I. Muhammed (Haşhaşî lider)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(El-Môhtadî bin el-Hâdî sayfasından yönlendirildi)

El-Môhtadî bin el-Hâdî (Arapça: Al-Muhtadī ibn al-Hādī; Arapçaالمهتدی بن الهادي); ( Doğum: Hicrî 500 / M. 1106 - Ölüm: Hicrî 552 / M. 1157 ) "Elemût İkinci Gizlenen-İmâmı". Hicrî: 530-552 / M: 1136-1157 yılları arasında Elemûtlar-Nizârî Devleti hükümdârı ve Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi Birinci İmâm-ı Zamânı.

Yaşamı[değiştir | kaynağı değiştir]

İran'da doğan ilk Nizârî imâmıdır. Tarihte kendisinden Muhtâb ya da Birinci Muhammed olarak da bahsedilmektedir. Hicrî 500 / M. 1106 yılında Lamasar Kalesi'nde doğdu. Yeniden yapılandırarak fa'al hale getirdiği Bâtınî-Nizârî-İsmâ‘îl’îyye hareketini Lamasar Kalesi'ndeki karargâhından idare etti.

Kırk yıllık Setir Devri'nin sonu ve Dâ’îlerin etrafa atanmaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Hicrî 530 / M. 1136 yılında, Suriye'de Dâ’î Zeyn ibn Ebû Farac ibn Ebû'l Hasan ibn Ali’yi mühürlü bir mektupla vazifelendirdi. Bu mektup "İbrahim bin Ebû’l Fevâris" tarafında 16 Şevval Hicrî 890 / M. 1502 yılında aslından kopya edilerek yayınlandı. Bu mektubunda "Môhtadî", artık kırk yıllık Setr Devri’nin sona erdiğine ve bunun sonu olan "Devr-i Arb'in" gününde bu bildiriyi yayınlamakta olduğunu ve ayrıca yetmiş yıllık "Mutadû’s Sab'in" adı verilen gizlenme devrinin de yakında sona ereceğine işaret etmekte, imâmların "Gözükür" hâle geçeceği günlerin yaklaştığını, "Hâkk-ı Mûb'in" gerçeğinin yakında ortaya çıkacağını haber vermekte ve torunu II. Hasan'nın yakındaki zuhurunu ve Kıyâmet-i Kûbrâ gününü müjdelemekteydi.

Muhammed bin Kiya'ın Üçüncü Hüccet olarak tâyini[değiştir | kaynağı değiştir]

Devrinde, "Elemûtlar İkinci Hücceti Kiya Buzrug" tarafından bağımsız Elemût Nizârî Devleti'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda önemli mesafeler katedildi. Hicrî 532 / M. 1138 yılında Kiya Buzrug Ummid’in ölümü üzerine oğlu Muhammed bin Kiya Buzrug’u "Elemûtlar Üçüncü Hücceti" olarak görevlendirdi. "El-Môhtadî" Hicrî 552 / M. 1157 yılında vefât etti. Yerine "Elemût Üçüncü Gizlenen-İmâmı" ve Elemût Nizârî Devleti hükümdârlığı görevini Nizârî Bâtınî-İsmâ‘îl’îyye Mezheb'inin Yirmi İkinci İmâm-ı Zamânı sıfatıyla El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh üstlendi.

Elemûtlar soyağacı[değiştir | kaynağı değiştir]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Ubeyd’Allâh'ibn‘el’Huseyn‘el’Medhî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fâtımî Devleti (Yedicilik)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kâ'im
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mansûr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mu'izz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziz (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dürzîlik
 
Zahir (Fatımi)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Temîm Mu’âdd el-Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizârîlik
 
Mustalilik
 
 
 
 
 
 
Türkistan Aleviliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nizar (Fatımi)
 
Ebû’l-Kâsım ʿAhmed el-Mustâ‘lî
 
Muhammed‘bin’Mu’âddʿel’Mûstensir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Hadi bin el-Nizar
 
Ebû‘Ali’Mansûr‘el’Âmir’bi'Ahkâm’îl‘Lâh
 
ʿAbd’el-Mecîd el-Hâfız li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alamut Kalesi
 
Tayyib Ebu'l-Kasım
 
Hafızilik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El-Mohtedî bin el-Hâdî (I. Muhammed)
 
 
 
 
 
 
İsmâʿil ez-Zâfir li-Dîn’il-Lâh
 
Yusuf‘binʿAbdûlMecîdʿûl’Hâfız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El‘Kahir’bi‘Kuvvet’ûl‘Lâh/Ahkâm’îl‘Lâh’I.Hasan
 
 
 
 
 
 
İsâ el-Fâ’iz bi-Nasr’Allâh
 
ʿAbd Allâh el-Âzıd li-Dîn’il-Lâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ Zikrihi’s-Selâm II. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nûr’ed-Dîn II. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal’ed-Dîn III. Hasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alâ’ed-Dîn III. Muhammed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rükneddin Hür Şah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ağa Han (Nizari fıkhı)
 
Dâ’îler (Mustali fıkhı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Şii İslam unvanları
Önce gelen
Ali el-Hâdi bin el-Nizâr
Nizârî-İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İmâm El-Mohtadî bin Ali el-Hâdi
Yirmi Birinci Nizâr’îyye
Şîʿa Nizârî-İsmâ‘îlî İmâmı

1136 - 1157
Sonra gelen
El-Kahir bin el-Môhtadî bi-Kuvvet’ûl-Lâh / bi-Ahkâmî’l-Lâh
İsmâ‘îlî-Nizârîlik İmâmı