Vikipedi:Şikâyet

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa anlaşmazlıkları çözme amaçlıdır. Lütfen yapıcı olun.

Bu sayfanın amacı, belirli değişikliklerde yaşanan uzlaşmazlıkları diğer Vikipedistlerin yardımıyla gidermektir. Uzlaşmaya uygun olmayan veya Vikipedi politikalarının ağır ihlali olan değişikliklerde hizmetli yetkilerinin kullanılması gerekebilir. Vikipedi'de temel felsefe, tüm sorunların uzlaşarak çözülmesidir. Çözüm bulamadığınızda diğer kullanıcılardan yorum isteyebilirsiniz. Yorumlarınızı lütfen kısa ve konuya yönelik yapınız.

Hizmetlilerin hizmetlilik yetkilerini kötüye kullanımına dair şikâyetler için Vikipedi:Şikâyet/Hizmetli sayfası kullanılmaktadır. Eski şikâyetler ise Vikipedi:Şikâyet/Arşiv sayfasında yer almaktadır.

Muallim Fatih[kaynağı değiştir]

Kullanıcı:Muallim Fatih, yıllardan beridir, kendi "icat ettiği" bir Türkçeye göre imla "düzeltme"leri yapmakta. Bu sorun artık yıllara yayılan, kronikleşen bir sorun va uyarılar fayda etmemekte. Şubat 2011'de ilk defa @Sabri76 tarafından biçem açısından uyarılmış kendisi. Mayıs 2012, Eylül 2012, Ağustos 2013, Ekim 2013 tarihlerindeki konuşmalar görülebilir yıllar öncesine ait. Şurada gerek tartışma sayfalarındaki uyarıları gerekse ısrarlı bir şekilde hatalı taşımaları görülebilir. Mesaj sayfasında, değişiklik özetlerinde, tartışmalardaki değişikliklerinin tamamında, Türkçeye benzeyen ancak Türkçe olmayan imla, dilbilgisi, aksan, noktalama işareti kullanımları görülebilir. Yaklaşık 10 yıldır devam eden bir süreç bu ve Vikipedi'yi ileri götürücü hareketler değil. Vikipedi, kendisinin "düzeltme"leri olmadan çok daha sağlıklı olacaktır. Kullanıcı, yalnızca kendi tarafından kullanılan bir dille sürekli olarak Vikipedi'de değişiklik yapmakta, bu durum da Vikipedi'ye ciddi anlamda zarar vermektedir. Bir an önce kendisinin Vikipedi'den uzaklaştırımasını talep ediyorum. @Chansey, @Vito Genovese, @Vikiçizer, @Dakmor Tojira, @Seksen iki yüz kırk beş, @Maurice Flesier gibi kullanıcıları bilgilendirmekte de fayda var. Yıllarca çok vakit kaybettik, daha fazla kaybetmeyelim.--NanahuatlEfendim? 00.20, 9 Şubat 2021 (UTC)

Durum ^ işaretinin kullanımıyla ilgili değil mi Nanahuatl? chansey mesaj? 06.13, 9 Şubat 2021 (UTC)
Yalnızca o işaret olsa yine iyi @Chansey. Kendisinin değişikliklerine bakabilirsen her türlü işareti kullandığı görülebilmekte.--NanahuatlEfendim? 06.42, 9 Şubat 2021 (UTC)
Nanahuatl konuşmaya misafir olup ilgili kullanıcıların katkılarından bazılarına bakma fırsatı buldum. Açık bir vandalizm göremedim. Ya ben yanlış bakıyorum ya da en azından baktığım maddelerde elinden geldiğince maddeleri düzeltmeye, düzenlemeye çalışan birisi var. Size göre hatalı olan bazı değişiklikleri buradan iletebilir misiniz?-thecatcherintheryeileti💬 06.49, 9 Şubat 2021 (UTC)
Kalın yazım (2011'deki uyarıyı 10 yıl sonra tekrarlıyor), anlamsız düzeltme işareti kullanımları, hatalı imla düzenlemeleriyle kaynakları dahi değiştirerek tahrip etme, hem kaynak hem kalın yazı olayı, benzer tahribatlar, hatalı işaret kullanımı, farklı tahribatlar (Çerkezistan gibi kullanımlara dikkat), kalınlık olayı, benzer tahribatlar vs.--NanahuatlEfendim? 07.03, 9 Şubat 2021 (UTC)
Değişikliklerinden gördüğüm kadarıyla Türkçe kelimeleri Arapça ve Farsça olanlarıyla değiştiriyor. Değişiklik açıklamalarında da Arapça ve Farsça kelimeler kullanıyor. --BirazdangelicemMsj 08.25, 9 Şubat 2021 (UTC)
O olsa bile kabul edilir, "tálímátlarının", "İnsánlar" gibi kullanımlar falan var.--NanahuatlEfendim? 08.48, 9 Şubat 2021 (UTC)
  • Yorum Yorum Önce kullanıcının diyeceklerine bir bakalım derim. Sehven mi, doğru bilinen yanlışlar silsilesi mi yoksa kasten mi bir öğrenelim. İlk olarak VP:BEK hatırlatması yapılır, eğer bu tür değişikliklerinde ısrar etmeye devam ederse VP:EP#12 devreye alınabilir. Gösterilen linklerde yazım hatası düzeltme değil, "yazım hatası doğurma" gibi bir sorun da yok değil açıkçası. Ama şu aşamada bir engeli doğru bulmuyorum. Bir de bu tür değişiklikleri katkı olarak görmek bir yana "boş iş" olarak değerlendiriyorum (bu benim kişisel görüşüm tabi). Çünkü nokta, virgül, şapka, italik-kalın vs. işleri zaten botlar yapmıyor mu? Bence burada daha eğlenceli ve ilgi çekici şeyler de var. Mesela yanlış adlandırılmış veya güncellemesi icap eden bir kategoriyi toplu taşımak bana hep eğlenceli gelmiştir. Ya da bir bilginin sonuna kaynak iliştirmek.. Burayı güçlü ve inandırıcı yapan bu tür katkılar bence. --Maurice Flesier message 20.51, 9 Şubat 2021 (UTC)

Burada kullanıcının icat ettiği bir Türkçe değil, ciddi sayıda kişinin işin doğrusu olduğuna inandığı çeşitli kullanım pratikleri yer alıyor. Anladığım kadarıyla Osmanlıcasever ve konzervatif bir dilbilgisi sahibi olan bir kullanıcı Muallim Fatih. İlk bakışta garip görünen değişikliklerin yanı sıra olumlu düzeltmeleri de görmek mümkün katkılarında. Yani zarar verme niyeti söz konusu değil. Dolayısıyla vandalizm gibi bir durum söz konusu değil. Ancak elbette VP:BEK açısından sorun teşkil eden çeşitli durumlara neden olabiliyor bu. Bu örüntü VP:EP Madde 12 kapsamına girmiyor (çünkü o madde VP:D, VP:TBA ve VP:ÖAYV ile sınırlı). Kapsamına girebileceği yegâne maddenin VP:EP 10 olduğu belki ileri sürülebilir. Bu vesileyle K:Muallim Fatih'e VP:BEK'in herkesin üzerinde fikir birliği sağlamadığı yazım kurallarından önce geldiğini ve bu yönergeyi ihlal etmenin projede işleyişi aksatmaya yönelik hareket olarak algılanabileceğini hatırlatalım; diğer olumlu düzeltmelerinin artarak devamını dileyelim.

Vito Genovese 10.03, 10 Şubat 2021 (UTC)

Cevap Cevap Hazırlıyorum... MFEcelfe 16.17, 10 Şubat 2021 (UTC)

Cevap Cevap' Evvelâ derim ki: Madde metinlerinde değil, sâdece bâzı yumuş</nowiki>larımda (mesaj) imlâmızda çözüme yönelik tecrübe ettiğim <font color="#ff00ff"<ā, à, á, ì, í"> gibi aksanlı harfleri buraya taşıyarak tarafımı suçlamada kullanmanın takdîrini üçüncü kullanıcılara bırakıyorum... Dilbilgisi-imlâ kā'idelerini -doğru olduğunu zannettiğimiz kalıp ve ezberlerden sıyrılarak- çok dikkatli kavramaya çalışmalıyız. Meselâ ismini idâre şeklinden alan Oniki Adalar'ı "On İki Ada", yine adını o coğrafyanın adından alan Yunanlılar'ı "Yunanlar" zannetmekten ne zamân vazgeçecek, bunu ne zamân anlayacağız? Bu fakîr (esta'firullah); Türkçe sevdâlısı, her dâ'im dilbilgi ve imlâ ile haşır neşir olan, "Yan Alan: Türkçe/Dilbilgisi" diplomalı, "göre" edatının "görmek"' fiilinden geldiğini (《görmek》ten gör-e) ve bu edattaki -e ekinin de fiilden edat yapan ek olduğunu üniversite tahsîli esnâsında Türk Dili dersinde öğretim görevlisi Mehmet Özer'in su'âli üzerine keşfedip açıklamış, ilkokula başlamadan kütüphane müdâvimi olmuş bir sınıf öğretmenidir (n`esta'firullah). Ona onun sâhasında çatmadan evvel -hiç olmazsa- gördüğümüz dilbilgisi-imlâ değişiklikleri üzerinde düşünüp sonra da okuma-sorma yoluyla araştırmaya yönelsek güzel bir iş yapmış olmaz mıyız?.. İmlâ düzeltmelerim hakkında şu kadarlık bir îzâh getireyim: Düzeltme (şapka) işâretini, çoğu kelimede gerektiği hâlde kullanmıyorum. "Millî" kelimesinde olduğu gibi nisbet i'sinin mu'tâd i harfi şeklinde yazıldığını gördüğümde affetmiyor, hemen düzeltiyorum. Diğer şapkaları okunuş hatâsı yapılabilecek kelimelerde kullanıyorum. Fakat "mukabele, kariye, sukut (kırıklık)," gibi kelimelerde istesem de şapka kullanamıyorum; zîrâ â ve û harflerini kullanarak mukâbele, kâriye, sukût yazsam bi'l-hatâ ince-uzun okunabilir. Doğrusu bunlar sâdece uzun okunan heceler olup "mukābele, kāriye, sukūt" şeklinde yazılması gerekir. [https:lugatim.com/s/sukut Bkz.].. Bir kullanıcının yukarıdaki eleştirisinde görüldüğü üzre Arapça, Farsça zannettiğimiz çoğu kelime Türkçe'de türetilmiştir, Türkçe'dir. Bunun aksine Türkçe zannettiğimiz birçok kelime de aslında Türkçe değildir. Bütün bu yanlış ezberler; ya büyük ve küçük ünlü uyumlarına göre değerlendirmekten ya da Türkçe konuşma-yazmada kelime haznemizin daralmasından kaynaklanmaktadır. Bu husûsta kıymetli bir kaynak olan Kubbealtı Lugatı'na benim gibi nerdeyse her duyduğu okuduğu ve aklına düşen kelimeye bakarsak yüzlerce misâlini görecek, dili (zebânı) lisânı -biraz olsun- kavrayacak, herhâlde benden fazla Türkçe sevdâlısı olacağız... Öte yandan Vikipedi'ye katkı çeşitlerini ve oranlarını gösteren metinden haberiniz var mı? Beni bırakalım da İngilizce'den çevrilmiş, yıllardır ağdalı ve çirkin bir imlâsı olan maddelerden artık rahatsız olalım; dilbilgisi-imlâ cihetinden "güzel Türkçemiz"'e uygun hâle getirmenin çâresine bakalım. Örnek: Madde Adı (Zeyd'îyye) - Doğru Yazılışı Zeydiyye. "Zeyd➡️Zeydî" olur, "Zeyd'îyye" veyâhûd "Zeydîyye" olmaz. İslâm ile ilgili maddelerde (madde adı, başlıklar ve muhtevâ) bu türden çok hatâ var, ve's-selâm. MFEcelfe 19.55, 16 Şubat 2021 (UTC)
Ben anlayabilsem yanıt verirdim de anlayamadım şahsen ne yazıldığını. Türkçe biliyorum ancak yukarıdaki dile hakim değilim, öyle olan varsa bana çevirisini yapabilirse memnun olurum. NanahuatlEfendim? 20.37, 16 Şubat 2021 (UTC)
Türkçe sevdalısı olduğunuzu belirtmişsiniz @Muallim Fatih. Saygı duyuyorum. Dil bilgisi kuralları, imla hataları, yazım yanlışları vs. konuların ilgi alanınıza fazlasıyla girdiğini yukarıdaki yorumunuzu okuduktan sonra anladım. Elbette buradaki maddelerde de bu tür konuların düzeltilmesi bizi memnun eder fakat yukarıdaki jargon bana Hababam Sınıfı Uyanıyor'daki Zühtü Hoca ile Mahmut hocanın o klasikleşmiş diyaloglarını 14:54 hatırlattı ne yalan söyleyeyim. Belki bizim kullandığımız günlük Türkçe'nin en mükemmel şekli yukarıdaki yorumuz gibidir. Şapkasından, kesme işaretine kadar bol Farsça ve Arapça transkripsiyonlu Türkçe okuyucuyu sadece ve sadece buradan kaçırır. Çünkü okuyucu kitle okurken yorulabilir ve bizden Türkçe mealini isterlerse hiç şaşırmam gerçekten. Eğer yazım hatalarına yoğunlaşacaksak bu kadar derinden ve teferruatlı değil, daha basit düşünerek düzeltmeliyiz diye düşünüyorum. Umarım bu yazdıklarımı yanlış anlamaz ve kızmazsınız. --Maurice Flesier message 22.21, 16 Şubat 2021 (UTC)
Maurice Flesier'e ve Nanahuatl'a, ama en çok Nanahuatl'a katılıyorum. Bu dil ve yazım esasıyla harika bir "Cumhuriyet dönemi Türkçe Vikipedisi" çıkabilir ortaya fakat 21. yüzyıl Türkçesine "göz göre göre" aykırı yazımlarda ısrar etmenin yapıcı hiçbir yanını göremiyorum. Dr. Coalmesaj 02.08, 17 Şubat 2021 (UTC)
@Dr. Coal Cumhuriyet öncesi diyelim, elimdeki 1930’lardan kalma kitaplardaki Türkçe üstteki metne göre çok daha sade, yalın, anlaşılır ve günümüz diline daha yakın. Dil değişen, gelişen ve evrimleşen bir olgu. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine ittîr-ûn kūrrek’ûn aks-ī deryâ falan gibi günümüz diliyle anlaşılamayacak şeyler yazmak ansiklopedi oluşturma amacımızla bağdaşmıyor. —Khutuckmsj 04.13, 17 Şubat 2021 (UTC)
Katılıyorum Khutuck. Ben 1920'leri düşünmüştüm fakat herhangi bir tarama yapmadım, daha eski de olabilir tabii. Ek olarak bu soruna "neşter" ile müdahale etmenin de bir yolunu göremiyorum. Dolayısıyla geriye diğer seçenek kalıyor; çekiç. Soru şu, yapılan uyarılara rağmen "kusura bakmayın, niyetim iyi ama Türkçe bilmiyorum" argümanıyla burayı M9'a boğan bir kullanıcı olsa ne yapardık? Niyeti iyi diyerek yazdıklarını baştan tercüme eder miydik? Şikayet edilen kullanıcının bizim yazdıklarımızı anladığı, dolayısıyla "eğer isterse" bizim gibi yazabileceği, ancak bunu tercih etmediği, bununla beraber kendini haklı çıkaracak gerekçeler üretebildiği açık. Şimdi tekrar sorayım; uyarılara rağmen geçersiz argümanlarla -belki istemeyerek- ama kesinlikle bilerek ve farkında olarak ansiklopediye zarar verilmesi karşısında ne yapılması gerekir? Khutuck'un son cümlesi bence bu duruma ışık tutuyor - ve yine bence şikayet edilen kullanıcı bunu bir uyarı olarak görmeli. Dr. Coalmesaj 04.28, 17 Şubat 2021 (UTC)

Ybaşhin[kaynağı değiştir]

Ybaşhin adlı kullanıcı Ekmenler adlı bir aileyi yaptığı tüm değişiklik maddelerine yazmakta.Maksatlı yaptığı çok belli.Örneğin Van/hakkari merkezli ertoşi aşiretinin bir kolu yazmakta Ertoşi maddesine.Daha sonra mihellemiler maddesine kürt-arap diye ekleme yaptıktan sonra Ekmenler ailesini buraya da yazmakta.Daha sonra Gercüş ilçe maddesine bu aileyi tekrarda yazmakta.Olur olmaz yanlış yerlere bu aileyi yazmakta.Kullanıcı ciddi zarar vermekte Ansiklopediye.Buradan uzaklaştırılmalı ve engellenmeli.Ypmış olduğu değişikliklerde geri alınmalı. 78.161.0.154 03.35, 5 Mart 2021 (UTC)

Ybaşhin değişiklikleri oldukça kasıtlı ve yanlış.Kaynak bilgisi hiç yok ve topluluklara saldırmakta.Vandalizm Mıhallemider (mesaj) 08.09, 5 Mart 2021 (UTC)

Kullanıcının 5 Mart 2021 tarihinde "Mıhellemiler" maddesinde yaptığı 2 değişiklik bundan ibarettir ve basitçe geri alınabilir niteliktedir - ki alınmıştır da. Vikipedi:Anlaşmazlıkların giderilmesi ve Vikipedi:Cesur ol, geri al, tartış döngüsü sayfalarının okunmasını tavsiye edebilirim yalnızca; zira bu noktada söz konusu değişiklikle ilgili olarak açık bir vandalizm kastından bahsetmek mümkün değildir, Mıhallemider. Böylesi durumlarda maddelerin tartışma sayfalarına not düşebilir veya değişikliği yapan kullanıcıyla iletişime geçmeyi tercih edebilirsiniz. Şikayet veya engelleme talebi, kullanıcı olarak atabileceğiniz veya atmanız gerektiğine inandığınız adımlardan sonrası içindir. Ben de hem size hem de Ybaşhin'e hoşgeldiniz diyerek bu gibi tartışmalı olabilecek değişikliklerde güvenilir kaynaklar kullanmanın çok önemli olduğunu hatırlatmış olayım böylelikle. Şikayet kapatılmıştır, iyi çalışmalar dilerim. Dr. Coalmesaj 20.41, 5 Mart 2021 (UTC)