Halid Bağdadî

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Mevlânâ Halid-i Bağdadî (1779, Süleymaniye - 1827, Şam), Nakşibendi Halidiye yolunun öncüsü ünlü âlim ve mutasavvıftır. Irak'ta Süleymaniye'ye 8 km uzaklıktaki Karadağ kasabasında doğmuştur. 1813-1823 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış büyük bir sufidir.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Zamanın ünlü hoca ve alimlerinden eğitim görmüştür. 1804 yılında Medine'ye, dört yıl sonra da Hicri 1224 yılında Hindistan'ın Cihanabad şehrinde Şeyh Abdullah Dehlevi'nin yanına giderek Nakşibendilik tarikâtının terbiyesini almıştır. Burada "irşad icazeti" alarak beş ayrı tarikâta halife olmuştur. (Nakşibendi, Kadiri, Sühreverdi, Kübrevi, Çeşti). Süleymaniye'ye geri dönüp iki yıl sonra Bağdat'a giderek yerleşti. Burada öğrencilerine tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh gibi çeşitli dersler verdi. On yıl sonra müridleri ve halifeleriyle birlikte Şam'a yerleşti.

Şahsiyeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Babası Pir Mikail'dir. Mevlânâ Halid Bağdadî, Müslümanların birliğini Osmanlı Devleti'nin sağlayacağı düşüncesindeydi. En büyük özelliği medreselerinde eğitim dili olarak Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçanın yanında Kürtçeyi kullanmış olmasıdır. İki temel özelliği, şeriata bağlılık ve genelde diğer tarikatlarda yaygın olan cehrî, yani sesli zikir yerine hafî, yani sessiz zikri tercih etmesidir. Halifeleri aracılığıyla gerek Kuzey Irak'ta gerekse Şam, Kudüs, Bağdat ve Güneydoğu Anadolu'da binlerce müridi oldu. Sonradan "Mevlânâ" mahlasını aldı. 1827 yılında Şam'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi Şam'da Salihiye'de olup ziyarete açıktır.

Hâlidî Nakşîbendî Altın Zincir-Silsilelerindeki konumu[değiştir | kaynağı değiştir]

#T/G/MS #K/H #S Adı Mezarı Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
1 1 1 Seyyîdina Muhammad Medine, Suudi Arabistan 12 Rebiülevvel Pazartesi

(570/571 CE)

12 Rebiülevvel 11 AH

(5/6 Haziran 632 CE)

2 2 2 Seyyîdina Ebû Bekir Medine, Suudi Arabistan 22 Cemaziyelahir 13 AH

(22 Ağustos 634 C.E)

3 3 3 Seyyîdina Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 AH

(4/5 Şubat 654 C.E)

4 4 4 İmam Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr, Ebu Bekir'in oğlunun oğlu Medine, Suudi Arabistan 23 Şaban 24 AH

(22/23 Haziran 645 C.E)

24 Cemaziyelahir 101/106/107 AH
5 5 5 İmam Cafer es-Sadık, Ebu Bekr-i Sıddık'ın büyük kız-torunun oğlu Medine, Suudi Arabistan 8 Ramazan 80 AH

(5/6 Kasım 699 C.E)

15 Receb 148 AH

(6/7 Eylûl 765 C.E)

6 6 6 Hâce Bayazid-î Bestami Bistam, Semnan Eyaleti, İran 186 AH

(804 C.E)

15 Şaban 261 AH

(24/25 Mayıs 875 C.E)

7 7 7 Hâce Ebû’l Hasan Kharakânî Kharakân, Bistam, Semnan Eyaleti, İran 352 AH

(963 C.E)

10 Muharrem 425 AH

(5/6 Aralık 1033 C.E)

8 - - Hâce Ebû’l Kâsım Gürganî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Gürgan, İran 23 Safer 450 AH

(19/20 Nisan 1058 C.E)

9 8 8 Hâce Ebû Ali Farmadî Tus, Horasan, İran. 434 AH

(1042/1043 C.E)

4 Rebiülevvel 477 or 511 AH

(10 Temmuz 1084 / 6 Temmuz 1117)

10 9 9 Hâce Ebû Yakûb Yusuf Hamadānī Merv, Türkmenistan 440 AH

(1048/1049 C.E)

Receb 535 AH

(Şubat/Mart 1141 C.E)

- - / 10 - Ebû’l Abbas, el-Khidr

(Sadece Hakkani Silsilesi)

11 10/11 10 Hâce Abdul Khalik Ghujdevanî Ghajdawan, Bukhara, Özbekistan 22 Şaban 435 AH

(24/25 Mart 1044 C.E)

12 Rebiülevvel 575 AH

(17/18 Ağustos 1179 C.E)

12 11/12 11 Hâce Arif Reogari Reogar, Bukhara, Özbekistan 27 Receb 551 AH

(15 Eylûl 1156 C.E)

1 Şevval 616 AH

(10/11 Aralık 1219 C.E.)

13 12/13 12 Hâce Mahmûd Anjir-Faghnavvî Bukhara, Özbekistan 18 Şevval 628 AH

(18/19 Ağustos 1231 C.E)

17 Rebiülevvel 717 AH

(29/30 Mayıs 1317 C.E)

14 13/14 13 Hâce Azîzan Ali Râmitenî Harezm, Özbekistan 591 AH

(1194 C.E)

27 Ramazan 715 or 721 AH

(25/26 Aralık 1315 or 20/21 October 1321)

15 14/15 14 Hâce Muhammad Baba Samasî Samaas, Bukhara, Özbekistan 25 Receb 591 AH

(5/6 Temmuz 1195 C.E)

10 Cemaziyelahir 755 AH

(2/3 Temmuz 1354 C.E)

16 15/16 15 Hâce Seyyid Amir Kulal Saukhaar, Bukhara, Özbekistan 676 AH

(1277/1278 C.E)

Wed 2 Cemaziyelahir 772 AH

(21/22 Aralık 1370 C.E)

17 16/17 16 Hâce Muhammad Bâha'ûddin Nakşbend Bukharî Kasr-ı Arifan, Bukhara, Özbekistan 4 Muharrem 718 AH[1]

(8/9 Mart 1318 C.E)

3 Rebiülevvel 791 AH

(2/3 Mart 1389 C.E)

18 17/18 17 Hâce Ala'uddin Attar Bukhari, Muhammad Baha'uddin Nakşibend'in dâmadı Jafaaniyan, Maveraünnehir (Özbekistan) Wed 20 Receb 804 AH

(23 Şubat 1402 C.E)

19 18/19 18 Hâce Yakûb Çerkhî Gülistan, Duşanbe, Tacikistan 762 AH

(1360/1361 C.E)

5 Safer 851 AH

(21/22 Nisan 1447 C.E)

20 19/20 19 Hâce Ubeydullah Ahrar Semerkand, Özbekistan Ramazan 806 AH

(Mart/Nisan 1404 C.E)

29 Rebiülevvel 895 AH

(19/20 Şubat 1490 C.E)

21 20/21 20 Hâce Muhammad Zahid Vakhşi Belh, Belh ilçesi, Belh Vilayeti, Afganistan 14 Şevval 852 AH

(11/12 Aralık 1448 C.E)

1 Rebiülevvel 936 AH

(3/4 Kasım 1529 C.E)

22 21/22 21 Hâce Derviş Muhammad, Hâce Muhammad Zahid Vakşhi'nin kızkardeşinin oğlu Asqarar, Özbekistan 16 Şevval 846 AH

(17/18 Şubat 1443 C.E)

19 Muharrem 970 AH

(18/19 Eylûl 1562 C.E)

23 22/23 22 Hâce Muhammad Amkanaki, Hâce Derviş Muhammad'in oğlu Amkana, Bukhara, Özbekistan 918 AH

(1512/1513 C.E)

22 Şaban 1008 AH

(8/9 Mart 1600 C.E)

24 23/24 23 Hâce Muhammad Bâkî Billah Berang Delhi, India 5 Zilhicce 971 or 972 AH

(14 Temmuz 1564 / 3 Temmuz 1565)

25 Cemaziyelahir 1012 AH

(29/30 Kasım 1603 C.E)

25 24/25 24 Shaikh Ahmad al-Farūkī al-Sirhindī, Imām Rabbānī Sirhind-Fategarh, India 14 Şevval 971 AH

(25/26 Mayıs 1564 C.E)

28 Safer 1034 AH

(9/10 Aralık 1624 C.E)

26 25/26 25 Imām Hâce Muhammad Masum Farukî, Imām Rabbānī'nin üçüncü oğlu Sirhind-Fategarh, India 1007 AH

(1598/1599 C.E)

9 Rebiülevvel 1099 AH

(13/14 Ocak 1688 C.E)

27 26/27 26 Hâce Muhammad Saifuddin Farukî, Muhammad Masum Farukî'nin oğlu
Sirhind-Fategarh, India 1049 AH

(1639/1640 C.E)

19 or 26 Cemaziyelevvel 1096 AH (Nisan 1685 C.E)
28 - / - - Hâfız Muhammad Mûhsin Dehlevî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Delhi, India
29 27/28 27 Sayyid Nûr Muhammad Badayuni Delhi, India 11 Zilkade 1135AH

(12/13 Ağustos 1723 C.E)

30 28/29 28 Şehîd Mirza Mazhar Can-ı Cânân , nâm-ı diğer Şems-ud-Dīn Habīb Allāh Delhi, India 11 Ramazan 1111 AH

(2/3 Mart 1700 C.E)

10 Muharrem 1195 AH

(Cuma, 5 Ocak 1781 C.E)

31 29/30 29 Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
Bu noktadan sonra farklı Silsileler mevcuttur. (Silsilelerde dallanma ve budaklanmalar başlamaktadır.)
Delhi, India 1156 AH[2]

(1743 C.E)

22 Safer 1240 AH

(15/16 Ekim 1824 C.E)

32 - / - 30 Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî

(Sadece Tahiri/Gafori/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymanî Silsileleri)

Delhi, India 2 Zilkade 1196 AH

(9/10 Ekim 1782 C.E)

1 Şevval 1250 AH

(30/31 Ocak 1835 C.E)

33 - / - 31 Hâce Şâh Ahmed Saîd Farukî Mûceddidî nâm-ı diğer Habibullah Can-ı Cânân; Hazret Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî'nin oğlu

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymanî Silsileleri)

Medine, Suudi Arabistan 2 Rebiülevvel 1277 AH

(18/19 Eylûl 1860 C.E)

- / - / - - / - 32 Hazrat Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân
(Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habibullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sahib'in oğlu)

(Sadece Süleymanî Silsilesi.)

- / - / - - / - 33 Hazrat Buhâra'lı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin

(Sadece Süleymanî Silsilesi.)

- / - / - - / - 34 Hazrat Ebû’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî
(Sadece Süleymanî Silsilesi; Süleymanî Silsilesi burada sona erdi.)
Silistre, Osmanlı Devleti Miladi 1888 16 Eylûl 1959
34 - / - - Hâce Hacı Dost Muhammad Qandhari

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Sharif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1216 AH

(1801/1802 C.E)

22 Şevval 1284 AH

(16/17 Şubat 1868 C.E)

35 - / - - Hâce Muhammad Usman Damanî

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Sharif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1244 AH

(1828/1829 C.E)

22 Şaban 1314 AH

(26/27 Ocak 1897 C.E)

36 / - / - - / - - Sayyad Laal Şâh Hamdani
(Sadece Tâhirî Silsilesi)
Danda Şah Bilavval, Çakvval, Pakistan 27 Şaban 1313 AH

(11/12 Şubat 1896 C.E)

37/36/36 - / - - Hâce Muhammad Sirajuddin, Hâce Muhammad Usman Damani'nin oğlu

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Sharif, Dera Ismail Khan, Pakistan 15 Muharrem 1297 AH

(29/30 Aralık 1879 C.E)

26 Rebiülevvel 1333 AH

(11/12 Şubat 1915 C.E)

38 / 37 / - - / - - Pir Muhammad Fazal Ali Şâh Qureshi

(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)

Miskeenpur, Muzaffargarh Mıntıkası, Pencap Eyaleti, Pakistan 1270 AH

(1853/1854 C.E)

1 Ramazan 1354 AH

28 Kasım 1935

39 / 38 / - - / - - Hâce Muhammad Abdul Ghaffar Madni Abbassi, nâm-ı diğer Pir Mitha
(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)
Rahmatpur, Larkana, Pakistan 1880 C.E.

(1297 A.H)

12 Aralık 1964

8 Şaban 1384 AH

- / 39 / - - / - - Hazrat Maulana Abdul Haq Madni Abbassi,

(Sadece Gafori Silsilesi)

- / 40 / - - / - - Hazrat Şemsûr Rahman Abbasî Nakşbendî Mûceddidî (Daamut Barakaatuhu) Karaçi.
(Sadece Gafori Silsilesi)
40 / - / - - / - - Hâce Allah Bakhş Abbasi Ghaffari, nâm-ı diğer Sohna Saeen
(Sadece Tahiri Silsilesi)
Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan 10 Mart 1910

(27/28 Safer 1328 AH)

12 Aralık 1983

6 Rebiülevvel 1404 AH

41 / - / - - / - - Hâce Muhammad Tahir Abbasi Bakhşi, nâm-ı diğer Sajjan Saeen, Hâce Allah Bakhş Abbâsî Ghaffari'nin oğlu

(Sadece Tahiri Silsilesi)

Doğum Yeri: Rahmatpur, Larkana, Pakistan;

İkâmetî: Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan

21 Mart 1963

(24/25 Şevval 1382 AH)

- / - / 37 - - Hazrat Hoca Abu Sa'ad Ahmed Khan (Rahmatullahi Alaihi) [Kundia Sharif]
(Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 38 - - Hazrat Hoca Muhammad Abdullah (Rahmatullahi Alaihi) [Kundia Sharif]
(Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 39 - - Hazrat Hoca Abu Khalil Khan Muhammad (Rahmatullahi Alaihi) [Kundia Sharif]
(Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 40 - - Hazrat Hoca Khalil Ahmad (Daamut Barakaatuhum) [Kundia Sharif]
(Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / - 30/31 - Hazrat Zia-ûd Dîn Mevlânâ Muhammad Khâlid-î Bağdâdî
(Sadece Khâlidî/Hakkani Silsilesi); Khâlid'îyye silsilesi burada tamamlanmakta ve Altın Zincir Hâkkanî Silslilesi olarak devam etmektedir.)
Şam

(1779 C.E)

(1827 C.E)

Dağıstan Nakşîbendî-Mûceddîdî Hâlidîye-Mahmûdîye Altın Zincir-Silsilesi'ndeki konumu[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Imâm ûl-Embiyâ Seyyîdna Muhammed
 2. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-î Bistamî
 7. Hâce Ebû’l Hasan Kharakânî
 8. Ebu Ali Farimidi
 9. Yusuf Hemedani
 10. Abdu’l-Halık Gucdüvani
 11. Hace Arif Rivgiri
 12. Mahmud İncir Fag’nevi
 13. Hâce Azîzan Ali Râmitenî
 14. Muhammed Baba Semasi
 15. Seyyid Emir Külal
 16. Hazret Muhammed Bahaüddin Nakşibend
 17. Hâce Alaaddin-i Attar
 18. Yakub Çerhi
 19. Hâce Ubeydullah Ahrar
 20. Hâce Muhammed Zahid
 21. Derviş Mehmed
 22. Muhammed Hacegi Emkengi
 23. Hâce Muhammed Bakibillah
 24. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi
 25. Hâce Muhammed Masum
 26. Şeyh Seyfüddin Arif
 27. Muhammed Nurü’l-Bedvani
 28. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can
 29. Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
 30. Muhammad Khâlid Ziya ûd-Dîn el-Bağdâdî (1779 - 1826 CE)
 31. Ismail al-Kurdumeri,
 32. Muhammad Salih Şirvani,
 33. Ibrahim Kudkashani,
 34. Haji Yunus Afandi Lalali ad-Daghestani, ( - 1277 AH)
 35. Mahmud Afandi ad-Daghestani,
 36. Jabrail Afandi ad-Daghestani,
 37. Abdurrahman Haji Asawi ad-Daghestani,
 38. Hasan Hilmi Afandi ad-Daghestani, (1852-1937 CE)
 39. Muhammad Ya`sub ad-Daghestani,
 40. Humayd Afandi Handiqi ad-Daghestani, (1868-1952 CE)
 41. Husenil Muhammad Afandi `Uribi ad-Daghestani, (1862-1967 CE)
 42. Muhammad Arif bin Hasan Hilmi al-Kahibi ad-Daghestani, (1900-1977 CE)
 43. Muhammad Sa`adu Hajj Afandi Batlukhi ad-Daghestani, (1915-1995 CE)
 44. `Abdul Hamid Afandi al-Inkhi ad-Daghestani,
 45. Hamzat Afandi Tlaqi ad-Daghestani,
 46. Muhammad Afandi Khuchadi ad-Daghestani,
 47. Badrudin Afandi al-Botlikhi ad-Daghestani,
 48. Shaykh Said Afandi al-Chirkawi ad-Daghestani, (1937- CE)
 49. `Abdujalil Afandi ad-Daghestani, (1949 - CE)

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Halidiye Risalesi (Mevlana Halid-el Bağdadi) Mevlana Halid Dizisi, Umran Yayınları, Hazırlayan: Yakup Çiçek, İstanbul, Ocak 1994, 328s.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Nakşibendiye'nin farklı kollarına ait altın zincirler (Silsile-i saadat) listelenmiştir. Bunlar sırası ile,

 1. (GM) : Gaforî-Muceddidî
 2. (MS): Muceddidî-Sirâcî
 3. (T) : Tâhirî
 4. (S) : Süleymânî
 5. (K) : Khâlidî
 6. (H) : Hakkânî

biçiminde tanımlanan sembollerle gösterilmiştir.

#GM/MS/T #S #K/H Adı Mezarı Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
1 1 1 Seyyidina Muhammed Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 12 Rebiülevvel, Pazartesi

570/571

12 Rebiülevvel 11 Hicrî

8 Haziran 632

2 2 2 Seyyidina Ebu Bekir Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 573 22 Cemaziyelahir 13 Hicrî

23 Ağustos 634

3 3 3 Seyyidina Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 Hicrî

4/5 Şubat 654

4 4 4 İmam Kâsım bin Muhammed bin Ebu Bekir
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın oğlunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 23 Şaban 24 Hicrî

22/23 Haziran 645

24 Cemaziyelahir 101/106/107 Hicrî

720/724/725

5 5 5 İmâm Câ'fer-i Sıddık
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın büyük kız-torunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 8 Ramazan 80 Hicrî

5/6 Kasım 699

15 Receb 148 Hicrî

6/7 Eylûl 765

6 6 6 Bayazid-î Bestami Bistam, Semnan Eyaleti, İran 186 Hicrî

804

15 Şaban 261 Hicrî

24/25 Mayıs 875

7 7 7 Ebû’l Hasan Harakânî Harakân, Bistam, Semnan Eyaleti, İran 352 Hicrî

963

10 Muharrem 425 Hicrî

5/6 Aralık 1033

8 - - / - Ebû’l Kâsım Gürganî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Gürgan, İran 23 Safer 450 Hicrî

19/20 Nisan 1058 Hicrî

9 8 8 Ebû Ali Fermedî Tus, Horasan, İran 434 Hicrî

1042/1043

4 Rebiülevvel 477/511 Hicrî

10 Temmuz 1084 / 6 Temmuz 1117

10 9 9 Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî Merv, Türkmenistan 440 Hicrî

1048/1049

Receb 535 Hicrî

Şubat/Mart 1141

- / - / - - - /10 Ebû’l Abbas, el-Hızır[1][2] (Sadece Hakkani Silsilesi)
11 10 10/11 Hâce Abdul Halik Gujdevanî Gijduvan, Buhara, Özbekistan 22 Şaban 435 Hicrî

24/25 Mart 1044

12 Rebiülevvel 575 Hicrî

17/18 Ağustos 1179

12 11 11/12 Hâce Arif Revgari Revgar, Buhara, Özbekistan 27 Receb 551 Hicrî

15 Eylûl 1156

1 Şevval 616 Hicrî

10/11 Aralık 1219

13 12 12/13 Hâce Mahmud el-Encir Faghnevî Buhara, Özbekistan 18 Şevval 628 Hicrî

18/19 Ağustos 1231

17 Rebiülevvel 717 Hicrî

29/30 Mayıs 1317

14 13 13/14 Hâce Azîzan Ali Râmitenî Harezm, Özbekistan 591 Hicrî

1194

27 Ramazan 715/721 Hicrî

25/26 Aralık 1315 / 20/21 Ekim 1321

15 14 14/15 Hâce Muhammed Baba Samasî Samas, Buhara, Özbekistan 25 Receb 591 Hicrî

5/6 Temmuz 1195

10 Cemaziyelahir 755 Hicrî

2/3 Temmuz 1354

16 15 15/16 Hâce Seyyid Amir Kulal Saukhâr, Buhara, Özbekistan 676 Hicrî

1277/1278

2 Cemaziyelahir 772 Hicrî

21/22 Aralık 1370

17 16 16/17 Hâce Muhammed Bâha'ûd-Dîn Nakşîbend Buharî Kasr-ı Arifan, Buhara, Özbekistan 4 Muharrem 718 Hicrî[3][ölü/kırık bağlantı]

8/9 Mart 1318 C.E

3 Rebiülevvel 791 Hicrî

2/3 Mart 1389

18 17 17/18 Hâce Alauddin Attar Buharî
(Şah-ı Nakşibendi'nin dâmadı)
Jafaaniyan, Maveraünnehir (Özbekistan) 20 Receb 804 Hicrî

23 Şubat 1402

19 18 18/19 Hâce Yakûb Çerhî Gülistan, Duşanbe, Tacikistan 762 Hicrî

1360/1361

5 Safer 851 Hicrî

21/22 Nisan 1447

20 19 19/20 Hâce Ubeydullah Ahrar Semerkand, Özbekistan Ramazan 806 Hicrî

Mart/Nisan 1404

29 Rebiülevvel 895 Hicrî

19/20 Şubat 1490

21 20 20/21 Hâce Muhammed Zahid Vakhşi Belh, Afganistan 14 Şevval 852 Hicrî

11/12 Aralık 1448

1 Rebiülevvel 936 Hicrî

3/4 Kasım 1529

22 21 21/22 Hâce Derviş Muhammed
(Hâce Muhammed Zahid Vakşhi'nin kızkardeşinin oğlu)
Askarar, Özbekistan 16 Şevval 846 Hicrî

17/18 Şubat 1443

19 Muharrem 970 Hicrî

18/19 Eylûl 1562

23 22 22/23 Hâce Muhammed Amkanaki
(Hâce Derviş Muhammed'in oğlu)
Amkana, Buhara, Özbekistan 918 Hicrî

1512/1513

22 Şaban 1008 Hicrî

8/9 Mart 1600

24 23 23/24 Hâce Muhammed Bâkî Billah Berang Delhi, Hindistan 5 Zilhicce 971/972 Hicrî

14 Temmuz 1564 / 3 Temmuz 1565

25 Cemaziyelahir 1012 Hicrî

29/30 Kasım 1603

25 24 24/25 Şeyh Ahmed el-Farukî el-Sirhindî, İmâm Rabbânî, Müceddid Elf Sânî Sirhind-Fategarh, Hindistan 14 Şevval 971 Hicrî

25/26 Mayıs 1564

28 Safer 1034 Hicrî

9/10 Aralık 1624

26 25 25/26 İmâm Hâce Muhammed Masum
(Farukî, İmâm Rabbânî'nin üçüncü oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1007 Hicrî

1598/1599

9 Rebiülevvel 1099 Hicrî

13/14 Ocak 1688

27 26 26/27 Hâce Muhammed Saif ud-Dîn
(Farukî, Muhammed Masum Farukî'nin oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1049 Hicrî

1639/1640

19/26 Cemaziyelevvel 1096 Hicrî

Nisan 1685

28 - - / - Hâfız Muhammed Mûhsin Dehlevî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Delhi, Hindistan
29 27 27/28 Seyyid Nûr Muhammed Badayuni Delhi, Hindistan 11 Zilkade 1135 Hicrî

12/13 Ağustos 1723

30 28 28/29 Şehîd Mirza Mazhar Can-ı Cânân, nâm-ı diğer Şems ud-Dîn Habîb Allah Delhi, Hindistan 11 Ramazan 1111 Hicrî

2/3 Mart 1700

10 Muharrem 1195 Hicrî

5 Ocak 1781

31 29 29/30 Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Gulam Ali Dehlevî (Bu noktadan sonra farklı Silsileler mevcuttur. Silsilelerde dallanma ve budaklanmalar başlamaktadır.) Delhi, Hindistan 1156 Hicrî[4][ölü/kırık bağlantı]

1743

22 Safer 1240 Hicrî

15/16 Ekim 1824

32 30 - / - Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî (Sadece Tahiri/Gafori/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Delhi, Hindistan 2 Zilkade 1196 Hicrî

9/10 Ekim 1782

1 Şevval 1250 Hicrî

30/31 Ocak 1835

33 31 - / - Hâce Şâh Ahmed Saîd Farukî Mûceddidî nâm-ı diğer Habibullah Can-ı Cânân (Hâfız Ebû Saîd Farukî’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 2 Rebiülevvel 1277 Hicrî

18/19 Eylûl 1860

- / - / - 32 - / - Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân
(Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habibullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sahib'in oğlu) (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 33 - / - Buhâra'lı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 34 - / - Hazret Ebû’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî (Sadece Süleymân’îyye. Süleymân’îyye Silsilesi burada sona erdi.) Üsküdar, İstanbul 1305/1306 Hicrî

1888

13 Rebiülevvel 1379 Hicrî

16 Eylûl 1959

34 - - / - Hâce Hacı Dost Muhammed Kandari

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şerif, Dera İsmail Khan, Pakistan 1216 Hicrî

1801/1802

22 Şevval 1284 Hicrî

16/17 Şubat 1868

35 - - / - Hâce Muhammed Usman Damanî

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şarif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1244 Hicrî

1828/1829

22 Şaban 1314 Hicrî

26/27 Ocak 1897

- / - / 36 - - / - Seyyîd Laal Şâh Hamdanî (Sadece Tâhirî Silsilesi) Danda Şah Bilavval, Çakvval, Pakistan 27 Şaban 1313 Hicrî

11/12 Şubat 1896

36/36/37 - - / - Hâce Muhammed Sirac’ed-Dîn (Hâce Muhammed Usman Damani’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi) Mussa Zai Şarif, Dera İsmail Khan, Pakistan 15 Muharrem 1297 Hicrî

29/30 Aralık 1879

26 Rebiülevvel 1333 Hicrî

11/12 Şubat 1915

37 / - / 38 - - / - Pîr Muhammed Fazal Ali Şâh Kureşî

(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)

Miskeenpur, Muzaffargarh Mıntıkası, Pencap Eyaleti, Pakistan 1270 Hicrî

1853/1854

1 Ramazan 1354 Hicrî

28 Kasım 1935

38 / - / 39 - - / - Hâce Muhammed Abdul Ghaffar Madni Abbasi, nâm-ı diğer Pîr Mitha (Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi) Rahmatpur, Larkana, Pakistan 1297 Hicrî

1880

8 Şaban 1384 Hicrî

12 Aralık 1964

39 / - / - - - / - Hazret Mevlânâ Abdul Hakk Medeni Abbasi,
(Sadece Gafori Silsilesi)
40 / - / - - - / - Hazret Şemsûr Rahman Abbasî Mûceddidî (Daamut Barakaatuhu) (Sadece Gafori Silsilesi) Karaçi, Pakistan
- / - / 40 - - / - Hâce Allah Bakhş Abbasi Ghaffari, nâm-ı diğer Sohna Saîn (Sadece Tahiri Silsilesi) Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan 27/28 Safer 1328 Hicrî

10 Mart 1910

6 Rebiülevvel 1404 Hicrî

12 Aralık 1983

- / - / 41 - - / - Hâce Muhammed Tahir Abbasi Bakhşi, nâm-ı diğer Sajjan Saîn (Hâce Allah Bakhş Abbâsî Ghaffari'nin oğlu); (Sadece Tahiri Silsilesi) 24/25 Şevval 1382 Hicrî

21 Mart 1963

- / 37 / - - - / - Hazret Hoca Ebû Sa'ad Ahmed Han (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 38 / - - - / - Hazret Hoca Muhammed Abdullah (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 39 / - - - / - Hazret Hoca Ebû Halil Han Muhammed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 40 / - - - / - Hazret Hoca Halil Ahmed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / - - 30/31 Hazret Ziya ud-Dîn Mevlânâ Muhammed Hâlid-î Bağdâdî (Sadece Khâlidî/Hakkani Silsilesi)
Khâlid'îyye silsilesi burada tamamlanmakta ve Altın Zincir Hâkkanî Silslilesi olarak devam etmektedir.
Şam[5] 1192 Hicrî

1778

1242 Hicrî

1826

- / - / - - 32 Hazret Şeyh İsmail Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Amasya[5] 7 Zilkade 1201 Hicrî

21 Ağustos 1787

10 Zilhicce 1255 Hicrî

14 Şubat 1840

- / - / - - 33 Hazret Şeyh Has Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şam[5] 1201 Hicrî

1786

Ramazan 1260 Hicrî

1844

- / - / - - 34 Hazret Şeyh Muhammed Efendi el-Yaragî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şirvan[5] 1242/1243 Hicrî

1827

- / - / - - 35 Hazret Şeyh Cemâleddin el-Gumuki el-Huseynî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Üsküdar, İstanbul[5] 16 Muharrem 1203 Hicrî

1788

1285/1286 Hicrî

1869

- / - / - - 36 Hazret Şeyh Ebu Ahmed es-Suğurî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Dağıstan[5] Receb 1207 Hicrî

1793

Rebiülahir 1299 Hicrî

1882

- / - / - - 37 Hazret Şeyh Ebu Muhammed el-Medenî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[5] 1251 Hicrî

1830

3 Rebiülahir 1332 Hicrî

1 Mart 1914

- / - / - - 38 Hazret Şeyh Şerafeddin Dağıstanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[5] 1292 Hicrî

1875

1355 Hicrî

1936

- / - / - - 39 Hazret Şeyh Abdullah el-Faiz ed-Dağıstanî
(Sadece Hakkânî Silsilesi)
Şam[5] 1309 Hicrî

1891

4 Ramazan 1393 Hicrî

30 Eylûl 1973

- / - / - - 40 Hazret Mevlânâ Nâzım el-Hakkânî el-Kıbrısî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Lefke, Kuzey Kıbrıs[6][7] 23 Şaban 1340 Hicrî

21 Nisan 1922

8 Receb 1434 Hicrî

7 Mayıs 2014

- / - / - - 41 Hazret Şeyh Mehmet Adil el-Hakkânî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

27 Şaban 1376 Hicrî

29 Mart 1957

 1. ^ Üveysî-Nakşibendi altın zinciri
 2. ^ Abul Abbas, al-Khidr
 3. ^ Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.46
 4. ^ Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.325
 5. ^ a b c d e f g h i Fâtıma Mehlika Mısıroğlu, Semâmızda Bir Yıldız, Sebil Yayınevi, İstanbul, 2011
 6. ^ Nakşibendi Şeyhi hayatını kaybetti
 7. ^ Şeyh Nazım Kıbrısi hayatını kaybetti