Nakşibendilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Nakşîbendilik (Nakşbendiyye, Osmanlıca: ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻴﻪ), Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistemleştirilen, Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin isim babası olduğu İslâm (Sunni İslam) dini tarikâtı.

"Nakış yapan" anlamına gelen Nakşibend, Nakşibendi mürşidlerinin, kalbi dünyadan âhirete bağladığı düşünüldüğü için bu adı almıştır.

Nakşibendiye Tarîkat'ında genelde sessiz zikir uygulanır.

Abdulhalik-ıl Güjdevani'nin tespit ettiği "On Bir" tarikât düstûru[değiştir | kaynağı değiştir]

1) Vukûf-ı Zamanî
Anlamı; her an kendini yoklamak ve zamanı iyi değerlendirmektir. Müridin zamanı çok iyi değerlendirmesidir.
2) Vukûf-ı Adedî
Anlamı; zikir sayısına dikkat etmek ve uymaktır. Dersin adedi ve gerçek manası düşünülmelidir.
3) Vukûf-ı Kalbî
Anlamı; kalbin daima zikr-i ilâhî ile meşgul olmasıyla kalbin kontrol edilebilmesidir. Kalbi uyanık tutmak gerekir.
4) Hûş der-dem
Anlamı her alınan ve verilen nefeste manen uyanık bulunmaktır. Nefes alıp verirken, gaflette olmamak..
5) Nâzar ber-kadem
Anlamı Gözün ayak ucuna bakarak yürünmesi, fuzûli (boş) bakışlardan muhafazasıdır. Başkasına değil, kendine bakmalıdır..
6) Sefer der-vatan
Halktan ayrılıp Hakk'a gitmesidir.
7) Halvet der-encümen
Halk içinde de olsa, halvet hali olmalıdır.
8) Yâd kerd
Anlamı; kalbin zakir hale gelmesi, yani dil ve kalp zikrini birleştirmektir. Şeyhin verdiği zikri, kalb ve dil ile daima tekrarlamak.
9) Bâz geşt
Anlamı; matlub ve maksudun ancak Allah rızası olmasıdır. Zikirle Allah'a dönüş, vuslât düşünülmelidir.
10) Nigâh-daşt
Anlamı; nefsani ve şeytani vesveselerden korunmaktır. Kalbi zararlı düşüncelerden korumak.
11) Yâd-daşt
Anlamı; kendini daima Allah'ın huzurunda bilmektir. Masivâyı bırakarak, sadece Allah'ı düşünmektir.

Daha kesin yapısal Nakşibendi tarikâtı oluşumu ise Seyyid Emîr Kulal ile başlamıştır. Görünüm tarafından oluşumu, ardılların arasındaki hiyerarşi, baş öğretmen mürşid, temsilciler halifeler, öğrenciler müridler, ve taraftarlar muhibler ya da muhlisler olarak sıralanır.

Râbıta ve Teveccüh[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Râbıta: Arapça "rabt" kökünden türemiş, sözlükte 'birleştirmek, bitiştirmek, iliştirmek ve bağlamak' anlamlarına gelmektedir (Râbita'tul Kurra: Kuran Hafızları Cemiyeti-Birliği).

Tasavvufta mürid'in, kendisini mürşidi ile yüzyüze gelmiş varsayıp ondan feyiz aldığını (ondan metafizik anlamda güç aldığını ya da nûrlandığını) zihninde canlandırması demektir.

 • Hatme: Muhammed'e salavat getirilerek, cemaat ile toplu hâlde yapılan bir halka zikridir. Kur’an ve sünnette övülen ve teşvik edilen zikir çeşitlerinden birisidir.
 • Vird: Dil damağa yapıştırılarak belirli (ders olarak verilen) sayıda dil damaktan ayrılmadan kalben Allah denilerek nefsin durulmasını (terbiyesini) amaçlayan günlük ibadet.
 • Teveccüh: Teveccüh, yönelmek demektir. Bir tasavvuf terimidir.
 • Allah için yapılan her şey ibadettir.[1]

Tâhirî(T) / Gaforî-Mûceddid’îyye(G) / Mûceddidî-Sirac’îyye(MS) / Khâlid’îyye(K) / Hakkânî(H) / Süleyman’îyye(S) Nakşîbend’îyye Silsile - Altın Zincirleri’nin karşılıklı mukâyesesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tabloda Nakşibendiye'nin farklı kollarına ait altın zincirler (Silsile-i saadat) listelenmiştir. Bunlar sırası ile:

 1. (T): Tâhirî
 2. (G): Gaforî-Mûceddid’îyye
 3. (MS): Mûceddidî-Sirac’îyye
 4. (K): Khâlid’îyye
 5. (H): Hakkânîyye
 6. (S): Süleymân’îyye,

yukarıda tanımlanan sembollerle gösterilmiştir.

#T/G/MS #K/H #S Adı Mezarı Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
1 1 1 Seyyidina Muhammed Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 12 Rebiülevvel, Pazartesi

570/571

12 Rebiülevvel 11 Hicrî

5/6 Haziran 632

2 2 2 Seyyidina Ebû Bekr-î Sıddık Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 573 22 Cemaziyelahir 13 Hicrî

23 Ağustos 634

3 3 3 Seyyidina Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 Hicrî

4/5 Şubat 654

4 4 4 Imām Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın oğlunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 23 Şaban 24 Hicrî

22/23 Haziran 645

24 Cemaziyelahir 101/106/107 Hicrî

720/724/725

5 5 5 İmâm Câ'fer-i Sıddık
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın büyük kız-torunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 8 Ramazan 80 Hicrî

5/6 Kasım 699

15 Receb 148 Hicrî

6/7 Eylûl 765

6 6 6 Hâce Bayazid-î Bestami Bistam, Semnan Eyaleti, İran 186 Hicrî

804

15 Şaban 261 Hicrî

24/25 Mayıs 875

7 7 7 Hâce Ebû’l Hasan Harakânî Harakân, Bistam, Semnan Eyaleti, İran 352 Hicrî

963

10 Muharrem 425 Hicrî

5/6 Aralık 1033

8 - - Hâce Ebû’l Kâsım Gürganî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Gürgan, İran 23 Safer 450 Hicrî

19/20 Nisan 1058 Hicrî

9 8 8 Hâce Ebû Ali Farmadî Tus, Horasan, İran 434 Hicrî

1042/1043

4 Rebiülevvel 477/511 Hicrî

10 Temmuz 1084 / 6 Temmuz 1117

10 9 9 Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî Merv, Türkmenistan 440 Hicrî

1048/1049

Receb 535 Hicrî

Şubat/Mart 1141

- - / 10 - Ebû’l Abbas, el-Hızır (Sadece Hakkani Silsilesi)
11 10/11 10 Hâce Abdul Halik Gujdevanî Gijduvan, Buhara, Özbekistan 22 Şaban 435 Hicrî

24/25 Mart 1044

12 Rebiülevvel 575 Hicrî

17/18 Ağustos 1179

12 11/12 11 Hâce Arif Revgari Revgar, Buhara, Özbekistan 27 Receb 551 Hicrî

15 Eylûl 1156

1 Şevval 616 Hicrî

10/11 Aralık 1219

13 12/13 12 Hâce Mahmud İncir Fagnevi Buhara, Özbekistan 18 Şevval 628 Hicrî

18/19 Ağustos 1231

17 Rebiülevvel 717 Hicrî

29/30 Mayıs 1317

14 13/14 13 Hâce Azîzan Ali Râmitenî Harezm, Özbekistan 591 Hicrî

1194

27 Ramazan 715/721 Hicrî

25/26 Aralık 1315 / 20/21 Ekim 1321

15 14/15 14 Hâce Muhammad Baba Samasî Samas, Buhara, Özbekistan 25 Receb 591 Hicrî

5/6 Temmuz 1195

10 Cemaziyelahir 755 Hicrî

2/3 Temmuz 1354

16 15/16 15 Hâce Seyyid Amir Kulal Saukhâr, Buhara, Özbekistan 676 Hicrî

1277/1278

2 Cemaziyelahir 772 Hicrî

21/22 Aralık 1370

17 16/17 16 Hâce Muhammad Bâha'ûddin Nakşbend Buharî Kasr-ı Arifan, Buhara, Özbekistan 4 Muharrem 718 Hicrî[2][ölü/kırık bağlantı]

8/9 Mart 1318 C.E

3 Rebiülevvel 791 Hicrî

2/3 Mart 1389

18 17/18 17 Hâce Alauddin Attar Buharî
(Muhammad Bahauddin Nakşibend'in dâmadı)
Jafaaniyan, Maveraünnehir (Özbekistan) 20 Receb 804 Hicrî

23 Şubat 1402

19 18/19 18 Hâce Yakûb Çerhî Gülistan, Duşanbe, Tacikistan 762 Hicrî

1360/1361

5 Safer 851 Hicrî

21/22 Nisan 1447

20 19/20 19 Hâce Ubeydullah Ahrar Semerkand, Özbekistan Ramazan 806 Hicrî

Mart/Nisan 1404

29 Rebiülevvel 895 Hicrî

19/20 Şubat 1490

21 20/21 20 Hâce Muhammad Zahid Vakhşi Belh, Afganistan 14 Şevval 852 Hicrî

11/12 Aralık 1448

1 Rebiülevvel 936 Hicrî

3/4 Kasım 1529

22 21/22 21 Hâce Derviş Muhammad
(Hâce Muhammad Zahid Vakşhi'nin kızkardeşinin oğlu)
Askarar, Özbekistan 16 Şevval 846 Hicrî

17/18 Şubat 1443

19 Muharrem 970 Hicrî

18/19 Eylûl 1562

23 22/23 22 Hâce Muhammad Amkanaki
(Hâce Derviş Muhammad'in oğlu)
Amkana, Buhara, Özbekistan 918 Hicrî

1512/1513

22 Şaban 1008 Hicrî

8/9 Mart 1600

24 23/24 23 Hâce Muhammad Bâkî Billah Berang Delhi, Hindistan 5 Zilhicce 971/972 Hicrî

14 Temmuz 1564 / 3 Temmuz 1565

25 Cemaziyelahir 1012 Hicrî

29/30 Kasım 1603

25 24/25 24 Şeyh Ahmed el-Farukî el-Sirhindî, İmâm Rabbânî, Müceddid Elf Sânî Sirhind-Fategarh, Hindistan 14 Şevval 971 Hicrî

25/26 Mayıs 1564

28 Safer 1034 Hicrî

9/10 Aralık 1624

26 25/26 25 İmâm Hâce Muhammad Masum
(Farukî, İmâm Rabbânî'nin üçüncü oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1007 Hicrî

1598/1599

9 Rebiülevvel 1099 Hicrî

13/14 Ocak 1688

27 26/27 26 Hâce Muhammad Saifuddin
(Farukî, Muhammad Masum Farukî'nin oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1049 Hicrî

1639/1640

19/26 Cemaziyelevvel 1096 Hicrî

Nisan 1685

28 - / - - Hâfız Muhammad Mûhsin Dehlevî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Delhi, Hindistan
29 27/28 27 Seyyid Nûr Muhammad Badayuni Delhi, Hindistan 11 Zilkade 1135 Hicrî

12/13 Ağustos 1723

30 28/29 28 Şehîd Mirza Mazhar Can-ı Cânân , nâm-ı diğer Şems-ud-Dīn Habīb Allāh Delhi, Hindistan 11 Ramazan 1111 Hicrî

2/3 Mart 1700

10 Muharrem 1195 Hicrî

5 Ocak 1781

31 29/30 29 Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Gulam Ali Dehlevî (Bu noktadan sonra farklı Silsileler mevcuttur. Silsilelerde dallanma ve budaklanmalar başlamaktadır.) Delhi, Hindistan 1156 Hicrî[3][ölü/kırık bağlantı]

1743

22 Safer 1240 Hicrî

15/16 Ekim 1824

32 - / - 30 Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî (Sadece Tahiri/Gafori/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Delhi, Hindistan 2 Zilkade 1196 Hicrî

9/10 Ekim 1782

1 Şevval 1250 Hicrî

30/31 Ocak 1835

33 - / - 31 Hâce Şâh Ahmed Saîd Farukî Mûceddidî nâm-ı diğer Habibullah Can-ı Cânân (Hâfız Ebû Saîd Farukî’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 2 Rebiülevvel 1277 Hicrî

18/19 Eylûl 1860

- / - / - - / - 32 Hazret Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân
(Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habibullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sahib'in oğlu); (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)- / - / - - / - 33 Hazret Buhâra'lı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)- / - / - - / - 34 Hazret Ebû’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî (Sadece Süleymân’îyye. Süleymân’îyye Silsilesi burada sona erdi.) Üsküdar, İstanbul 1305/1306 Hicrî

1888

13 Rebiülevvel 1379 Hicrî

16 Eylûl 1959

34 - / - - Hâce Hacı Dost Muhammad Kandari

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şerif, Dera İsmail Khan, Pakistan 1216 Hicrî

1801/1802

22 Şevval 1284 Hicrî

16/17 Şubat 1868

35 - / - - Hâce Muhammad Usman Damanî

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şarif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1244 Hicrî

1828/1829

22 Şaban 1314 Hicrî

26/27 Ocak 1897

36 / - / - - / - - Sayyad Laal Şâh Hamdani (Sadece Tâhirî Silsilesi) Danda Şah Bilavval, Çakvval, Pakistan 27 Şaban 1313 Hicrî

11/12 Şubat 1896

37/36/36 - / - - Hâce Muhammad Sirac’ed-Dîn (Hâce Muhammad Usman Damani’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi) Mussa Zai Şarif, Dera İsmail Khan, Pakistan 15 Muharrem 1297 Hicrî

29/30 Aralık 1879

26 Rebiülevvel 1333 Hicrî

11/12 Şubat 1915

38 / 37 / - - / - - Pîr Muhammad Fazal Ali Şâh Kureşi

(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)

Miskeenpur, Muzaffargarh Mıntıkası, Pencap Eyaleti, Pakistan 1270 Hicrî

1853/1854

1 Ramazan 1354 Hicrî

28 Kasım 1935

39 / 38 / - - / - - Hâce Muhammad Abdul Ghaffar Madni Abbasi, nâm-ı diğer Pîr Mitha (Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi) Rahmatpur, Larkana, Pakistan 1297 Hicrî

1880

8 Şaban 1384 Hicrî

12 Aralık 1964

- / 39 / - - / - - Hazret Maulana Abdul Hakk Medeni Abbasi,

(Sadece Gafori Silsilesi)

- / 40 / - - / - - Hazret Şemsûr Rahman Abbasî Mûceddidî (Daamut Barakaatuhu) (Karaçi) (Sadece Gafori Silsilesi)
40 / - / - - / - - Hâce Allah Bakhş Abbasi Ghaffari, nâm-ı diğer Sohna Saîn (Sadece Tahiri Silsilesi) Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan 27/28 Safer 1328 Hicrî

10 Mart 1910

6 Rebiülevvel 1404 Hicrî

12 Aralık 1983

41 / - / - - / - - Hâce Muhammad Tahir Abbasi Bakhşi, nâm-ı diğer Sajjan Saîn (Hâce Allah Bakhş Abbâsî Ghaffari'nin oğlu),
(Sadece Tahiri Silsilesi)
24/25 Şevval 1382 Hicrî

21 Mart 1963

- / - / 37 - - Hazret Hoca Abu Sa'ad Ahmed Han (Rahmatullahi Alaihi) Kundian Sharif (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 38 - - Hazret Hoca Muhammad Abdullah (Rahmatullahi Alaihi) Kundian Sharif (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 39 - - Hazret Hoca Abu Halil Han Muhammad (Rahmatullahi Alaihi) Kundian Sharif (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 40 - - Hazret Hoca Halil Ahmad (Daamut Barakaatuhum) Kundia Sharif (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / - 30/31 - Hazret Ziauddin Mevlânâ Muhammed Hâlid-î Bağdâdî (Sadece Khâlidî/Hakkani Silsilesi);
Khâlid'îyye silsilesi burada tamamlanmakta ve Altın Zincir Hâkkanî Silslilesi olarak devam etmektedir.)
Şam[4] 1192 Hicrî

1778

1242 Hicrî

1826

- / - / - 32 - Hazret Şeyh İsmail Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Amasya[4] 7 Zilkade 1201 Hicrî

21 Ağustos 1787

10 Zilhicce 1255 Hicrî

14 Şubat 1840

- / - / - 33 - Hazret Şeyh Has Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şam[4] 1201 Hicrî

1786

Ramazan 1260 Hicrî

1844

- / - / - 34 - Hazret Şeyh Muhammed Efendi el-Yaragî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şirvan[4] 1242/1243 Hicrî

1827

- / - / - 35 - Hazret Şeyh Cemâleddin el-Gumuki el-Huseynî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Üsküdar, İstanbul[4] 16 Muharrem 1203 Hicrî

1788

1285/1286 Hicrî

1869

- / - / - 36 - Hazret Şeyh Ebu Ahmed es-Suğurî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Dağıstan[4] Receb 1207 Hicrî

1793

Rebiülahir 1299 Hicrî

1882

- / - / - 37 - Hazret Şeyh Ebu Muhammed el-Medenî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[4] 1251 Hicrî

1830

3 Rebiülahir 1332 Hicrî

1 Mart 1914

- / - / - 38 - Hazret Şeyh Şerafeddin Dağıstanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[4] 1292 Hicrî

1875

1355 Hicrî

1936

- / - / - 39 - Hazret Şeyh Abdullah el-Faiz ed-Dağıstanî
(Sadece Hakkânî Silsilesi)
Şam[4] 1309 Hicrî

1891

4 Ramazan 1393 Hicrî

30 Eylûl 1973

- / - / - 40 - Hazret Mevlânâ Nâzım el-Hakkânî el-Kıbrısî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Lefke, Kuzey Kıbrıs[5][6] 23 Şaban 1340 Hicrî

21 Nisan 1922

8 Receb 1434 Hicrî

7 Mayıs 2014

- / - / - 41 - Hazret Şeyh Mehmet Adil el-Hakkânî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

27 Şaban 1376 Hicrî

29 Mart 1957

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Palevi Nakşibendi Tarikâtı Silsilesi / Silsile-i Nakşibendi Hâlidi Palevi[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Imâm ul-Enbiyâ Seyyidina Muhammed
 2. Ebu Bekri’s Sıddîk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-i Bistamî
 7. Hâce Ebu’l Hasan Kharakânî
 8. Şeyh Ebû Aliyyini'l Fârmedî
 9. Hâce Yusuf Hemedânî
 10. Hâce Abdulhâlık Gucdevanî
 11. Hâce Ârif-i Rivgerî
 12. Hâce Mahmûd İncir-i Fağnevî
 13. Hâce Ali-i Râmitenî
 14. Hâce Muhammed Baba es-Semmâsî
 15. Hâce Şeyh Emir Külâl
 16. Şâh-ı Nakşibend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî
 17. Şeyh Alaeddin Attâr
 18. Şeyh Yakub-u Çerhî
 19. Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr
 20. Şeyh Muhammed Zâhid
 21. Şeyh Derviş Muhammed es-Semerkandi
 22. Şeyh Hâce Muhammed Emkenekî
 23. Şeyh Muhammed Bâki Billah
 24. İmâm-ı Rabbânî Şeyh Ahmed Fâruk Serhendî
 25. Şeyh Muhammed Ma’sûm Serhendî
 26. Şeyh Muhammed Seyfüddîn-i Farukî
 27. Şeyh Nur Muhammed Bedvânî
 28. Şemseddin Cân-ı Cânân Mazhâr
 29. Şeyh Abdullah ed-Dehlevî
 30. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
 31. Şeyh-ul Meşayih Seyyidina Ali Es-Sebdi Palevi Diyarbekiri
 32. Şeyh Mahmud Fevzi Efendi Palevi
 33. Şeyh Muhammed Said Efendi Palevi
 34. Şeyh Ali Rıza Efendi Palevi
 35. Şeyh Muhammed Emin Efendi Palevi

Not: Palevi kolunun ana silsilesidir. Şeyh Ali Septi'den itibaren halifelerin kendi silsileleri mevcuttur.

Referanslar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Şecere-i Nakşibendiye-i Halidi Palevi (Palevi-Nakşibendi)
 • İki Ğavs’ı Enam, Seyid Ali Es-Sebti, Seyyid Ahmed El Kurdi, Mehmet İhsan Hattatzade
 • Tasavvuf Yolunda Manevi Cihad, Muhammed İhsan Oğuz, Oğuz Yayınları

Dağıstan Nakşîbendî-Mûceddîdî Khâlidîye-Mahmûdîye Altın Zincir-Silsilesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yukarıdaki tablodaki (K) : Khâlidî ve (H) : Hakkânî sütûnlarında yer alan Hazrat Mevlânâ Zia-ûd Dîn Muhammad Khâlid-î Bağdâdî’den sonra farklılaşan bir silsile olup aşağıdaki sırayı izler.

 1. Imâm ûl-Enbiyâ Seyyîdna Muhammed
 2. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-î Bistamî
 7. Ebû’l Hasan Kharakânî
 8. Ebu Ali Farmedi
 9. Yusuf Hemedani
 10. Abdu’l-Halık Gucdüvani
 11. Hace Arif Rivegeri
 12. Mahmud İncir Fagnevi
 13. Hâce Azîzan Ali Râmitenî
 14. Muhammed Baba Semasi
 15. Seyyid Emir Külal
 16. Hazret Muhammed Bahaüddin Nakşibend
 17. Hâce Alaaddin-i Attar
 18. Yakub Çerhi
 19. Hâce Ubeydullah Ahrar
 20. Hâce Muhammed Zahid
 21. Derviş Mehmed
 22. Muhammed Hacegi Emkengi
 23. Hâce Muhammed Bakibillah
 24. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi
 25. Hâce Muhammed Masum
 26. Şeyh Seyfüddin Arif
 27. Muhammed Nurü’l-Bedvani
 28. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can
 29. Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
 30. Hazrat Mevlânâ Zia-ûd Dîn Muhammad Khâlid-î Bağdâdî (1779 - 1826 Miladî)
 31. Ismail al-Kurdumeri,
 32. Muhammad Salih Şirvani,
 33. Ibrahim Kudkashani,
 34. Haji Yunus Afandi Lalali ad-Daghestani, ( - 1277 Hicrî)
 35. Mahmud Afandi ad-Daghestani,
 36. Jabrail Afandi ad-Daghestani,
 37. Abdurrahman Haji Asawi ad-Daghestani,
 38. Hasan Hilmi Afandi ad-Daghestani, (1852-1937 Miladî)
 39. Muhammad Ya`sub ad-Daghestani,
 40. Humayd Afandi Handiqi ad-Daghestani, (1868-1952 Miladî)
 41. Husenil Muhammad Afandi `Uribi ad-Daghestani, (1862-1967 Miladî)
 42. Muhammad Arif bin Hasan Hilmi al-Kahibi ad-Daghestani, (1900-1977 Miladî)
 43. Muhammad Sa`adu Hajj Afandi Batlukhi ad-Daghestani, (1915-1995 Miladî)
 44. `Abdul Hamid Afandi al-Inkhi ad-Daghestani,
 45. Hamzat Afandi Tlaqi ad-Daghestani,
 46. Muhammad Afandi Khuchadi ad-Daghestani,
 47. Badrudin Afandi al-Botlikhi ad-Daghestani,
 48. Shaykh Said Afandi al-Chirkawi ad-Daghestani, (1937- Miladî)
 49. `Abdujalil Afandi ad-Daghestani, (1949 - Miladî)

Türbe ve resimler[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]