Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri, Bu sayfa Şîʿa inançlarınca kabul edilen kutlama, mâtem ve anma günlerinin bir listesidir.

İsnâaşerîyye[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki listede İsnâaşerîyye Şîʿa inancındaki kutlama/mâtem/anma günleri gösterilmiştir.

İsnâaşerîyye Şiîler'i tarafından benimsenen kutlama/mâtem/anma günleri listesi
Tarih Tip Olay (kutlama/mâtem/anma) Notlar
1 M Muharrem Matemi'nin başlaması Rebiü'l-Evvel'in Sekizinci gününe kadar İki ay Sekiz gün devam eder
2 M İmâm Hüseyin'in Kerbelâ'ya varışı, 61 A. H.
3 M İmâm Hüseyin ile arkadaşların sularının Kerbelâ'da kesilmesi
7 M Depolardaki suların tükenmesi
9 M Tessûa/Şeb-i Aşûre Aşûre Gecesi
10 M Aşûre Günü İmâm Hüseyin ile arkadaşlarının şehadeti, 61 A. H.
M Şem-i Gharibe Aşûre Akşamı
12 M Şehîd-i Kerbelâ'yı anma toplantısı ve yemeği Aşûre'nin Üçüncü günü
17 R Fil Yılı Ebrehe'nin Kâbe'ye saldırması
18 R Kıble'nin yönünün Mescid-i Aksa'dan Kâbe istikâmetine doğru değiştirilmesi, 2 A. H.
20 M Aşûre'nin Onuncu günü
25 M İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in şehadeti, 95 A. H.
29/30 M Aşûre'nin Yirminci günü
1 R Sıffin Savaşı, 37 A. H.
M Kerbelâ Savaşı'nda esir düşen askerlerin I. Yezid'in Suriye'deki Sarayı olan Emevî Camii'ne girmeleri
7 R İmâm Mûsâ el-Kâzım'ın doğum günü, 128 A. H. Mâtem dönemine rastgelmesi nedeniyle kutlanılmamaktadır.
10 M Kerbelâ esiri ve İmâm Hüseyin'in en genç kızı Zeyneb-i Sâkine'nin şehadeti
M Aşûre'nin Otuzuncu günü
R Ali'nin Nehrevan Zaferi
12 R Selmân-ı Fariî'nin doğumu
17 M İmâm Ali er-Rızâ'nın şehadeti, 203 A. H. Bazı âlimlere göre 29 Sefer ya da 23 Zilhicce
20 M Erba'în Aşûre'nin Kırkıncı günü
28 M Muhammed Peygamber'in ölümü, 11 A. H.
M İmâm Hasan'ın şehadeti, 50 A. H.
1 R Peygamber Muhammed'in Hicreti
5 R Cenâb-ı Masûma-i Kûm'un ölümü
8 M Imâm Hasan el-Askerî'nin şehadeti, 260 A. H.
9 C Eid-i Zehra
C İmâm-ı Zaman Muhammed el Mehdi'nin İmâmeti
14 R I. Yezid'in ölümü
15 R İlk camii olan Kuba Mescidi'nin açılması, 1 A. H.
17 C Peygamberin doğumu, 53 B. H.
C İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın doğum günü, 83 A. H.
18 R Ümmügülsüm bint Ali'nin doğumu
8 C Hasan el-Askerî'nin doğumu, 232 A. H.
1 R Hârûn er-Reşîd'in ölümü
10 R Cemel Savaşı
14 M Fatıma Zehra'nın şehadeti, 11 A. H. Bazı âlimlere göre ayni ayın On Üçünde ya da Cemaziy'el-Ahîr'in Üçüncü günü
15 C İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in doğum günü 37 A. H. Cemaziy'el-Ahîr'in Onbeşinci günü; diğer bazı âlimlere göre ise Şaban'ın Beşinci günü
13 R Abbas bin Ali'nin annesi Umm ul-Banin'in ölümü
20 C Fatıma'nın doğumu, 8 B. H.
26 M İmâm Muhammed Nâkî'nin şehadeti Bazı âlimlere göre Recep'in Üçü
1 C İmâm Muhammed Bakır'ın doğumu, 57 A. H.
7 C Abbas bin Ali'nin doğumu, 36 A. H. Bazı âlimlere göre Şaban'ın Dördü
10 C Muhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd'ın doğumu, 195 A. H.
13 C Ali el-Mûrtezâ'nın doğumu, 23 B. H.
15 M İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın ölümü
18 R İbrahim'in ölümü
20 C Zeyneb-i Sâkine'nin doğumu
22 C Koo'nda (masa akşam yemeği) İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın niyâzı
24 R İmâm Hüseyin'in oğlu Ali Aşkar'ın doğumu
25 M İmâm Mûsâ el-Kâzım'ın şehadeti
26 R Ebu Talib'in ölümü
27 C Miraç Bayramı/Yeum-i-Bi'eset
28 M İmâm Hüseyin'in Medine'den Kerbelâ'ya gitmek üzere yola çıkması, 60 A. H.
1 C Zeyneb bint Ali'nin doğumu, 6 A. H.
3 C İmâm Hüseyin'in doğumu, 4 A. H.
4 C Gazi Abbas'ın doğumu
5 R İmâm Hüseyin'in oğlu Ali el-Ekber'in doğumu
R Cenâb-ı Fatımat'uz-Zehra'nın vefâtı
7 R Kasım ibn Hasan'ın doğumu
14 R Berat Kandili
15 C İmâm-ı Zaman Mehdi'nin doğumu
4 R Tevrat'ın Musa'ya indirilmesi Tevrat'ın Musa Peygamber'e gönderilmesi
10 R Cenâb-ı Haticet'ül-Kübrâ'nın vefâtı
12 R İncil'in İsa'ya indirilmesi İncil İsa Peygamber'e gönderildi
15 R İmâm Hasan'ın doğumu
17 R Müslümanlar'ın kazandığı ilk savaş olan Bedir Muharebesi
18 R Zebur'un Davut'a indirilmesi Zebur Davud Peygamber'e gönderildi
19 M Şeb-i-Kadr - Yevm-i-Zerbat İmâm Ali'nin kafasından zehirli bir kılıçla yaralanması, 40 A. H.
20 R Mekke'nin Fethi Mekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi
21 M Şeb-i-Kadr - İmâm Ali'nin şehadeti, 40 A. H. İmâm Ali'nin zehirli bir kılıçla yaralanması neticesinde vefât etmesi, 40 A. H.
22 R Kur’ân-ı Kerîm'in indirilmesi Kur’ân-ı Kerîm Peygamber Muhammed'e gönderilmeye başlandı
xx R Cumaat'ul-Vida Ramazan'ın son Cuma günü
1 C Ramazan Bayramı
2 R Hendek Muharebesi
8 M Yavm-i-Gam Bâki Mezarlığı'nın Abdülaziz el-Suud tarafından tâhrip edilmesi
9 R Hatice bint Hüveylid'in Muhammed Peygamber ile evlenmesi
10 R İmâm-ı Zâman Muhammed el Mehdi'nin gayba haline çeçmesi
15 R Hamza ibn ‘Abd el-Muttalib'in Uhud Savaşı'nda şehadeti, 3 A. H. Mefatih & Allame Cevâdi'ye göre
29 R Ebu Talib'in doğum günü
1 R Cenâb-ı Mâsum-u Kûm'un doğumu
6 R Hudeybiye Antlaşması, 6 A. H.
11 C İmâm Ali er-Rızâ'nın doğumu, 148 A. H.
25 R Dehvûl'u-Arz Bayramı Yeryüzünün yaradılması ve iskâna açılması
R Kâbe'nin inşası
R İbrahim'in doğumu
R İsa'nın doğumu
29 M Muhammed el-Cevâd'ın şehâdeti, 220 A. H.
1 R Fatıma ile Ali'nin evliliği, 2 B. H.
3 R Âdem'in dünyevî hazları terk ederek ruhâni aydınlanma amacıyla zühd hayâtı tercih edişinin kabulü
7 M İmâm Muhammed Bakır'ın şehadeti, 114 A. H.
8 M İmâm Hüseyin'in Mekke'den Kerbelâ'ya doğru yola çıkması, 60 A. H.
9 R Arife Günü Ayrıca, Arife Orucu'nun da tutulduğu gündür
M Müslim bin Âkil ile Hani bin Urve'nin Kûfe'de şehadetleri, 60 A. H.
10 C Kurban Bayramı
15 C İmâm Ali bin Muhammed Nâkî'nin doğumu, 212 A. H. Bazı âlimlere göre ise Receb'in İkisi ya da Beşi
16 M Zeyneb bint Ali'nin vefâtı
18 C Gadir-i Hum Hâdisesi
19 R Fatıma'nın Ali'nin evine gelin gidişi
23 R Ferizand-ı Muslim'in şehadeti, 60 A. H.
24 C Mübahele Ayeti Bayramı
27 R Cenâb-ı Masum-i Temmâr'ın vefâtı, 60 A. H.
Sembol tipleri: C = Kutlama, M = Mâtem, R = Anma;

Kaynak: Jaffery Welfare Trust: 2009 İslâmî Takvîm & çeşitli takvîm ve almanaklar.


Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]