İçeriğe atla

Güneş Sistemi gezegenlerinin ve uydularının keşfinin zaman çizelgesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Güneş Sistemi gezegenlerinin ve doğal uydularının keşif zamanı çizelgesi, tarih boyunca insanlar tarafından yeni cisimlerin keşfinin ilerleyişini göstermektedir. Her cisim keşfedildiği kronolojik sıraya göre listelenmiş (görüntüleme, gözlem ve yayın anları farklı olduğunda birden fazla tarih ortaya çıkar), çeşitli adlandırmalarla (geçici ve kalıcı şemalar dahil) tanımlanmış ve keşfeden(ler) listelenmiştir. Tarihsel olarak uyduların isimlendirilmesi her zaman keşif zamanlarıyla eşleşmemiştir. Geleneksel olarak, keşfeden kişi yeni cisme isim verme ayrıcalığına sahiptir; ancak bazıları bunu ihmal etmiş (E. E. Barnard [Amalthea için] "isim önerilerini daha sonraki bir makaleye kadar erteleyeceğini"[1] belirtmiş, ancak kendisine gelen çok sayıda öneri arasından bir isim seçmeyi hiçbir zaman başaramamıştır) ya da aktif olarak reddetmiştir (S. B. Nicholson "Birçok kişi yeni uydulara [Lysithea ve Carme] ne isim verileceğini sordu. Sadece Roma rakamlarıyla yazılmış X ve XI sayılarıyla bilinecekler ve genellikle Jüpiter'le özdeşleştirmek için önlerine J harfi eklenecek."[2]). Bu mesele neredeyse gezegen uyduları keşfedilir keşfedilmez ortaya çıkmıştır: Galileo Jüpiter'in dört ana uydusuna sayılarla atıfta bulunurken, rakibi Simon Marius'un önerdiği isimler yavaş yavaş evrensel kabul görmüştür. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 1970'lerin sonunda isimleri resmi olarak onaylamaya başladı. Keşiflerin 21. yüzyılda patlamasıyla birlikte, 2010 yılında Jüpiter LI ve Jüpiter LII ile başlayarak, yeni uydular numaralandırıldıktan sonra bile bir kez daha isimsiz bırakılmaya başlandı.

Temel bilgi[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tablolarda gezegen uyduları kalın harflerle (örneğin Ay), doğrudan Güneş'in etrafında dönen gezegenler ve cüce gezegenler ise italik harflerle (örneğin Dünya) gösterilmiştir. Güneş'in kendisi ise roman tipinde gösterilmiştir. Tablolar yayın/duyuru tarihine göre sıralanmıştır. Tarihler aşağıdaki sembollerle açıklanmıştır:

Tarihin belirsiz olduğu bazı durumlarda "(? )" işareti kullanılmıştır.

* Not: Yıldız (*) ile işaretlenmiş uyduların keşifleri tutarsızdır. Bazılarının doğrulanması yıllar almış ve bazı durumlarda gerçekten yeniden keşfedilmesi gerekmiştir. Diğerleri, görüntülenmelerinden yıllar sonra Voyager fotoğraflarında yeniden bulunmuştur.

Renk lejantı

Güneş, gezegenler, cüce gezegenler ve onların doğal uyduları aşağıdaki renklerle işaretlenmiştir:

Güneş Sistemi'nde kaç cismin cüce gezegen olduğu kesin olarak bilinmemektedir; üçüncü sütunda listelenen dokuz cisim, yaklaşık 900 km çap eşiğine karşılık gelen ve çoğu astronom tarafından kabul edilen cisimlerdir. Daha fazlası da olabilir; burada, tahmini çapı 700 km'nin üzerinde olan tüm nesneler cüce gezegen adayı olarak dördüncü sütunda listelenmiştir. Özellikle, Salacia ve Varda'nın her birinin oldukça büyük bir uydusu vardır ve yoğunlukları için mevcut tahminler hala cüce gezegen olma olasılığını açık bırakmaktadır.

Geçici atamalar
 • Diğer tanımlamalar, bazen nesne için karşılaşılan eş anlamlı veya başka sözcüklerdir.
 • Kesin adlandırma (gezegen uyduları için) burada açıklanmaktadır.
 • Geçici tanımlamalar burada açıklanmaktadır.

Eğer bir uydu isimlendirilmişse, ismi kalın; eğer isimlendirilmemişse, ancak kalıcı bir tanımı varsa, o zaman kalıcı tanımı kalın yazılmış; ve eğer ikisine de sahip değilse, o zaman geçici tanımı kalın olarak belirtilmiştir.

Tarih öncesi keşifler[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarih öncesi
İsim Resim Diğer tanımlamalar Notlar
Güneş
Yıldız Antik Yunan'da geliştirilen ve daha sonra 2. yüzyılda Batlamyus tarafından standartlaştırılan yer merkezli modelde, Dünya'nın kozmosun merkezinde olduğuna inanılıyordu. Yunan Stoacılar tarafından belirlendiği üzere, yedi gezegen Dünya'dan artan bir uzaklık sırasına göre yörüngeye yerleştirilmiştir: Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn. Bu listeye, günümüzde genel olarak gezegen olarak kabul edilmeyen iki nesne, Güneş ve Ay da dahildi.

M.Ö. 5. yüzyılda Yunan filozoflar Philolaus ve Hicetas, Dünya'nın evreni düzenleyen mistik bir "merkezi ateş" etrafında her gün dönen bir küre olduğunu ayrı ayrı speküle etmişlerdir. Anaksagoras M.Ö. 450 civarında Güneş'in bir yıldız olduğunu öne sürmüştür. M.Ö. 3. yüzyılda Sisamlı Aristarkus bu fikri genişleterek Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş olduğuna inandığı belirli bir merkezi nesne etrafında hareket ettiğini öne sürmüştür, ancak bu 17. yüzyıla kadar yaygın olarak kabul görmemiş ve 19. yüzyıla kadar da kanıtlanamamıştır.[3]

Dünya
Üçüncü Gezegen Dünya, Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir ve yüzyıllardır tarihsel bir yanılgıya konu olmuştur.[4][5] Dünya hiçbir zaman resmi olarak 'keşfedilmemiştir' çünkü hiçbir zaman insanlar tarafından tanınmayan bir varlık olmamıştır. Bununla birlikte, bir "gezegen" olarak diğer cisimlerle paylaştığı kimliği tarihsel olarak yeni bir keşiftir.

Dünya'nın Güneş Sistemi'ndeki konumu, Sisamlı Aristarkus tarafından önerilen güneş merkezli modelde doğru bir şekilde tanımlanmıştır.[6]

Ay
Dünya I Kopernik sisteminde Ay artık bir gezegen değil, Dünya'nın doğal bir uydusu olarak kabul ediliyordu. Başlangıçta bu sistemde dönüşü Güneş merkezli olmayan tek cisim olduğu düşünülüyordu.
Merkür
Birinci Gezegen Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, MÖ 2. binyılda eski Babilli astronomlar tarafından tanımlanmıştır.[7] Sisamlı Aristarkus tarafından ve daha sonra Nicolaus Kopernik'in güneş merkezli sisteminde[8] (De revolutionibus orbium coelestium, 1543) Güneş'in yörüngesinde döndükleri doğru olarak tanımlanmıştır.
Venüs
İkinci gezegen
Mars
Dördüncü gezegen
Jüpiter
Beşinci gezegen
Satürn
Altıncı gezegen

17. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

17. yüzyıl
Tarih İsim Resim Kesin tanımı Kaşifler ve notlar
1610'lar
o: 7 Ocak1610

p: 13 Mart 1610

Ganymede
Jupiter III Galileo[9][10] Galilei uydularını keşfetmiştir. Bu uydular, Güneş veya Dünya dışında bir nesnenin yörüngesinde döndüğü doğrulanan ilk gök cisimleriydi. Galileo, 7 Ocak 1610'da Io ve Europa'yı tek bir ışık noktası olarak gördü; ertesi gece ise ayrı cisimler olarak görüldüler.[11]
Callisto
Jupiter IV
o: 8 Ocak1610

p: 13 Mart 1610

Io
Jupiter I
Europa
Jupiter II
1650'ler
o: 25 Mart 1655

p: 5 Mart 1656

Titan
Saturn VI

Saturn II (1673–1684), Saturn IV (1686–1789)

Huygens[12] önce keşfini bir anagram olarak "yayınladı", 13 Haziran 1655'te ise ilgili otoriteye gönderdi; daha sonra broşür şeklinde "De Saturni luna Observatio Nova" adıyla ve tamamı "Systema Saturnium"da yayınlandı.[13] (Temmuz 1659).
1670'ler
o: 25 Ekim 1671

p: 1673

Iapetus
Saturn VIII

Saturn III (1673–1684), Saturn V (1686–1789), Saturn VII (1789–1848)

Cassini[14]
o: 23 Aralık 1672

p: 1673

Rhea
Saturn V

Saturn I (1673–1684), Saturn III (1686–1789)

1680'ler
o: 21 Mart 1684

p: 22 Nisan 1686

Tethys
Saturn III

Saturn I (1686–1789)

Cassini.[15]

Cassini önceki iki keşfiyle birlikte bu uydulara Sidera Lodoicea adını verdi. Christiaan Huygens ise ölümünden sonra 1698'de yayımlanan "'Kosmotheôros" adlı çalışmasında "Gördüğünüz Jüpiter'in dört ve Satürn'ün çevresinde ise beş uydu var ve hepsi yörüngelerine yerleşmiş" demektedir.[16]

Dione
Saturn IV

Saturn II (1686–1789)

Tarih İsim Resim Kesin tanımı Kaşifler ve notlar

Satürn'ün uydularının numaralandırılmaları gezegen ile olan düzeni takip edebilmek için 1848'e kadarki keşiflere kadar ayarlanmıştır.

18. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

18. yüzyıl
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin adlandırma Kaşif ve notlar
1780'ler
o: March 13, 1781

p: Nisan 26, 1781

Uranüs
7. Gezegen Herschel, Uranüs'ü keşfettiğini ilk olarak 26 Nisan 1781'de bildirmiştir. Başlangıçta onun bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünmüştür.[17]
o: Ocak 11, 1787

p: Şubat 15, 1787

Titania
Uranus III

Uranus I (1787–1797)

Herschel.[18][19] Daha sonra dört sahte uydu daha bildirdi.[20]
Oberon
Uranus IV

Uranus II (1787–1797)

o: August 28, 1789[21]

p: November 12, 1789

Enceladus
Saturn II Herschel[22]
o: September 17, 1789

p: November 12, 1789

Mimas
Saturn I
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin adlandırma Kaşif ve notlar

Titania ve Oberon'un numaralandırılması bir miktar kafa karıştırıcıdır çünkü 1797'de Herchel Uranüs'e ait var olmayan dört tane daha uydu raporlamıştır.[23] Uranüs'e ait herhangi bir uydu henüz keşfedilmemişken, William Lassell, Hershell tarafından atanan numaraları bazen sırasıyla Uranüs II ve IV olarak bazen de Uranüs I ve II olarak Titania ve Oberon'a olarak uyarlamıştır.[24][25] Ariel ve Umbriel'in 1851 yılındaki keşfinin ardından, Lassell Uranüs uydularını en içten dışa doğru olacak şekilde I (Ariel), II (Umriel), III (Titania) ve IV (Oberon) şeklinde numaralandırmıştır.[26]

19. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

19. yüzyıl
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin tanımı Kaşif ve notlar
1800'ler
o: Ocak 1, 1801

p: Ocak 24, 1801

Ceres
8. Gezegen (1801)Asteroit (1851)Cüce gezegen (2006) Giuseppe Piazzi. Keşfini ilk olarak 24 Ocak 1801'de astronom arkadaşlarına yazdığı mektuplarda duyurdu.[27] İlk resmi yayın Monatliche Correspondenz'in Eylül 1801 sayısıydı.[28]
1840'lar
o: Eylül 23, 1846

p: Kasım 13, 1846

Neptün
13. Gezegen (1846)[a]8. Gezegen (1851) Galle ve Le Verrier[29][30]
o: Ekim 10, 1846

p: Kasım 13, 1846

Triton
Neptün I Lassell[31]
o: Eylül 16, 1848

p: Ekim 7, 1848

Hyperion
Satürn VII Bond, Bond,[32] Lassell[33]
1850'ler
o: Ekim 24, 1851 Ariel
Uranüs I Lassell[26]
Umbriel
Uranüs II
1870'ler
o: Ağustos 12, 1877 Deimos
Mars II Hall[34][35][36]
o: Ağustos 18, 1877 Phobos
Mars I
1890'lar
o: Eylül 9, 1892

p: Ekim 4, 1892

Amalthea
Jüpiter V Barnard[1][37]
i: Ağustos 16, 1898

o: Mart 17, 1899

Phoebe
Satürn IX Pickering[38][39]
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin tanımı Kaşif ve notlar
 1. ^ Neptün'ün keşfi sırasında cüce gezegen Ceres ve asteroitler Pallas, Juno, Vesta ve Astraea da gezegen olarak sayıldı.

Amalthea'nın keşfiyle ilk kez Roma rakamı yeni bir uyduya atanmamıştır. Bu tarihten itibaren keşif tarihi yerine gezegene olan uzaklığa göre numaralandırma yöntemi benimsenmiştir.

20. Yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

1901-1951[değiştir | kaynağı değiştir]

Erken 20. yüzyıl
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin tanımı Kaşif ve notlar
1900'ler
i: Aralık 3, 1904

p: Ocak 6, 1905

Himalia
Jüpiter VI Perrine[40][41]
i: Ocak 2, 1905

p: Şubat 27, 1905

Elara
Jüpiter VII Perrine[41][42]
i: Ocak 27, 1908

o: Şubat 28, 1908 p: Mart 1–6, 1908

Pasiphae
Jüpiter VIII Melotte[43][44]
1910'lar
i: Temmuz 21, 1914

p: Eylül 17, 1914

Sinope
Jupiter IX Nicholson[45]
1930'lar
i: Ocak 23, 1930

o: Şubat 18, 1930 p: Mart 13, 1930

Plüton
9. Gezegen (1930)Cüce gezegen (2006) Tombaugh[46]
i: Temmuz 6, 1938

p: Ağustos 1938

Lysithea
Jüpiter X Nicholson[47]
i: Temmuz 30, 1938

p: Ağustos 1938

Carme
Jüpiter XI
1940'lar
i: Şubat 16, 1948

p: Haziran 1949

Miranda
Uranüs V Kuiper[48]
i: Mayıs 1, 1949

p: Ağustos 1949

Nereid
Neptün II Kuiper[49][50]
Tarih İsim Resim Diğer/Kesin tanımı Kaşif ve notlar

1951-2000[değiştir | kaynağı değiştir]

20. yüzyılın sonları
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
1950'ler
i: Eylül 28, 1951

p: Aralık 1951

Ananke
Jüpiter XII Nicholson[51][52]
1960'lar
i: Aralık 15, 1966

p: Ocak 3, 1967

Janus* S/1966 S 2
Saturn X Dollfus[51][53][54][55][56](Dollfus, Janus veya Epimetheus'u görmüş olabilir.)
i: Aralık 18, 1966

p: Ocak 6, 1967

Epimetheus* S/1980 S 3
Saturn XI Walker[51][57]
1970'ler
i: Eylül 11, 1974

p: Eylül 20, 1974

Leda
Jüpiter XIII Kowal[58]
i: Eylül 30, 1975

p: Ekim 3, 1975

Themisto* S/1975 J 1
Jüpiter XVIII Kowal[59]

(Keşfedildikten sonra kayboldu)

i: Nisan 13, 1978

o: Haziran 22, 1978 p: Temmuz 7, 1978

Charon S/1978 P 1
Pluto I Christy[60][61]
i: Temmuz 8, 1979

p: Kasım 23, 1979

Adrastea S/1979 J 1
Jüpiter XV Jewitt, Danielson, Voyager 2[54][62][63][64][65][66]
1980'ler
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Şubat 26, 1980

p: Mart 6, 1980

Epimetheus* S/1980 S 3
Saturn XI [51][56][67][68][69][70](Voyager 1 tarafından onaylandı)
i: Mart 1, 1980

p: Mart 6, 1980

Helene S/1980 S 6
Saturn XII Laques, Lecacheux[67][68][69][70]
i: Nisan 8, 1980

p: Nisan 10, 1980

Telesto S/1980 S 13
Saturn XIII Smith, Reitsema, Larson, Fountain, Voyager 1[51][70][71]
i: Mart 5, 1979

p: Nisan 28, 1980

Thebe S/1979 J 2
Jüpiter XIV Synnott, Voyager 1[51][63][64]
i: Şubat 19, 1980

p: Haziran 6, 1980

Janus* S/1980 S 1
Saturn X [54][56][68][69][70](Voyager 1 tarafından onaylandı)
i: Mart 13, 1980

p: Temmuz 31, 1980

Calypso S/1980 S 25
Saturn XIV Pascu, Seidelmann, Baum, Currie[51][69][70]
i:Mart 4, 1979

p: Ağustos 26, 1980

Metis S/1979 J 3
Jüpiter XVI Synnott, Voyager 1[51][64]
o: Ekim 1980

p: Ekim 31, 1980

Prometheus S/1980 S 27
Saturn XVI Collins, Voyager 1[72]
Pandora S/1980 S 26
Saturn XVII Collins, Voyager 1[72]
o: Ekim 1980

p: Kasım 13, 1980

Atlas S/1980 S 28
Saturn XV Terrile, Voyager 1[51][73]
i: Mayıs 24, 1981

p: Mayıs 29, 1981

Larissa* S/1981 N 1

S/1989 N 2

Neptune VII Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen, Voyager 2[74][75]
i: Aralık 30, 1985

p: Ocak 9, 1986

Puck S/1985 U 1
Uranus XV Synnott, Voyager 2[76]
i: Ocak 3, 1986

p: Ocak 16, 1986

Juliet S/1986 U 2
Uranus XI Synnott, Voyager 2[77][78]
Portia S/1986 U 1
Uranus XII
i: Ocak 9, 1986

p: Ocak 16, 1986

Cressida S/1986 U 3
Uranus IX
i: Ocak 13, 1986

p: Ocak 16, 1986

Desdemona S/1986 U 6
Uranus X
Rosalind S/1986 U 4
Uranus XIII
Belinda S/1986 U 5
Uranus XIV
i: Ocak 20, 1986

p: Ocak 27, 1986

Cordelia S/1986 U 7
Uranus VI Terrile, Voyager 2[79]
Ophelia S/1986 U 8
Uranus VII
i: Ocak 23, 1986

p: Ocak 27, 1986

Bianca S/1986 U 9
Uranus VIII Smith, Voyager 2[79]
i: Haziran 16, 1989

p: Temmuz 7, 1989

Proteus S/1989 N 1
Neptune VIII Synnott, Voyager 2[80]
i: Temmuz 28, 1989

p: Ağustos 2, 1989

Despina S/1989 N 3
Neptune V Synnott, Voyager 2[75]
Galatea S/1989 N 4
Neptune VI
i: Eylül 18, 1989

p: Eylül 29, 1989

Thalassa S/1989 N 5
Neptune IV Terrile, Voyager 2[81]
Naiad S/1989 N 6
Neptune III
1990'lar
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Ağustos 22, 1981

p: Temmuz 16, 1990

Pan* S/1981 S 13
Saturn XVIII Showalter, Voyager 2[82]
i: Ağustos 23, 1981

p: Nisan 14, 1995

Pallene*

(alta bkz.)

S/1981 S 14
Saturn XXXIII Gordon, Murray and Beurle[83][84]
i: Eylül 6, 1997

p: Ekim 31, 1997

Caliban S/1997 U 1
Uranus XVI Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars[85]
Sycorax S/1997 U 2
Uranus XVII Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars[85]
i: Ocak 18, 1986

p: Mayıs 18, 1999

Perdita* S/1986 U 10
Uranus XXV Karkoschka, Voyager 2[86]
i: Temmuz 18, 1999

p: Temmuz 27, 1999

Setebos S/1999 U 1
Uranus XIX Kavelaars, Gladman, Holman, Petit, Scholl[87]
Stephano S/1999 U 2
Uranus XX Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl[87]
i: Temmuz 18, 1999

p: Eylül 4, 1999

Prospero S/1999 U 3
Uranus XVIII Holman, Kavelaars, Gladman, Petit, Scholl[88]
2000'ler
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Ekim 6, 1999

p: Temmuz 20, 2000

Callirrhoe S/1999 J 1
Jüpiter XVII Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels[89][90]
i: Ağustos 7, 2000

p: Ekim 25, 2000

Ymir S/2000 S 1
Saturn XIX Gladman[91][92]
Paaliaq S/2000 S 2
Saturn XX
i: Eylül 23, 2000

p: Ekim 25, 2000

Siarnaq S/2000 S 3
Saturn XXIX Gladman, Kavelaars[93][94]
Tarvos S/2000 S 4
Saturn XXI Kavelaars, Gladman[93][94]
i: Ağustos 7, 2000

p: Kasım 18, 2000

Kiviuq S/2000 S 5
Saturn XXIV Gladman[94][95]
i: Eylül 23, 2000

p: Kasım 18, 2000

Ijiraq S/2000 S 6
Saturn XXII Kavelaars, Gladman[94][95]
i: Kasım 21, 2000

p: Kasım 25, 2000

Themisto* S/2000 J 1
Jüpiter XVIII Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (Yeniden keşfedildi)[96][97]
i: Eylül 23, 2000

p: Aralık 7, 2000

Thrymr S/2000 S 7
Saturn XXX Gladman, Kavelaars[92][98]
Skathi S/2000 S 8
Saturn XXVII Kavelaars, Gladman[92][98]
Mundilfari S/2000 S 9
Saturn XXV Gladman, Kavelaars[92][98]
Erriapus S/2000 S 10
Saturn XXVIII Kavelaars, Gladman[94][99]
i: Kasım 9, 2000

p: Aralık 19, 2000

Albiorix S/2000 S 11
Saturn XXVI Holman, Spahr[100][101]
i: Eylül 23, 2000

p: Aralık 22, 2000

Suttungr S/2000 S 12
Saturn XXIII Gladman, Kavelaars[102][103]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar

21. yüzyıl[değiştir | kaynağı değiştir]

2000'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

2000'ler
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Kasım 23, 2000

p: Ocak 5, 2001

Kalyke S/2000 J 2
Jupiter XXIII Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans[104][105][106]
Iocaste S/2000 J 3
Jupiter XXIV
Erinome S/2000 J 4
Jupiter XXV
Harpalyke S/2000 J 5
Jupiter XXII
Isonoe S/2000 J 6
Jupiter XXVI
Praxidike S/2000 J 7
Jupiter XXVII
i: Kasım 25, 2000

p: Ocak 5, 2001

Megaclite S/2000 J 8
Jupiter XIX Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans[104][106]
Taygete S/2000 J 9
Jupiter XX
i: Kasım 26, 2000

p: Ocak 5, 2001

Chaldene S/2000 J 10
Jupiter XXI
i: Aralık 5, 2000

p: Ocak 5, 2001

Dia S/2000 J 11
Jupiter LIII
i: Mayıs 22, 2001

p: Temmuz 1, 2001

Ixion (28978) 2001 KX76
Cüce gezegen adayı Elliot, Wasserman, Buie, Millis, Kern, Qu, Pate[107]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Aralık 9, 2001

p: Mayıs 16, 2002

Hermippe S/2001 J 3
Jupiter XXX Sheppard, Jewitt, Kleyna[108][109]
Eurydome S/2001 J 4
Jupiter XXXII
Sponde S/2001 J 5
Jupiter XXXVI
Kale S/2001 J 8
Jupiter XXXVII
i: Aralık 10, 2001

p: Mayıs 16, 2002

Autonoe S/2001 J 1
Jupiter XXVIII
i: Aralık 11, 2001

p: Mayıs 16, 2002

Thyone S/2001 J 2
Jupiter XXIX
Pasithee S/2001 J 6
Jupiter XXXVIII
Euanthe S/2001 J 7
Jupiter XXXIII
Orthosie S/2001 J 9
Jupiter XXXV
Euporie S/2001 J 10
Jupiter XXXIV
Aitne S/2001 J 11
Jupiter XXXI
i: Ocak 10, 2002

p: Temmuz 20, 2002

(Adlandırılmamış cüce gezegen adayı) (55565) 2002 AW197
Cüce gezegen adayı Brown, Trujillo, Helin, Hicks, Lawrence, Pravdo[110]
i: Ağustos 13, 2001

p: Eylül 30, 2002

Trinculo S/2001 U 1 Uranus XXI Holman, Kavelaars, Milisavljevic[111][112]
i: Haziran 4, 2002

o: Haziran 5, 2002 p: Ekim 7, 2002

Quaoar (50000) 2002 LM60
Cüce gezegen Trujillo, Brown[113]
i: Haziran 18, 2002

p: Kasım 21, 2002

(Adlandırılmamış cüce gezegen adayı) (307261) 2002 MS4
Cüce gezegen adayı Trujillo, Brown[114]
i: Ekim 31, 2002

p: Aralık 18, 2002

Arche S/2002 J 1
Jupiter XLIII Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry[115][116]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Temmuz 23, 2002

p: Ocak 13, 2003

Sao S/2002 N 2
Neptune XI Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic[117][118]
i: Ağustos 10, 2002

p: Ocak 13, 2003

Halimede S/2002 N 1
Neptune IX
i: Ağustos 11, 2002

p: Ocak 13, 2003

Laomedeia S/2002 N 3
Neptune XII
i: Ocak 13, 2003

p: Ocak 26, 2003

(Adlandırılmamış cüce gezegen adayı) (208996) 2003 AZ84
Cüce gezegen adayı Trujillo, Brown[119]
i: Şubat 5, 2003

p: Mart 4, 2003

Eukelade S/2003 J 1
Jupiter XLVII Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh[120][121]
(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 2
Eupheme S/2003 J 3
Jupiter LX
(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 4
i: Şubat 6, 2003

p: Mart 4, 2003

Eirene S/2003 J 5 Jupiter LVII
Helike S/2003 J 6
Jupiter XLV
i: Şubat 8, 2003

p: Mart 4, 2003

Aoede S/2003 J 7 Jupiter XLI
i: Şubat 8, 2003

p: Mart 6, 2003

Hegemone S/2003 J 8 Jupiter XXXIX Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[122][123]
i: Şubat 6, 2003

p: Mart 7, 2003

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2003 J 9
Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[124][125]
S/2003 J 10
Kallichore S/2003 J 11 Jupiter XLIV
i: Şubat 8, 2003

p: Mart 7, 2003

(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 12
i: Şubat 9, 2003

p: Nisan 2, 2003

Cyllene S/2003 J 13 Jupiter XLVIII Sheppard, Jewitt, Kleyna[126][127]
i: Şubat 8, 2003

p: Nisan 3, 2003

Kore S/2003 J 14
Jupiter XLIX Sheppard, Jewitt, Kleyna[126][128]
i: Şubat 6, 2003

p: Nisan 3, 2003

Philophrosyne S/2003 J 15 Jupiter LVIII Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[126][129]
(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 16
Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[126][130]
i: Şubat 8, 2003

p: Nisan 3, 2003

Herse S/2003 J 17 Jupiter L Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[126][131]
i: Şubat 6, 2003

p: Nisan 4, 2003

(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 18
Jupiter LV Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Sheppard, Jewitt, Kleyna[126][132]
i: Şubat 5, 2003

p: Nisan 8, 2003

Narvi S/2003 S 1
Saturn XXXI Sheppard, Jewitt, Kleyna[126][133]
i: Şubat 6, 2003

p: Nisan 12, 2003

(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 19 Jupiter LXI Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen[134][135]
i: Şubat 9, 2003

p: Nisan 14, 2003

Carpo S/2003 J 20
Jupiter XLVI Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna[134][136]
i: Şubat 6, 2003

p: Mayıs 29, 2003

Mneme S/2003 J 21
Jupiter XL Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen[137][138]
i: Ocak 18, 1986

p: Eylül 3, 2003

Perdita* S/1986 U 10
Uranus XXV Karkoschka (Recovered by the Hubble Space Telescope)[139]
i: Ağustos 29, 2003

p: Eylül 3, 2003

Psamathe S/2003 N 1
Neptune X Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars[140][141]
i: Ağustos 25, 2003

p: Eylül 25, 2003

Mab S/2003 U 1
Uranus XXVI Showalter, Lissauer[142]
Cupid S/2003 U 2
Uranus XXVII
i: Ağustos 13, 2001

p: Eylül 30, 2003

Ferdinand* S/2001 U 2
Uranus XXIV 2001: Holman, Kavelaars, Milisavljevic;

2003: Sheppard, Jewitt[143][144]

i: Ağustos 14, 2002

p: Eylül 30, 2003

Neso* S/2002 N 4
Neptune XIII Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic[143][145]
i: Ağustos 13, 2001

p: Ekim 8, 2003

Francisco* S/2001 U 3 Uranus XXII Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman[146]
i: Ağustos 29, 2003

p: Ekim 9, 2003

Margaret S/2003 U 3
Uranus XXIII Sheppard, Jewitt, Holman, Kavelaars[147][148]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Şubat 9, 2003

p: Ocak 24, 2004

Thelxinoe* S/2003 J 22 Jupiter XLII Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen[149][150]
i: Şubat 6, 2003

p: Ocak 31, 2004

(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 23*
Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández[151][152]
i: Şubat 17, 2004

p: Şubat 22, 2004

Orcus (90482) 2004 DW
Cüce gezegen Brown, Trujillo, Rabinowitz[153]
i: Kasım 14, 2003

p: Mart 15, 2004

Sedna (90377) 2003 VB12
Cüce gezegen Brown, Trujillo, Rabinowitz[154]
i: Haziran 1, 2004

p: Ağustos 16, 2004

Methone S/2004 S 1
Saturn XXXII Cassini–Huygens[155][156]
Pallene* S/2004 S 2

=S/1981 S 14

Saturn XXXIII
i: Ekim 21, 2004

o: Ekim 24, 2004 p: Kasım 8, 2004

Polydeuces S/2004 S 5
Saturn XXXIV Cassini–Huygens[157]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 3, 2005

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 7 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden[158]
Fornjot S/2004 S 8
Saturn XLII
Farbauti S/2004 S 9 Saturn XL
Aegir S/2004 S 10 Saturn XXXVI
Bebhionn S/2004 S 11
Saturn XXXVII
(Satürn'ün adlandırılmamış uyduları) S/2004 S 12
S/2004 S 13
Hati S/2004 S 14
Saturn XLIII
Bergelmir S/2004 S 15
Saturn XXXVIII
i: Aralık 13, 2004

p: Mayıs 3, 2005

Fenrir S/2004 S 16 Saturn XLI
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 17
Bestla S/2004 S 18
Saturn XXXIX
i: Eylül 22, 2004

p: Mayıs 6, 2005

Salacia (120347) 2004 SB60
Cüce gezegen adayı Roe, Brown, Barkume[159]
i: Mayıs 1, 2005

p: Mayıs 6, 2005

Daphnis S/2005 S 1
Saturn XXXV Cassini–Huygens[160]
i: Mart 7, 2003

o:Temmuz 27, 2005
i: Mayıs 6, 2004
o: Aralık 28, 2004
p: Temmuz 29, 2005

Haumea (136108) 2003 EL61
Cüce gezegen (Ortiz, Aceituno Castro, Santos-Sanz)[161] or (Brown, Trujillo, Rabinowitz)[162] (bkz. Haumea'nın keşfi hakkındaki tartışmalar)
i: Ekim 21, 2003

o: Ocak 5, 2005
p: Temmuz 29, 2005

Eris (136199) 2003 UB313
Cüce gezegen Brown, Trujillo, Rabinowitz[162][163]
o: Ocak 26, 2005

p: Temmuz 29, 2005

Hiʻiaka S/2005 (136108) 1
Haumea I Brown, Trujillo, Rabinowitz[164]
i: Mart 31, 2005

p: Temmuz 29, 2005

Makemake (136472) 2005 FY9
Cüce gezegen Brown, Trujillo, Rabinowitz[162][165]
o: Haziran 30, 2005

p: Temmuz 29, 2005

Namaka S/2005 (136108) 2
Haumea II Brown, Trujillo, Rabinowitz[166]
i: Eylül 10, 2005

p: Ekim 3, 2005

Dysnomia S/2005 (136199) 1
Eris I Brown, van Dam, Bouchez, Le Mignant, Campbell, Chin, Conrad, Hartman, Johansson, Lafon, Rabinowitz, Stomski, Summers, Trujillo, Wizinowich[167]
i: Mayıs 15, 2005

o: Haziran 15, 2005 p: Ekim 31, 2005

Nix S/2005 P 2
Pluto II Weaver, Stern, Mutchler, Steffl, Buie, Merline,

Spencer, Young, Young[168]

Hydra S/2005 P 1
Pluto III
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Haziran 21, 2003

p: Ocak 7, 2006

Varda (174567) 2003 MW12
Cüce gezegen adayı Larsen[169]
i: Aralık 12, 2004

o: Mart 6, 2006 (?) p: Haziran 26, 2006

Hyrrokkin S/2004 S 19
Saturn XLIV Sheppard, Jewitt, Kleyna[170][171]
i: Ocak 4, 2006

o: Mart 6, 2006 (?) p: Haziran 26, 2006

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2006 S 1 Sheppard, Jewitt, Kleyna[171][172]
Kari S/2006 S 2
Saturn XLV
i: Ocak 5, 2006

o: Mart 6, 2006 (?) p: Haziran 26, 2006

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2006 S 3
Greip S/2006 S 4
Saturn LI
Loge S/2006 S 5
Saturn XLVI
Jarnsaxa S/2006 S 6 Saturn L
Surtur S/2006 S 7 Saturn XLVIII
Skoll S/2006 S 8 Saturn XLVII
i: Temmuz 21, 2006

p: Eylül 19, 2006

Actaea S/2006 (120347) 1
Salacia I Noll, Levison, Stephens, Grundy[173]
i: Kasım 13, 2005

p: Şubat 22, 2007

Vanth S/2005 (90482) 1
Orcus I Brown, Suer[174]
i: Aralık 2, 2005

p: Şubat 22, 2007

(adlandırılmamış uydusu:2003 AZ84) S/2005 (208996) 1
Brown, Suer[174]
i: Şubat 14, 2006

p: Şubat 22, 2007

Weywot S/2006 (50000) 1
Quaoar I Brown, Suer[174]
i: Ocak 5, 2006

o: Ocak 16, 2007 (?) p: Nisan 13, 2007

Tarqeq S/2007 S 1
Saturn LII Sheppard, Jewitt, Kleyna[175][176]
i: Ocak 18, 2007

o: ? p: Mayıs 1, 2007

(Satürn'ün adlandırılmamış uyduları) S/2007 S 2 Sheppard, Jewitt, Kleyna[176][177]
S/2007 S 3
i: Haziran 2004

o: Mayıs 30, 2007 p: Temmuz 18, 2007

Anthe S/2007 S 4
Saturn XLIX Cassini–Huygens[178]
i: Temmuz 17, 2007

p: Ocak 7, 2009

Gonggong (225088) 2007 OR10
Cüce gezegen Schwamb, Brown, Rabinowitz[179]
i: Ağustos 15, 2008

p: Mart 3, 2009

Aegaeon S/2008 S 1
Saturn LIII Cassini–Huygens[180]
i: Temmuz 26, 2009

o: ? p: Kasım 2, 2009

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2009 S 1
Cassini–Huygens[181]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar


2010'lar[değiştir | kaynağı değiştir]

2010s
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Eylül 7, 2010

p: Haziran 1, 2011

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2010 J 1
Jupiter LI Jacobson, Brozović, Gladman and Alexandersen[182]
S/2010 J 2
Jupiter LII Veillet[182]
i: Haziran 28, 2011

p: Temmuz 20, 2011

Kerberos S/2011 (134340) 1
Dosya:Kerberos (uydu).jpg
Pluto IV Showalter[183][184]
i: Nisan 26, 2009

p: Eylül 2011

Ilmarë S/2009 (174567) 1
Varda I Noll et al.[185]
i: Eylül 27, 2011

p: Ocak 29, 2012

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2011 J 1 Jupiter LXXII Sheppard[186]
S/2011 J 2 Jupiter LVI
i: Haziran 26, 2012

p: Temmuz 11, 2012

Styx S/2012 (134340) 1
Dosya:Styx (uydu).jpg
Pluto V Showalter[187]
i: Kasım 6, 2004

o: Temmuz 1, 2013

p: Temmuz 15, 2013

Hippocamp* S/2004 N 1
Neptune XIV Showalter et al.[188]
i: Mart 17, 2013

p: Mart 31, 2014

(Adlandırılmamış cüce gezegen adayı) (532037) 2013 FY27
Cüce gezegen adayları Sheppard, Trujillo[189]
i: Nisan 27, 2015

p: Nisan 25, 2016

(adlandırılmamış uydusu:Makemake) S/2015 (136472) 1
Parker et al.[190][191]
i: Eylül 18, 2010

p: Ekim 17, 2016

Xiangliu S/2010 (225088) 1
Gonggong I Marton, Kiss, Müller[192]
i: Mart 8, 2016

p: Haziran 2, 2017

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2016 J 1
Jupiter LIV Sheppard et al.[193][194][195]
i: Mart 23, 2017

p: Haziran 5, 2017

S/2017 J 1
Jupiter LIX
i: Mart 9, 2016

p: Temmuz 17, 2018

Valetudo S/2016 J 2
Jupiter LXII
i: Şubat 5, 2016

o: Mart 23, 2017 p: Temmuz 17, 2018

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2017 J 2
Jupiter LXIII
i: Şubat 5, 2016

o: Mart 23, 2017 p: Temmuz 17, 2018

S/2017 J 3
Jupiter LXIV
i: Mart 23, 2017

p: Temmuz 17, 2018

Pandia S/2017 J 4
Jupiter LXV
i: Mart 23, 2017

p: Temmuz 17, 2018

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2017 J 5 Jupiter LXVI
i: Şubat 24, 2017

o: Mart 23, 2017 p: Temmuz 17, 2018

S/2017 J 6 Jupiter LXVII
i: Şubat 24, 2017

o: Mart 23, 2017 p: Temmuz 17, 2018

S/2017 J 7 Jupiter LXVIII
i: Mart 23, 2017

p: Temmuz 17, 2018

S/2017 J 8
Jupiter LXIX
i: Şubat 24, 2017

o: Mart 23, 2017 p: Temmuz 17, 2018

S/2017 J 9 Jupiter LXX
i: Mart 25, 2017

o: Mayıs 11, 2018 p: Temmuz 17, 2018

Ersa S/2018 J 1
Jupiter LXXI
i: Ocak 15, 2018

p: Ağustos 10, 2018

(adlandırılmamış uydusu:2013 FY27) S/2018 (532037) 1
Sheppard[196]
i: Aralık 12, 2004

p: Ekim 7, 2019

Gridr S/2004 S 20 Saturn LIV Sheppard, Jewitt, Kleyna[197]
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 21
Angrboda S/2004 S 22 Saturn LV
Skrymir S/2004 S 23 Saturn LVI
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 24
Gerd S/2004 S 25 Saturn LVII
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 26 Saturn LVIII
Eggther S/2004 S 27 Saturn LIX
(Satürn'ün adlandırılmamış uyduları) S/2004 S 28
S/2004 S 29 Saturn LX
Beli S/2004 S 30 Saturn LXI
i: Aralık 12, 2004

p: Ekim 8, 2019

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 31
Gunnlod S/2004 S 32 Saturn LXII
Thiazzi S/2004 S 33 Saturn LXIII
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 34 Saturn LXIV
Alvaldi S/2004 S 35 Saturn LXV
(Satürn'ün adlandırılmamış uyduları) S/2004 S 36
S/2004 S 37
Geirrod S/2004 S 38 Saturn LXVI
(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2004 S 39
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar

2020'ler[değiştir | kaynağı değiştir]

2020s
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar
i: Şubat 5, 2003

p: Kasım 15, 2021

(Jüpiter'in adlandırılmamış uydusu) S/2003 J 24* Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Veillet[198]
i: Temmuz 1, 2019

p: Kasım 16, 2021

(Satürn'ün adlandırılmamış uydusu) S/2019 S 1 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[199]
i: Eylül 27, 2011

p: Aralık 20, 2022

(Jüpiter'in adlandırılmamış uyduları) S/2011 J 3 Sheppard[200][201][202][203][204]
i: Mayıs 12, 2018

p: Aralık 20, 2022

S/2018 J 2
i: Mart 9, 2016

p: Ocak 5, 2023

S/2016 J 3
i: Ağustos 12, 2021

p: Ocak 5, 2023

S/2021 J 1
i: Mayıs 12, 2018

p: Ocak 19, 2023

S/2018 J 3
i: Ağustos 12, 2021

p: Ocak 19, 2023

S/2021 J 2
S/2021 J 3
i: Ağustos 14, 2021

p: Ocak 19, 2023

S/2021 J 4
i: Eylül 5, 2021

p: Ocak 19, 2023

S/2021 J 5 Sheppard, Tholen, Trujillo[205]
i: Mayıs 11, 2018

p: Ocak 20, 2023

S/2018 J 4 Sheppard[206]
i: Eylül 5, 2021

p: Ocak 20, 2023

S/2021 J 6 Sheppard, Tholen, Trujillo[207]
i: Mart 9, 2016

p: Ocak 24, 2023

S/2016 J 4 Sheppard[208][209][210][211]
i: Ağustos 30, 2022

p: Şubat 22, 2023

S/2022 J 1
i: Ekim 15, 2022

p: Şubat 22, 2023

S/2022 J 2
i: Ağustos 30, 2022

p: Şubat 22, 2023

S/2022 J 3
i: Haziran 24, 2020

p: Mayıs 3, 2023

(Satürn'ün adlandırılmamış uyduları) S/2020 S 1 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[212][213][214][215][216]
i: Şubat 1, 2006

p: Mayıs 3, 2023

S/2006 S 9
i: Ocak 18, 2007

p: Mayıs 3, 2023

S/2007 S 5
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 3, 2023

S/2004 S 40 Jewitt, Sheppard, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[217]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 3, 2023

S/2019 S 2 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[218]
S/2019 S 3 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[219]
i: Haziran 27, 2020

p: Mayıs 3, 2023

S/2020 S 2 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[220][221]
i: Haziran 24, 2020

p: Mayıs 5, 2023

S/2020 S 3
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 5, 2023

S/2019 S 4 Ashton, Gladman[222]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 6, 2023

S/2004 S 41 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[223]
i: Haziran 24, 2020

p: Mayıs 6, 2023

S/2020 S 4 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[224][225]
S/2020 S 5
i: Ocak 16, 2007

p: Mayıs 6, 2023

S/2007 S 6 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[226][227][228]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 6, 2023

S/2004 S 42
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 6, 2023

S/2006 S 10
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 6, 2023

S/2019 S 5 Ashton, Gladman[229]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 7, 2023

S/2004 S 43 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[230]
S/2004 S 44 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman[231]
i: Aralık 13, 2004

p: Mayıs 7, 2023

S/2004 S 45 Jewitt, Sheppard, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[232]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 7, 2023

S/2006 S 11 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[233][234]
S/2006 S 12
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 6 Ashton, Gladman[235]
i: Ocak 6, 2006

p: Mayıs 8, 2023

S/2006 S 13 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[236]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 7 Ashton, Gladman[237]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 8 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[238]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 9 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman[239]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 8, 2023

S/2004 S 46 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[240]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 10 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[241]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 8, 2023

S/2004 S 47 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[242]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 8, 2023

S/2019 S 11 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[243]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 8, 2023

S/2006 S 14 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[244]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 9, 2023

S/2019 S 12 Ashton, Gladman[245]
i: Haziran 27, 2020

p: Mayıs 9, 2023

S/2020 S 6 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[246][247]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 9, 2023

S/2019 S 13
i: Ocak 5, 2005

p: Mayıs 10, 2023

S/2005 S 4 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[248]
i: Ocak 16, 2007

p: Mayıs 10, 2023

S/2007 S 7 Sheppard, Jewitt, Kleyna[249]
i: Mart 21, 2007

p: Mayıs 10, 2023

S/2007 S 8 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[250]
i: Haziran 24, 2020

p: Mayıs 10, 2023

S/2020 S 7 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[251]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 10, 2023

S/2019 S 14 Ashton, Gladman[252]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 10, 2023

S/2019 S 15 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[253]
i: Mart 9, 2005

p: Mayıs 10, 2023

S/2005 S 5 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[254]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 15, 2023

S/2006 S 15 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman[255]
i: Şubat 1, 2006

p: Mayıs 15, 2023

S/2006 S 16 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[256]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 15, 2023

S/2006 S 17 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman[257]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 15, 2023

S/2004 S 48 Jewitt, Sheppard, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[258]
i: Haziran 27, 2020

p: Mayıs 15, 2023

S/2020 S 8 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[259]
i: Aralık 13, 2004

p: Mayıs 15, 2023

S/2004 S 49 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[260]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 15, 2023

S/2004 S 50 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[261]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 15, 2023

S/2006 S 18 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[262]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 15, 2023

S/2019 S 16 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[263]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 15, 2023

S/2019 S 17 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[264]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 15, 2023

S/2019 S 18 Sheppard, Jewitt, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[265]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 15, 2023

S/2019 S 19 Ashton, Gladman[266]
i: Temmuz 1, 2019

p: Mayıs 15, 2023

S/2019 S 20 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[267]
i: Ocak 5, 2006

p: Mayıs 15, 2023

S/2006 S 19 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[268][269]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 15, 2023

S/2004 S 51
i: Haziran 27, 2020

p: Mayıs 15, 2023

S/2020 S 9 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[270]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 15, 2023

S/2004 S 52 Jewitt, Sheppard, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[271]
i: Mart 21, 2007

p: Mayıs 16, 2023

S/2007 S 9 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman[272]
i: Aralık 12, 2004

p: Mayıs 16, 2023

S/2004 S 53 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[273]
i: Haziran 27, 2020

p: Mayıs 16, 2023

S/2020 S 10 Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[274]
i: Temmuz 3, 2019

p: Mayıs 16, 2023

S/2019 S 21 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Ashton, Gladman, Petit, Alexandersen[275]
Tarih İsim Geçici tanımı Resim Kesin tanımı Kaşif ve notlar

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Barnard, Edward Emerson (4 Ekim 1892). "Discovery and observations of a fifth satellite to Jupiter". Astronomical Journal. 12 (11): 81-85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. doi:10.1086/101715. 15 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 2. ^ Nicholson, Seth Barnes (April 1939). "The Satellites of Jupiter". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 51 (300): 85-94. Bibcode:1939PASP...51...85N. doi:10.1086/125010. 21 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 3. ^ "Ask a Solar Physicist". solar-center.stanford.edu. 10 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 4. ^ "Aristarchus of Samos". 7 Mayıs 2018. 7 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2019. 
 5. ^ Lindow, John (2002). "The world was a flat disk, with the Earth in the center and the sea all around. Thus the serpent is about as far away from the center, where men and gods lived" Norse mythology: a guide to the Gods, heroes, rituals, and beliefs. Oxford University Press. s. 253. 
 6. ^ Heath, Thomas Little; Aristarchus, of Samos (1913). Aristarchus of Samos, the ancient Copernicus; a history of Greek astronomy to Aristarchus, together with Aristarchus's Treatise on the sizes and distances of the Sun and Moon : a new Greek text with translation and notes. Gerstein – University of Toronto. Oxford : Clarendon Press. 
 7. ^ Sachs, Abraham J. (2 Mayıs 1974). "Babylonian Observational Astronomy". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Royal Society of London. 276 (1257): 43-50 [45 & 48-9]. Bibcode:1974RSPTA.276...43S. doi:10.1098/rsta.1974.0008. JSTOR 74273. 
 8. ^ Gingerich, O. (1985). "1985JHA....16...37G Page 37". Journal for the History of Astronomy. 16: 37. Bibcode:1985JHA....16...37G. doi:10.1177/002182868501600102. 
 9. ^ Galilei, Galileo; Sidereus Nuncius Şubat 23, 2001, tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi, Thomam Baglionum (Tommaso Baglioni), Venedik (Mart 1610), pp. 17–28 (q.v.)
 10. ^ Drake, Stillman (1981). Galileo at Work. Courier Dover Publications. s. 153. ISBN 978-0-486-49542-2. 
 11. ^ Blue, Jennifer (9 Kasım 2009). "Planet and Satellite Names and Discoverers". USGS. 14 Temmuz 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2010. 
 12. ^ "Departement Natuurkunde - Universiteit Utrecht". www.uu.nl (Felemenkçe). 20 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 13. ^ "Systema Saturnium by Christiaan Huygens". www.sil.si.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 14. ^ Cassini, Giovanni D.; Découverte de deux nouvelles planètes autour de Saturne Mayıs 13, 2006, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Sébastien Mabre-Cramoisy, Paris, 1673. Translated as A Discovery of two New Planets about Saturn, made in the Royal Parisian Observatory by Signor Cassini, Fellow of both the Royal Societys, of England and France; English't out of French. 23 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Philosophical Transactions, Vol. 8 (1673), pp. 5178–5185
 15. ^ Cassini, Mr. (1686). "An Extract of the Journal Des Scavans. of Nisan 22 st. N. 1686. Giving an Account of Two New Satellites of Saturn, Discovered Lately by Mr. Cassini at the Royal Observatory at Paris". Philosophical Transactions. 16: 79-85. Bibcode:1686RSPT...16...79C. ISSN 0260-7085. JSTOR 101844. 17 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 16. ^ "The Cosmotheoros of Christiaan Huygens (1698)". webspace.science.uu.nl. 8 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 17. ^ Herschel, W.; Watson, Dr (1781). "Account of a Comet. By Mr. Herschel, F. R. S.; Communicated by Dr. Watson, Jun. of Bath, F. R. S." Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series I (İngilizce). 71: 492-501. Bibcode:1781RSPT...71..492H. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 18. ^ Herschel, W. S. (1787). "An Account of the Discovery of Two Satellites Revolving Round the Georgian Planet". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 77: 125-129. doi:10.1098/rstl.1787.0016. JSTOR 106717. 23 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 19. ^ Herschel, William; On George's Planet and its satellites, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 78, pp. 364–378, 1788
 20. ^ Herschel, William; On the Discovery of Four Additional Satellites of the Georgium Sidus. The Retrograde Motion of Its Old Satellites Announced; And the Cause of Their Disappearance at Certain Distances from the Planet Explained, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 88, pp. 47–79, 1798
 21. ^ "La découverte des satellites de Saturne". www.cosmovisions.com. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 22. ^ Herschel, William (1790). "Account of the Discovery of a Sixth and Seventh Satellite of the Planet Saturn; With Remarks on the Construction of Its Ring, Its Atmosphere, Its Rotation on an Axis, and Its Spheroidical Figure. By William Herschel, LL.D. F. R. S." Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 80: 1-20. ISSN 0261-0523. JSTOR 106823. 7 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 23. ^ Herschel, William Sr. (1 Ocak 1798). "On the Discovery of Four Additional Satellites of the Georgium Sidus. The Retrograde Motion of Its Old Satellites Announced; And the Cause of Their Disappearance at Certain Distances from the Planet Explained". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 88: 47-79. Bibcode:1798RSPT...88...47H. doi:10.1098/rstl.1798.0005. 21 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 24. ^ Lassell, W. (1848). "Observations of Satellites of Uranus". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 8 (3): 43-44. Bibcode:1848MNRAS...8...43L. doi:10.1093/mnras/8.3.43. 
 25. ^ Lassell, W. (1850). "Bright Satellites of Uranus". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 10 (6): 135. Bibcode:1850MNRAS..10..135L. doi:10.1093/mnras/10.6.135. 
 26. ^ a b "1851AJ......2...70L Page 70". adsabs.harvard.edu. 11 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 27. ^ Hoskin, Michael (26 Haziran 1992). "Bodes' Law and the Discovery of Ceres". Observatorio Astronomico di Palermo "Giuseppe S. Vaiana". 22 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Temmuz 2007. 
 28. ^ Forbes, Eric G. (1971). "Gauss and the Discovery of Ceres". Journal for the History of Astronomy. 2 (3): 195-199. Bibcode:1971JHA.....2..195F. doi:10.1177/002182867100200305. 
 29. ^ "1846MNRAS...7..121A Page 121". articles.adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 30. ^ "1846MNRAS...7..153G Page 153". articles.adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 31. ^ Lassell, W. (1846). "1846MNRAS...7..157L Page 157". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 7: 157. Bibcode:1846MNRAS...7..157L. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 32. ^ Bond, W. C. (1 Kasım 1848). "Discovery of a new satellite of Saturn". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 9: 1-2. Bibcode:1848MNRAS...9....1B. doi:10.1093/mnras/9.1.1. ISSN 0035-8711. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 33. ^ Lassell, W. (June 1848). "Discovery of new satellite of Saturn". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (İngilizce). 8: 195. Bibcode:1848MNRAS...8..195L. doi:10.1093/mnras/8.9.195. ISSN 0035-8711. 3 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 34. ^ "1877Obs.....1..181. Page 2:181". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 35. ^ "1877AN.....91...11H Page 11/12". adsabs.harvard.edu. 8 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 36. ^ "1878MNRAS..38..205H Page 205". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 37. ^ "Planetary Names". planetarynames.wr.usgs.gov. 3 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 38. ^ "1899BHarO..49....1P Page 1". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 39. ^ "1899ApJ.....9..274P Page 274". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 40. ^ Campbell, William W.; Sixth Satellite of Jupiter 13 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Harvard College Observatory Bulletin, No. 173 (Ocak 6, 1905), p. 1
  Perrine, Charles D.; Discovery of a Sixth Satellite to Jupiter 20 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (signed Ocak 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (Şubat 10, 1905), pp. 22–23
  Aitken, Robert G.; Visual Observation of Satellite VI to Jupiter 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (signed Ocak 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 100 (Şubat 10, 1905), pp. 23–24
  Discovery of a Sixth Satellite of Jupiter 17 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Astronomical Journal, Vol. 24, No. 19 (whole No. 571, Mart 28, 1905), p. 160
 41. ^ a b "1905AN....169...43P Page 43/44". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 42. ^ Campbell, William W.; A Seventh Satellite of Jupiter 19 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Harvard College Observatory Bulletin, No. 178 (Şubat 27, 1905), p. 1
  The Seventh Satellite of Jupiter 20 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (signed Mart 30, 1905), Publications of the Astronomical Society of the Pacific, Vol. 17, No. 101 (Nisan 10, 1905), pp. 56–57
 43. ^ "1908PASP...20..184P Page 184". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 44. ^ "1908MNRAS..68..373 Page 373". articles.adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 45. ^ "1914PASP...26..197N Page 197". adsabs.harvard.edu. 3 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 46. ^ Tombaugh, Clyde W. (1946). "1946ASPL....5...73T Page 73". Leaflet of the Astronomical Society of the Pacific. 5 (209): 73. Bibcode:1946ASPL....5...73T. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 47. ^ "1938PASP...50..292N Page 292". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 48. ^ "1949PASP...61..129K Page 129". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 49. ^ "1949PASP...61..175K Page 175". adsabs.harvard.edu. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 50. ^ "IAUC 1212: OBJECT NEAR NEPTUNE; PLUTO". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 51. ^ a b c d e f g h i "IAUC 3872: GX 1+4; Sats OF JUPITER AND SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 52. ^ "1951PASP...63..297N Page 297". adsabs.harvard.edu. 7 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 53. ^ Gingerich, Owen; Probable New Satellite of Saturn 25 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 1987 (Ocak 3, 1967)
  Gingerich, Owen; Saturn X (Janus) 25 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 1995 (Şubat 1, 1967)
  Marsden, Brian G.; New Ring and Satellites of Saturn 29 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 3417 (Ekim 25, 1979)
 54. ^ a b c "IAUC 3454: SATURN; EDITORIAL NOTICE". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 55. ^ "IAUC 3456: SNe; 1979l; 1980 S 2". www.cbat.eps.harvard.edu. 29 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 56. ^ a b c "IAUC 3497: SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 26 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 57. ^ "IAUC 1991: 1967a; Poss. NEW Sat OF SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 29 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 58. ^ Kowal, Charles T.; Thirteenth satellite of Jupiter 22 Mayıs 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Astronomical Journal, Vol. 80, No. 6 (Haziran 1975), pp. 460–464
  Marsden, Brian G.; Jüpiter'in olası yeni bir uydusu 25 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2702 (Eylül 20, 1974)
  Marsden, Brian G.; Jüpiter'in olası yeni bir uydusu 10 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2703 (Ekim 1, 1974)
  Marsden, Brian G.; Jüpiter XIII 2 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2711 (Ekim 24, 1974)
 59. ^ Marsden, Brian G.; Jüpiter'in olası yeni bir uydusu 16 Eylül 2002 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2845 (Ekim 3, 1975)
  Marsden, Brian G.; Jüpiter'in olası yeni bir uydusu 1 Mayıs 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2855 (Ekim 23, 1975)
  Marsden, Brian G.; Jüpiter'in olası yeni bir uydusu 1 Mayıs 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 2899 (Ocak 9, 1976)
 60. ^ "IAUC 3241: 1978 P 1; 1978 (532) 1; 1977n". www.cbat.eps.harvard.edu. 22 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 61. ^ Christy, J. W.; Harrington, R. S. (Ağustos 1978). "The satellite of Pluto". The Astronomical Journal (İngilizce). 83: 1005. Bibcode:1978AJ.....83.1005C. doi:10.1086/112284. ISSN 0004-6256. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 62. ^ Jewitt, D. C.; Danielson, G. E.; Synnott, S. P. (Kasım 1979). "Discovery of a New Jupiter Satellite". Science (İngilizce). 206 (4421): 951. Bibcode:1979Sci...206..951J. doi:10.1126/science.206.4421.951. ISSN 0036-8075. PMID 17733911. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 63. ^ a b "IAUC 3470: Sats OF JUPITER; Sats OF SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 64. ^ a b c "IAUC 3507: Sats OF JUPITER; SATURN; Notice". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 65. ^ "Discovery Image of Adrastea". solarviews.com. 31 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 66. ^ Jovian System Data Analysis Program; Voyager 2 Jupiter Image 20630.53 Ağustos 13, 2004, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., NASA Planetary Data System Rings Node (Şubat 20, 1997)
 67. ^ a b "IAUC 3457: SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 68. ^ a b c "IAUC 3483: Sats OF SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 69. ^ a b c d "IAUC 3496: Sats OF SATURN; AM Her". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 70. ^ a b c d e "IAUC 3534: Sats OF SATURN; SN IN NGC 6946; Prob. N IN Sgr". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 71. ^ "IAUC 3466: Prob. Occn BY 1978 P 1; Sats OF SATURN; STEPANYAN'S STAR". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 72. ^ a b "IAUC 3532: SN IN NGC 6946; Sats OF SATURN; HD 44179; W Hya". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 73. ^ "IAUC 3539: 1980q; 1980 S 28". www.cbat.eps.harvard.edu. 13 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 74. ^ "IAUC 3608: 1981 N 1; Sats OF SATURN; 1980l". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 75. ^ a b "IAUC 4824: Sats OF NEPTUNE; 1989M; PU Vul; V482 Cyg". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 76. ^ "IAUC 4159: Sats OF URANUS AND NEPTUNE; 1982i". www.cbat.eps.harvard.edu. 3 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 77. ^ "IAUC 4164: Sats OF URANUS; R Leo; NOVAE". www.cbat.eps.harvard.edu. 5 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 78. ^ "IAUC 4165: 1986a; AG Dra; TT Ari; U Aqr; IP Peg; Sats OF URANUS". www.cbat.eps.harvard.edu. 31 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 79. ^ a b "IAUC 4168: Sats AND RINGS OF URANUS; CCO". www.cbat.eps.harvard.edu. 31 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 80. ^ "IAUC 4806: 1989 N 1; Occn OF 28 Sgr BY TITAN; mu Cen; 1987A". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 81. ^ "IAUC 4867: NEPTUNE; JUPITER". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 82. ^ "IAUC 5052: 1990i; SATURN". www.cbat.eps.harvard.edu. 18 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 83. ^ "IAUC 6162: Poss. Sats OF SATURN; AL Com". www.cbat.eps.harvard.edu. 25 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 84. ^ Gordon, Mitchell K.; Murray, Carl D.; and Beurle, Kevin; Further Evidence for the Existence of Additional Small Satellites of Saturn Ağustos 12, 2004, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Icarus, Vol. 121, No. 1 (Mayıs 1996), pp. 114–125
 85. ^ a b "IAUC 6764: Sats OF URANUS". www.cbat.eps.harvard.edu. 1 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 86. ^ "IAUC 7171: S/1986 U 10; C/1999 J2; V1333 Aql". www.cbat.eps.harvard.edu. 20 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 87. ^ a b "IAUC 7230: Prob. NEW Sats OF URANUS". www.cbat.eps.harvard.edu. 18 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 88. ^ "IAUC 7248: Prob. NEW Sats OF URANUS". www.cbat.eps.harvard.edu. 5 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 89. ^ "IAUC 7460: S/1999 J 1". www.cbat.eps.harvard.edu. 26 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 90. ^ New Outer Satellite of Jupiter Discovered 8 Nisan 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Joint press release, Minor Planet Center and the Spacewatch Project (2000?)
 91. ^ "IAUC 7512: S/2000 S 1, S/2000 S 2". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 92. ^ a b c d "MPEC 2000-Y15 : S/2000 S 1, S/2000 S 2, S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 93. ^ a b "IAUC 7513: S/2000 S 3, S/2000 S 4". www.cbat.eps.harvard.edu. 16 Eylül 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 94. ^ a b c d e "MPEC 2000-Y14 : S/2000 S 3, S/2000 S 4, S/2000 S 5, S/2000 S 6, S/2000 S 10". minorplanetcenter.net. 30 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 95. ^ a b "IAUC 7521: S/2000 S 5, S/2000 S 6". www.cbat.eps.harvard.edu. 29 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 96. ^ "IAUC 7525: S/1975 J 1 = S/2000 J 1". www.cbat.eps.harvard.edu. 16 Eylül 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 97. ^ "MPEC 2000-Y16 : S/1975 J 1 = S/2000 J 1, S/1999 J 1". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 98. ^ a b c "IAUC 7538: S/2000 S 7, S/2000 S 8, S/2000 S 9". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 99. ^ "IAUC 7539: S/2000 S 10; OUTER Sats OF THE GIANT PLANETS". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 100. ^ "IAUC 7545: 2000fm; 2000fe; S/2000 S 11". www.cbat.eps.harvard.edu. 28 Ekim 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 101. ^ "MPEC 2000-Y13 : S/2000 S 11". minorplanetcenter.net. 17 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 102. ^ "IAUC 7548: COMET P/1963 W1 = 2000 SO_253 (ANDERSON-LINEAR); S/2000 S 12; URSID METEORS 2000; C/2000 W2, C/2000 W3; C/1999 T1". www.cbat.eps.harvard.edu. 23 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 103. ^ "MPEC 2000-Y33 : S/2000 S 12". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 104. ^ a b "IAUC 7555: Sats OF JUPITER; 2001B; 2001C". www.cbat.eps.harvard.edu. 16 Eylül 2002 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 105. ^ "MPEC 2001-A28 : S/2000 J 2, S/2000 J 3, S/2000 J 4, S/2000 J 5, S/2000 J 6". minorplanetcenter.net. 21 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 106. ^ a b "MPEC 2001-A29 : S/2000 J 7, S/2000 J 8, S/2000 J 9, S/2000 J 10, S/2000 J 11". minorplanetcenter.net. 21 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 107. ^ Marsden, Brian G. (1 Temmuz 2001). "MPEC 2001-N01 : 2001 FT185, 2001 KW76, 2001 KX76, 2001 KY76, 2001 KZ76, 2001 KA77". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 26 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 108. ^ "IAUC 7900: Sats OF JUPITER; XTE J0929-314; C/2002 C1". www.cbat.eps.harvard.edu. 13 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 109. ^ "MPEC 2002-J54 : ELEVEN NEW SATELLITES OF JUPITER". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 110. ^ Marsden, Brian G. (20 Temmuz 2002). "MPEC 2002-O30 : 2002 AW197". IAU Minor Planet Center. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. 11 Nisan 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2010. 
 111. ^ "IAUC 7980: S/2001 U 1; S/2002 (121) 1". www.cbat.eps.harvard.edu. 1 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 112. ^ "MPEC 2002-S64 : S/2001 U 1". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 113. ^ Marsden, Brian G. (7 Ekim 2002). "MPEC 2002-T34 : 2002 LM60". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 7 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2020. 
 114. ^ "MPEC 2002-W27 : 2002 MS4, 2002 QX47, 2002 VR128". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 21 Kasım 2002. 26 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2009. 
 115. ^ "IAUC 8035: 2002jy; S/2002 J 1; V4743 Sgr". www.cbat.eps.harvard.edu. 8 Nisan 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 116. ^ "MPEC 2002-Y22 : S/2002 J 1". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 117. ^ "IAUC 8047: Sats OF NEPTUNE; N IN NGC 185; 2003H". www.cbat.eps.harvard.edu. 1 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 118. ^ "MPEC 2003-A75 : S/2002 N 1, 2002 N 2, 2002 N3". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 119. ^ Marsden, Brian G. (26 Ocak 2003). "MPEC 2003-B27 : 2003 AZ84". Minor Planet Center. 20 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2010. 
 120. ^ "IAUC 8087: Sats OF JUPITER; 2003bg; GRB 030227". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 121. ^ "MPEC 2003-E11 : S/2003 J 1, 2003 J 2, 2003 J 3, 2003 J 4, 2003 J 5, 2003 J 6, 2003 J 7". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 122. ^ "IAUC 8088: S/2003 J 8; 2003bn; 2003bg; IGR J19140+098". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 123. ^ "MPEC 2003-E15 : S/2003 J 8". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 124. ^ "IAUC 8089: Sats OF JUPITER; 2003bo, 2003bp,, 2003bq; C/2002 V1". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 125. ^ "MPEC 2003-E29 : S/2003 J 9, 2003 J 10, 2003 J 11, 2003 J 12; S/2003 J 1, 2003 J 6". minorplanetcenter.net. 21 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 126. ^ a b c d e f g "IAUC 8116: Sats OF JUPITER, SATURN; C/2003 G2". www.cbat.eps.harvard.edu. 5 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 127. ^ "MPEC 2003-G09 : S/2003 J 13". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 128. ^ "MPEC 2003-G10 : S/2003 J 14". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 129. ^ "MPEC 2003-G17 : S/2003 J 15". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 130. ^ "MPEC 2003-G18 : S/2003 J 16". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 131. ^ "MPEC 2003-G19 : S/2003 J 17". minorplanetcenter.net. 12 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 132. ^ "MPEC 2003-G20 : S/2003 J 18". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 133. ^ "MPEC 2003-G39 : S/2003 S 1". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 134. ^ a b "IAUC 8125: S/2003 J 19, S/2003 J 20; 2003dx, 2003dy, 2003dz, 2003ea, 2003eb; C/2003 H2". www.cbat.eps.harvard.edu. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 135. ^ "MPEC 2003-G64 : S/2003 J 19". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 136. ^ "MPEC 2003-G67 : S/2003 J 20". minorplanetcenter.net. 21 Ağustos 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 137. ^ "IAUC 8138: C/2003 K2; C/2003 K3; S/2003 J 21". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 138. ^ "MPEC 2003-K45 : S/2003 J 21". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 139. ^ "IAUC 8194: Sats OF URANUS; C/2002 VQ_94". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 140. ^ "IAUC 8193: C/2002 CE_10; Sats OF NEPTUNE". www.cbat.eps.harvard.edu. 10 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 141. ^ "MPEC 2003-R19 : S/2003 N 1". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 142. ^ "IAUC 8209: S/2003 U 1, S/2003 U 2; P/2003 S2". www.cbat.eps.harvard.edu. 4 Mayıs 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 143. ^ a b "IAUC 8213: S/2001 U 2, S/2002 N 4; C/2003 S4". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 144. ^ "MPEC 2003-S105: S/2001 U 2". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 145. ^ "MPEC 2003-S107: S/2002 N 4". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 146. ^ Marsden, B. G.; Holman, M.; Gladman, B.; Rousselot, P.; Mousis, O. (1 Ekim 2003). "S/2001 U 3". International Astronomical Union Circular (8216): 2. Bibcode:2003IAUC.8216....2M. ISSN 0081-0304. 10 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 147. ^ "IAUC 8217: S/2003 U 3; 157P; AG Dra". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 148. ^ "MPEC 2003-T58 : S/2003 U 3". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 149. ^ "IAUC 8276: S/2003 J 22; 2004M, 2004N,, 2004O; C/2003 B2, C/2003 C1,, C/2003 D1". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 150. ^ "MPEC 2004-B41 : S/2003 J 22". minorplanetcenter.net. 13 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 151. ^ "IAUC 8281: S/2003 J 23; 2004Q; 2003lt, 2004R". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 152. ^ "MPEC 2004-B81 : S/2003 J 23". minorplanetcenter.net. 24 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 153. ^ "M.P.S. 98992" (PDF). IAU: Minor Planet Center. 22 Şubat 2004. 11 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 28 Ekim 2021. 
 154. ^ "MPEC 2004-E45 : 2003 VB12". IAU: Minor Planet Center. 15 Mart 2004. 28 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2018. 
 155. ^ "Cassini Equinox Mission: Out from the Shadows: Two New Saturnian Moons". 26 Nisan 2009. Nisan 26, 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 156. ^ "IAUC 8389: S/2004 S 1, S/2004 S 2; (854); 2004dj". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 157. ^ "IAUC 8432: Sats, RINGS OF SATURN; 2004fc". www.cbat.eps.harvard.edu. 29 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 158. ^ Lakdawalla, Emily; Twelve New Moons for Saturn 5 Haziran 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Planetary Society, Planetary News: Moon Discoveries (2005)
  Jewitt, David C.; Twelve New Moons for Saturn 16 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Mayıs 3, 2005)
  Green, Daniel W. E.; New Satellites of Saturn 23 Şubat 2011 tarihinde Wikiwix sitesinde arşivlendi, IAUC 8523 (Mayıs 4, 2005)
  Marsden, Brian G.; Twelve New Satellites of Saturn 28 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., MPEC 2005-J13 (Mayıs 3, 2005)
 159. ^ "MPEC 2005-J26 : SEVEN TNOs". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 160. ^ "IAUC 8524: S/2005 S 1; V2361 Cyg; C/1998 U7". www.cbat.eps.harvard.edu. 27 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 161. ^ Pablo Santos-Sanz (Eylül 26, 2008). "La historia de Ataecina vs Haumea" (İspanyolca). infoastro.com. 28 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Eylül 29, 2008. 
 162. ^ a b c Green, Daniel W. E. (Temmuz 29, 2005). "IAUC 8577". 23 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 163. ^ Brown, Michael E. (2006). "The discovery of 2003 UB313 Eris, the largest known dwarf planet". 26 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Mayıs 3, 2007. 
 164. ^ Brown, M. E. (2005). "Keck Observatory Laser Guide Star Adaptive Optics Discovery and Characterization of a Satellite to the Large Kuiper Belt Object 2003 EL61" (PDF). Astrophysical Journal Letters. 632 (1): L45-L48. Bibcode:2005ApJ...632L..45B. doi:10.1086/497641. 2 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mayıs 2023. 
 165. ^ "JPL Small-Body Database Browser: 136472 Makemake (2005 FY9)". NASA Jet Propulsion Laboratory. Nisan 5, 2008. 5 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Haziran 11, 2008. 
 166. ^ "IAUC 8636: S/2005 (2003 EL_61) 2; N LMC 2005; 2005ky". www.cbat.eps.harvard.edu. 26 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 167. ^ Brown, Michael E. (2006). "Dysnomia, the moon of Eris". 16 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Eylül 1, 2007. 
 168. ^ "IAUC 8625: S/2005 P 1, S/2005 P 2; 2005hh, 2005hi, 2005hj, 2005hk". www.cbat.eps.harvard.edu. 1 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 169. ^ "MPEC 2006-A28 : 2003 MW12". minorplanetcenter.net. 7 Şubat 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 170. ^ "MPEC 2006-M44 : S/2004 S 19". minorplanetcenter.net. 20 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 171. ^ a b "IAUC 8727: Sats OF SATURN; 2006dj, 2006dk, 2006dl; C/2006 J12, C/2006 K6". www.cbat.eps.harvard.edu. 23 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 172. ^ "MPEC 2006-M45 : EIGHT NEW SATELLITES OF SATURN". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 173. ^ "IAUC 8751: (120347) 2004 SB_60; 2006gi, 2006gj; V733 Cep". Cbat.eps.harvard.edu. 3 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2014. 
 174. ^ a b c Green, Daniel W. E. (22 Şubat 2007). "Satellites of 2003 AZ_84, (50000), (55637), and (90482)". IAU Circular. Central Bureau for Astronomical Telegrams. 8812 (8812): 1. Bibcode:2007IAUC.8812....1B. 19 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 175. ^ "MPEC 2007-G38 : S/2007 S 1". minorplanetcenter.net. 17 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 176. ^ a b "IAUC 8836: S/2007 S 1, S/2007 S 2,, S/2007 S 3; (4951); P/2007 C2". www.cbat.eps.harvard.edu. 29 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 177. ^ "MPEC 2007-J09 : S/2007 S 2, S/2007 S 3". minorplanetcenter.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 178. ^ "IAUC 8857: C/2007 N3; S/2007 S 4". www.cbat.eps.harvard.edu. 8 Eylül 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 179. ^ "MPEC 2009-A42 : 2007 OR10". Minor Planet Electronic Circular. Minor Planet Center. 7 Ocak 2009. 2 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2019. 
 180. ^ Green, Daniel W. E.; S/2008 S 1 Mayıs 1, 2019, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 9023 (Mart 3, 2009)
 181. ^ Green, Daniel W. E.; S/2009 S 1 Haziran 12, 2018, tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., IAUC 9091 (Kasım 2, 2009)
 182. ^ a b "MPEC 2011-L06 : S/2010 J 1 AND S/2010 J 2". minorplanetcenter.net. 26 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 183. ^ "Archived copy". Mayıs 18, 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Temmuz 20, 2011. 
 184. ^ "NASA - NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto". www.nasa.gov (İngilizce). 16 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 185. ^ "(174567) Varda and IImare". www.johnstonsarchive.net. 6 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 186. ^ "MPEC 2012-B97 : S/2011 J 1 AND S/2011 J 2". minorplanetcenter.net. 30 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 187. ^ Showalter, Mark. Hubble Press Release: Hubble Discovers a Fifth Moon Orbiting Pluto 16 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Temmuz 11, 2012.
 188. ^ Kelly Beatty (Temmuz 15, 2013). "Neptune's Newest Moon". Sky & Telescope. Temmuz 16, 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Temmuz 15, 2013. 
 189. ^ "MPEC 2014-F82 : 2013 FY27". IAU Minor Planet Center. 31 Mart 2014. 24 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2018.  (K13F27Y)
 190. ^ "HubbleSite – NewsCenter – Hubble Discovers Moon Orbiting the Dwarf Planet Makemake (04/26/2016) – The Full Story". hubblesite.org. 13 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Nisan 26, 2016. 
 191. ^ Parker, A. H.; Buie, M. W.; Grundy, W. M.; Noll, K. S. (Nisan 25, 2016). "Discovery of a Makemakean Moon". The Astrophysical Journal. 825 (1): L9. arXiv:1604.07461 $2. Bibcode:2016ApJ...825L...9P. doi:10.3847/2041-8205/825/1/L9. 
 192. ^ The moon of the large Kuiper-belt object 2007 OR10 (PDF). 48th Meeting of the Division for Planetary Sciences. Amerikan Astronomi Topluluğu. 2016. 120.22. Ekim 18, 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2019. 
 193. ^ "MPEC 2017-L08 : S/2016 J 1". Minor Planet Center. International Astronomical Union. 7 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Haziran 2, 2017. 
 194. ^ "MPEC 2017-L47 : S/2017 J 1". Minor Planet Center. International astronomical Union. 7 Haziran 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: Haziran 5, 2017. 
 195. ^ "MPEC 2018-O09 : S/2016 J 2". minorplanetcenter.net. 30 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 196. ^ "CBET 4537: 2013 FY27". cbat.eps.harvard.edu. 10 Ağustos 2018. 10 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Eylül 2018. 
 197. ^ "MPEC 2019-T126 : S/2004 S 20". minorplanetcenter.net. 23 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 198. ^ "MPEC 2021-V333 : S/2003 J 24". minorplanetcenter.net. 16 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2021. 
 199. ^ "MPEC 2021-W14 : S/2019 S 1". minorplanetcenter.net. 21 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2021. 
 200. ^ "MPEC 2022-Y69: S/2011 J 3". minorplanetcenter.net. 21 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2022. 
 201. ^ "MPEC 2022-Y68: S/2018 J 2". minorplanetcenter.net. 21 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2022. 
 202. ^ "MPEC 2023-A13 : S/2016 J 3". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 5 Ocak 2023. 6 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
 203. ^ "MPEC 2023-A14 : S/2021 J 1". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 5 Ocak 2023. 6 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2023. 
 204. ^ "MPEC 2023-B37 : S/2021 J 2". minorplanetcenter.net. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2023. 
 205. ^ "MPEC 2023-B41 : S/2021 J 5". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 19 Ocak 2023. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2023. 
 206. ^ "MPEC 2023-B51 : S/2018 J 4". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 20 Ocak 2023. 21 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2023. 
 207. ^ "MPEC 2023-B50 : S/2021 J 6". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 20 Ocak 2023. 20 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2023. 
 208. ^ "MPEC 2023-B96 : S/2016 J 4". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 24 Ocak 2023. 24 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ocak 2023. 
 209. ^ "MPEC 2023-D44 : S/2022 J 1". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 22 Şubat 2023. 31 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 210. ^ "MPEC 2023-D45 : S/2022 J 2". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 22 Şubat 2023. 19 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 211. ^ "MPEC 2023-D46 : S/2022 J 3". Minor Planet Electronic Circulars. Minor Planet Center. 22 Şubat 2023. 5 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Şubat 2023. 
 212. ^ "MPEC 2023-J21 : S/2020 S 1". minorplanetcenter.net. 14 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 213. ^ "MPEC 2023-J22 : S/2006 S 9". minorplanetcenter.net. 4 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 214. ^ "MPEC 2023-J23 : S/2007 S 4 [sic]". minorplanetcenter.net. 3 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 215. ^ "MPEC 2023-J28 : RETRACTION OF M.P.E.C 2023-J23". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 216. ^ "MPEC 2023-J34 : S/2007 S 5". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2023. 
 217. ^ "MPEC 2023-J24 : S/2004 S 40". minorplanetcenter.net. 14 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 218. ^ "MPEC 2023-J25 : S/2019 S 2". minorplanetcenter.net. 14 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 219. ^ "MPEC 2023-J26 : S/2019 S 3". minorplanetcenter.net. 5 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 220. ^ "MPEC 2023-J27 : S/2020 S 2". minorplanetcenter.net. 14 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2023. 
 221. ^ "MPEC 2023-J35 : S/2020 S 3". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2023. 
 222. ^ "MPEC 2023-J36 : S/2019 S 4". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2023. 
 223. ^ "MPEC 2023-J37 : S/2004 S 41". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 224. ^ "MPEC 2023-J38 : S/2020 S 4". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 225. ^ "MPEC 2023-J39 : S/2020 S 5". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 226. ^ "MPEC 2023-J40 : S/2007 S 6". minorplanetcenter.net. 15 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 227. ^ "MPEC 2023-J41 : S/2004 S 42". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 228. ^ "MPEC 2023-J42 : S/2006 S 10". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 229. ^ "MPEC 2023-J43 : S/2019 S 5". minorplanetcenter.net. 6 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2023. 
 230. ^ "MPEC 2023-J45 : S/2004 S 43". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023. 
 231. ^ "MPEC 2023-J46 : S/2004 S 44". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023. 
 232. ^ "MPEC 2023-J47 : S/2004 S 45". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023. 
 233. ^ "MPEC 2023-J48 : S/2006 S 11". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023. 
 234. ^ "MPEC 2023-J49 : S/2006 S 12". minorplanetcenter.net. 7 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Mayıs 2023. 
 235. ^ "MPEC 2023-J55 : S/2019 S 6". minorplanetcenter.net. 9 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 236. ^ "MPEC 2023-J56 : S/2006 S 13". minorplanetcenter.net. 8 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 237. ^ "MPEC 2023-J57 : S/2019 S 7". minorplanetcenter.net. 8 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 238. ^ "MPEC 2023-J58 : S/2019 S 8". minorplanetcenter.net. 15 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 239. ^ "MPEC 2023-J59 : S/2019 S 9". minorplanetcenter.net. 8 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 240. ^ "MPEC 2023-J60 : S/2004 S 46". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 241. ^ "MPEC 2023-J61 : S/2019 S 10". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 242. ^ "MPEC 2023-J62 : S/2004 S 47". minorplanetcenter.net. 9 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 243. ^ "MPEC 2023-J63 : S/2019 S 11". minorplanetcenter.net. 9 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 244. ^ "MPEC 2023-J64 : S/2006 S 14". minorplanetcenter.net. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2023. 
 245. ^ "MPEC 2023-J67 : S/2019 S 12". minorplanetcenter.net. 9 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2023. 
 246. ^ "MPEC 2023-J68 : S/2020 S 6". minorplanetcenter.net. 9 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2023. 
 247. ^ "MPEC 2023-J69 : S/2019 S 13". minorplanetcenter.net. 16 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2023. 
 248. ^ "MPEC 2023-J79 : S/2005 S 4". minorplanetcenter.net. 10 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 249. ^ "MPEC 2023-J80 : S/2007 S 7". minorplanetcenter.net. 10 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 250. ^ "MPEC 2023-J81 : S/2007 S 8". minorplanetcenter.net. 21 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 251. ^ "MPEC 2023-J82 : S/2020 S 7". minorplanetcenter.net. 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 252. ^ "MPEC 2023-J83 : S/2019 S 14". minorplanetcenter.net. 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 253. ^ "MPEC 2023-J84 : S/2019 S 15". minorplanetcenter.net. 18 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 254. ^ "MPEC 2023-J85 : S/2005 S 5". minorplanetcenter.net. 11 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2023. 
 255. ^ "MPEC 2023-J163 : S/2006 S 15". minorplanetcenter.net. 15 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 256. ^ "MPEC 2023-J164 : S/2006 S 16". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 257. ^ "MPEC 2023-J165 : S/2006 S 17". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 258. ^ "MPEC 2023-J166 : S/2004 S 48". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 259. ^ "MPEC 2023-J167 : S/2020 S 8". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 260. ^ "MPEC 2023-J168 : S/2004 S 49". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 261. ^ "MPEC 2023-J169 : S/2004 S 50". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 262. ^ "MPEC 2023-J170 : S/2006 S 18". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 263. ^ "MPEC 2023-J171 : S/2019 S 16". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 264. ^ "MPEC 2023-J172 : S/2019 S 17". minorplanetcenter.net. 15 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 265. ^ "MPEC 2023-J173 : S/2019 S 18". minorplanetcenter.net. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 266. ^ "MPEC 2023-J174 : S/2019 S 19". minorplanetcenter.net. 20 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 267. ^ "MPEC 2023-J175 : S/2019 S 20". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 268. ^ "MPEC 2023-J176 : S/2006 S 19". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 269. ^ "MPEC 2023-J177 : S/2004 S 51". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 270. ^ "MPEC 2023-J178 : S/2020 S 9". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 271. ^ "MPEC 2023-J179 : S/2004 S 52". minorplanetcenter.net. 15 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2023. 
 272. ^ "MPEC 2023-K02 : S/2007 S 9". minorplanetcenter.net. 16 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2023. 
 273. ^ "MPEC 2023-K03 : S/2004 S 53". minorplanetcenter.net. 16 Mayıs 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2023. 
 274. ^ "MPEC 2023-K04 : S/2020 S 10". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2023. 
 275. ^ "MPEC 2023-K05 : S/2020 S 10". minorplanetcenter.net. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2023. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]