İslam'da peygamberler ve elçiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(İslam peygamberleri sayfasından yönlendirildi)

İslam peygamberleri, İslâm dininde Âdem ile başlayıp Muhammed ile son bulan ve peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetlere denir.

Farsça kökenli bir sözcük olan peygamber, "haber getiren" demektir. Eski Türkçe karşılığı ise yalvaçtır, ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçeye geçip yerleşmiştir.[1][2] Müslümanlar, peygamberleri "resûl" ve "nebî" olmak üzere iki kategoride değerlendirmişlerdir. Terim olarak resûl, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilen peygamber anlamındadır. Nebî ise Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat kendisine yeni bir kitap ve şeriat gönderilmeyen, önceki bir peygamberin kitabını ve şeriatını ümmetine devam ettirmekle görevli olan peygamberdir.[3]

İslam inancına göre, Âdem ile başlayan ve Muhammed ile son bulan bütün peygamberler aynı dini takip etmişler, bu dini devam ettirmişler ve zamana göre şeriat getirmişlerdir.[4] Dolayısıyla bu silsiledeki bütün peygamberlere iman etmek, dinin temel inançlarından biridir. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an'daki ifadeler şöyledir:

O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahiy ettiklerimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. (Şûrâ Sûresi: 13)[5]

Biz, onlara iyice açıklasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbrâhim Sûresi: 4)[6]

Ulu'l-azm peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ulu'l-azm peygamberler, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da Ahkâf Sûresi'nin 35. ayetinde yer alan, hayatı türlü zorluklarla ve çilelerle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir. Sözlükte "sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler" demektir.[7]

Ahzâb Sûresi'nin 7, Ahkâf Sûresi'nin 35 ve Şûrâ Sûresi'nin 13. ayetlerinden yola çıkan İslam âlimleri, ulu'l-azm peygamberlerin ilgili ayetlerde ismi geçen Nûh, İbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed peygamberler olduğuna karar vermişlerdir.

Kur'an'da adı geçen peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an’da adı geçen peygamberlerin, vazife sırasına göre ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında, sayısı bazı hadis kaynaklarına dayandırılan,[8][9][10] 124 bin veya 224 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu peygamberlerden 25'inin ismi Kur'an'da yer almaktadır.

Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var... (Mü'min Sûresi: 78)[11]

Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. (Fâtır Sûresi: 24)[12]

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin kronolojik sırasıyla isimleri ve kendileriyle ilgili bazı inançlar şöyledir:

Numara Peygamber
Yaşam aralığı
Görsel Hakkında
1 Âdem ?
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
2 İdrîs ?
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
3 Nûh ?
Büyük peygamberler arasında sayılan, kendisine inanmayan kavmi tûfan ile helâk edilen peygamber.
4 Hûd y. MÖ 2400'ler
Kur’ân-ı Kerîm’de Âd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber.
5 Sâlih ?
Kur’an’da Semûd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber.
6 İbrâhim ?
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği büyük peygamber.
7 Lût ?
Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
8 İsmâil ?
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
9 İshak ?
Hz. İbrâhim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri.
10 Ya'kûb ?
Hz. İbrâhim’in torunu ve İsrâiloğulları’nın atası olan peygamber.
11 Yûsuf ?
Hz. Ya‘kūb’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
12 Eyyûb ?
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
13 Şuayb ?
Kur’an’da Medyen halkına gönderildiği bildirilen peygamber.
14 Mûsâ y. MÖ 1400'ler - MÖ 1300'ler veya MÖ 1200'ler
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.
15 Hârûn ?
Hz. Mûsâ’nın kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğulları’na gönderilen peygamber.
16 Dâvûd y. MÖ 1000 - 970'ler
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Zebûr verilen peygamber.
17 Süleyman y. MÖ 970 - 930'lar
Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.
18 Zülkifl ?
Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
19 Yûnus ?
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen bir peygamber.
20 İlyâs y. MÖ 9. yüzyıl
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
21 Elyesa' ?
Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerden biri.
22 Zekeriyyâ ?
Kur’an’da adı geçen ve İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
23 Yahyâ y. MÖ 10 / 1 - y. MS 26 / 28
Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
24 Îsâ y. MÖ 6 / 4 - y. MS 30 / 33
Kur’an’da adı geçen ve kendisine kutsal kitap İncil verilen peygamber.
25 Muhammed y. 571 - 632
Son peygamber.

Kur'an da adı geçen nebî ve resûller[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tablo Kur'an ayetlerinde adı geçen peygamber (nebi) ve resulleri göstermektedir. Ayrıca peygamberlerin kitaplarına, halkına ve kendi şeriat kanunları olanlarına referanstır.

İsim Peygamber Elçi İmam (Lider) Kitap Halk Şeriat (Tanrısal yasa)
Âdem
Peygamber
10 Suhuf[13]
İdrîs
Peygamber[14]
30 Suhuf[13]
Nûh
Peygamber[15]

Elçi[16]
Nuh'un halkı[17]
Şeriat[18]
Hûd
Elçi[19]
Âd[20]
Sâlih
Elçi[21]
Semûd[22]
İbrâhim
Peygamber[23]

Elçi[24]

İmam[25]
10 Suhuf[26] İbrahim'in halkı[27]
Şeriat[18]
Lût
Peygamber[15]

Elçi[28]
Sodom ve Gomera[29]
İsmâil
Peygamber[30]

Elçi[30]
İshak
Peygamber[31]

İmam[32]
Benî İsrâil
Ya'kûb
Peygamber[31]

İmam[32]
Benî İsrâil
Yûsuf
Peygamber[15]
Benî İsrâil
Eyyûb
Peygamber[15]
Şuayb
Elçi[33]
Medyen,[34] Eyke[35]
Mûsâ
Peygamber[36]

Elçi[36]
Musa'nın kitapları[37] (Tevrat) Firavun ve ileri gelenleri[38]
Şeriat[18]
Hârûn
Peygamber[39]
Benî İsrâil
Zülkifl

Peygamber[15]

Benî İsrâil
Dâvûd
Peygamber[15]
Zebûr[40] Benî İsrâil
Süleyman
Peygamber[15]
İsrailoğulları
İlyâs
Peygamber[15]

Elçi[41]
İsrailoğullarından Ba’l kavmi[42]
Elyesa'
Peygamber[15]
İsrailoğullarından Ba’l kavmi
Yûnus
Peygamber[15]

Elçi[43]
Ninova halkı[44]
Zekeriyyâ
Peygamber[15]
Benî İsrâil
Yahyâ
Peygamber[45]
Benî İsrâil
Îsâ
Peygamber[46]

Elçi[47]
İncil[48] (Gospel) Benî İsrâil
Şeriat[18]
Muhammed
Peygamber[49]

Elçi[49]
Kur'an[50] Tüm insanlık[51]
Şeriat[18]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Yavuz, Yusuf Şevki. "PEYGAMBER". TDV İslâm Ansiklopedisi. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 2. ^ "Peygamber Kelime Kökeni, Kelimesinin Anlamı - Etimoloji". www.etimolojiturkce.com. 20 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2023. 
 3. ^ "Nebi ve Resul nedir?". dinimizislam.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 4. ^ "Tüm peygamberlerin getirdiği dinin özü ve ruhu İslâm'dır - Prof. Dr. Süleyman Ateş". Gazete Vatan. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 5. ^ "Şûrâ Suresi 13. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 6. ^ "İbrahim Suresi 4. Ayet". www.kuranmeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 7. ^ "ÜLÜ'l-AZM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 8. ^ Ahmed bin Hanbel, el-Müsned 5 / 265-266.
 9. ^ İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
 10. ^ "Kaç Peygamber Gelmiştir? 124 Bin veya 244 Bin Peygamber Rivayeti Sahih mi?". İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 11. ^ "Mü'min Suresi 78. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 12. ^ "Fâtır Suresi 24. Ayet". www.kuranmeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 13. ^ a b Suhuf
 14. ^ Kur'an 19:56
 15. ^ a b c d e f g h i j k Kur'an 6:89
 16. ^ Kur'an 26:107
 17. ^ Kur'an 26:105
 18. ^ a b c d e Kur'an 42:13
 19. ^ Ku'an 26:125
 20. ^ Kur'an 7:65
 21. ^ Kur'an 26:143
 22. ^ Kur'an 7:73
 23. ^ Kur'an 19:41
 24. ^ Kur'an 9:70
 25. ^ Qur'an 2:124
 26. ^ Kur'an 87:19
 27. ^ Kur'an 22:43
 28. ^ Kur'an 26:162
 29. ^ Kur'an 26:160
 30. ^ a b Kur'an 19:54
 31. ^ a b Kur'an 19:49
 32. ^ a b Kur'an 21:73
 33. ^ Kur'an 26:178
 34. ^ Kur'an 7:85
 35. ^ Kur'an 15:78
 36. ^ a b Qur'an 19:51
 37. ^ Kur'an 53:36
 38. ^ Kur'an 43:46
 39. ^ Kur'an 19:53
 40. ^ Kur'an 17:55
 41. ^ Kur'an 37:123
 42. ^ Kur'an 37:124
 43. ^ Kur'an 37:139
 44. ^ Kur'an 10:98
 45. ^ Kur'an 3:39
 46. ^ Kur'an 19:30
 47. ^ Kur'an 4:171
 48. ^ Kur'an 57:27
 49. ^ a b Kur'an 33:40
 50. ^ Kur'an 42:7
 51. ^ Kur'an 7:158