İçeriğe atla

Silsile-i sâdât

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Silsile-i saâdât sayfasından yönlendirildi)


Silsile-i Sâdât, Muhammed'in kendisinden sonra yerine vekâlet edeceğini hadislerinde haber verdiğine inanılan evliyâların oluşturduğu zincirdir. Günümüzde Nakşibendi Tarikatı'nın kollarına ait farklı birçok "Silsile-i Saadat" mevcûttur. Aşağıdaki tabloda Nakşibendilik'in farklı kollarına ait Altın Zinciri (Silsile-i saadat) listelenmiştir. Bunlar sırası ile,

 1. (GM) : Gaforî-Muceddidî
 2. (MS): Muceddidî-Sirâcî
 3. (T) : Tâhirî
 4. (S) : Süleymânî
 5. (K) : Hâlidî
 6. (H) : Hakkânî

biçiminde tanımlanan sembollerle gösterilmiştir. (Muhammed bu 33’ün içine dahil değildir. Çünkü onun, peygamberler silsilesinin son halkası olduğuna inanılır.)

#GM/MS/T #S #K/H Adı Mezarı Doğum Tarihi Ölüm Tarihi
1 1 1 Muhammed Medine, Hicaz 12 Rebiülevvel, Pazartesi

570/571

12 Rebiülevvel 11 Hicrî

8 Haziran 632

2 2 2 Ebu Bekir Medine, Hicaz 573 22 Cemaziyelahir 13 Hicrî

23 Ağustos 634

3 3 3 Salmân-ı Fârisî Medain, Irak 10 Receb 33 Hicrî

4/5 Şubat 654

4 4 4 Kâsım bin Muhammed
(Ebu Bekir'in torunu.)
Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 23 Şaban 24 Hicrî

22/23 Haziran 645

24 Cemaziyelahir 101/106/107 Hicrî

720/724/725

5 5 5 Cafer es-Sadık
(Ebu Bekir'in torunun torunu.)
Medine, Hicaz 8 Ramazan 80 Hicrî

5/6 Kasım 699

15 Receb 148 Hicrî

6/7 Eylûl 765

6 6 6 Bayezid-ı Bistami Bistam, Semnan Eyaleti, İran 186 Hicrî

804

15 Şaban 261 Hicrî

24/25 Mayıs 875

7 7 7 Ebû’l Hasan Kharakânî Harakân, Bistam, Semnan Eyaleti, İran 352 Hicrî

963

10 Muharrem 425 Hicrî

5/6 Aralık 1033

8 - - / - Ebû’l Kâsım Gürganî

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Gürgan, İran 23 Safer 450 Hicrî

19/20 Nisan 1058 Hicrî

9 8 8 Ebû Ali Fermedî Tus, Horasan, İran 434 Hicrî

1042/1043

4 Rebiülevvel 477/511 Hicrî

10 Temmuz 1084 / 6 Temmuz 1117

10 9 9 Yusuf Hemedani Merv, Türkmenistan 440 Hicrî

1048/1049

Receb 535 Hicrî

Şubat/Mart 1141

- / - / - - - /10 Ebû’l Abbas, el-Hızır[1][2] (Sadece Hakkani Silsilesi)
11 10 10/11 Abdulhalik-ıl Güjdevani Gijduvan, Buhara, Özbekistan 22 Şaban 435 Hicrî

24/25 Mart 1044

12 Rebiülevvel 575 Hicrî

17/18 Ağustos 1179

12 11 11/12 Arif Revgari Revgar, Buhara, Özbekistan 27 Receb 551 Hicrî

15 Eylûl 1156

1 Şevval 616 Hicrî

10/11 Aralık 1219

13 12 12/13 Mahmud el-Encir Faghnevî Buhara, Özbekistan 18 Şevval 628 Hicrî

18/19 Ağustos 1231

17 Rebiülevvel 717 Hicrî

29/30 Mayıs 1317

14 13 13/14 Ali Râmitenî Harezm, Özbekistan 591 Hicrî

1194

27 Ramazan 715/721 Hicrî

25/26 Aralık 1315 / 20/21 Ekim 1321

15 14 14/15 Muhammed Baba Semmâsî Samas, Buhara, Özbekistan 25 Receb 591 Hicrî

5/6 Temmuz 1195

10 Cemaziyelahir 755 Hicrî

2/3 Temmuz 1354

16 15 15/16 Emir Külâl Saukhâr, Buhara, Özbekistan 676 Hicrî

1277/1278

2 Cemaziyelahir 772 Hicrî

21/22 Aralık 1370

17 16 16/17 Şah-ı Nakşibendi Kasr-ı Arifan, Buhara, Özbekistan 4 Muharrem 718 Hicrî[3]

8/9 Mart 1318 C.E

3 Rebiülevvel 791 Hicrî

2/3 Mart 1389

18 17 17/18 Alauddin Attar
(Şah-ı Nakşibendi'nin dâmadı)
Jafaaniyan, Maveraünnehir (Özbekistan) 20 Receb 804 Hicrî

23 Şubat 1402

19 18 18/19 Yakûb Çerhî Gülistan, Duşanbe, Tacikistan 762 Hicrî

1360/1361

5 Safer 851 Hicrî

21/22 Nisan 1447

20 19 19/20 Ubeydullah Ahrar Semerkand, Özbekistan Ramazan 806 Hicrî

Mart/Nisan 1404

29 Rebiülevvel 895 Hicrî

19/20 Şubat 1490

21 20 20/21 Muhammed Zahid Vakhşi Belh, Afganistan 14 Şevval 852 Hicrî

11/12 Aralık 1448

1 Rebiülevvel 936 Hicrî

3/4 Kasım 1529

22 21 21/22 Derviş Muhammed
(Hâce Muhammed Zahid Vakşhi'nin kızkardeşinin oğlu)
Askarar, Özbekistan 16 Şevval 846 Hicrî

17/18 Şubat 1443

19 Muharrem 970 Hicrî

18/19 Eylûl 1562

23 22 22/23 Muhammed Amkanaki
(Hâce Derviş Muhammed'in oğlu)
Amkana, Buhara, Özbekistan 918 Hicrî

1512/1513

22 Şaban 1008 Hicrî

8/9 Mart 1600

24 23 23/24 Muhammed Bâkî Billah Berang Delhi, Hindistan 5 Zilhicce 971/972 Hicrî

14 Temmuz 1564 / 3 Temmuz 1565

25 Cemaziyelahir 1012 Hicrî

29/30 Kasım 1603

25 24 24/25 Ahmed Sirhindi Sirhind-Fategarh, Hindistan 14 Şevval 971 Hicrî

25/26 Mayıs 1564

28 Safer 1034 Hicrî

9/10 Aralık 1624

26 25 25/26 Muhammed Masum
(Farukî, İmâm Rabbânî'nin üçüncü oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1007 Hicrî

1598/1599

9 Rebiülevvel 1099 Hicrî

13/14 Ocak 1688

27 26 26/27 Muhammed Saif ud-Dîn
(Farukî, Muhammed Masum Farukî'nin oğlu)
Sirhind-Fategarh, Hindistan 1049 Hicrî

1639/1640

19/26 Cemaziyelevvel 1096 Hicrî

Nisan 1685

28 - - / - Muhammed Mûhsin

(Sadece Tahiri/Gafori ve Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Delhi, Hindistan
29 27 27/28 Nûr Muhammed Badayuni Delhi, Hindistan 11 Zilkade 1135 Hicrî

12/13 Ağustos 1723

30 28 28/29 Mirza Mazhar Can-ı Cânân Delhi, Hindistan 11 Ramazan 1111 Hicrî

2/3 Mart 1700

10 Muharrem 1195 Hicrî

5 Ocak 1781

31 29 29/30 Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Gulam Ali Dehlevî (Bu noktadan sonra farklı Silsileler mevcuttur. Silsilelerde dallanma ve budaklanmalar başlamaktadır.) Delhi, Hindistan 1156 Hicrî[4]

1743

22 Safer 1240 Hicrî

15/16 Ekim 1824

32 30 - / - Hâfız Ebû Saîd Farukî Mûceddidî (Sadece Tahiri/Gafori/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Delhi, Hindistan 2 Zilkade 1196 Hicrî

9/10 Ekim 1782

1 Şevval 1250 Hicrî

30/31 Ocak 1835

33 31 - / - Hâce Şâh Ahmed Saîd Farukî Mûceddidî nâm-ı diğer Habibullah Can-ı Cânân (Hâfız Ebû Saîd Farukî’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye ve Süleymân’îyye Silsileleri) Medine, Hicaz, bugünkü Suudi Arabistan 2 Rebiülevvel 1277 Hicrî

18/19 Eylûl 1860

- / - / - 32 - / - Muhammed Mazhar İş’an Can-ı Cânân
(Hâfız Ebû Saîd Sâhib'in torunu ve Habibullah Cân-ı Cânân Ahmed Saîd Sahib'in oğlu) (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 33 - / - Buhâralı Selahüddin İbn-i Mevlâna Siracüddin (Sadece Süleymân’îyye Silsilesi.)
- / - / - 34 - / - Ebû’l Faruk Süleyman Hilmi Silistrevî (Sadece Süleymân’îyye. Süleymân’îyye Silsilesi burada sona erdi.) Üsküdar, İstanbul 1305/1306 Hicrî

1888

13 Rebiülevvel 1379 Hicrî

16 Eylûl 1959

34 - - / - Hâce Hacı Dost Muhammed Kandari

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şerif, Dera İsmail Khan, Pakistan 1216 Hicrî

1801/1802

22 Şevval 1284 Hicrî

16/17 Şubat 1868

35 - - / - Hâce Muhammed Usman Damanî

(Sadece Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi)

Mussa Zai Şarif, Dera Ismail Khan, Pakistan 1244 Hicrî

1828/1829

22 Şaban 1314 Hicrî

26/27 Ocak 1897

- / - / 36 - - / - Seyyîd Laal Şâh Hamdanî (Sadece Tâhirî Silsilesi) Danda Şah Bilavval, Çakvval, Pakistan 27 Şaban 1313 Hicrî

11/12 Şubat 1896

36/36/37 - - / - Muhammed Sirac’ed-Dîn (Muhammed Usman Damani’nin oğlu) (Tâhirî/Gaforî/Mûceddidîyye-Siracîyye Silsilesi) Mussa Zai Şarif, Dera İsmail Khan, Pakistan 15 Muharrem 1297 Hicrî

29/30 Aralık 1879

26 Rebiülevvel 1333 Hicrî

11/12 Şubat 1915

37 / - / 38 - - / - Fazal Ali Şâh Kureşî

(Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi)

Miskeenpur, Muzaffargarh Mıntıkası, Pencap Eyaleti, Pakistan 1270 Hicrî

1853/1854

1 Ramazan 1354 Hicrî

28 Kasım 1935

38 / - / 39 - - / - Muhammed Abdul Ghaffar Madni Abbasi, nâm-ı diğer Pîr Mitha (Sadece Tahiri/Gafori Silsilesi) Rahmatpur, Larkana, Pakistan 1297 Hicrî

1880

8 Şaban 1384 Hicrî

12 Aralık 1964

39 / - / - - - / - Abdul Hakk Medeni Abbasi,
(Sadece Gafori Silsilesi)
40 / - / - - - / - Şemsûr Rahman Abbasî (Daamut Barakaatuhu) (Sadece Gafori Silsilesi) Karaçi, Pakistan
- / - / 40 - - / - Allah Bakhş Abbasi Ghaffari, nâm-ı diğer Sohna Saîn (Sadece Tahiri Silsilesi) Allahabad, Kandiaro, Sind Eyaleti, Pakistan 27/28 Safer 1328 Hicrî

10 Mart 1910

6 Rebiülevvel 1404 Hicrî

12 Aralık 1983

- / - / 41 - - / - Muhammed Tahir Abbasi Bakhşi, nâm-ı diğer Sajjan Saîn (Hâce Allah Bakhş Abbâsî Ghaffari'nin oğlu); (Sadece Tahiri Silsilesi) 24/25 Şevval 1382 Hicrî

21 Mart 1963

- / 37 / - - - / - Ebû Sa'ad Ahmed Han (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 38 / - - - / - Muhammed Abdullah (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 39 / - - - / - Ebû Halil Han Muhammed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / 40 / - - - / - Halil Ahmed (Sadece Mûceddidî-Siracîyye Silsilesi)
- / - / - - 30/31 Halid Bağdadî (Sadece Hâlidî/Hakkani Silsilesi)
Hâlid'îyye silsilesi burada tamamlanmakta ve Altın Zincir Hâkkanî Silslilesi olarak devam etmektedir.
Şam[5] 1192 Hicrî

1778

1242 Hicrî

1826

- / - / - - 32 İsmail el-Anarânî ed-Dimeşki

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şam[6] 7 Zilkade 1201 Hicrî

21 Ağustos 1787

10 Zilhicce 1255 Hicrî

14 Şubat 1840

- / - / - - 33 Has Muhammed eş-Şirvânî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Şam[7] 1201 Hicrî

1786

Ramazan 1260 Hicrî

1844

- / - / - - 34 Muhammed Efendi el-Yaragî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Dağıstan[8] 1242/1243 Hicrî

1827

- / - / - - 35 Cemâleddin el-Gumûki el-Huseynî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Üsküdar, İstanbul[5] 16 Muharrem 1203 Hicrî

1788

1285/1286 Hicrî

1869

- / - / - - 36 Ebu Ahmed es-Suğurî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Dağıstan[5] Receb 1207 Hicrî

1793

Rebiülahir 1299 Hicrî

1882

- / - / - - 37 Ebu Muhammed el-Medeni

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[5] 1251 Hicrî

1830

3 Rebiülahir 1332 Hicrî

1 Mart 1914

- / - / - - 38 Şerafeddin Dağıstanî

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Güneyköy, Yalova[5] 1292 Hicrî

1875

1355 Hicrî

1936

- / - / - - 39 Abdullah Dağıstani
(Sadece Hakkânî Silsilesi)
Şam[5] 1309 Hicrî

1891

4 Ramazan 1393 Hicrî

30 Eylûl 1973

- / - / - - 40 Nazım Kıbrısi

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

Lefke, Kuzey Kıbrıs[9][10] 23 Şaban 1340 Hicrî

21 Nisan 1922

8 Receb 1434 Hicrî

7 Mayıs 2014

- / - / - - 41 Nazım Kıbrısi#Mehmet Adil

(Sadece Hakkânî Silsilesi)

27 Şaban 1376 Hicrî

29 Mart 1957

Dağıstan Nakşîbendî-Mûceddîdî Hâlidîye-Mahmûdîye Altın Zincir-Silsilesi

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yukarıdaki tablodaki (K) : Hâlidî ve (H) : Hakkânî sütûnlarında yer alan Hazrat Mevlânâ Zia-ûd Dîn Muhammad Khâlid-î Bağdâdî’den sonra farklılaşan bir silsile olup aşağıdaki sırayı izler.[kaynak belirtilmeli]

 1. Muhammad
 2. Ebu Bekri’s-Sıddiyk
 3. Salmân-ı Fârisî
 4. Kâsım bin Muhammed
 5. Cafer-i Sadık
 6. Bayezid-î Bistamî
 7. Ebu’l-Hasan Harkanî
 8. Ebu Ali Farimidi
 9. Yusuf Hemedani
 10. Abdu’l-Halık Gucdüvani
 11. Hace Arif Rivgiri
 12. Mahmud İncir Fagnevi
 13. Ali Râmitenî
 14. Muhammed Baba Semmasi
 15. Seyyid Emir Külal
 16. Muhammed Bahauddin
 17. Alaaddin-i Attar
 18. Yakub Çerhi
 19. Ubeydullah Ahrar
 20. Muhammed Zahid
 21. Derviş Mehmed
 22. Muhammed Hacegi Emkengi
 23. Hâce Muhammed Bakibillah
 24. Ahmed Sirhindi
 25. Muhammed Masum
 26. Şeyh Seyfüddin Arif
 27. Muhammed Nurü’l-Bedvani
 28. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirza Can
 29. Hâce Abdullah Dehlevî, nâm-ı diğer Şâh Ghulam Ali Dehlevî
 30. Halid Bağdadî (1779 - 1826 CE)
 31. Ismail al-Kurdumeri,
 32. Muhammad Salih Şirvani
 33. Ibrahim Kudkashani
 34. Haji Yunus Afandi Lalali ad-Daghestani, (- 1277 AH)
 35. Mahmud Afandi ad-Daghestani,
 36. Jabrail Afandi ad-Daghestani,
 37. Abdurrahman Haji Asawi ad-Daghestani,
 38. Hasan Hilmi Afandi ad-Daghestani, (1852-1937 CE)
 39. Muhammad Ya`sub ad-Daghestani,
 40. Humayd Afandi Handiqi ad-Daghestani, (1868-1952 CE)
 41. Husenil Muhammad Afandi `Uribi ad-Daghestani, (1862-1967 CE)
 42. Muhammad Arif bin Hasan Hilmi al-Kahibi ad-Daghestani, (1900-1977 CE)
 43. Muhammad Sa`adu Hajj Afandi Batlukhi ad-Daghestani, (1915-1995 CE)
 44. Abdul Hamid Afandi al-Inkhi ad-Daghestani,
 45. Hamzat Afandi Tlaqi ad-Daghestani,
 46. Muhammad Afandi Khuchadi ad-Daghestani,
 47. Badrudin Afandi al-Botlikhi ad-Daghestani,
 48. Shaykh Said Afandi al-Chirkawi ad-Daghestani, (1937- CE)
 49. Abdujalil Afandi ad-Daghestani, (1949 - CE)
 50. Abdulmelik Afandi al-Chenhgai ad-Daghestani(1948-CE)
 1. ^ "Üveysî-Nakşibendi altın zinciri". 3 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2016. 
 2. ^ "Abul Abbas, al-Khidr". 5 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2016. 
 3. ^ "Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.46". 8 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2012. 
 4. ^ "Faiz Naqshband (Urdu Translation): Malfuzat of Shah Ghulam Ali Dehlavi, p.325". 8 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2012. 
 5. ^ a b c d e f Fâtıma Mehlika Mısıroğlu, Semâmızda Bir Yıldız, Sebil Yayınevi, İstanbul, 2011
 6. ^ "Sheikh Farhat Jouini". 14 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2016. 
 7. ^ Kabbani, Hisham, Sufi Way, s. 294
 8. ^ Kabbani, Adnan, Futuhâtu’l Hakkâniyye, s.396
 9. ^ "Nakşibendi Şeyhi hayatını kaybetti". 6 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2014. 
 10. ^ "Şeyh Nazım Kıbrısi hayatını kaybetti". 6 Ekim 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ekim 2014.