42. ^ "MPEC 2023-B38: S/2018 J 3". minorplanetcenter.net. 19 Ocak 2023. 19 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023. 
 43. ^ "MPEC 2023-B51: S/2018 J 4". minorplanetcenter.net. 20 Ocak 2023. 21 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2023. 
 44. ^ "MPEC 2023-A14: S/2021 J 1". minorplanetcenter.net. 5 Ocak 2023. 6 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
 45. ^ "MPEC 2023-B37: S/2021 J 2". minorplanetcenter.net. 19 Ocak 2023. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023. 
 46. ^ "MPEC 2023-B39: S/2021 J 3". minorplanetcenter.net. 19 Ocak 2023. 19 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023. 
 47. ^ "MPEC 2023-B40: S/2021 J 4". minorplanetcenter.net. 19 Ocak 2023. 19 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023. 
 48. ^ "MPEC 2023-B41: S/2021 J 5". minorplanetcenter.net. 19 Ocak 2023. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2023. 
 49. ^ "MPEC 2023-B50: S/2021 J 6". minorplanetcenter.net. 20 Ocak 2023. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2023. 
 50. ^ "MPEC 2023-D44: S/2022 J 1". minorplanetcenter.net. 22 Şubat 2023. 31 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 51. ^ "MPEC 2023-D45: S/2022 J 2". minorplanetcenter.net. 22 Şubat 2023. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 52. ^ "MPEC 2023-D46: S/2022 J 3". minorplanetcenter.net. 22 Şubat 2023. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 53. ^ C. Porco; the Cassini Imaging Team (18 Temmuz 2007). "S/ 2007 S 4". IAU Circular. Cilt 8857. 8 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 54. ^ "IAU Circular No. 9023". International Astronomical Union. 2009. 27 Nisan 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2009. 
 55. ^ Thomas, P. C.; Burns, J. A.; Tiscareno, M. S.; Hedman, M. M.; Helfenstein, P. (2013). "Satürn's Mysterious Arc-Embedded Moons: Recycled Fluff?" (PDF). 44th Lunar and Planetary Science Conference. s. 1598. 29 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mayıs 2013. 
 56. ^ "MPEC 2019-T126: S/2004 S 20". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 57. ^ "MPEC 2019-T128: S/2004 S 22". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 58. ^ "MPEC 2019-T129: S/2004 S 23". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 59. ^ "MPEC 2019-T132: S/2004 S 25". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 60. ^ "MPEC 2019-T133: S/2004 S 26". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 61. ^ "MPEC 2019-T134: S/2004 S 27". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 62. ^ "MPEC 2019-T136: S/2004 S 29". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 63. ^ "MPEC 2019-T137: S/2004 S 30". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 64. ^ "MPEC 2019-T154: S/2004 S 32". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 65. ^ "MPEC 2019-T155: S/2004 S 33". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 66. ^ "MPEC 2019-T156: S/2004 S 34". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 67. ^ "MPEC 2019-T157: S/2004 S 35". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 68. ^ "MPEC 2019-T160: S/2004 S 38". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 69. ^ "MPEC 2019-T127: S/2004 S 21". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 70. ^ "MPEC 2019-T131: S/2004 S 24". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 71. ^ "MPEC 2019-T135: S/2004 S 28". minorplanetcenter.net. 7 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 72. ^ "MPEC 2019-T153: S/2004 S 31". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 73. ^ "MPEC 2019-T158: S/2004 S 36". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 74. ^ "MPEC 2019-T159: S/2004 S 37". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 75. ^ "MPEC 2019-T161: S/2004 S 39". minorplanetcenter.net. 8 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2019. 
 76. ^ "IAU Circular No. 9091". International Astronomical Union. 2009. 25 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ocak 2010. 
 77. ^ "MPEC 2021-W14: S/2019 S 1". minorplanetcenter.net. 16 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2021. 
 78. ^ "MPEC 2023-N12: S/2019 S 6". minorplanetcenter.net. 16 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2023. 
 79. ^ a b Farkas-Takács, A.; Kiss, Cs.; Pál, A.; Molnár, L.; Szabó, Gy. M.; Hanyecz, O.; ve diğerleri. (September 2017). "Properties of the Irregular Satellite System around Uranüs Inferred from K2. Herschel, and Spitzer Observations". The Astronomical Journal. 154 (3). s. 13. arXiv:1706.06837 $2. Bibcode:2017AJ....154..119F. doi:10.3847/1538-3881/aa8365. 119. 
 80. ^ Kiss, C.; Pál, A.; Farkas-Takács, A. I.; Szabó, G. M.; Szabó, R.; Kiss, L. L.; ve diğerleri. (April 2016). "Nereid from space: Rotation, size and shape analysis from K2. Herschel and Spitzer observations" (PDF). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 457 (3). ss. 2908-2917. arXiv:1601.02395 $2. Bibcode:2016MNRAS.457.2908K. doi:10.1093/mnras/stw081. 
 81. ^ Kelly Beatty (15 Temmuz 2013). "Neptune's Newest Moon". Sky & Telescope. 16 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2018. 
 82. ^ a b Grundy, W. M.; Noll, K. S.; Roe, H. G.; Buie, M. W.; Porter, S. B.; Parker, A. H.; Nesvorný, D.; Benecchi, S. D.; Stephens, D. C.; Trujillo, C. A. (2019). "Mutual Orbit Orientations of Transneptunian Binaries" (PDF). Icarus. Cilt 334. ss. 62-78. Bibcode:2019Icar..334...62G. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.035. ISSN 0019-1035. 15 Ocak 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2023. 
 83. ^ Johnston, Wm. Robert (20 Eylül 2014). "(208996) 2003 AZ84". Johnston's Archive. 28 Kasım 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2018. 
 84. ^ Showalter, M. R.; Hamilton, D. P. (20 Temmuz 2011). "New Satellite of (134340) Pluto: S/2011 (134340) 1". Central Bureau Electronic Telegrams. Central Bureau for Astronomical Telegrams. 24 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011. 
 85. ^ "NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto". NASA. 2 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2011. 
 86. ^ "Hubble Discovers a Fifth Moon Orbiting Pluto". NASA. 13 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2012. 
 87. ^ a b D. C. Fabrycky; M. J. Holman; D. Ragozzine; M. E. Brown; T. A. Lister; D. M. Terndrup; J. Djordjevic; E. F. Young; L. A. Young; R. R. Howell (2008). "Mutual Events of 2003 EL61 and its Inner Satellite". AAS DPS Conference 2008. Cilt 40. s. 36.08. Bibcode:2008DPS....40.3608F. 
 88. ^ a b Ragozzine, D.; Brown, M.E. (2009). "Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea = 2003 EL61". The Astronomical Journal. 137 (6). ss. 4766-4776. arXiv:0903.4213 $2. Bibcode:2009AJ....137.4766R. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4766. 
 89. ^ a b Johnston, Wm. Robert (21 Eylül 2014). "(50000) Quaoar and Weywot". Johnston's Archive. 28 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2023. 
 90. ^ Fraser, Wesley C.; Brown, Michael E. (May 2010). "Quaoar: A Rock in the Kuiper Belt". The Astrophysical Journal. 714 (2). ss. 1547-1550. arXiv:1003.5911 $2. Bibcode:2010ApJ...714.1547F. doi:10.1088/0004-637X/714/2/1547. 
 91. ^ "Hubble Discovers Moon Orbiting the Dwarf Planet Makemake". hubblesite.org. 2016. 27 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2016. 
 92. ^ Parker, A. H.; Buie, M. W.; Grundy, W. M.; Noll, K. S. (25 Nisan 2016). "Discovery of a Makemakean Moon". The Astrophysical Journal. 825 (1). s. L9. arXiv:1604.07461 $2. Bibcode:2016ApJ...825L...9P. doi:10.3847/2041-8205/825/1/L9. 
 93. ^ Grundy, W. M.; Porter, S. B.; Benecchi, S. D.; Roe, H. G.; Noll, K. S.; Trujillo, C. A.; Thirouin, A.; Stansberry, J. A.; Barker, E.; Levison, H. F. (1 Eylül 2015). "The mutual orbit, mass, and density of the large transneptunian binary system Varda and Ilmarë". Icarus. Cilt 257. ss. 130-138. arXiv:1505.00510 $2. Bibcode:2015Icar..257..130G. doi:10.1016/j.icarus.2015.04.036. 
 94. ^ Grundy, W. M.; Porter, S. B.; Benecchi, S. D.; Roe, H. G.; Noll, K. S.; Trujillo, C. A.; ve diğerleri. (September 2015). "The mutual orbit, mass, and density of the large transneptunian binary system Varda and Ilmarë". Icarus. Cilt 257. ss. 130-138. arXiv:1505.00510 $2. Bibcode:2015Icar..257..130G. doi:10.1016/j.icarus.2015.04.036. 
 95. ^ Johnston, Wm. Robert (27 Mayıs 2019). "(532037) 2013 FY27". Johnston's Archive. 29 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2023. 
 96. ^ Sheppard, Scott; Fernandez, Yanga; Moullet, Arielle (6 Eylül 2018). "The Albedos, Sizes, Colors and Satellites of Dwarf Planets Compared with Newly Measured Dwarf Planet 2013 FY27". The Astronomical Journal. 156 (6). s. 270. arXiv:1809.02184 $2. Bibcode:2018AJ....156..270S. doi:10.3847/1538-3881/aae92a. 
 97. ^ a b Kiss, Csaba; Marton, Gabor; Parker, Alex H.; Grundy, Will; Farkas-Takacs, Aniko; Stansberry, John; Pal, Andras; Muller, Thomas; Noll, Keith S.; Schwamb, Megan E.; Barr, Amy C.; Young, Leslie A.; Vinko, Jozsef (October 2018). "The mass and density of the dwarf planet (225088) 2007 OR10". Icarus. Cilt 334. ss. 3-10. arXiv:1903.05439 $2. Bibcode:2018DPS....5031102K. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.013. 311.02. 
  Initial publication at the American Astronomical Society DPS meeting #50. with the publication ID 311.02
 98. ^ Holler, Bryan J.; Grundy, William M.; Buie, Marc W.; Noll, Keith S. (February 2021). "The Eris/Dysnomia system I: The orbit of Dysnomia". Icarus. Cilt 355. s. 114130. arXiv:2009.13733 $2. Bibcode:2021Icar..35514130H. doi:10.1016/j.icarus.2020.114130. 114130.