İçeriğe atla

Muhammed'in soyu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kilâb bin Mürre
 
 
 
 
 
 
Fatıma bint Sa'd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zühre bin Kilab
Beni Zühre aşiretinin isim babası ve annesinin babasının dedesi
 
 
 
 
 
 
Kusay bin Kilab
dedesinin dedesinin babası
 
 
 
Hubba bint Hulail
dedesinin dedesinin annesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abdimenaf bin Zühre
annesinin dedesi
 
 
 
 
 
 
Abdimenaf bin Kusayy
dedesinin dedesi
 
 
 
Atikah bint Murrah
dedesinin babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vehb bin Abdimenaf
anne tarafından dedesi
 
 
 
 
 
 
Haşim bin Abdimenaf
(Haşimoğulları'nın atası)
babasının dedesi
 
 
 
Selma bint Amr
babasının babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatıma bint Amr
babaannesi
 
 
 
Abdülmuttalib
baba tarafından dedesi
 
 
 
 
 
 
 
Halah bint Wahb
üvey babaannesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Âmine
annesi
 
Abdullah
babası
 
Ebu Talib bin Abdulmuttalib
amcası
 
 
Az-Zubayr
amcası
 
Haris
amcası
 
Hamza
yarı-amcası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Süveybe
ilk sütannesi
 
 
Halime
ikinci sütannesi
 
 
 
 
Abbâs bin Abd el-Muttalib
yarı-amcası
Abbâsîler
 
Ebu Leheb
yarı-amcası
 
6 diğer oğulları
and 6 diğer kızları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed
 
Hatice bint Hüveylid
ilk eşi
 
 
Abdullah bin Abbas
baba tarafından kuzeni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatıma
kızı
 
 
 
Ali
baba tarafından kuzeni
 
 
 
 
 
Kâsım
oğlu
 
Abdullah
oğlu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeyneb bint Muhammed
kızı
 
Rukiyye bint Muhammed
kızı
 
Osman bin Affan
dâmadı
soyağacı
 
Ümmü Gülsüm binti Muhammed
kızı
 
Zeyd
mânevî oğlu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali bin Zeyneb
torunu
 
Ümâme bint Ebü'l-Âs
kız torunu
 
Abdullah bin Osman
torunu
 
 
 
Reyhâne bint Zeyd
(evliliği tartışmalı)
 
 
Üsame bin Zeyd
mânevî torunu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhsin bin Ali
torunu
 
Hasan bin Ali
torunu
 
Hüseyin bin Ali
torunu
 
Ümmü Gülsüm bint Ali
kız torunu
 
Zeyneb bint Ali
kız torunu
 
 
Safiyye bint Huyey
onuncu / onbirinci eşi*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu Bekir
kaynatası
soyağacı
 
 
Sevde bint Zem'a
ikinci / üçüncü eşi*
 
 
Ömer bin Hattab
kaynatası
soyağacı
 
 
Ümmü Seleme
altıncı eşi
 
 
Cüveyriye bint Haris
sekizinci eşi
 
 
Meymûne bint Haris
onbirinci / onikinci eşi*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aişe
ikinci / üçüncü eşi
 
 
Zeyneb bint Huzeyme
beşinci eşi
 
 
Hafsa bint Ömer
dördüncü eşi
 
 
Zeyneb bint Cahş
yedinci eşi
 
 
Ümmü Habibe
dokuzuncu eşi
 
 
Mâriye el-Kıbtiyye
onüçüncü eşi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İbrahim
oğlu

Not: Doğrudan soyda yer alan isimler koyu renkli olarak yazılmıştır.

Muhammed'in anne ve babasının ortak atası olan Mürre bin Ka’b'a dayanan soyu:

Peygamber Muhammed'in Mürre'ye dayanan ataları.