Alavî Buhra

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Alavî Buhra Şiîliğin İsmâilîyye Mezhebi'nin Mustâlîlik dalına bağlı olan, ilk dâîleri olan Yirmi Sekizinci Davûdî İsmâilîyye Dâ'î el-Mutlakı Şeyh Adem Sâfi'ûd-Dîn'in torunu "Ali bin İbrahim" adına izâfeten "Alavî" olarak adlandırılan ve çoğunlukla Hindistan'da yaşayan Şiî İsmâilî Müslümanlar'dan müteşekkil olan dinî cem'âat.

Ortaya çıkışı[değiştir | kaynağı değiştir]

Yirmi Dokuzuncu Mustâlî-Tâyyibî Davûdîlik Dâ'î el-Mutlak'ı Seyyîdinâ Abd'ût-Tâyyîb Zeki'ûd-Dîn[1] devrinde küçük bir grubun Yirmi Sekizinci Dâ'î el-Mutlakı Şeyh Adem Sâfi'ûd-Dîn'in torunu "Ali bin İbrahim" (1034 AH/1634 AD) önderliğinde Davûdî Buhra'dan ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır. Mensuplarının çoğunluğu Hindistan'da yaşayan Şiî İsmâilî Müslümanlar'dan oluşan bu dinî cem'âat 1974 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında tam Kırk yıl süre ile Kırk Dördüncü Dâ'î el-Mutlak Seiyidna "Ebû Hâtim Tâiyyib Ziya’ûd-Dîn Sahib" (Tâiyyib Yâkûbali) tarafından temsil edildi. Şu anda ise Kırk Beşinci Dâ'î el-Mutlak Seiyidna "Ebû Sa'id il-Hâyr Hâtîm Zeki’ûd-Dîn Sahib" tarafından temsil edilmektedir.

Namaz uygulaması[değiştir | kaynağı değiştir]

İsmâilîliğin Tâyyîb’îyye kolundan olan Alavî Buhra'da namaz vakitleri İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın uygulamaları esas alınmak suretiyle tespit edilmektedir.[2] Alavî Buhra'nın görüşüne göre, zaruret hasıl olması durumunda ikindi namazı vakti henüz girmemiş olsa dahi öğle namazının heman ardından kılınabilmektedir. Esasta ise ikindi namazının asıl vakti Pakistan ve Hindistan Hanefileri'nin de uygulamakta oldukları gibi, Türkiye'deki ikindi namazı vaktinden yaklaşık olarak bir saat sonra girmektedir. Öğle namazının kılınma vakti süresi ise ikindi vaktine kadar uzatılmamakta olup Türkiye'de kabul edilen ikindi vaktinden 60 - 90 dakika daha evvel sona ermektedir. İkindi namazının müddeti ise akşam vaktine kadar devam etmektedir. Bu süre Türkiye'de kabul edilen akşam vaktinden yedi dakika önce sona ermektedir.[3]

İsmâilî imâmların soy ağacı ve buhraların oluşumu[değiştir | kaynağı değiştir]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. İmâm Hüseyin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. İmâm Muhammed el-Bakır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İmamet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. İmâm Câ'fer-i Sâdık
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. İmâm İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek
 
Musa el-Kâzım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. İmâm ʿAhmed el-Vâfî (ʿAbadullâh‘bin’Muhammed)
 
7. İmâm Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir
 
Ali er-Rızâ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. İmâm Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbadullâh)
 
İsmaililik/Yedicilik
(Bâtınîlik İsmaililik)
 
Muhammed el-Cevâd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. İmâm Razî/Zekî ʿAbd Allâh (Hüseyin bin ʿAhmed)
 
 
Kufeli Hamdan Karmat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. İmâm Ebû Muhammed ‘Ubayd Allâh el-Medhî
 
Ebû’Saʿid‘Hasan bin Behrâm Jennâbî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sâbiîlik
 
 
 
Fâtımî Devleti
 
Karmatîlik (Yediciler/elʿBakl’îyye)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üniter Çağrı
 
 
 
16. Dâ’î-Â’zam Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mu'tenâ
 
 
 
18. Dâ’î-Â’zam Ebû Tamîm Ma’add el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hikmet Risaleleri
 
 
 
19. İmâm Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
19. Ebû Mansûr Nizâr el-Mustafâ
 
 
 
 
Nâsır-ı Hüsrev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîlik
 
 
 
Mustalilik
 
Nizarîlik
 
 
 
 
 
Türkistan Aleviliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hafızilik
 
Tâyyîb’îyye
 
Alamut Kalesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süleymanî Buhra
 
Davudî Buhra
 
Haşhaşiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebtiahs Buhra
 
 
Etbe-î Melek Buhra
 
Sünnî Buhra
 
İleri Davudî Buhra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alavî Buhra
 
Câferî Buhra
 
Patanî Buhra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fâtımî el-Hüseyinî el-Cema'ât ûl-Alevîyyeh Dâ'î el-Mutlaklar listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dû'at-ı Kîrâm (Yemen)

1. Saiyedna Zo’aib bin Saiyedi Moosa al-Waade’i Vefât :- 10 Muharrem 546 AH (Haus Mubaarak) – 28/4/1151 AD Süresi :- 13 yıl 4 ay 18 gün

2. Saiyedna İbrahim bin Saiyedi Husain al-Haamedi Vefât :- 16 Şaban 557 AH (Ghail-e-Bani Haamid, Hamdaan) – 30/7/1162 AD Süresi :- 11 yıl 7 ay 6 gün

3. Saiyedna Haatim bin Saiyedna İbrahim al-Haamedi Vefât : - 16 Muharrem 596 AH (Hutaib Mubaarak) – 6/11/1199 AD Süresi :- 38 yıl 5 ay

4. Saiyedna ‘Ali bin Saiyedna Haatim Vefât :- 25 Zilkade 605 AH (Sana’a) – 30/5/1209 AD Süresi :- 9 yıl 10 ay 10 gün

5. Saiyedna ‘Ali bin Saiyedi Muhammad bin el-Valîd Vefât :- 27 Şaban 612 AH (Heraaz) – 20/12/1215 AD Süresi :- 6 yıl 9 ay 3 gün

6. Saiyedna ‘Ali bin Saiyedi Hanzala al-Waade’i Vefât :- 12 Rabi’ul-Evvel 626 AH (Hamdaan) – 7/2/1229 AD Süresi :- 13 yıl 6 ay 15 gün

7. Saiyedna Ahmad bin Saiyedi Mubaarak Vefât : 28 Cemazi'el-Ahir 627 AH (Hamdaan) - 12/5/ 1230 AD Süresi :- 1 yr 3 ay 16 gün

8. Saiyedna Husain bin Saiyedna ‘Ali el-Valîd Vefât :- 22 Sefer 667 AH (Hiql, Sana’a) – 30/10/1268 AD Süresi :- 39 yıl 7 ay 24 gün

9. Saiyedna ‘Ali bin Saiyedna Husain el-Valîd Vefât : - 13 Zilkade 682 AH (Sana’a) – 1/2/1284 AD Süresi :- 15 yıl 8 ay 21 gün

10. Saiyedna ‘Ali bin Saiyedi Husain el-Waade’i Vefât :- 1st Sefer 686 AH (Sana’a) – 17/3/1287 AD Süresi :- 3 yıl 2 ay 17 gün

11. Saiyedna İbrahim bin Saiyedna Husain el-Valîd Vefât :- 10 Şevval 728 AH (Hisn-e-Af’edah) – 16/8/1328 AD Süresi :- 42 yıl 8 ay 9 gün

12. Saiyedna Muhammad bin Saiyedi Haatim Vefât :- 1 Zilhicce 729 AH (Hisn-e-Af’edah) - 25/9/1329 AD Süresi :- 1 yıl 1 ay 7 gün

13. Saiyedna ‘Ali Shamsuddin bin Saiyedna İbrahim Vefât : - 18 Receb 746 AH (Hisn-e-Zamarmar) – 13/11/1345 AD Süresi :- 16 yıl 7 ay 18 gün

14. Saiyedna ‘Abd ul-Muttalib Necmuddin bin Saiyedna Muhammad Vefât :- 14 Receb 755 AH (Hisn-e-Zamarmar) – 3/8/1354 AD Süresi :- 8 yıl 11 ay 25 gün

15. Saiyedna ‘Abbaas bin Saiyedna Muhammad Vefât :- 8 Şevval 779 AH (Hisn-e-Af’edah) – 6/2/1378 AD Süresi :- 24 yıl 2 ay 24 gün

16. Saiyedna ‘Abdullaah Fakhruddin bin Saiyedi ‘Ali Vefât :- 9 Ramazan 809 AH (Hisn-e-Zamarmar) - 16/2/1407 AD Süresi :- 29 yıl 11 ay 1 gün

17. Saiyedna Hasan Bedruddin bin Saiyedna ‘Abdullaah Vefât :- 6 Şevval 821 AH (Hisn-e-Zamarmar) - 5/11/1418 AD Süresi :- 12 yıl 27 gün

18. Saiyedna ‘Ali Şemsuddin bin Saiyedna ‘Abdullaah Vefât :- 3 Sefer 832 AH (Shaareqah) - 11/11/ 1428 AD Süresi :- 10 yıl 3 ay 27 gün

19. Saiyedna İdris ‘Imaaduddin bin Saiyedna Hasan Vefât :- 19 Zilkade 872 AH (Shebaam) – 9/6/1468 AD Süresi :- 40 yıl 9 ay 16 gün

20. Saiyedna Hasan Badruddin bin Saiyedna İdris Vefât :- 15 Şaban 918 AH (Masaar) – 25/10/1512 AD Süresi :- 45 yıl 8 ay 26 gün

21. Saiyedna Husain Husaamuddin bin Saiyedna İdris Vefât :- 10 Şevval 933 AH (Masaar) – 9/7/1527 AD Süresi :- 15 yıl 1 ay 25 gün

22. Saiyedna ‘Ali Şemmsuddin bin Saiyedna Husain Vefât :- 21 Zilkade 933 AH (Masaar) – 18/8/ 1527 AD Süresi :- 1 ay 10 gün

23. Saiyedna Muhammad ‘Izzuddin bin Saiyedna ‘Ali Vefât :- 27 Sefer 946 AH (Zabeed) – 13/7/1539 AD Süresi :- 12 yıl 3 ay 6 gün

24. Saiyedna Yusuf Necmuddin bin Saiyedi Sulayman Vefât :- 16 Zilhicce 974 AH (Taibah) – 23/6/1567 AD Süresi :- 28 yıl 9 ay 23 gün

Hindistan Dû'at-ı Gujarat - Ahmedâbad

25. SAIYEDNA FAKHRUDDIN JALAAL BIN HASAN Vefât :- 16 Rabi’ul-Ahir 975 A.H. – 19/10/1567 A.D. Süresi :- 4 ay.

26. SAIYEDNA DAWOODJI BURHAANUDDIN BIN ‘AJABSHAH Vefât :- 27 Rabi’ul-Ahir 999 A.H. – 21/2/1591 A.D. Süresi :- 24 yıl.

27. SAIYEDNA DAWOODJI BURHAANUDDIN BIN ‘QUTUBSHAH Vefât :- 15 Cemazi'el-Ahir 1021 A.H. – 12/8/1612 A.D. Süresi :- 22 yıl.

28. SAIYEDNA AADAM SAFIYUDDIN BIN TAIYABSHAH Vefât :- 7 Receb 1030 A.H. – 27/5/1621 A.D. Süresi :- 9 yıl.

29. SAIYEDNA ALI SHAMSUDDIN AL-SHAHEED BIN IBRAHIM BIN SAIYEDNA ADAM SAFIYUDDIN Vefât :- 23 Zilkade 1046 A.H. – 17/4/1637 A.D. Süresi :- 16 yıl.
"Hakk" ve "Da'vet" uğruna Hindistan'da kendi hayâtını fedâ eden ALEVÎ-DA'VET hareketinin ilk Dâ'î el-Mutlak-şehidi.

30. SAIYEDNA TAIYAB ZAKIYUDDIN BIN ŞEYH ADAM SAFIYUDDIN Vefât :- 13 Ramazan 1047 A.H. – 27/1/1638 A.D. Süresi :- 9 ay 20 gün.

31. SAIYEDNA HASAN BEDRUDDIN BIN WALI Vefât :- 19 Rabi'ül-Ahir 1090 A.H. – 29/5/1679 A.D. Süresi :- 42 yıl.

Vadodara: -

32. SAIYEDNA ZIYAUDDIN CIVABHAI BIN SAIYEDI NUHJI Vefât : - 10 Zilkade 1130 A.H. (Al Bustaan al- Badri). – 4/10/1718 A.D. Süresi :- 40 yıl.

33. SAIYEDNA MO'AYYEDUDDIN HEBATULLAAH BIN SAIYEDNA ZIYAUDDIN Vefât :- 17 Receb 1151 A.H. (Al- Bustaan al- Badri). – 30/10/ 1738 A.D . Süresi :- 20 yıl.

34. SAIYEDNA SHEHABUDDIN JALAL BIN SAIYEDI NUHJI Vefât :- 14 Sefer 1158 A.H. (Jannat al- Mu'meneen) - 17/3/1745 A.D. Süresi :- 6 yıl. 7 ay.

35. SAIYEDNA NURUDDIN NOORBHAI BIN ŞEYHALİ Vefât :- 9 Muharrem 1178 A.H. (SURAT) – 7/7/ 1764 A.D. Süresi :- 19 yıl. 11m.

36. SAIYEDNA HAMIDUDDIN SHAMSUDDIN BIN SAIYEDNA HEBATULLAH Vefât :- 26 Şaban 1189 A.H. (Al- Bustaan al- Badri ) – 20/10/1775 A.D. Süresi :- 11 yıl.

37. SAIYEDNA ŞEMSUDDIN ŞEYHALİ BIN SAIYEDNA ŞEMMSUDDIN Vefât :- 25 Receb 1248 A.H. (Al- Bustaan al- Badri ) – 17/12/1832 A.D. Süresi :- 59 yıl.

38. SAIYEDNA HAMIDUDDIN ŞEMMSUDDIN BIN SAIYEDNA ŞEYHALİ Vefât :- 30 Ramazan 1252 A.H. (Al- Bustaan al- Badri ). – 7/1/1837 A.D. Süresi :- 4 yıl.

39. SAIYEDNA MUFIDUDDIN NECMUDDIN BIN SAIYEDNA ŞEYHALİ Vefât :- 6 Receb 1282 A.H. ( Jannat al- Mu'meneen ). – 24/11/1865 A.D. Süresi :- 29 yıl. 10 ay.

40. SAIYEDNA AMEENUDDIN AMIRUDDIN BIN SAIYEDNA NECMUDDIN Vefât :- 18 Zilhicce 1296 A.H. ( Jannat al- Mu'meneen ). - 2/12/1879 A.D. Süresi :- 14 yıl.

41. SAIYEDNA FAKHRUDDIN CIVABHAI BIN SAIYEDNA AMIRUDDIN Vefât :- 20 Şevval 1347 A.H. (Al- Bustaan al- Badri ). – 30/3/1929 A.D. Süresi :- 50 yıl. 10 ay.

42. SAIYEDNA BADRUDDIN FIDAALI BIN SAIYEDNA FAKHRUDDIN Vefât :- 8 Şaban 1377 A.H. (Al- Bustaan al- Badri ) – 26/2/1958 A.D. Süresi :- 29 yıl. 9 ay.

43. SAIYEDNA NURUDDIN YUSUF BIN SAIYEDNA BADRUDDIN Vefât :- 17 Receb 1394 A.H. (Mezâr-ı Yusûfî, El-Mescîdî'l-Nûrânî) 5/8/1974 A.D. Süresi :- 16 yıl. 11 ay.

44. SAIYEDNA ZIYAUDDIN TAIYEB BIN NURUDDIN YUSUF Vefât :- 5 Şaban ul-Kerîm 1436 AH (Mezâr-ı Yusûfî, El-Mescîdî'l-Nûrânî) 23/5/2015 A.D. Süresi :- 40 yıl. 5 ay.

45. SAIYEDNA VE MEVLÂNA ABU SA'EED IL-KHAYR HAATIM ZAKIYUDDIN SAHEB (Tevvâl'lahu Ümrehû eş-Şerîf) Fâtımî el-Hüseyinî el-Cema'ât ûl-Alevîyyeh: Hicrî 5 Şaban 1436 - Milâdî 23 Mayıs 2015 tarihinde 44üncü Alevî Dâ'î el-Mutlak Tâyyîb Ziyâ ud-Dîn'in ölümü üzerine 45inci Dâ'î el-Mutlak olarak göreve başladı.

Mukaasir ud-Da'vet il-'Alaviyeh: SAIYEDI VE MEVLÂNA MOHAMMAD BHAISAHEB NURUDDIN (Zaad Allaahu İlmihu) Ra's ul-Hudûd ad-Dâ'vet ul-'Alaviyeh: ŞÂHZÂDE DR. ZULKARNEYN BHAISAHEB HAKEEMUDDIN

Gujarat Eyaleti'nin Vadodara Şehri 325 yıldan beri Ad-Da'vet ul-Hâdiyat ul-'Alaviyeh'nin merkezidir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "Fatemi Dawat". 18 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2013. 
  2. ^ "Ad-Da'wat ul-Haadiyat ul-'Alaviyah". 23 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Haziran 2015. 
  3. ^ "Salaat - Alavi Bohras". 11 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2015. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Bibliografya[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Daftary, Farhad, The Ismaili, Their History and Doctrine(Chapter -Mustalian Ismailism-p. 300-310)*Daftary, Farhad, The Ismaili, Their History and Doctrine(Chapter -Mustalian Ismailism-p. 300-310)
  • Lathan, Young, Religion, Learning and Science
  • Bacharach, Joseph W. Meri, Medieval Islamic Civilisation