Süleymancılar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Süleymanlılar, temelinde Süleyman Hilmi Tunahan'ın kurduğu yurtlarda İslâmî eğitim gören ve onun çizdiği yolu takip eden İslâmî cemaate halk arasında verilen addır. Yurtdışında Almanya'da ve Avusturya'da dernekler kanunundan yararlanarak faaliyet göstermektedir.[1]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

1924'de Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu'nun çıkmasıyla medrese usûlü eğitim yasaklanınca Süleyman Hilmi Tunahan, Müderrisler Cemiyeti'nin kaldırılması üzerine bir araya gelen 520 dersiamla toplanarak orada hazır olan herkesin memleketin her tarafında bir-iki öğrenci okutarak dîni öğretmeyi öğütlemiştir.[2] Türkiye'de dînî eğitimin baskı etkisiyle yasaklandığı yıllarda ısrarla birkaç kişiye de olsa İslâm'ı öğretme mücadelesi verdi.[3]

Kökenleri, 14. yüzyılın ikinci yarısında kurulmuş Nakşibendîlik'in Hâlidiye kolundandır. Bu koldan çıkan Erenköy, Işıkçılar, İskenderpaşa, İsmailağa, Menzil[4] gibi Süleyman Hilmi Tunahan da Nakşibendî Tarîkatı'na bağlıydı.[5]

Faaliyetleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Süleymancılar'ın yurtdışında Almanya'da da faaliyetleri vardır. Yayın organları Ufuk ve Genç Akademi mecmualarıyla Anadolu gazetesidir. [1] Avusturya'da da dernekleri bulunmaktadır.

Nakşibendiye-Silistrev’îyye Silsile-î Saâdatı / Silsile-î Zehebi / Altun Silsilesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Nakşbendiyye'nin Süleymân’îyye koluna ait olan Silsile-î Saâdat, Muhammed'i tâkiben Ebu Bekri’s-Sıddiyk ile başlayıp Şeyh Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi ile son bulan "33 Mürşid-î Kâmil" aşağıdaki şekilde sıralamaktadır.[6]

 1. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 2. Salmân-ı Fârisî
 3. Kâsım bin Muhammed
 4. Cafer-i Sadık
 5. Bayezid-î Bistamî
 6. Hâce Ebû’l Hasan Kharakânî
 7. Ebu Ali Farimidi
 8. Yusuf Hemedani
 9. Abdu’l-Halık Gucdüvani
 10. Hace Arif Rivgiri
 11. Mahmud İncir Fag’nevi
 12. Hâce Azîzan Ali Râmitenî
 13. Muhammed Baba Semasi
 14. Seyyid Emir Külal
 15. Hazret Muhammed Bahaüddin Nakşibend
 16. Hâce Alaaddin-i Attar
 17. Yakub Çerhi
 18. Hâce Ubeydullah Ahrar
 19. Hâce Muhammed Zahid
 20. Derviş Mehmed
 21. Muhammed Hacegi Emkengi
 22. Hâce Muhammed Bakibillah
 23. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruk-i Serhendi
 24. Hâce Muhammed Masum
 25. Şeyh Seyfüddin Arif
 26. Muhammed Nurü’l-Bedvani
 27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can
 28. Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
 29. Hafız Ebu Said Sahib
 30. Ahmed Saîd Sâhib, nâm-ı diğer Habîbullah Cân-ı Cânân (Hazret Hâfız Ebû Saîd'in oğlu)
 31. Hazret Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân (Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habîbullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sâhib'nin oğlu)
 32. Hazret Buhâra'lı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin
 33. Hazret Ebu’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevi

Gaforî-Muceddidî (GM) / Muceddidî-Sirâcî (MS) / Tâhirî (T) / Khâlidî (K) / Hakkânî (H) / Süleymânî (S) Nakşibendiyye silsilesi - altın zincirlerin mukâyesesi[kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tabloda Nakşibendiye'nin farklı kollarına ait altın zincirler (Silsile-i saadat) listelenmiştir. Bunlar sırası ile,

 1. (GM) : Gaforî-Muceddidî
 2. (MS): Muceddidî-Sirâcî
 3. (T) : Tâhirî
 4. (S) : Süleymânî
 5. (K) : Khâlidî
 6. (H) : Hakkânî

biçiminde tanımlanan sembollerle gösterilmiştir.

#GM/MS/T #S #K/H Adı Mezarı Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
1 1 1 Seyyidina Muhammed Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 12 Rebiülevvel, Pazartesi

570/571

12 Rebiülevvel 11 Hicrî

8 Haziran 632

2 2 2 Seyyidina Ebu Bekir Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 573 22 Cemaziyelahir 13 Hicrî

23 Ağustos 634

3 3 3 Seyyidina Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 Hicrî

4/5 Şubat 654

4 4 4 İmam Kâsım bin Muhammed bin Ebu Bekir
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın oğlunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 23 Şaban 24 Hicrî

22/23 Haziran 645

24 Cemaziyelahir 101/106/107 Hicrî

720/724/725

5 5 5 İmâm Câ'fer-i Sıddık
(Ebu Bekr-i Sıddık'ın büyük kız-torunun oğlu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 8 Ramazan 80 Hicrî

5/6 Kasım 699

15 Receb 148 Hicrî

6/7 Eylûl 765

6 6 6 Hâce Bayazid-î Bestami Bistam, Semnan Eyaleti, İran 186 Hicrî

804

15 Şaban 261 Hicrî

24/25 Mayıs 875

7 7 7 Hâce Ebû’l Hasan Harakânî Harakân, Bistam, Semnan Eyaleti, İran 352 Hicrî

963

10 Muharrem 425 Hicrî

5/6 Aralık 1033

8 - - / - Hâce Ebû’l Kâsım Gürganî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Gürgan, İran 23 Safer 450 Hicrî

19/20 Nisan 1058 Hicrî

9 8 8 Hâce Ebû Ali Farmadî Tus, Horasan, İran 434 Hicrî

1042/1043

4 Rebiülevvel 477/511 Hicrî

10 Temmuz 1084 / 6 Temmuz 1117

10 9 9 Hâce Ebû Yakûb Yûsuf el-Hemedânî Merv, Türkmenistan 440 Hicrî

1048/1049

Receb 535 Hicrî

Şubat/Mart 1141

- / - / - - - /10 Ebû’l Abbas, el-Hızır (Sadece Hakkani Silsilesi)
11 10 10/11 Hâce Abdul Halik Gujdevanî Gijduvan, Buhara, Özbekistan 22 Şaban 435 Hicrî

24/25 Mart 1044

12 Rebiülevvel 575 Hicrî

17/18 Ağustos 1179

12 11 11/12 Hâce Arif Revgari Revgar, Buhara, Özbekistan 27 Receb 551 Hicrî

15 Eylûl 1156

1 Şevval 616 Hicrî

10/11 Aralık 1219

13 12 12/13 Hâce Mahmud İncir Fagnevi Buhara, Özbekistan 18 Şevval 628 Hicrî

18/19 Ağustos 1231

17 Rebiülevvel 717 Hicrî

29/30 Mayıs 1317

14 13 13/14 Hâce Azîzan Ali Râmitenî Harezm, Özbekistan 591 Hicrî

1194

27 Ramazan 715/721 Hicrî

25/26 Aralık 1315 / 20/21 Ekim 1321

15 14 14/15 Hâce Muhammed Baba Samasî Samas, Buhara, Özbekistan 25 Receb 591 Hicrî

5/6 Temmuz 1195

10 Cemaziyelahir 755 Hicrî

2/3 Temmuz 1354

16 15 15/16 Hâce Seyyid Amir Kulal Saukhâr, Buhara, Özbekistan 676 Hicrî

1277/1278

2 Cemaziyelahir 772 Hicrî

21/22 Aralık 1370

17 16 16/17 Hâce Muhammed Bâha'ûddin Nakşbend Buharî Kasr-ı Arifan, Buhara, Özbekistan 4 Muharrem 718 Hicrî[7][ölü/kırık bağlantı]

8/9 Mart 1318 C.E

3 Rebiülevvel 791 Hicrî

2/3 Mart 1389

18 17 17/18 Hâce Alauddin Attar Buharî
(Muhammed Bahauddin Nakşibend'in dâmadı)
Jafaaniyan, Maveraünnehir (Özbekistan) 20 Receb 804 Hicrî

23 Şubat 1402

19 18 18/19 Hâce Yakûb Çerhî Gülistan, Duşanbe, Tacikistan 762 Hicrî

1360/1361

5 Safer 851 Hicrî

21/22 Nisan 1447

20 19 19/20 Hâce Ubeydullah Ahrar Semerkand, Özbekistan Ramazan 806 Hicrî

Mart/Nisan 1404

29 Rebiülevvel 895 Hicrî

19/20 Şubat 1490

21 20 20/21 Hâce Muhammed Zahid Vakhşi Belh, Afganistan 14 Şevval 852 Hicrî

11/12 Aralık 1448

1 Rebiülevvel 936 Hicrî

3/4 Kasım 1529

22 21 21/22 Hâce Derviş Muhammed
(Hâce Muhammed Zahid Vakşhi'nin kızkardeşinin oğlu)
Askarar, Özbekistan 16 Şevval 846 Hicrî

17/18 Şubat 1443

19 Muharrem 970 Hicrî

18/19 Eylûl 1562

23 22 22/23 Hâce Muhammed Amkanaki
(Hâce Derviş Muhammed'in oğlu)
Amkana, Buhara, Özbekistan 918 Hicrî

1512/1513

22 Şaban 1008 Hicrî

8/9 Mart 1600

24 23 23/24 Hâce Muhammed Bâkî Billah Berang Delhi, Hindistan 5 Zilhicce 971/972 Hicrî

14 Temmuz 1564 / 3 Temmuz 1565

25 Cemaziyelahir 1012 Hicrî

29/30 Kasım 1603

25 24 24/25 Şeyh Ahmed el-Farukî el-Sirhindî, İmâm Rabbânî, Müceddid Elf Sânî Sirhind-Fategarh, Hindistan 14 Şevval 971 Hicrî

25/26 Mayıs 1564

28 Safer 1034 Hicrî

9/10 Aralık 1624

26 25 25/26 İmâm Hâce Muhammed Masum
(Farukî, İmâm Rabbânî'nin üçüncü oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1007 Hicrî

1598/1599

9 Rebiülevvel 1099 Hicrî

13/14 Ocak 1688

27 26 26/27 Hâce Muhammed Saifuddin
(Farukî, Muhammed Masum Farukî'nin oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1049 Hicrî

1639/1640

19/26 Cemaziyelevvel 1096 Hicrî

Nisan 1685

28 - - / - Hâfız Muhammed Mûhsin Dehlevî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Delhi, Hindistan
29 27 27/28 Seyyid Nûr Muhammed Badayuni Delhi, Hindistan 11 Zilkade 1135 Hicrî

12/13 Ağustos 1723

30 28 28/29 Şehîd Mirza Mazhar Can-ı Cânân , nâm-ı diğer Şems-ud-Dīn Habīb Allāh Delhi, Hindistan 11 Ramazan 1111 Hicrî

2/3 Mart 1700

10 Muharrem 1195 Hicrî

5 Ocak 1781

31 29 29/30 Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Gulam Ali Dehlevî (Bu noktadan sonra farklı Silsileler mevcuttur. Silsilelerde dallanma ve budaklanmalar başlamaktadır.) Delhi, Hindistan 1156 Hicrî[8][ölü/kırık bağlantı]

1743

22 Safer 1240 Hicrî

15/16 Ekim 1824

32 30 - / - Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî (Sadece Tahiri/Gafori/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Delhi, Hindistan 2 Zilkade 1196 Hicrî

9/10 Ekim 1782

1 Şevval 1250 Hicrî

30/31 Ocak 1835

33 31 - / - Hâce Şâh Ahmed Saîd Farukî Mûceddidî nâm-ı diğer Habibullah Can-ı Cânân (Hâfız Ebû Saîd Farukî’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 2 Rebiülevvel 1277 Hicrî

18/19 Eylûl 1860

- / - / - 32 - / - Hazret Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân
(Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habibullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sahib'in oğlu) (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 33 - / - Hazret Buhâra'lı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 34 - / - Hazret Ebû’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî (Sadece Süleymân’îyye. Süleymân’îyye Silsilesi burada sona erdi.) Üsküdar, İstanbul 1305/1306 Hicrî

1888

13 Rebiülevvel 1379 Hicrî

16 Eylûl 1959

34 - - / - Hâce Hacı Dost Muhammed Kandari

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şerif, Dera İsmail Khan, Pakistan 1216 Hicrî

1801/1802

22 Şevval 1284 Hicrî

16/17 Şubat 1868

35 - - / - Hâce Muhammed Usman Damanî

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şarif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1244 Hicrî

1828/1829

22 Şaban 1314 Hicrî

26/27 Ocak 1897

36 / - / - - - / - Sayyad Laal Şâh Hamdani (Sadece Tâhirî Silsilesi) Danda Şah Bilavval, Çakvval, Pakistan 27 Şaban 1313 Hicrî

11/12 Şubat 1896

37/36/36 - - / - Hâce Muhammed Sirac’ed-Dîn (Hâce Muhammed Usman Damani’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi) Mussa Zai Şarif, Dera İsmail Khan, Pakistan 15 Muharrem 1297 Hicrî

29/30 Aralık 1879

26 Rebiülevvel 1333 Hicrî

11/12 Şubat 1915

38 / 37 / - - - / - Pîr Muhammed Fazal Ali Şâh Kureşi

(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)

Miskeenpur, Muzaffargarh Mıntıkası, Pencap Eyaleti, Pakistan 1270 Hicrî

1853/1854

1 Ramazan 1354 Hicrî

28 Kasım 1935

39 / 38 / - - - / - Hâce Muhammed Abdul Ghaffar Madni Abbasi, nâm-ı diğer Pîr Mitha (Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi) Rahmatpur, Larkana, Pakistan 1297 Hicrî

1880

8 Şaban 1384 Hicrî

12 Aralık 1964

- / 39 / - - - / - Hazret Maulana Abdul Hakk Medeni Abbasi,

(Sadece Gafori Silsilesi)

- / 40 / - - - / - Hazret Şemsûr Rahman Abbasî Mûceddidî (Daamut Barakaatuhu) (Sadece Gafori Silsilesi) Karaçi, Pakistan
40 / - / - - - / - Hâce Allah Bakhş Abbasi Ghaffari, nâm-ı diğer Sohna Saîn (Sadece Tahiri Silsilesi) Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan 27/28 Safer 1328 Hicrî

10 Mart 1910

6 Rebiülevvel 1404 Hicrî

12 Aralık 1983

41 / - / - - - / - Hâce Muhammed Tahir Abbasi Bakhşi, nâm-ı diğer Sajjan Saîn (Hâce Allah Bakhş Abbâsî Ghaffari'nin oğlu),
(Sadece Tahiri Silsilesi)
24/25 Şevval 1382 Hicrî

21 Mart 1963

- / - / 37 - - / - Hazret Hoca Abu Sa'ad Ahmed Han (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 38 - - / - Hazret Hoca Muhammed Abdullah (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 39 - - / - Hazret Hoca Abu Halil Han Muhammed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / 40 - - / - Hazret Hoca Halil Ahmed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / - - 30/31 Hazret Ziauddin Mevlânâ Muhammed Hâlid-î Bağdâdî (Sadece Khâlidî/Hakkani Silsilesi)
Khâlid'îyye silsilesi burada tamamlanmakta ve Altın Zincir Hâkkanî Silslilesi olarak devam etmektedir.
Şam[9] 1192 Hicrî

1778

1242 Hicrî

1826

- / - / - - 32 Hazret Şeyh İsmail Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Amasya[9] 7 Zilkade 1201 Hicrî

21 Ağustos 1787

10 Zilhicce 1255 Hicrî

14 Şubat 1840

- / - / - - 33 Hazret Şeyh Has Muhammed eş-Şirvanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şam[9] 1201 Hicrî

1786

Ramazan 1260 Hicrî

1844

- / - / - - 34 Hazret Şeyh Muhammed Efendi el-Yaragî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şirvan[9] 1242/1243 Hicrî

1827

- / - / - - 35 Hazret Şeyh Cemâleddin el-Gumuki el-Huseynî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Üsküdar, İstanbul[9] 16 Muharrem 1203 Hicrî

1788

1285/1286 Hicrî

1869

- / - / - - 36 Hazret Şeyh Ebu Ahmed es-Suğurî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Dağıstan[9] Receb 1207 Hicrî

1793

Rebiülahir 1299 Hicrî

1882

- / - / - - 37 Hazret Şeyh Ebu Muhammed el-Medenî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[9] 1251 Hicrî

1830

3 Rebiülahir 1332 Hicrî

1 Mart 1914

- / - / - - 38 Hazret Şeyh Şerafeddin Dağıstanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[9] 1292 Hicrî

1875

1355 Hicrî

1936

- / - / - - 39 Hazret Şeyh Abdullah el-Faiz ed-Dağıstanî
(Sadece Hakkânî Silsilesi)
Şam[9] 1309 Hicrî

1891

4 Ramazan 1393 Hicrî

30 Eylûl 1973

- / - / - - 40 Hazret Mevlânâ Nâzım el-Hakkânî el-Kıbrısî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Lefke, Kuzey Kıbrıs[10][11] 23 Şaban 1340 Hicrî

21 Nisan 1922

8 Receb 1434 Hicrî

7 Mayıs 2014

- / - / - - 41 Hazret Şeyh Mehmet Adil el-Hakkânî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

27 Şaban 1376 Hicrî

29 Mart 1957

 1. ^ a b Rubin, Barry. "Guide to Islamist Movements: North Africa and the Middle East" (İngilizce). Google Books/M. E. Sharpe, Inc.. 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://books.google.at/books?id=wEih57-GWQQC&pg=PA410&lpg=PA410&dq=Who+are+S%C3%BCleymanc%C4%B1s&source=bl&ots=12UOb7QBTd&sig=KheXRNpRafXfQQ1EiGXAXE9D3-Y&hl=de&sa=X&ei=ovaaT4D1IIf44QTtsIiqDg&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Who%20are%20S%C3%BCleymanc%C4%B1s&f=false. Erişim tarihi: 2012-04-27. "Süleymancıs publishes the Ufuk and Genç Akademi journals along with the Anadolu newspaper. Turkish workers in Germany and another source of income, and the group is influential in mosques there." 
 2. ^ "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri (Tag: Süleymanlı kimdir)" (Türkçe). İsmailağa Cemaati. http://www.ismailaga.info/yazi/tag/suleymanli-kimdir/. Erişim tarihi: 2012-04-27. "“Arkadaşlar, medreseler lağvedildi. Bu vaziyet karsısında milletin dini ne olacak? Buradan dağılmadan aramızda bir karar alalım. Biz 520 dersiamız, her birimiz memleketin bir kösesinden gelmişiz. Bizler ilim adamları olarak, bu milletin dînî ihtiyacını daha 50 yıl karsılarız. Memleketlerimize dönünce ikişer talebe bularak, onlara Allah’ın ilmini okutup, dinini öğretecek olursak, bu talebeler, 50 sene daha bu milletin dinine kafî gelirler. Zaten her yüz senenin başında Allah-ü zû’lcelal’in bir müceddid göndereceği, hadis-i şerîfle haber verilmiştir. Bunu yapmazsak huzûr-i ilahîde yakamızı mesûliyetten kurtaramayız.”" 
 3. ^ "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri (Tag: Süleymanlı kimdir)" (Türkçe). İsmailağa Cemaati. http://www.ismailaga.info/yazi/tag/suleymanci-kimdir/. Erişim tarihi: 2012-04-27. "Öyle zamanlar oldu ki, talebeyle bir yerde toplanıp okutmak imkânı kalmadı. Taksi kiralayıp İstanbul’u gezermiş gibi okutmayı denedi. Ve bir ara şartlar o kadar ağırlaştı ki, elde kitap taşımak, kitaptan okutmak imkânsız hale geldi. Ve Dünya'da eşine rastlanmayan bir usûle başvurdu. Birkaç talebesi ile Haydarpaşa Garı’ndan Ankara istikametine giden trene biniyor, Ârifiye istasyonuna kadar ezberden ders okutuyordu. Ârifiye istasyonunda iniyor, Ankara’dan gelen trene binerek İstanbul’a kadar okutmaya devam ediyordu." 
 4. ^ Rubin, Barry. "Guide to Islamist Movements: North Africa and the Middle East" (İngilizce). Google Books/M. E. Sharpe, Inc.. 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://books.google.at/books?id=wEih57-GWQQC&pg=PA410&lpg=PA410&dq=Who+are+S%C3%BCleymanc%C4%B1s&source=bl&ots=12UOb7QBTd&sig=KheXRNpRafXfQQ1EiGXAXE9D3-Y&hl=de&sa=X&ei=ovaaT4D1IIf44QTtsIiqDg&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=Who%20are%20S%C3%BCleymanc%C4%B1s&f=false. Erişim tarihi: 2012-04-27. "Süleymanlıs is the most politically oriented cemaat. … The Nakshibendi Religious Order's Halidiyye branch in Turkey was founded in the second half of the fourteenth century. The cemaats emerging from the order in the modern era are the Menzil, Ereköy, İskenderpaşa, İsmâilağa, Işık, and Süleymanlıs. A 2002 article in Hürriyet described these orders." 
 5. ^ "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri (Tag: Süleymanlı kimdir)" (Türkçe). İsmailağa Cemaati. http://www.ismailaga.info/yazi/tag/suleymanci-kimdir/. Erişim tarihi: 2012-04-27. "Süleyman Efendi, Nakşîliğin en büyük mümessili olan İmam Rabbanî Hazretleri’ne bağlı ve onun yolunda irşada izinli bir mürşid-i kâmildir." 
 6. ^ Akgündüz, Ahmet (1997) Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan, Osmanlı Araştırmları Vakfı, İstanbul.
 7. ^ Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.46
 8. ^ Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.325
 9. ^ a b c d e f g h i Fâtıma Mehlika Mısıroğlu, Semâmızda Bir Yıldız, Sebil Yayınevi, İstanbul, 2011
 10. ^ Nakşibendi Şeyhi hayatını kaybetti
 11. ^ Şeyh Nazım Kıbrısi hayatını kaybetti