Vikipedi:Şikâyet

Vikipedi, özgür ansiklopedi


Kullanıcı:Xwedêda'nın değişiklik savaşı, nezaket ihlali, kişisel saldırı ve kendi görüşüne göre içerikte oynaması[kaynağı değiştir]

Şikayete konu kişi Dinaverî maddesinde uzlaşılamıyor. Dinaveri'nin etnisitesi eskiden kabul gören ansiklopedik kaynaklardan yola çıkarak Fars olarak gösteriliyordu. Kendisi bu maddede farklı bir etnisite de olduğuna dair kaynak ekledim diyor ama kaynaklara ulaşamadığımız için kendisine defalarca söz konusu kaynakların kişilerin yorumları olduğunu belirtmiş aksini iddia ediyorsa verdiği kaynakların kişinin etnisitesini neye dayanarak hangi kaynağa atıfta bulunarak belirttiğini açıklamasını istedim. Maddenin tartışma sayfasında benden başkası da kaynakların güvenilirliğini yeterli bulmamıştır. Bunun üzerine şikayete konu kişi, vikipedia da pek görülmeyecek şekilde kendisinin verdiği kaynakların %100 güvenilir olduğunu düşünerek değişikliğinin doğru olduğunu izah etmiştir. Sonrasında kişi mesaj sayfamda nezaketsiz ve kışkırtmaya yönelik yazılar yazmış, bu mesajlar öncelikle başka devriye arkadaş tarafından sonrasında da devamında tarafımca silinmiştir. Dinaveri maddesinin tartışma sayfasında da kişisel saldırı ve kışkırtmaya devam etmiştir. Tartışma bitmeden değişiklik savaşında ısrar etmiştir. Sonuç olarak kişi maddenin tartışma sayfasında açıklama yapmamayı sürdürmektedir. Bu arada etnisite olmasın sadece Müslüman ifadesi kalsın o zaman demiş ama tartışmalı kaynakları tutarak kendince ne yapmaya çalışmış anlayamadım. İçerikte oynama şikayetime gelince. Revvâdîler maddesinde mevcut kaynakta kesin bir dille Revvâdîler'in aslen Yemenli Arap Ezd kabilesine mensup olduğu ve sonradan geldikleri bölgede Kürtleştikleri belirtilmiştir. Kişi mevcut kaynaktaki bu kadar belirgin ifadeyi kendi görüşüne göre "iddia edilir." olarak değiştirmiştir. Benzer şekilde Selahaddin Eyyubi maddesinde de "düşünülür" olarak değiştirmiştir. Burada maddenin İngilizce ve Almanca sayfasında da görüleceği üzere iddia yok kabul görmüş bir gerçeklik var. Sonuç olarak kişinin tartışma kültürünü kabullenmemesi, yorum ve kanaatiyle maddelerde değişiklik yapması, nezaket ihlali ve kişisel saldırısı, kaynaklardaki ifadelerde kendi görüşüne göre değişiklik yapması nedeniyle Beyaz liste hakkının geri alınmasını, kişisel saldırı yapmaması konusunda uyarılmasını ve kesin bilgilerde kendisine göre esnetme, eğip bükme yapmamasının belirtilmesini talep ediyorum. Hiroşi 19.10, 12 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bu tarz tartışmaların uzatılmasından yana değilim zira çok uzuyor ve dallanıyor budaklanıyor. Xwedêda ne düşünüyorsunuz? Vincent Vega mesaj? 19.15, 12 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

İki şikayet birleştirildi

Kısacası 1200 yıl önce vefat etmiş bir insanın etnik kökeni üzerine tartışma yapıyoruz Bu başlı başına bir sıkıntı. Kürt olsa ne olur Fars olsa ne olur?. Benim anlamadığım husus senin ısrarla karşı tarafın kaynaklarının yanlış kendi kaynaklarının doğru olduğunu savunmandır. Keşke 1000 yıl öncesinden fazla vefat edenlerin hepsinin etnik kökeni kaldırırsa Vikipedide. Neyse. hiroşiye göre Vikipedi tamamlanmıştır ekleme ve çıkarma yapılamaz. Oysa Vikipedi hiçbir zaman tamamlanamaz değişiklik yapılabilir ancak kaynak göstererek. Bu şahıs kendi inandığı ve bildiği herşeyin şeyin kesin olarak doğru,diğer insanların inandığı ve bildiği ne varsa tamamen yanlış olduğu görüşündedir. ona göre mehrdad ızady, Mehmed emin zeki ve diğerleri tarihçi değil hiçbir şey bilmiyorlar kendi kafasına göre kitap yazıyor. Ama ona göre onun göstermiş olduğu tarihçiler muteber dürüst doğru tarihçilerdir . Daha önce de Dineveri sayfası için "kökeni tam belli olmadığı" için etnik kökeni kaldırılmıştı ve sadece Müslüman bilim adamı olarak devam edilmişti. bunu arşivde bakabilirsiniz. Bu şahısta ısrarla Fars olduğunu söylüyor.


Revvadiler sayfasına gelince selahaddin'in döneminde onun tarihini yazan tarihçilerin hiçbiri kökeni Arap olduğunu söylememiş Selahaddin Eyyubi kendisinden sonra yaşamış bazı tarihçiler onun Arap kökenli olduğunu iddia etmişlerdir kendisi hayattayken tarihçiler Kürt olduğunu yazmışlardır. Hasili hiroşi ismindeki kullanıcı Lütfen bu hatasından vazgeçsin ısrarla "benim dediğim doğrudur" , "başkalarının dediği her zaman yanlıştır" anlayışını bıraksın. (...) Xwedêda (mesaj) 07.15, 13 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Xwedêda öncelikle şikayetler konusunda VP:N özen gösterelim. Yorumunuzdaki bir kısmı bu sebeple çıkarmak durumundayım. Şikayetleri birleştiriyorum. Görüşü olan kullanıcıları bekliyorum. Vincent Vega mesaj? 09.37, 13 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Burada sözü geçen kullanıcı hakkında WP:NOTHERE makalesinde belirtilen noktaların geçerli olduğunu düşünüyorum. --► Saygıyla: SolaVirum 03.44, 15 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sayfa: Kireçli, Şenkaya (değiştir | tartışma | geçmiş | bağlantılar | izle | günlükler) Yaymeşe, Şenkaya (değiştir | tartışma | geçmiş | bağlantılar | izle | günlükler)

Raporlanan kullanıcı: ႧႤႧႰႨ ႾႠႰႨ (MesajKatkılarİstatistikler)

Geri alınan eski sürüm:

Kullanıcının geri almalarının farkları:

1:

 1. 19:35, 24 Şubat 2023 (UTC) "Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin haritası TMMM Kütüphanesinde yüklü; o haritadan yaptığınız değişikliği teyit edin, sonra değişiklik yapın."
 2. 18:56, 24 Şubat 2023 (UTC) ""
 3. 18:49, 24 Şubat 2023 (UTC) "Dolaylı kaynak vermeyiniz: İşte Erken-ı Harbiye-i Umumiye haritası: https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1217 Burada Avkisa'yı bulup öyle değişiklik yapın.."
 4. 18:21, 24 Şubat 2023 (UTC) "Lütfen karşılığı olmayan bağlantılar vermeyiniz. Köyün eski adı Akvisa değil, Ak Kilisa / Ak Kilise..."

2:

 1. Verilen bağlantı bir yere ulaşmıyor. Nişanyan "Decireg"e 1928 tarihli kaynağı vermiş ama o kaynakta böyle bir bilgi mevcut değil
 2. Nişanyan kafadan mı yazıyor bunları? Kaynağı yok mu? Mesela Ermenice bir sözlük... Kaynaksız bilgi eklemeyin lütfen... kullanılan kaynak Nişanyan Maps
 3. [7]
 4. Sürekli güncellenen Nişan Yer Adları güvenilir kaynak değil; bir Ermenice sözlük üzerinden bu değişikliği yapabilirsiniz

Değişiklik savaşı/3GD uyarıları:

 1. Gerekçesiz geri alım yapmayınız. VP:3GK ihlali uyarısı.
 2. 19:07, 24 Şubat 2023 (UTC) "/* Çançura silinmeye aday gösterildi */"
 3. 19:20, 24 Şubat 2023 (UTC) ""
 4. [8]

Madde konuşma sayfasındaki anlaşmazlığı çözme girişimlerinin değişiklik farkları:


Yorumlar[kaynağı değiştir]

Değişiklik savaşı + uyarılara rağmen birden çok kez VP:3GD ihlalleri + VP:ÖAY içeren değişiklik örüntüsü. Kullanıcı benzer sebeplerden geçen sene uyarılmış. --ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 18.15, 25 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Seksen iki yüz kırk beş ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 18.25, 25 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Vincent Vega ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 12.48, 26 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • beyoglou, şikayet ettiğiniz kullanıcı size hitaben "Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'nin haritası TMMM Kütüphanesinde yüklü; o haritadan yaptığınız değişikliği teyit edin, sonra değişiklik yapın." demiş. Siz bunu yapmak zorunda olmadığınızı belirterek kaynaklı değişikliği ısrarla geri almışsınız. Neden? Ben, 3GD ihlali olsa bile sizin değişiklik savaşının bir tarafı olmanızın gerekçesini anlayamıyorum. İlgili değişikliği tutmaktaki ısrarınızın sebebi nedir? Katkı vermeye çalışan bu kullanıcı ile ilgili bu çekişmenizin sebebi nedir?-çavdartarlasındakiçocuk 19.17, 25 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Ben alanındaki en güvenilir ikincil kaynak olan Nişanyanmaps'i kullanıp katkı vermeye çalışıyorum, kullanıcının yaptığı katkıları yararlı bulduğumdan şablon ve kelimeleri düzeltiyor, tamamlayıcı bilgiler ekliyorum ve akabinde bu kullanıcı tarafından bana emir verilircesine VP:ÖAY delici birincil kaynaklar kullanmam söylenilerek değişikliklerim "Nişanyan bunları yazarken hangi kaynakları kullanmış?" gibi saçma argümanlarla geri alınıyor. Ben burada taraf değilim, tartışma başlatmak gibi de bir amacım yoktu Derecig isim kökeni itibariyle Gürcüce yazılmış ancak kaynağa göre Ermenice Kilisecik anlamına gelmekte. Bu doğrultuda usulsüzce yapılan geri alımlara reaksiyon bile göstermemiş, Vikipedi işleyişi nasılsa o yönde davranmışım. Bu kadar kıdemli bir kullanıcıdan konu hakkında bu denli bir yorumu kabul etmiyorum. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 22.01, 25 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

dipnot: kaynaklı bir değişikliği geri almadım, isteyen gidip bakabilir. Kaynak ekleyerek yaptığım değişikliklerim geri alındı. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 22.03, 25 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Ben geri alım yapıp tartışmama değişiklik özetinde devam edebilirdim veya hiç değişiklik özeti vermeyip arkadaşın yaptığı gibi değişiklik savaşına devam edip uyarıları veya uzlaşımı (mesaj sayfasında) görmezden gelebilirdim. Ancak VP:3GD uyarınca durdum ve bunları yapmadım. Şimdi aynı şeyleri yapan bu kişiye uyarı verilmeyecek ve ben bir dahaki seferlerde bu konuda bu kadar hassas davranacağım. Ha ben davranırım orası ayrı ama komünitenin hepsi böyle yapacak mı? Uzlaşımcı davranmayanın başı tam tersini yapandan az ağrıyorsa yapıcı tutumu sergileyen kişi neden bu şekilde devam etsin. O yüzden hiç değilse kullanıcıya bir uyarı verilmesi ileriki problemlerin önüne geçmek adına doğru olmayacak mıdır? Benim uyarılarımı dikkate almıyor hadi de. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 21.45, 26 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Olay bu değil. Olay tartışılmadan, konuşulmadan şikayet sayfasının kullanımı. 3GD’den engel o anda verilmezse benim gözümde net cezalandırma amacı taşır, yani geciktirilemez bir işlemdir. İlgili kullanıcıya mesaj sayfasından bir uyarı metni göndereceğim fakat kullanıcı 3GD kuralını bilecek tecrübede; dolayısıyla uyarısız bir engel vermekte benim açımdan bir sorun olmazdı. Kısaca amaç üzüm yemek ise tartışma sayfasında uzlaşı aramalıyız, yok bağcıyı dövmek ise burada bu bağcıyı dövecek bir hizmetli olacağını sanmıyorum. Elbette burada yapılan ısrarlı geri almaları doğru bulmuyorum fakat mesele burada verilen verilmeyen bir ikaz değil, bu tecrübelerdeki kullanıcılar için ikazın pek bir önemi bulunmuyor. Vincent Vega mesaj? 22.17, 26 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Tartışıp konuşamıyorum, kullanıcı tutuma devam ediyor diye şikayet sayfasına başvurdum zaten. Benim verdiğim ikazların tecrübeli bir kullanıcı için bir değeri bulunmuyor ama emir demiri keser elbet, siz verince tesiri olacak. Farkındaysanız talebim de tam bu yöndeydi. Neticede; üzümler çürükse, bağcıyı dövelim ki çürük üzüm yemeyelim. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 22.42, 26 Şubat 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sonuç[kaynağı değiştir]

Halkların Demokratik Partisi İdeolojileri. Bkz Tartışma.[kaynağı değiştir]

@Beyoglou hakkında İnceleme başlatmanızı talep ederim. Nedenleri, VİKİPEDİ'nin ÖZGÜR, TARAFSIZ. Siyasi kategorilerde ise ideolojilerin etkisinde kalmadan objektif-doğru ansiklopedi olmasını baltalamasıdır. Halkların Demokratik Partisi maddesinde tartışma bölümünde tartışmaya katılmama bizzat müdahale edip yorumlarımda değişiklik yapmasından rahatsızlık duyuyorum. Hiç bir şekilde fikirlere ve kaynaklara açık değil bir başka devriye ile bile uzlaşamıyor. Kendi doğru bildiğini vikipediye uyguluyor. Her seferinde ise engellemekle tehdit etmesinden sıkılmış bulunuyorum. Susturulmaya, Dayatmayalara karşı adaletli çözüme ulaşmak istiyorum. Saygılarımla. Rruyaa (mesaj) 15.04, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bu şikayetle ilgili dikkatimi çeken tek husus, geri döndürme işleminin hatalı olmasıdır. --Buzuldiyar Mesaj 15.19, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Buzuldiyar [9] Yanlış olan bir şey yok. Butona basıp 2dk akabine tartışma sayfasında izah ettim. Değişiklik özeti yazmama gibi bir durum söz konusu değil yani. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 16.20, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Devriye olmayan bir kullanıcının vandalizm olmayan bir değişikliğine geri döndür atma işlemini hatalı buldum. Zamanında bunun tartışmasını burada açmıştım. İyi çalışmalar. --Buzuldiyar Mesaj 16.37, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Buzuldiyar Ve konuyla alakalı olarak ekleyeceğim en önemli konu ise yorumlarıma müdahale edilmesi. Şikayette ki kullanıcının sınıfsal fark etkisinde kaldığını düşünüyorum. Rruya (mesaj) 15.40, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Vincent Vega Tekrarlı VP:KSY ve VP:İÜYY ihlali ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 16.21, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Cevap[kaynağı değiştir]

Yüksek saygınlığa sahip kaynaklar kullanarak yaptığım değişiklikler şahsıma sürekli yorum yapan biri tarafından çıkartılmakta ve kafadan koyma kaidelerle onaylama ve geri alım işlemi yapan bir kullanıcı tarafından ısrarla kullanıcı tavrı göz ardı edilip tutuma devam edilmekte. Stabil sürüm kavramını bükmeye de gerek yok. Ben kaynaklı bir bilgi eklemesinde bulunduğum için "taraflı" değilim (Bunu iddia etmek de VP:İÜYY ihlalidir ama onu geçiyorum bile) ama bunu iddia eden kişilerin VP:GÜVEN uyarınca kaynaklandırılmış bir bilgiyi hangi motivasyona dayanarak çıkardığını bilmiyorum. Saygılar. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 16.26, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Kullanıcı işleyişe pek bir hâkim. Yorumlarına müdahale etmemden bahsetmiş -ki yorumları KSY, İÜYY ve İNV çiğniyor sebepleriyle çıkarttım- normal şartlarda müdahil olunmaması gerektiğini de 3 ayda öğrenmiş sanırım. Ardı ardına yapılan değişiklikler ise dikkat çekmekte. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 16.33, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

@Beyoglou Tartışma sayfasında sizinle aynı fikirde olmayan bir başka devriyenin yorumumda sakınca bulmadığını görüyorum. İlgili maddede değişiklikleri yapan sadece ben değilim. Bir başka devriye değişikliklerinizi uygun bulmuyor ve geri dönderiyor. Vikipedi bir meclis değil bir ansiklopedi dokunulmazlığınız bulunmuyor. Sizi şikayet etmem anormal bir durum gibi savunmaya geçmenizi nereye bağlayacağımı bilmiyorum. Küçümseyici yorumlardan kaçınmanızı öneriyorum. Vikipedi:Lütfen yeni kullanıcıları ısırmayınız Rruya (mesaj) 17.21, 7 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

bu sayfaya epeydir uğramıyordum, ancak sayfadaki durumun gözden geçirilmesinde yarar var. sürekli politika bağlantıları ve tehditlerle kullanıcılar sindirilmeye çalışılıyor, içerik tartışmalarına izin verilmeden etiket çıkartılıyor, vandalizm olmayan tartışmalı konuda devriye fonksiyonu kullanılıyor. ilgilenilse iyi olur. --kibele 09.11, 9 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Ben size, kullanıcının bana sarf ettiği sözlerle, "etnik konulu maddelerde profilinizde bulunan fikirden dolayı taraflı değişiklik yapıyorsunuz" dersem kendinizi savunmak adına VP:İÜYY hatırlatırsınız ve şikayet oluşturacağınız uyarısını geçersiniz değil mi? Kimse bana bu denli bir yorum yapamaz, yaptığında da uyarısını alır. Siz de gelip beni "kullanıcı sindirmek" ile itham edemezsiniz. Burada kullanıcının hakları olduğu gibi benim de haklarım var ve şu raddede pek umrunuzda olmadığını görüyorum. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 20.03, 18 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Kibele'ye olduğu çok açık bir mesaj. Devamı damarıma basmaktır. Kısıtlamaya uyulsun. ᵇᵉʸᵒᵍˡᵒᵘ (wha?) 18.03, 19 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Vincent Vega Bu alana göz atmanızda fayda var. Uyarı verdiğiniz kullanıcı hala zaman aşımına uğramış konular hakkında ifadelerde bulunuyor. Niyetim kararınızı ihlal etmek değil bilgilendirmek. 𝐑𝐫𝐮𝐲𝐚İ𝖑𝖊𝖙𝖎ş𝖎𝖒𝖊 𝖌𝖊ç!❥ 11.21, 19 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

(Madde 6: Kayda değerlik ölçütlerini sağlamayan kişi)[kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede 2022/699 sayılı kararla atanmış eşim Türkiye Cumhuriyeti Fildişi Sahili Cumhuriyeti nezninde Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım adına hazırlamış olduğum wikipedia sayfası tarafınızca ''kayda değerlik ölçütlerini sağlamayan kişi'' olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Dışişieri Bakanlığı Abidjan Büyükelçiliğinin resmi internet sayfasından kontrol edebilir.

http://abidjan.be.mfa.gov.tr/Mission/Biography

Böyle saygın bir mevkiye Sayın Cumhurbaşkanını temsilen devlet tarafından misyon şefi olarak yapılmış atamanın incelenmesinin robotlara (...) bırakılmadan daha ciddi olarak tetkik edilmesini beklerdim. Metin Barım (mesaj) 20.48, 10 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Şikayeti kapatacak olan hizmetli için ek bilgi; Anlık kalıcı bağ, genel olarak konuşma bağlantısı.----anerka'ya söyleyin 12.02, 11 Mart 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Uluslararası düzeyde mevkiye sahip olmuş siyasetçiler kayda değerlik sağlamıyor mu, ben mi bir şey kaçırıyorum? Siyasetçi mi değil, tam anlayamadım. --Stultiwikiabana yaz 11.40, 10 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

"Yüzde on" tartışmaşı[kaynağı değiştir]

Taner Akçam sayfasına " 'Yüzde on' tartışması" hakkında bilgi ekledim, sonra yazdıklarım silindi. Yazdıklarımı silen kişi, tartışma sayfasındaki mesajıma cevap vermedi. İlgilenebilir misiniz? 95.12.115.214 20.47, 22 Nisan 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Selamlar,

Başta Zazaca, Zazalar, Zaza-Gorani dilleri, Selahattin Demirtaş, Kürt devletleri ve hanedanlıkları listesi maddeleri olmak üzere birçok maddedeki süregelen yıkıcı/aksatıcı kullanım örüntüleri şikayeti oluşturma sebeplerimdir. Maddeleri bilenler kullanıcının Vikipedi kullanım örüntüsüne de aşina olacaktır. Bu yüzden bu kısmı çok uzatmadan donelere geçiyorum:

 • Selahattin Demirtaş maddesi ilk madde. Bahsedilen kişi Zaza kökenli Türk vatandaşı. Bu noktada içerik madde başında milliyeti (Türk) içerikte etnisite (Zaza) yazılı haldeydi.
 1. Şurada "Türk etnik tanıma sahip olup, vatandaşlık tanımı olduğu Kürtleri vs asimile etmek için uydurulmuş bir illüzyondur. Biyografisi verilen şahıs tam da bu kavrama karşı mücadele etmiştir. " iddiasıyla Lonevolvo65'un düzenlemesini geri alıyor.
 2. Daha sonra şu değişiklikte Beyoglou gerekçesiyle maddeyi kararlı sürüme alıyor.
 3. Ardından şurada bu kez "Türkiyeli Kürt" ifade ile Hiroş'inin düzenlemesini aynı şekilde geri alıyor.
 4. Mukabil geri alımda, şurada bu kez "Türk olmadığı kesin" ifadesiyle aynı düzenlemeyi bir kez daha geri alıyor.
 5. Şurada ve şurada Dı Gras vas Grinır, ikincisinde Vatandaşlık Yasası'nı ve Vikipedi'deki genel ilkeyi vurgulayarak, maddeyi kararlı sürüme alıyor.
 6. Hemen ardından şurada Dı Gras vas Grinır'n değişikliğini "Zazalığını Kürtlükten ayrı görmemektedir." diyerek değişikliği tekrar geri alıyor.
 7. Ardından Hiroşi ve benim öncül düzenlemelere paralel yaptığımız birkaç milliyet/etnisite farkı temelli düzenlemeleri tekrar "burası resmi devlet kurumu değil", "Türkiyeli Kürt" minvalindeki gerekçelerle art arda geri alıyor.
 8. Şurada "Zazalar tüm tarihi kaynaklarda Kürt olarak geçer. Ama daha önemlisi burada kişi kendini Kürt olarak tanımlıyor, buna saygı duyacaksınız." açıklamasıyla benim düzenlememi tekrar Kürt, Türkiyeli vs olarak geri alıyor. Bundan sonra, ve bizden sonra, Kadı ile olan değişiklik savaşı başlıyor.
 9. Şurada Kadı aynı şekilde düzenlemeyi kararlı sürüme alıyor.
 10. Şurada "burası da resmi daire değil" gibi resmi ideoloji minvali bir gerekçeyle Kadı'nın düzenlemesini geri alıyor.
 • Cafer Solgun ikinci madde. Türkiye'de doğmuş kişinin maddesinin başındaki Türk ifadesini ısrarla Kürt olarak değiştirmesi üzerine benimle yaşıyor.
 • Kürt devletleri ve hanedanlıkları üçüncü madde. Bu maddede de tartışma sayfasında kaynakların GÜVEN, BK, ÖAY sorunlarına yönelik değerlendirmelere rağmen Hiroşi ile başka bir değişiklik savaşına giriyor.
 • Zaza-Gorani dilleri dördüncü madde. Bu en problemli maddelerden birisi. Bu dil kolunun yeri çağdaş dil biliminde Hint-Avrupa dil ailesinin İran dilleri grubuna bağlı bir ayrı bir kol şekilde tespit edilmiş. Buna karşın, kimisi dil bilimsel analizden yoksun olmakla birlikte, birkaç yüz yıl önceki kimi ilk dönem araştırmalarında Zaza-Gorani dil kolunu oluşturan diller Kürt dilleriyle birlikte değerlendirilmiş. Ancak çağdaş dil biliminin ölçütlerini taşımadıkları ve içerikleri dil bilimsel analizden yoksun olduğu için günümüz dil bilimi otoriteleri tarafından ne itibar ne de kabul görüyorlar.
 1. Şurada dil kolunun dil otoritelerince kabul edilen dil bilimindeki yerindeki netliğe rağmen varsayımsal olarak maddeyi Kürt Dilleri kategorisine ekliyor.
 2. Şurada Beyoglou bu değişikliği gerekçesiyle geri alıyor.
 3. Şurada, şurada bilimsel sınıflandırmaya rağmen "..büyük oranda ilgili olması yeterlidir." gibi ilginç bir gerekçe ile Beyoglou'nun kararlı sürüme geri alım işlemini tekrar geri alıyor.
 4. Şurada, yine öncül değişikliğindeki geri alımlarıyla birlikte "Kürt dilleri" kategorisini ekleyerek Beyoglou'nun işlemini bozucu yeni bir düzenleme yapıyor. Daha sonra aynı konuda benimle VP:DŞ'ye girişiyor.
 5. Şurada ve şurada, bakıldığında da görülecektir, "Diller" alt başlığında yer alan farklı görüşlerin varlığı ifadesine rağmen ısrarla mükerrer geri alımlar gerçekleştiriyor.
 6. Şurada son değişikliği ve geri alımından sonra sonuç alınamayacağı ve diğer tartışmalardaki tutumunu da bildiğim için müdahale etmedim.
 • Zazaca maddesi, bu en sorunlu madde. Bu maddenin tartışma sayfası ve değişiklik geçmişine bakıldığında yıllardır sayısız kullanıcıya karşı giriştiği değişiklik savaşları, aldığı mükerrer geri alım işlemleri ve diğer aksiyonları rahatlıkla görülebilir. Burada en güncel olarak, ağırlıklı olarak benim katkılarımı olmak üzere Beyoglou ve Hiroşi'nin de birkaç değişikliğini geri alıyor. Farklı sebeplerle farklı kullanıcılara yönelik o kadar çok geri alım işlemi mevcut ki her birine ayrı ayrı değinmek hayli zor. Madde tarihçesi gerekli doneleri zaten sunacaktır. Aynı geri alım işlemlerinde "Ezhelia" adlı bir kullanıcı kendisiyle çok benzer geri alım işlemlerini ([10], [11], [12], [13], [14], [15]) aynı zamansal aralıkta yaptı. Bunu noktada olası 'ye de dikkat çekmek istiyorum, madde üzerindeki değişiklik örüntüleri aynı.

Özetle, kullanıcı tutumu sebebiyle farklı hizmetliler tarafından daha önce de birkaç kez uyarılarak engellenmiş bir kullanıcıdır. Kullanıcıya yönelik aksiyon alınmadığı takdirde bu şekilde bu maddelerin gelişmesi de geliştirilmesi de çok zor. Farklı en ufak görüşü ya geri alıyor ya içeriği/ifadeleri bozuyor ya da işleyişi aksatıyor. Zazaca maddesinde şurada uluslararası bir dil dergisinin araştırma yayınının sonuçlarını dahi bu sonuç böyle çıkamaz, bu üniversite güvenilir değildir diyerek kaldırıyor. Saygılarımla. Vuzorg (mesaj) 11.14, 7 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bilgi, bir konu hakkındaki var olan tüm araştırmaları ve yazılanları gözardı etmemek demektir. Bu karşıt görüş de olabilir. Buradan hareketle Neribij kullanıcısının burada yaptığı gibi, tek taraflı düşünüp referansları güvenilmez olarak ayıklaması ya da yadsıması, tek bir kişinin inisiyatifi olmamalıdır. Aksi takdirde bu önyargılı bir kişisel görüş olur ve bu nedenle doğru bilgi olmaz. Diğer Vikipedi çalışanları da bu konularla uğraşabilmeli ve dolayısıyla bu iş tek bir kişinin siyasi iradesine ve insafına bırakılmamalıdır. Umarım ilgili ve yetkili kişiler bu sorunla ilgilenir ve bu tutumu sergileyen kişiyi bir an önce engeller. Selam ve saygılarımla! -- Mirzali (mesaj) 10.56, 8 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Zazaca Vikipedi'de yıllardır emek veren iki arkadaşın (Mirzali ve Vuzorg) ben de admin olarak maalesef katılmak zorundayım. Keşke bu tür çekişmelere girmesek, ama siyasi dürtüler bilimsel anlayışın önüne geçerse, kaçınılmaz oluyor ve coğrafya insanımızda tanık olduğumuz sıkıntı. Makalelere gelince, sadece referans vererek olmuyor. Argümanların içeriği, bilimsel ağırlığı önemli. Örneğin Zaza-Gorani Dilleri diye bir makale var, fakat İranoloji'de öyle bir alt sınıf yoktur. Belirli hipotezler var, ama dilbilimciler arasında kabul görülmüş değildir. Zazacayı Gorani ile bağlamak, ama Beluçi ve Kuzey İran'daki Hazar Denizi kıyısındaki belirli önemli dillerden soyutlayarak bir alt sınıf oluşturulmaz. Keza söz konusu makalede bazı dilbilimcilerin Zazacayı Kürdi diller veya Kürt lehçeleri içinde gördüğü referanslar ile güçlendirilmeye çalışılmış. Fakat bir kaç araştırmacı ve dilbilimcinin Zazacayı Kürtçe içinde sınıflandırmasıyla bir şey kanıtlanmaz, çünkü o şahısların Zazaca üzerine dilbilimsel kriterlere göre yaptıkları herhangi bir araştırmaları yoktur, bunu yapanlar zaten sınırlıdır ve Zazacanın İrani diller içindeki yeri hakkında aynı fikre sahip: Zazaca, kırk küsür İrani dil içinde başlı başına bir Kuzeybatı İrani dilidir. Bu alanda çalışmaları olan bir dilbilimci olarak diyebilirim ki, Zazacanın bir tane dahi Kürdi dil özelliği yoktur. Zazacanın bugüne kadar Kürdi bir dil veya bir Kürt lehçesi olduğu dilbilimsel kriterlere göre kanıtlanmış değildir. Öyle bir şey olsaydı, zaten önce biz söylerdik. Zazacanın Kürdi diller ile olan bağı, aynı alt gruptan olmalaları ve yüzyıllarca aynı coğrafyayı paylaştıklarından ötürü olan etkileşim; Kürtçe ile Farsça gibi. Örnek uzun oldu, uzun lafın kısası, yetkili arkadaşların dile getirilen soruna eğilmesi sevindirici olur. Selam ve saygılarla! -- Asmen 23.50, 17 Mayıs 2023 (MET)
Şikayet konusu üzerinden yaklaşık iki ay kadar zaman geçmesi ve gerek söz konusu maddelerin değişiklik özetlerinde gerek tartışma sayfalarında gerekse kendi kullanıcı mesaj sayfasında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına karşın kullanıcının davranış ve değişiklik örüntüsünde herhangi bir iyileşme olmadı.
Şurada, son derece öznel biçimde kendi kendine maddede yeterli kaynak olduğu, dilbiliminde anlaşılabirliğin ölçüt olmadığı -ki böyle bir şey söz konusu değil-, uluslararası bir dilbilim dergisinde yayımlanmış araştırmanın güvenilir olmadığı kanaatine ulaşıp ısrarla katkıları geri almaya devam etmektedir. Aynı ısrarlı geri alım işlemleri yukarıda belirttiğim diğer maddelerde de devam etmekte. Kendisine yönelik aksiyon alınmadığı takdirde yıllardır süregeldiği ve şikayetten sonra dahi hiçbir iyileşme görülmediği gibi, katkıda bulunan her yeni kullanıcıyla kişisel yorumlamalarıyla yıldırma ve içine girileceği maalesef apaçık. Vuzorg (mesaj) 21.06, 24 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu ve Zazalar ile ilgili yukarıda sunduğum diğer sayfalara yönelik Kürtleştirme saplantısı ayladır bitmedi. Vuzorg (mesaj) 10.21, 23 Eylül 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 1. Şurada HaythamKenwai'nin uyarı ve bilgilendirmesi;
 2. Şurada, şurada, şurada Beyoglou'nun uyarı ve bilgilendirmeleri,
 3. Şurada Vincent Vega'nın uyarı ve bilgilendirmeleri
ve son aylardaki diğer bütün uyarı ve bilgilendirmelere rağmen tutum ve davranışlarında en ufak bir değişiklik olmadı. Vincent Vega'nı son uyarısına ve BL kullanıcı grubundan çıkarılıp EP#12 ve EP#2’den engellenmesini görüşüne harfiyen katılıyorum. Vuzorg (mesaj) 13.59, 27 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Vuzorg (mesaj) 13.59, 27 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Kaynaksız şeyler geri konuldu[kaynağı değiştir]

@Zafer mesela

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C4%B1z%C4%B1l%C4%B1rmak_Deltas%C4%B1&diff=29710854&oldid=29710530

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkiye%27de_tar%C4%B1m&diff=29601371&oldid=29588787

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ek%C5%9Fi_S%C3%B6zl%C3%BCk&diff=29364803&oldid=29364616 Chidgk1 (mesaj) 12.47, 12 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Vikipedi:Doğrulanabilirlik diyor: "Maddelerde uzun süre kaynaksız bilgi bulundurarak Vikipedistleri rahatsız etmeyin." ama @Zafer devam ediyor. Mesela Tartışma:Türkiye'de_tarım bakın. Chidgk1 (mesaj) 13.02, 31 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Maalesf devam ediyor https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anadolu_pars%C4%B1&diff=30546316&oldid=30254927 Chidgk1 (mesaj) 10.27, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Ne yapmaliyim? Chidgk1 (mesaj) 10.27, 13 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Kibele ve Seksen İki Yüz Kırk Beş: Güvenilir kaynaklar, değişiklik savaşı, oy avcılığı[kaynağı değiştir]

 • 21 Nisan'da Taner Akçam sayfasında akademik kaynaklara dayanan içerik ekledim.[16]
 • 22 Nisan: Değişiklikler, Kibele tarafından "yapıcı olmadığı" ve "yorum içerdiği" gerekçesiyle geri alındı.[17]
 • 22 Nisan: Maddenin tartışma sayfasında kullanıcıyı uzlaşıya davet ettim.[18]
 • 22 Nisan: Kibele bana cevap vermediği için VP:Şikayet'te başlık açtım ama kimse konuyla ilgilenmedi.[19]
 • 23 Nisan: Kibele tartışma sayfasındaki mesajıma cevap vermeyince değişikliğini geri aldım.[20]
 • 23 Nisan: Kibele anlaşılamayan bir değişiklik özetiyle geri alma işlemini geri aldı.[21]
 • 23 Nisan: Geri alma işleminin hemen ardından Kibele tartışma sayfasına cevap verdi ve değişikliğimin tarafsız olmadığını söyledi.[22]
 • 23 Nisan: Yazdıklarımın akademik kaynaklara dayandığını, tamamen doğru olduğunu, eğer yanlış veya taraflı bir bilgi varsa bunu güvenilir kaynaklara dayanarak açıklamasını istedim.[23]
 • 13 Mayıs: 3 hafta bekledim, Kibele hiçbir kaynak göstermedi, bu yüzden iddialarının geçersiz olduğunu söyledim[24] ve değişikliğini geri aldım.[25]
 • 13 Mayıs: Kibele değişiklerimi geri aldı ve tartışma sayfasına bakmamı söyledi.[26]
 • 13 Mayıs: Kibele tartışma sayfasına yeni bir şey yazmadığı için değişikliklerini geri aldım.[27]
 • 14 Mayıs: Kibele "söylediklerimin kaynağı kullanıcılardır" diyerek değişikliğimi geri aldı.[28]
 • 14 Mayıs: Kibele'ye güvenilir kaynaklar ve özgün araştırma yasak politikasına göre kullanıcıların kaynak olarak gösterilemeyeceğini söyledim ve geri alma işlemini geri aldım.[29]
 • 14 Mayıs: Kibele tartışma sayfasına Seksen İki Yüz Kırkbeş ve başka bir kullanıcıyı "ilgilenmeleri" için pingledi.[30]
 • 21 Mayıs: Seksen İki Yüz Kırk Beş yaptığım değişikliği hiçbir kaynak göstermeden ve tartışma sayfasına hiçbir açıklama yazmadan geri aldı.[31] Seksek İki Yüz Kırk Beş ek olarak YİB politikasına atıfta bulunmuş ancak YİB politikası güvenilir kaynaklara dayanmak kaydıyla maddelerde eleştiri olabileceğini söyler ve benim yazım akademik makalelerle doluydu.

Olay örgüsünden görüleceği üzere Kibele VP:GÜVEN politikasını ihlal etmiştir. Tartışma sayfasındaki mesajlara cevap yazmaktan imtina etmiş, ancak değişiklikleri geri alınınca çok kısa dönüşler yapmıştır. Bu şekilde sonuç alamayınca arkadaş olduğu başka bir kullanıcıyı pinglemiş ve o kullanıcı da hiç ya da çok yüzeysel bir incelemeyle, olayın arka planında ne olduğuna göz önünde bulundurmadan yazdığım metni silmiştir. 81.214.106.114 10.44, 22 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Güncelleme
 • 22 Mayıs: İki kullanıcı bu sayfadaki başlıktan haberdar edildi.[32][33]--81.214.106.114 17.23, 22 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • 22 Mayıs: Kibele kullanıcı sayfasına bıraktığım mesajı sildi.[34] Buradan mesajımı okuduğu anlaşılmakta ancak hâlâ cevap vermekten imtina ediyor.--81.214.106.114 20.06, 22 Mayıs 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Selamlar, devriyemizle ilgili VP:MM ihlali gördüğümü belirtmeliyim. Sürekli olarak oyuncu maddelerini sahiplendiğini görüyorum: Emine Ün, Melis Hacic, Yasemin Yazıcı, Cüneyt Mete, Nilsu Berfin Aktaş (Hatta VP:ÇÇ olabileceğini de düşünmeye başladım.) Özelikle bu oyuncuların maddelerinde değişiklik yaptığımızda çoğunlukla geri alıyor. Bizim küçük değişiklik yapmamızı bile kabul etmiyor. Son olarak Merve Dizdar'daki tüm değişikliklerimi geri aldı. 3 GD ihlali yapmamak için değişiklik yapmadım ve tabii ki kendi istediği olmuş gibi oldu. ([44] Burada da bana "madde sahipleniyor." demiş bir de.) Kendisinin istediği dışında bir değişiklik yapılmasını hem istemiyor hem izin vermiyor. Konuyu Tartışma:Merve Dizdar'da "Herkes sizin değişikliklerinizi değiştirme hakkına sahiptir. Her zaman sizin istediğiniz olmayabilir" şeklinde VP:MM'ye bağlantı vererek belirttim ama faydası olmadı. Cevaplarına bakalım: "Ben sizin sözünüzle hareket etmem. Benim düzenlememe karşı hareketinizi kötü niyetli olduğunu tarafımca belirtiyorum" ve "İstediğim maddeleri duzenlerim. Ben dizi sektöründe ilgi duyuyorum" demiş. Ee ben de ilgi duyuyorum ama bu maddelerde kendisinden dolayı küçük değişiklik bile yapamıyorum :). "Ben size şu maddeyi değiştirin demiyorsam siz de bana sürekli baskı yapma hakkına sahip olamazsınız. Sürekli baskı yapıyorsunuz?" demiş. Buradan anladığım kadarıyla "Merve Dizdar, Emine Ün, Melis Hacic, Yasemin Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş benim kontrolümde, siz değişiklik yapmayın; diğer maddelerle ilgilenin" demiş sanki. "Ben hangi maddeyi düzenlemek konusunda sizden izin alacak değilim" demiş. Biz kendisinden izin almak zorunda kalıyoruz yukarıdaki belirttiğm maddelerde. Dolayısıyla madde sahiplenmesiyle ilgili şikayetimi yapıyorum. Görüşlerinizi bekliyorum. Eemirrgs (mesaj) 21.57, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Madde sahiplenmem yok ama baskı altında kalıyorum davranışınızdan. Sizin değişiklik yapmanızı kabullenmiyor diye bir durum da yok. Kastedilen sayfalardan Emine Ün sayfasında sadece iki geri almam var.[45](İlgili Kullanıcının Değişikliği) ve [46] (Anonim Kullanıcı) - (Yapıcı Olmayan Değişiklik) (Kontrol Edebilirsiniz), Melis Hacic sayfasında hiç geri almam yok sadece şu değişiklikte elle geri getirme var[47] Kontrol Edebilirsiniz, Yasemin Yazıcı sayfasında hiç geri almam yok Kontrol Edebilirsiniz, Cüneyt Mete sayfasında 2 geri alma [48](Anonim Vandal Hesap-Vandalizm Amaçlı Değişiklik) ve [49](İlgili Kullanıcının Değişikliği) Kontrol Edebilirsiniz, Nilsu Berfin Aktaş sayfasında hiç geri almam yok Kontrol Edebilirsiniz Sonuç olarak çok fazla geri almam yok. Toplamda 3 tane sizin degişikliğiniz farklı zamanlarda ve farklı sayfalarda geri alınmıştır. Söylediğiniz gibi sürekli ve çok geri alma yada MM (Madde Sahipliği) ve ÇÇ (Çıkar Çatışması) olmadığı gibi bu durumları sizin yaptığınız anlaşılmıştır. Her şey ortada. İlgili kullanıcının üst paragrafta dediği 3 GD ihlali yapmamak için değişiklik yapmadım ve tabii ki kendi istediği olmuş gibi oldu sözünden ben şunu anlıyorum. 3 GD kısıtlaması olmasa yine kendi değisikliğimi geri getiririm ve değişikliğim sayfada kalana kadar bu devam eder anlamına geliyor. Burada kendisinin ÇÇ yaptığı anlaşılmıştır. Mesela Merve Dizdar sayfasında son değişikliğimde Televizyon dizileri ve İnternet dizileri kısmını ekledim diye siz önce 20.09, 11 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle[50] sonra yine 20.24, 11 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle geri aldınız ve çıkardınız o ibareyi.[51] ve açıklama şu şekilde Lütfen VP:MM'ye bakınız Ceren Ada Ben ise geri almadan önce 20.14, 11 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle dizileri ibaresini ekliyorum [52], sonra ise 20.29, 11 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle geri alıyorum. Ve açıklamada nedenini belirtiyorum. Televizyonda sadece dizi yayınlanmıyor mesela. Belgesel, film vb. Birçok şeyler yayımlanıyor. Bu sebeple içeriğini belirtim. Detay belirtmede sorun nerede acaba? [53] Üst üstte üç geri dönüş nerede? Kim çok fazla geri dönüş yaptığı ortada. Problem ne? Nihayetinde her bir filmin kategorisi var. Televizyon olarak kalıyor ama ne türde olduğu soru işareti. Bu arada bana itiraz ettiğiniz ve benim ÇÇ ve MM yaptığımı düşündüğünüz Televizyon dizisi ibaresinin yer almaması konusunda Meryem Uzerli sayfasında Televizyon dizisi ibaresi aynı kullanıcı tarafından geri ekleniyor. [54] Sonra Melis Hacic sayfasında Televizyon dizisi ve Sinema filmi ibaresi kullanıcı tarafından tekrar ekleniyor.[55]. Müjde Uzman sayfasında 15 Haziran 2023 tarih ve 12:21 saatinde @Kesseder tarafından filmografi kısmı TV dizisi şeklinde değiştiriliyor[56] ve aynı kullanıcı 1 dakika içerisinde aynı gün 12:22 saatinde Televizyon dizisi ibaresini ekleyerek değiştiriyor[57]. Yasemin Yazıcı sayfasında da 13.56, 10 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle değişiklik yaparken kendisi, önce filmografi kısmındaki internet dizisi ve Televizyon dizileri ibaresini siliyor[58] sonra yine ekliyor [59] sonra yine dizi/film şeklinde değiştiriyor [60] sonra 11.11, 15 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle dizisi ibaresini yine ekliyerek değiştiriyor [61] Kafanıza göre Merve Dizdar sayfasında televizyon dizisi ibaresini istemiyorum Meryem Uzerli, Melis Hacic, Müjde Uzman ve Yasemin Yazıcı sayfasında Televizyon dizisi ve İnternet dizisi ibaresini istiyorum bana hiçbiri müdahale edemez mantığı madde sahipliği ve çıkar çatışması değil de nedir? Özellikle benim değişikliklerimi hedef alarak gerçekleştirme durumu. Ben tüm değişikliklerinde madde ayrımı yapmıyorum. Bu platformda hiçbir madde benim değil. Bunu ne kadar söyleme fırsatım olacak. Mesela birkaç gündür Meral Zeren, Halit Akçatepe, Yılmaz Köksal Ayşen Gruda sayfalarında geniş kapsamlı çalışma yaptım. Filmografi tablolarını ekledim. Detaylandırdım. Sadece bununla kalmadı. O İsmini saydığınız kişiler az birçok sayfaya kaynaklandırma ve diğer kategorileri detaylandırmalarda bulunuyorum. Birçok detayları kaynaklandım. Daha önce Müşfik Kenter, Zeynep Tuğçe Bayat, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Kemal Sunal,Cüneyt Arkın, Ece Seçkin, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan Begüm Kütük, Tülay Günal Tarık Akan gibi sayfaları da aynı şekilde detaylandırdım. Belki bir sayfada gereğinden fazla değişiklik yapmış olabilirim. Ama amacım maddede eksik bulunmaması. Ben de sizden şikayetçiyim. Merve Dizdar, Emine Ün, Melis Hacic, Yasemin Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş benim kontrolümde, siz değişiklik yapmayın; diğer maddelerle ilgilenin diye bir şey demiyorum. İftira atıyorsunuz. Daha önce de bir tartışma başlattınız ve bir Vandal anonim kullanıcı tarafıma iftiralara bulunmuştu. Bu yaptığınız davranış ile beni bu platformdan soğutmaya çalışıyor sunuz? İftira atmayınız. O sözleri ben söylemedim. Şu an sizden o konuda şikayetçiyim. Ceren Ada (mesaj) 22.05, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"Ben size şu maddeyi değiştirin demiyorsam siz de bana sürekli baskı yapma hakkına sahip olamazsınız" cümlenizden ben öyle anlıyorum @Ceren Ada. Herkes farklı anlayabilir. "televizyon dizileri, internet dizileri diye detaylandırdım siz geri aldınız:" demişsiniz. Baktıysanız oyuncunun TV ve internet bölümünde sadece dizi yok. Genel olarak TV yaptım, hemen geri aldınız. Bu madde de böyle olsun mesela. Ben de dizi maddeleriyle ilgileniyorum. Sizin yoğun değişiklik yaptığınız oyuncu maddelerinde benim küçük bir değişiklik bile yapmama izin vermiyorsunuz maalesef. Eemirrgs (mesaj) 22.09, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Birkaç tane sahiplenme örneği daha verirsem:
1) Emine Ün maddesindeki cenaze haberini bile "katıldığı TV programları" kısmına eklemiş. Habere bakın: [62] Ben açıklayıp çıkarınca yaklaşık 10 dakika içinde geri aldı. ([63])
2) Cüneyt Mete maddesindeki 4 dakikalık sokak röportajını bile eklemiş. Röportaja bakın: [64] İlkinde çıkardım ve tabii ki geri aldı. ikincisinde bu sefer açıklayarak çıkardım. Yine herhangi bir açıklama yapmadan geri aldı. Bu sefer Tartışma:Cüneyt Mete'de tartışma yaptım ve her zaman dediği gibi "Açıklama yapmaya bile fırsat bulamadım. Anlayamadığım bir şey var. Sürekli olarak siz beni takip ediyorsunuz. Birçok değişiklikte müdahale ediyorsunuz." dedi yine. Herhangi bir cevap alamadım. Eemirrgs (mesaj) 11.26, 12 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Daha önce TV programlarının veya herhangi kişiyi konu alan bir haberin kısımda yer alacağını düşünüyordum. Bir hizmetli (Yanlış hatırlamıyorsam Dr Coal) açık şekilde o dönemki tartışmada açıkladı "Kesinlikle TV programları kendi sunuculuğu'nda yer almaması durumunda bu kısımlarda belirtilmesine gerek yok" gibi bir açıklamada bulundu hatırladığım kadarıyla ve o dönemde bu anlaşıldı ve kapatıldı. Amacım kötü bir şey değildi. Ben detay konusunda madde eksiksiz kalması için düşünmüştüm. Ben bu konuyu bilmiyordum. Ceren Ada (mesaj) 12.40, 12 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu arada ben siz değişiklik yapınca direkt geri almıyorum. Ve geri almanın neresinde bir sorun var. Sizin gibi geri alma konusunda başka şikayetçi olan bir kullanıcı var mı? Ben öyle çok fazla geri almada bulunmuyorum. Siz benim değişiklik yaptığım sayfalarda sürekli değişiklik yapınca ben niye değişiklik yapıyorsunuz demiyorum. Fakat bir sorununuz mu var bilemiyorum sürekli sizin denetiminiz altındayım. Bu konuda çok rahatsızım. İstediğim maddeyi düzenlerim, herkes düzenler ben o sözleri de söylemedim. Hepsi şu an kurmaca. Ben çok fazla tartışma yapmak istemiyorum ama yapmadığım ve söylemediğim şeyleri tarafıma yüklüyorsunuz. Sürekli polemik tarzı tartışmalarda bulunuyorsunuz. Ben bu konuda rahatsızım. Ceren Ada (mesaj) 22.17, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
"sürekli sizin denetiminiz altındayım"... Son değişiklikler devriyesi olduğum için sizin değişiklik yaptığınız sayfalarda benim de peşinden değişiklik yapmam normal olabilir. Bu arada "İstediğim maddeyi düzenlerim, herkes düzenler" cümlenize dikkat ederim. :) "geri almanın neresinde bir sorun var. Sizin gibi geri alma konusunda başka şikayetçi olan bir kullanıcı var mı? Ben öyle çok fazla geri almada bulunmuyorum" cümlesini de şöyle anlıyorum: "Her maddede istediğim kadar geri alma yapabilirim. Kimse karışamaz." Daha dün yarım saat içinde 3 kere geri alma yaptı. Tekrar geri alsam eminim daha yapacaktı. Ben almadığım için bıraktı. Kimse geri almalarını şikayet etmeyince biz ettiğimiz için bu sefer de "Sizin gibi şikayet eden var mı bu kadar?" diyor. Şimdiye kadar hiç şikayet edilmediği için her yaptığı geri alma işlemini doğru sanıyor muhtemelen. Eemirrgs (mesaj) 22.21, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
...cümlesini de şöyle anlıyorum:Her maddede istediğim kadar geri alma yapabilirim. Kimse karışamaz. diye bir şey demedim. Şu an algı yönetimi yapıyorsunuz? Kendimi bir karalama kampanyasının içinde hissediyorum. Bu şikayet süreci başlatılırken de Merve Dizdar, Emine Ün, Melis Hacic, Yasemin Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş benim kontrolümde, siz değişiklik yapmayın; diğer maddelerle ilgilenin demiş sanki. diye söz ediyorsunuz. Bu anki yargılamalarınız olasılıktan ibaret. Hepsi iftira konusu. "sürekli sizin denetiminiz altındayım" derken amacınızın Son değişikler devriyesi olduğunu düşünmüyorum. Yaptığım her değişiklikte bir tartışma başlatılıyor tarafınızca, hedef gösteriliyorum, artık en ufak değişikliğim bile tartışma konusu olur hale geldi. Son değişiklikler devriyesi in arkasına saklanmamalıdır. Bütünüyle karalama kampanyasının içinde hissediyorum. Nezaketli tavrım ve herkes ile iyi geçinme düşüncesinden dolayı çok fazla ciddiye almıyordum. Bu kadar iftiralarınız yüzünden açıkçası sizden şikayetçiyim. Sürekli baskı altında bırakıyorsunuz. Sanki değişiklik yapmak yerine benim yaptığım değişikliklere odaklanmışsınız. Şu konuya da gelecek olursam sürekli yaptığınız durumdan bazı maddelerdeki değişiklik yapmam istenmiyor ve Tarafımı bu platforman bitirmek veya bıkkınlık vermek şeklinde anlıyorum. Bu kadar açık bir şekilde gösteriyor. Ceren Ada (mesaj) 19.20, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Ceren Ada, eklediğiniz "ansiklopedik olmayan 5 saniyelik kanal jeneriklerini" farkedip başka yöneticilere sorduğum ve onayladıkları için mi "Sanki değişiklik yapmak yerine benim yaptığım değişikliklere odaklanmışsınız" diyorsunuz yoksa. Biz farketmesek istediğiniz geri almayı ve değişikliği yapacaksınız demek ki :) Eemirrgs (mesaj) 20.15, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu arada sinema var tabloda ama belgesel yok. Televizyon diyince filmde olabilir, belgeselde vb. İşte sorunum burada. Belki sizde benim gibi dizi sektöründe ilgilisiniz bilemem. Belki bazı konularda ortaklaşa çalışma da yapılabilir başka kullanıcılarda aynı şekilde. Ben mesela şu görüşteyim. Bu kategoride (dizi - film) bir sayfaya bakıyorum. Burada çok şey eksik. Filmografi yok, bazı bilgiler detaylandırılmamış. Bazı bilgiler detaysız. Bunları sorunsuz hale getirme görüşündeyim. Bu sebeple uğraşı içindeyim. Ceren Ada (mesaj) 22.25, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Ceren Ada Eemirrgs, ikinizin de iyi niyetli olduğunu bildiğimden, müsaade ederseniz yapılanları değerlendirmek ve bildiğim kadarıyla sizi de yönlendirmek isterim. Yok derseniz müdahil olmayacağım, problem değil :) Nanahuatl? 23.09, 11 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Nanahuatl, durumu değerlendirebildiniz mi? 3 gündür yorumunuzu bekliyorum :) Eemirrgs (mesaj) 20.19, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Ceren Ada Eemirrgs, öncelikle buranın basit bir İnternet sitesi olduğunu, bir içeriğin o ya da bu şekilde olmasının bize bir yararı ya da zararı olmadığını söylemekle başlayayım. Para kazandırmıyor, kariyerimizi etkilemiyor. Stres olmadan, keyif alma amacıyla katkı yapmak lazım.
 1. Birkaç madde örneği verilmiş ama geri alınan değişiklikler tam olarak nereleri? Her ikinizde de değişiklik özeti kullanmadığınızı görüyorum. Unutmayalım ki burası herkesin katkı yapmasına açık bir platform. Bir değişiklik yapıyorsak nedeni olmalı, başkalarının neyi neden yaptığımızı anlaması lazım. 14 yıllık kullanıcı olarak, neredeyse her değişikliğim için özet giriyorum, katkılarımdan bakabilirsiniz. Özet girmek, en azından basit yanlış anlamaları ya da anlaşılmayan şeyleri engelleyecektir.
 2. Somut olarak görülebildiği için Merve Dizdar'daki değişikliklere baktım. Değişikliklerin hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu tespit edilmeden "madde mülkiyeti" vurgusu yapılmaması gerekiyor. Ceren Ada geri almış ama "bir sor bakalım neden yapmış?" :P Burada, en nihayetinde değişiklik özeti kullanılmış. Tartışmanın "bu mu doğru yoksa diğeri mi?" üzerinden ilerlemesi lazım.
 3. Yukarıdaki durum olmaz ve iş karşılıklı geri almalara dönerse, bu durum zaten sorumlu. Değişiklik savaşı demek oluyor. Mümkün mertebe içeriği standartlaştırmak lazım, bu olmazsa bu tip anlaşmazlıklar sonsuza dek sürer. Neticede iş, "ben bunu beğenmedim, bu daha güzel"e döner.
 4. Biraz daha sakin kalmakta ve strese girmeden, keyif alarak değişiklik yapmayı hedeflemekte fayda var. Çok iyi anlıyorum, bazen kontrol edemiyoruz kendimizi ama gerek yok hiç :)
Nanahuatl? 20.38, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
1- Cenaze haberini gördünüz mü bilmiyorum: Sürekli metinlerde eklemeler yaptığım için belki de görmediniz. Burada "Birkaç röportaj çıkarıldı" dedim. "TV programı veya haberler" diye sözde açıklama yapıp geri aldı. Konuk olduğu TV programları kısmına "Emine Ün'ü acı gününde eski eşleri Emre Kınay ile Tolga Karakaş yalnız bırakmadı" başlıklı cenaze haberini eklemiş.
Cüneyt Mete'ye bakalım, bunu da yukarıda yazdım düzenleyerek. 4 dakikalık ansiklopedik olmayan sokak röportajı eklemiş. İlkinde çıkardım. geri aldı. Bu sefer "Yaptığı her sokak röportajını yazmasak olur mu?" dedim değişiklik özetine: [65], o ne yaptı? 5 dakika içinde bekliyormuş gibi Herhangi bir değişiklik özeti belirtmeden geri aldı. Sonra bu sefer Cüneyt Mete'nin tartışma sayfasında tekrar denedim. Her zaman dediği gibi "Açıklama yapmaya bile fırsat bulamadım.. Anlayamadığım bir şey var. Sürekli olarak siz beni takip ediyorsunuz. Birçok değişiklikte müdahale ediyorsunuz." dedi. Benim konum sokak röportajı. Bunun cevabını alamadım.
2- Merve Dizdar'a bakın, sürekli "Televizyon dizileri, internet dizileri" diye başlıkları değiştiriyor. İnternet dizileri yazan başlıkta sadece dizi olmadığını ve film de olduğunu söyleyip genel olarak "internet" yazısına çevirdiğimi belirtmiştim. "Baktıysanız oyuncunun TV ve internet bölümünde sadece dizi yok. Genel olarak TV yaptım, hemen geri aldınız" diyerek. O ne yaptı? "Televizyonda sadece dizi yayınlanmıyor mesela. Belgesel, film vb. Birçok şeyler yayımlanıyor.". Dedikleriyle yaptığı uyuyor mu şimdi? Hem TV'de sadece dizi yayınlanmıyor diyor, hem programın da aynı yerde olduğu yere "Televizyon dizileri" yazıyor ve biz değiştirince sürekli geri alıyor. 3 geri alma sınırına geldiğim için bıraktım. Ben devam etsem o da edecekti. Sonu ne olacak? Engelleneceğiz ve engel bitince yine devam edecek bu durum.
Emine Ün, Cüneyt Mete sahiplenmesi yaptığını görüyorum. (VP:ÇÇ'den de şüpheleniyorum demiştim yukarıda. Bugünkü 5 saniyelik kanal jeneriği eklediğini görüp size sorunca yine hep dediği "Siz benim değişikliklerimi takip ediyorsunuz." oldu: [66] Başka bir şey demiyor yani. Vincent Vega'ya da sorunca o da "Bu tarz değişikliklerde VP:ÇÇ arıyorum." dedi. Eemirrgs (mesaj) 21.03, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Melis Hacic'i unutmayalım. Dış bağlantılara Facebook hesap linki eklemiş. Çıkardım ve saniyesinde geri aldı. Bu sefer "Resmi hesap olduğunun kaynağını belirtir misiniz?" diye sordum. Kaynak göstermeden "Resmi değil bireysel Facebook sayfası." dedi. Kaynağı göremedim burada.
İlayda Alişan'a gelelim. Bildiğiniz gibi fan Facebook hesabı eklemiş ve burada demiş ki "Zaten fan sayfaları eklenilmez." Ee eklemiş işte. "İceriğe baktığımda zaten öyle bir içerik şuan itibariyle yok." demiş. Peki neden yok? Çünkü ben çıkardım içeriği. Kendi kendine çıkarılmadı. :) "Kaynaksız içerik eklemiyorum" demiş, eklemiş. "Ayrıca Fan sayfası olduğunu bilmiyordum" demiş. Facebook sayfasını bulduğuna göre fan sayfası olup olmadığı görmeden neden eklemiş peki? Sayfada göz gezdirmeden buraya eklediğini anlayabiliyorum. Biraz gezince 2015 yılında "Bu hesap fan hesabıdır" yazmışlar zaten. Kendisi ise 2023 yılında eklemeyi yapmış. Bir ÇÇ söz konusu olabilir burada da. Eemirrgs (mesaj) 21.40, 14 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Kullanıcımız geri döndüğüne göre bu konunun MM'den daha çok ÇÇ'ye daha yakın olduğunu düşündüğüm için ayrı bir başlık açmaya karar verdim. @Nanahuatl, @Vincent Vega, @anerka. Eklediği 5 saniyelik jeneriklerin/sokak röportajının/cenaze haberinin/Facebook fan sayfalarının linklerini ve yaptığı değişikliklerin linkini tek tek koymaya karar verdim. Yukarıdakilerin eklenmesi VP:ÇÇ ve ücretli editörlüğe giriyorsa ayrı bir başlık açmalı mıyım? Ceren Ada'nın dediğine göre eklediklerinin hepsi bir "Gözden kaçmış ufak tefek hata"ymış. Görüşünüz nedir? Eemirrgs (mesaj) 10.03, 21 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

NanahuatlKullanıcı mesaj:Nanahuatl merhabalar. İlgili kullanıcının bulunduğu iddialar yersiz ve karalama kampanyasından ibaret. Gözden kaçmış ufak tefek hataları bir algı yönetimi yapıp ve tarafımı hedef alarak sunuyor. Ufak tefek yapılan hatalarda da kötü bir niyetim yok. Yeri geldi kaç saatimi filmografi tabloları ve kaynaksız maddeleri kaynaklandırarak vaktimi böyle harcadım ve hiçbir çıkarım yok. Tek amacım hedef kitle veya okurlar bu bilgilerden faydalansın. Bu konuda çok şikayetçiyim. Ben artık değişiklik yapamıyorum. Sürekli beni hedef alıyor. Daha önce hizmetli Vincent Vega profilinde Vandal bir anonim kullanıcısı [67] sayfasını bu sayfayı Kullanıcı:Vandal08 isimli sayfaya taşıyor ve ilgili Eemirrgs hızlı silmeye gönderiyor. [68]. Bunun kötü niyetli olduğunu düşündüm. Sizce? Aslında sayfa taşıma geri alınması gerekirken tamamıyla ilgili sayfayı hızlı silmeye gönderiliyor. Yabancı bürokrat ve hizmetli sayfa taşıma ve hızlı sil etiketini geri alıyor. [69] ve [70]. Ayrıca ilgili kullanıcı 14 Aralık 2022 tarihinde Cüneyt Mete tartışma sayfasında bir tartışma başlatıyor.[71] Anonim hesap 13.36, 14 Aralık 2022 tarih ve saati itibariyle Vandalizm değişikliği ile içerik çıkartıyor [72]. Sonra Vandal anonim kullanıcı hakkımda bir takım yalan yanlış iftirada bulunuyor [73] ve ardından ise hakkımda iftirada bulunan kullanıcının[74] Cüneyt Mete sayfasındaki değişikliği Eemirrgs tarafından 13.39, 14 Aralık 2022 tarih ve saati itibariyle onaylanıyor.[75]. Vandal anonim kabul edilen açıklamasında[76] tarafıma karşı yalan yanlış bir takım ifadelerde bulunmuş ve değişikliği onaylayan kullanıcı ise 13.38, 23 Aralık 2022 tarih ve saati itibariyle Örnek de verdim. Sokak röportajını çıkaran birinin değişikliğini onayladım. Burada yanlış bir şey yok sanırsam. Değişikliği geri döndürüp ben çıkarsam biraz garip olurdu değil mi? :)[77] diyor. Sonuçta kendisi tekrardan değişiklik yapması sorun olacağı için bu sefer Vandal anonim hesap bu değişikliği yapıyor. İlgili değişiklik onaylanınca tarafımı hedef alan ve taciz eden açıklamayı da onaylamış sayılır bu hareket. Vandal anonim açıklamasında Karışma adamın işine. Sezer1995gs :)[78] diyor ve değişikliği Potansiyel Vandalizm gösteriyor [79]. Ayrıca vandalın değişikliğini onaylayan kullanıcının yapmadığı engel talebini sonradan Kadı engel talebinde bulunuyor[80] ve mesaj sayfamdaki vandalın iftira ve yalan yanlış söylemlerini geri alıyor(13.34, 14 Aralık 2022 tarih ve saati itibariyle "Merhaba, Sezer1995gs. Nasılsın?) [81] ve Süperyetkin tarafından engelleniyor[82]#13-Uygunsuz kukla kullanımı. Ve son olarak Kullanıcı 11.01, 23 Aralık 2022 tarih ve saatinde Kuklaların/vandalların yaptığı her değişiklik yanlış diye bir şey yok. Arada doğru da yapabilirler. diyor.[83]. Vandalların ara sıra doğru yapmasının bir teminatı var mı? anlamış değilim. Siz biliyorsanız sorun yok o zaman. Ayrıca Vandal hesap önce lehinize değişiklik yapıyor, sonra karşı tarafa karşı yalan yanlış iftira söylemleri ile beni hedef alıyor, sonra açıklamasında beni hedef alan söylemleri olması ve Vandal değişiklik yapması durumunda değişikliğini onaylıyorsunuz. Ne hikmetse ne engel talebinde bulunmuyorsunuz ne de mesaj sayfama yapılan tacizde sessiz kalıyorsunuz. Bence her şey ortada. Onaylanan değişikten önce Vandal hesap Vandalizm değişiklik yapmasına rağmen değişikliği sonradan onaylanıyor.[84].Eemirrgs daha önce kuklacılık faaliyeti yüzünden @Elmacenderesi tarafından aldığı ve bir süre gözlemek veya izlemek şartı ile kaldırdığı engellerden dolayı bu kişinin de o kişi olduğu konusunda şüphelendim. [85] @Anerka, @Zafer, @Elmacenderesi görüşlerinizi belirtir misiniz? Bir kimse bu eylemin karşı tarafın kendisinin bile anonim olarak değiştirecegini düşünür. Olabilir de. Kendisinin onun revizyonunun onaylamayıp engel talebinde bulunmasını nezaket gereği bekledim. Ben olsam bilakis öyle yapardım. Hiçbir kullanıcı kusursuz ve hatasız değil. Önemli olan niyetinin ne olduğudur. Yine ilgili kullanıcı Gizem Karaca sayfasında ısrarlı olarak kendi değişikliğinin kalması için sürekli baskı yapıyor. Benim tabloda belirttiğim filmografi kanallarını önce siliyor[86] sonra geri getiriyor[87] ve sonra yine siliyor [88] sanki en son değişikliği ben yapayım der gibi bir görüntü var. Aslında madde sahipliği konusunda ilgili kullanıcıdan ben şikayetçiyim. Benim değişiklik yaptığım ve itiraz ettiği o sayfalarda bu ve buna benzer şeyler yapıyor. Merve Dizdar sayfasında da önce tablo başlığında belirttiğim Televizyon dizisi ve İnternet dizisi başlığındaki dizisi ibaresini siliyor.[89] sonra ben tekrardan dizisi eklemesini yapıyorum ve nedenini belirtiyorum [90] daha sonra filmografisi belirttiğim kanalları siliyor [91] sonra ben kanalları tekrar ekliyorum [92]. Bu kullanıcının madde sahipliği konusunda belirttiği maddeleri bilakis kendi hakimiyetine alma ve benim değişiklik yapmamı istememe eylemi var olduğunu düşünüyorum. Son olarak Melis Hacic sayfasında önce tablo bu şekilde sorunsuz iken [93] sonra tabloyu kendisi şu şekilde değiştiriyor [94] sinema kısmı altta yer alırken, üstte iken alta alıyor ve sinema televizyon kanallarında yayımlanmadığından kanal kısmı olmadığı için kaynak kısmı tabloda uzun gösteriyor. Aslında bu değişikliğe gerek yoktu. Ben tabloyu düzelttim ve kendi yaptığı şekilde kaldı [95] daha sonra ise benim yaptığım şekilde Televizyon dizileri ve Sinema dizileri şeklinde yine kendi değiştiriyor [96] [97]. Hepsi teker teker incelendiğinde özelikle benim değişikliklerimi hedef alıyor. Ayrıca son olarak yine Yasemin Yazıcı sayfasında da 13.56, 10 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle değişiklik yaparken kendisi, önce filmografi kısmındaki internet dizisi ve Televizyon dizileri ibaresini siliyor[98] sonra yine ekliyor [99] sonra yine dizi/film şeklinde değiştiriyor [100] sonra 11.11, 15 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle dizisi ibaresini yine ekliyerek değiştiriyor [101]. Meryem Uzerli sayfasında 11.50, 12 Haziran 2023 tarih ve saati itibariyle yukarıdaki durumlara benzer şekilde Televizyon dizisi ibaresini ekleniyor[102]. Müjde Uzman sayfasında aynı kullanıcı 15 Haziran 2023 tarih 12:22 saatinde aynı şekilde Televizyon dizisi ibaresini ekleyerek değiştiriyor.[103]. Yani özetle yaptığım değişiklikler hedef alınıyor. Yukarıda da söylemediğim şeyleri sanki söylemiş gibi bir anlam ortaya atıyor. MM'den daha çok ÇÇ'ye daha yakın olduğunu düşündüğüm için ayrı bir başlık açmaya karar verdim kullanıcı demeye karar veriyor. Böylelikle başlattığı MM ile ilgili bir şey bulamadı sonra ÇÇ demeye başlıyor. Yukarıdaki durumlardan da anlaşıldığı üzere MM ve ÇÇ tarafımca yapmadığım gibi, ilgili kullanıcının yaptığı ortada. Fakat söylemediğim ve yapmadığım eylemden dolayı karalama kampanyası yürütülüyor. Bu da benim motivasyonumu etkiliyor. Tamamıyla iftira atıyor. Ceren Ada (mesaj)13.11, 26 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Değerli @Ceren Ada, ÇÇ'den nereye gelmişsiniz :) Vandalın taşıdığı sayfaya müdahale etmek istememizi bile şikayet etmişsiniz. Şikayet edildiğiniz için üstüne sizin de bizi şikayet etme isteğinizi anlayabiliyorum. Sizin değişikliklerinize baktığımızda bir vandalizm geri alması bile göremiyorum. :) Eemirrgs (mesaj) 10.23, 21 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Tartışma takibimdedir. Vincent Vega mesaj? 12.12, 21 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  @Vincent Vega, yukarıda yazdığım "5 saniyelik kanal jeneriklerinin/4 dakikalık sokak röportajının/3 dakikalık cenaze haberinin/5-10 dakikalık ansiklopediği belirsiz Youtube Migros TV'de anlatılan çocuk masallarının/Facebook fan sayfalarının linklerini ve yaptığı değişikliklerin linklerini" ÇÇ veya ÜE kapsamında koymama gerek var mı? Çözüme ulaşmadan önce bunlara da bir göz gezdirmek gerekiyor olabilir. Eemirrgs (mesaj) 13.01, 21 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Merhabalar @Vincent Vega. Öncelikle bu tartışmaları birçok kez cevapladım. Fakat kullanıcı sürekli yapmadığım veya gözden kaçan bir kusuru bile art niyet olarak yersiz iddialarda bulunarak aynı yerlere geliyor. Zaten tarafıma madde sahipliğini düşündüğü sayfalarda bilakis söyledikleri şeyleri kendi yapıyor. Bu maddelerde yukarıda belirttiğim gibi sanki değişiklik yapmak için değişiklik benzeri şeyler var. Bu Gizem Karaca, Yasemin Yazıcı, Nilsu Berfin Aktaş, Melis Hacic ve Yasemin Yazıcı, Eda Ece, Merve Dizdar, Cüneyt Mete vb. sayfalarda değişiklik yapınca ardından kendisi değişiklik yapmaya başlıyor. 20 kadar maddede hakimiyet kurmuş. Benim hemen hemen her değişikliğimde polemik tarzı tartışmalar başlatıyor. Zaten bu sayfaları kontrol ederseniz dediğim ortaya çıkacak. Nanahuatl şu sözüne katılıyorum. Biraz daha sakin kalmakta ve strese girmeden, keyif alarak değişiklik yapmayı hedeflemekte fayda var. Çok iyi anlıyorum, bazen kontrol edemiyoruz kendimizi ama gerek yok hiç Burada önemli olan o ne yaptı değil ben neler yaparım da maddelerde eksiklikleri düzeltirim. Ya da bir kullanıcının ufak tefek hatasını nezaket açısından tartışarak gerginliğe yol bırakmadan samimi şekilde onunda belli başlı konularda ders almasını sağlarımdır. Ufak tefek hatalarda onun ayağını nasıl kaydırırım da onu bu platformdan bıktırırım olmamalı kullanıcılar açısından. Şimdi gelelim Dış bağlantılar konusuna. Ben birçok maddenin Dış bağlantılarını ekledim. O eksik bağlantılarda sosyal medya bağlantılarını da eklerken Facebook sayfası konusunda 1-2 gibi maddede hızlı dış bağlantılar hazırlarken fan sayfası eklenmiş. İlayda Alişan bunlardan biri. Hatamı da kabul ediyorum ama bilerek yapmadım. Gözden kaçmış olmalı. Bu sayfa veya sayfalarda hızlı hazırlarken ufak hatalarda beğeni sayısı biraz olayı bu noktaya getirmiş olabilir. Sonrasında maddede kullanıcı düzeltti fakat hatamı görmem yerine uzatılarak polemik konusu ve sonrada bu duruma dönüştü. Kişisel Facebook sayfası olarak dış bağlantılarda yer alan Melis Hacic ve Melis Gözen sayfasında [104] ve [105] Facebook sayfalarında bu kişileri eklerken o dönem de şu iki husus etkili oldu. Bu iki Facebook sayfasında başka kendi adlarıyla sayfa olmadığı ve eğitim gibi birçok bilgi yer alıyor. Örnegin Melis Gözen bazı bilgileri resmi LinkedIn sayfasında [106] da yer alan bilgiler. Sayfa bireysel gibi[107]. Siz de kontrol etseniz belki beni anlayabilirsiniz. Sayfadaki fotoğrafları beğenenler bile trol hesaplar değil. Ayrıca oyuncu ikiz kardeşi Deniz Gözen de ekli. [108] ve fotoğraflarını beğenenler arasında. Melis Hacic sayfasında da annesi Zeliha Hacı [109] ve babası Süleyman Hacı [110] sayfasında hem ekli, hem de profil fotoğrafını beğenenler arasında. Sayfalardaki kişiler trol kişiler değil. Önce siliyor [111] sonra tartışma başlatıyor [112]. Yine de bu kadar sorgulanacağını düşünemedim. Hızlı hızlı vaktim bitmeden hazırladım. Fakat kullanıcı soruyu sormadan direkt geri aldı ve aldıktan sonra tartışmayı başlatıyor. Ayrıca Eemirrgs direkt silmesine konu olan neden ne? Yasemin Yazıcı sayfasında önce dış bağlantılarda ki TRT ve FOX bağlantılarını siliyor[113] sonra tartışma başlatıyor[114]. Eemirrgs siz onları silecekseniz neden tartışma başlatıyor sunuz? Aklınızda bir soru işareti olur tartışma başlatırsınız. Kullanıcılar tarafından Mutabık kalınca ve Vikipedi topluluk kuralları tarafından da destekleniyorsa kalır veya silinir. Tartışma başlatılıyor. [115] sonra Zafer Yani TRT belki değil ama FOX'ta bayağı bilgi var. Bu 2 linki metin içerisinde ilgili yerlerde kaynak olarak göstermek çok faydalı olacaktır. Selamlar diyor ve TRT olmasa bile FOX kalması yönünde karara bağlanıyor. Özellikle her ikisinin de metin içerisinde kaynak gösterileceği sonucu çıkıyor ve ben değişiklik yaptım diye siliyor. Ayrıca kullanıcı benim cenaze haberi eklendiğimden söz ediyor ama Dr Cool ile 2 Ocak 2023 tarihinde Emine Ün tartışma sayfası'nda[116] tartıştık ve çözdük. Ve bu tartışmayı ilgili kullanıcı başlamasına rağmen ve özellikle konuk olduğu televizyon programı ve haberlerinde sizden eleştiri almama rağmen bu tartışmadan sonra siz 21.56, 22 Ocak 2022 tarih ve saatinde Cansel Elçin sayfasında konuk olduğu haber ve programları eklemişsiniz.[117]. Ayrıca yine Aslı Bekiroğlu sayfasında 19.39, 12 Şubat 2022 tarih ve saati itibariyle [118] ve 21.19, 24 Haziran 2022 tarih ve saati itibariyle [119] konuk olduğu TV programlarını eklemişsiniz. Daha da bilmediğim ne kadar var? Her şey ortada aslında. Benim istemeden yaptığım kusurumu beni bu platformda atmak veya bıktırmak için kullanmak olarak yorumlanır bu durum. Bu sefer aynı şeyi siz yaptınız. Ben en azından 2 Ocak 2023 tarihli tartışmada hatamı anladım ve ona göre hareket ettim. Ama siz aynı şeyi 20 gün sonra 22 Ocak 2023 tarihinde yapıyorsunuz. Her şey ortada. Kim MM veya ÇÇ yaptığı da ortada. Bir de 18.06, 14 Mart 2016 tarih ve saati itibariyle İpek Tuzcuoğlu sayfasında konuk olduğu TV programları başka bir kullanıcı tarafından ben hesap oluşturmadan önce eklenmiş ve şuan hâlâ duruyor o içerik.[120]Ceren Ada (mesaj) 10.09, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  "Facebook sayfası konusunda 1-2 gibi maddede hızlı dış bağlantılar hazırlarken fan sayfası eklenmiş" öncelikle 1-2 değil, gördüğüm 9 tane resmiliği belli olmayan hesaplar eklemiş. Şöyle gördüklerimi koyuyorum:
  Yaptığı değişiklik/Eklediği Facebook sayfası
  a) Biran Damla Yılmaz: [121]
  b) Dilan Çiçek Deniz: [122]
  c) Yasemin Yazıcı: [123]
  d) Melis Gözen: [124]
  e) Hale Soygazi: [125]
  f) Ceren Moray: [126]
  g) Aslı Bekiroğlu: [127]
  h) Gizem Güven: [128]
  ı) İlayda Alişan: [129]
  Örneğin: Yasemin Yazıcı isimli oyuncu için eklediği Facebook hesabına bakalım: [130]... Üstelik hesap kilitli. Ne zaman kilitlendiğini bilmiyoruz. Bunun resmi olup olmadığını bilmeden veya nasıl anlayarak neye/kime göre eklemiş? Diğer bir örnek İlayda Alişan ve Dilan Çiçek Deniz. Yukarıdaki fan hesaplarına girerseniz aşağı inmeye gerek bile kalmadan "Bu bir fan sayfasıdır" yazıldığı net olarak görülüyor." İlayda Alişan'a baktığımızda Facebook sayfasındaki son paylaşım 2015te yapılmış ve "fan hesabıdır" yazılmış. Kendisi ise facebook sayfasını nasıl/nereden bulup eklediyse "Fan hesabı olduğunu bilmiyordum" demiş. Eklediği tarih ise 2023. Bilmemesini imkansız olarak görüyorum.
 • Bunun dışında daha 1 hafta önce Uçankuş TV ve Demirören Haber Ajansı'nın dış bağlantılarına ansiklopedik olmayan 5-10 saniyelik dizi, film, 7-13 yaş ve üzeri jenerikleri eklemiş.. [131] ve [132]." Vincent Vega da "Bu tarz eklemelerde VP:ÇÇ arıyorum." dedi: "[133]"
  Eklediği 6-10 saniyelik jeneriklere bakalım: [134], [135], [136]
  6 - Çiçek Dilligil'in "TV Programları"na eklenen Migros TV linkleri: [137] (Ansiklopedikliği belirsiz. Örneğin birine bakalım: [138].. Hepsinde bunun gibi sadece 5-10 dakikalık masal anlatıyor. Hâlâ da duruyor maddesinde)
  Bunlara bir göz gezdirelim lütfen. Eemirrgs (mesaj) 10.24, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  1-2 tanesi kesin olmaması gerektiği anlamıyla belirttim. Hayran veya Fan. Önce sözümü daha iyi anlamak gerekir. Ötekileri resmi veya bireysel konusunda kesinlik yok. Olabilir de olmayabilir de. Hiçbir şekilde fan veya sevenleri sayfası diye geçmiyor. Sadece kesinlik yok sonradan fark ettiğim kadarıyla. Burada art niyet aramamalı. Ayrıca ben onlarca Dış bağlantılar hazırladım. Bunlar arasında Box Office Türkiye, SinemaTürk, IMDb, Beyazperde, Spotify, Sinemalar.com, Discogs, DMC, Apple Music, Amazon Music ve MusicBrainz vb bilgileri ekliyorum. Ayrıca sosyal medya konusunda Instagram, Twitter ve YouTube vb bilgileri ekliyorum hiçbirinde bir problem yok birkaç tane gözden kaçmış sayfalarda bilerek yapmadığım hatadan dolayı yargılıyorsunuz. Bu diğer bilgileri de Facebook bilgilerini eklerken beraber düzenleyip gönderdim. Kötü bir niyetim olsaydı onlarda da bariz hata olabilirdi. Zaten yukarıda belirttiğim gibi hızlı hazırlarken beğeni sayısı, sık paylaşım gibi unsurları dikkate alarak değişiklik yaptım. Facebook, Instagram vb. diğer sosyal paylaşım siteleri gibi doğruluğu çabuk eleyeceğimiz bir site değil. Hatta bazı siteler resmi gibi görünüp trol hesapta olabiliyor. Deprem döneminde Zeynep Bastık sayfası kendisi tarafından oluşturmamasına rağmen resmi gibi görünen sayfanın paylaşımları tepki aldı ve sonra Zeynep Bastık Facebook sayfası kullanmadığını açıkladı. Şu günümüzde tanınmış rozet almak bile kolaylaştı. Beğeni sayısı bunlarda çok etkili. Bunları nasıl ayırt edeceğiz duruma geldik. Bu örneği anladığınızı zannediyorum. Amacım da iyi niyet idi. Gözden kaçmış ufak tefek şeyleri tekrar tekrar karşı getiriyorsunuz. Zaten sonraki tartışmalarda bu konuda bilgi veya tecrübem arttı. Bunu sürekli vurgulamaya amacınız nedir? Bu arada Yasemin Yazıcı Facebook profili kilitlenmeden[139] önce hazırlamıştım. Bir de bilmeden daha önce Vandalizm geri almamın olmadığını söylüyorsunuz. Evet Vandalizm geri almalarım var. Konudan konuya yersiz bazı iddialarda kusurumu bulana kadar bütün zamanınızı harcamak yerine sakin ve stresten uzak bir şekilde değişiklik yapmayı neden ret ediyorsunuz? Ceren Ada (mesaj) 10.49, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  @Ceren Ada, "resmi veya bireysel konusunda olumlu veya olumsuz bir sonuç yok, sadece kesinlik yok sonradan fark ettiğim kadarıyla" diyorsanız neden facebook sayfaları eklediniz, sanırsam facebook sayfası eklenecek diye bir zorunluluk yok burada ve "hızlı hazırlarken beğeni sayısı, sık paylaşım gibi unsurları dikkate alarak değişiklik yaptım" diyorsanız neden bu unsura göre eklediniz? Her beğeni sayısı yüksek olan sayfa resmi mi sayıyorsunuz? Eemirrgs (mesaj) 11.00, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Facebook sayfasını eksiksiz sosyal medya sayfasını eklemek beni oraya itti. Her beğenisi (takip sayısı yüksek olması) sadece secmemde biriydi. Buna bakarsanız Zeynep Bastık Facebook sayfasını daha düne kadar resmi olarak biliyordum ve sonuç. Genelde hayran kitlesi veya sevenleri çok olunca ve Facebook sayfası diye yazınca direkt web de üstte çıkması ve çok şık paylaşımlar veya kendisiyle ilişkili olduğuna dair gönderiler buraya itti. Zaten tartışmada da belirttim. Yine aynı yere geliyor yine aynı yere geliyor. Art niyet bulmanızdaki sebep nedir? Benim nasıl bir kişi olduğunu nasıl bileceksiniz? Önce ÇÇ den nerelere geldi diyorsunuz sonra ise konudan konuya hatta özel hayatıma kadar geliyorsunuz. Hızlı hazırladım çünkü hepinizin bir hayatı var. Hayat Vikipedi'den ibaret değil. Kişisel hayatımı açıklayacağım diye bir durum yok. Vaktim kısadır aceleden tamamıyla hazırlayıp bitsin diye düşünmüşümdür. Amacım sayfalardaki bilgilerin eksiksiz ve detaylı yer almasıdır. İster istemez biz kullanıcıların ufak tefek gözden kaçmış veya kontrol edememiş kusurları olabilir. Başka konularda da her hareketimde bir art niyet arıyorsunuz. Artık aynı konulardaki sorulara cevap vermeyeceğim. Bunları kişiyi ezercesine sürekli dillendirmeye ne gerek var? Konu ÇÇ den değil madde sahipliğinden bu konulara geldi hatırlatırım. Bu arada kastedilen 10 Haziran 2023 tarihinde tarafımca 1 geri alma [140] 11 Haziran 2023 tarihinde tarafımca 1 geri alma [141] bulundum. Süreç değerlendirilirken bunlarda her hangi bir eksiklik ve yanlışlık çıkmaması için göz önünde bulundurulmalıdır.Ceren Ada (mesaj) 12.41, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  "Konu ÇÇ den değil madde sahipliğinden bu konulara geldi hatırlatırım". İlk şikayet oluşturduğum cümleye bakınız. "VP:ÇÇ'den de şüpheleniyorum" yazmışım. Demek ki madde sahiplenmenin dışında ÇÇ de olabilir demek istemişim ve eklediğiniz fan sayfalarında da ÇÇ ihtimali üzerinde duruyorum :) "Bunları kişiyi ezercesine sürekli dillendirmeye ne gerek var?" Bu da sizin kendi anladığınız. Yukarıda dedim ya "herkes farklı anlayabilir". Bu da bir örnek. Eemirrgs (mesaj) 12.46, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  ÇÇ'den nereye gelmişsiniz :) bunu siz söylediniz ben değil. Yukarıdaki sözümü iyi anlamadınız galiba. Sonrada ÇÇ den nereye geldi veya söylediğinizi siz de yalanlayarak madde sahipliğinde nereye diyorsunuz. Zaten yukarıda belirttim madde sahipliğinde başlatmanıza rağmen ÇÇ ye kadar gelmişsiniz. Her neyse.Kim dedi de o sayfayı eklediniz veya kime, neye göre eklediniz, Bir ÇÇ olabilir mi? Bunu anlamaya çalışıyorum. burası iftiraya giriyor. Yalan söylemeyin. Kim dediymiş. Şaka gibi. Karalama kampanyası yapmayı bırakın lütfen. Bu konudan ve üstteki bütün söylemediğim şeyleri söylemiş gibi göstermeniz ve sürekli beni yalan yanlış söylemlerden dolayı yargılamanız, özellikle kim dedi de gibi cümlenizden şikayetçiyim. Bu kadar da iftira olmaz. Tamam belli başlı konularda detaylı düşündüğümden belirli başlı şeyleri görememiş olabilirim. Ama bu kadar da polemik konusu olacak bir konu veya konular olmadığını düşünüyorum. Madde sahipliğinde söz ederek bir takım karalama kampanyası başlatıyorsunuz sonra baktınız orada bir şey bulamadınız ve bilakis sizin o konuyu yaptığınız bariz ortada olmasına rağmen geçmişte çözümlenen tartışmalarda öğrendiğim kusurlarımı burada yine vurgulayarak çok bariz ve kasten yapılmış gibi bir algı yönetimi yapıyorsunuz kesinlikle. Sizin bilakis madde sahipliği konusunda tarafıma karşı baskınız var. Artık size cevap vermeyeceğim. Bu ufak tefek kusurları paylaşarak zannettiğiniz kadarıyla bir takım hırsla elimi kolumu bağlamaya çalıştığınızı açıkçası görüyorum. Son olarak Melis Hacic ve Melis Gözen vb. gibi sayfaları neden ekledigimi yazdım. Bu maddeleri sürekli dillendiriyorsunuz. Doğruluk değerini yukarıda paylaştım. Bireysel Facebook sayfaları olduklarını. Hatta son olarak Yasemin Yazıcı Facebook sayfasını eklediğim zamanda profili kilitli değildi [142] Orada da doğruluk göreceğim bir şeyler gördüm ve ekledim. Üstte defalarca belirttim. Benim yaptığım değişiklikte sorgulamadan madem bir hatam var neden tartışmadan önce siliyorsunuz? Burada zaten niyetiniz ortada. Aynı şeyleri tekrar tekrar anlatacak değilim. Siz konuyu değiştirip anladığınız şekle geliyorsanız benim elimden bir şey gelmez. Ben size kendimi inandırmak için bütün samimiyetimle uğraştım. Fakat bu saatten sonra niyetiniz kötü ise elimden bir şey gelmez. Çok fazla tarafıma karşı hırs yapıyorsunuz. Şimdi gelelim Uçankuş TV ve Demirören Haber Ajansı dış baglantıları'ndaki jenerik bilgilerine. Uçankuş TV tartışma sayfası [143] tartışmasında zaten düşüncemi paylaştım. Benim bu tüm kusurlarımdaki tek hata gereğinden fazla detay ekleyerek derin bilgilere sahip olması düşüncesi. Jenerik en az logo kadar önemli unsur. Örnek verecek olursam bir kanalın logosu varsa jenerikte en az onun kadar önemli diye düşünmüştüm eklediğim zaman. Yani jenerik ve logo ile birbirine bağdaştırdım veya aralarında bağ kurdum. Bu konuda gereğinden fazla detaycı düşüncem belli başlı bu tip konularda fazla bilginin (her fazla bilgi yer alma zorunluluğu yok, her şeyin bir ölçütü var) yer almasının sorun olmayacağı düşüncesi idi. Çiçek Dilligil sayfasında Migros TV olarak bahsedilen kısımda bir internet yayını var. Çiçek Dilligil burada anladığım kadarıyla sunuculuk yapıyor. Hatta bu konuyu daha önce Dr Cool ile 2 Ocak 2023 tarihinde Emine Ün tartışma sayfası'nda[144] tartıştık ve çözdük. Ve bu tartışmayı siz baslatmanıza rağmen ve özellikle konuk olduğu televizyon programı nda sizden eleştiri almama rağmen bu tartışmadan sonra siz 21.56, 22 Ocak 2022 tarih ve saatinde Cansel Elçin sayfasında siz konuk olduğu haber ve programları eklemiş[145]. Aynı kullanıcı Aslı Bekiroğlu sayfasında 19.39, 12 Şubat 2022 tarih ve saati itibariyle [146] ve 21.19, 24 Haziran 2022 tarih ve saati itibariyle [147] konuk olduğu TV programlarını eklemiş. Görüldüğü üzere kimin ÇÇ ve MM yaptığı ortada. Size gelince her şeyi yaparım bana gelince siz de sorun var mantığı var. Ben en azından o tartışmadan sonra konuk olduğu program eklemesinde bulunmadım ve sorunumu anladım. Ama tartışmadan sonra aynı şeyi bu sefer siz yapıyorsunuz. Fakat ben yine de bu programları kısmını daha önceki bilgilerime dayanarak 14 Temmuz 2022 tarihinde[148] eklemişim şu an gördüğüm kadarıyla. Cenaze haberi konusunda TV program ve kendisini konu alan haberlerin yer alacağı düşüncesi idi. Bu arada zaten ben filmografi tablosu hazırlamadan önce bu gibi bazı bilgiler filmografi tablosu olan bazı içeriklerde vardı. Efendim Kim Milyoner Olmak İster?, Ben Bilmem Eşim Bilir, Survivor Ünlüler - Gönüllüler vb. sayfalarda geçmişte konuk olduğu için bu kısımlarda yer alan birçok ünlü gördüm. Ve hiç müdahale yoktu ve yerinde durması ile o zamanki bilgilerime göre TV programları şeklinde tablo oluşturarak iyi bir niyetle o hatayı yaptım. Kötü bir amacım yok. Zaten ufak tefek kusurları tartışmalarda cozumlenerek öğrendim. Emine Ün tartışma sayfası'nda[149] Dr Cool: Eğer programın sunuculuğunu yapmışsa o maddede belirtilebilir elbette. demişti. Zaten Çiçek Dilligil internet programında sunuculuk yapıyor. Bu arada genel olarak bakınca ufak tefek yaptığım kusurlu düzenlemede çok fazla detay olması düşüncesi ile bir takım hatalar meydana geldi. Ve yukarıda belirttiğim filmografi tablolarında ki programdaki veya yarışmalarda ki konuk olmalarının daha önce yer almasının da payı çok büyük. Ama hiçbirinde kafama göre yalan yanlış bir şey yazmadım. Zaten oluşturduğum her içerikte birden fazla kaynak koyuyorum. Filmografi tabloları ekliyorum. Müşfik Kenter Çiçek Dilligil Sümer Tilmaç Yılmaz Köksal Ayşen Gruda Sümer Tilmaç Meral Zeren Halit Akçatepe Nizam Ergüden vb. birçok ünlünün filmografi tablolarını en ince ayrıntısına kadar hazırladım. Ödül ve adaylıkları tabloları oluşturdum ve birden fazla kaynak ekledim. Yine ilgi dalım olan dizi sektörünün dışında son zamanlarda siyasetçi (Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller bir takım kişilerinde sayfalarını kaynaklandırıyorum. Hatta siyasi partilerin (CHP ve İyi Parti milletvekillleri, Yüksek Disiplin kurulu üyeleri, Parti meclisi üyeleri, belediye başkanları vb. hazırladım. Son olarak ayrıntılı düşünmemden dolayı durumumu Dr Cool bir sözüyle açıklayacağım.
  Dr Cool
  1. Verilen bilgi ansiklopedik midir? Maddede yer almalı mıdır? (Bilgi gerekliliği)
  2. Kaynak, bu bilgiyi doğruluyor mu? (Kaynağın içeriği)
  3. Kaynak, ansiklopedideki bir bilgiyi doğrulayabilme niteliğine sahip midir? (Kaynağın niteliği)
  Ceren Ada (mesaj) 21.12, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Sevgili ve değerli @Ceren Ada, "Zaten yukarıda belirttim madde sahipliğinde başlatmanıza rağmen ÇÇ ye kadar gelmişsiniz." ne demek? Demişim ya "ilk cümleye bakınız, ne yazmışım orada" diye. "Kim dediymiş. Şaka gibi." Ben de "hızlı hızlı vaktim bitmeden dış bağlantılara eklemek istedim" cümlenize inanmıyorum ne yazık ki. Görüldüğü üzere ekledikten 25 gün sonraya yani benim çıkarmama kadar vaktiniz varmış :) "Karalama kampanyası yapmayı bırakın lütfen" sürekli bu cümleyi söylüyorsunuz nedense. Cüneyt Mete 'de de "malumunuz katkılarımdan dolayı karalama kampanyası yapılıyor." demiştiniz. "Malumunuz" nedir? Benim malumum olan bir şey yoktu bile o zaman. "bilakis sizin o konuyu yaptığınız bariz ortada olmasına rağmen" burada "bariz" de bana bir iftira sanırsam tarafınızdan. "Yasemin Yazıcı'yı eklediğim zamanda profili kilitli değildi. Orada da doğruluk göreceğim bir şeyler gördüm ve ekledim" cümlenize bir kaynak gerekiyor. Biz maalesef ki bilmiyoruz ne görüp eklediğinizi tıpkı diğer eklediklerinizdeki gibi. İyi günler, teşekkürler. Eemirrgs (mesaj) 21.31, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  "Benim nasıl bir kişi olduğunu nasıl bileceksiniz? Önce ÇÇ den nerelere geldi diyorsunuz sonra ise konudan konuya hatta özel hayatıma kadar geliyorsunuz. Hızlı hazırladım çünkü hepinizin bir hayatı var." :) En alttaki "yaklaşık 25 günlük vaktiniz varken (25 gün içinde Dilan Çiçek Deniz maddesinde değişiklik de yapmışsınız)" yorumuma cevap verir misiniz? Eemirrgs (mesaj) 12.53, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  "Konudan konuya yersiz bazı iddialarda kusurumu bulana kadar bütün zamanınızı harcamak yerine" demişsiniz, daha dün vandalın taşıdığı sayfaya müdahale etmek istememi burada şikayet etmeniz peki? "Bunun kötü niyetli olduğunu düşündüm" demişsiniz bir de :) Şikayet edilmenizin üzerine 14-21 Haziran arasında değişiklik yapmadan bizim şikayet edilecek bir değişikliğimizi aramanızı anlayabiliyorum. Eemirrgs (mesaj) 11.18, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Yapılan değişiklikte Vandalın taşıdığı sayfaya müdahale olarak anlaşılmıyor. Şu hususta böyle düşünmeme sebep oldu. Yabancı isimli hizmetli zaten hem Vandal kullanıcının sayfa taşımasını kaldırıyor, hem de sizin etiketi geri alıyor. Bilakis geçen aralık ayından bu yana sizin her hareketimden art niyet aramanızı anlayabiliyorum. Vandal kullanıcının bana karşı iftiralarda bulunduğu açıklamada yer alan şeyler ortada ve sizin lehinize değişiklik (yani sizin değişikliginize getiriyor) yapıyor ve yaptığı değişiklik onaylanıyor. Sizin açıklamanızda da Vandal kullanıcılarda olumlu katkıda bulunabilir gibi bir ifade de bulunmuşsunuz. Onlarca kişi için engel talebinde bulunurken bunu kişi engel talebini neden yapmadınız? Ne hikmetse anonim kullanıcı beni eleştiriyor sizi değil. Ben de burada bir art niyet görüyorum. Bu kadar benzerlik olmaz . Zaten o günden bu güne siz bana karşı baskıyı arttırdınız. Ceren Ada (mesaj) 12.53, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  "Vandalın taşıdığı sayfaya müdahale falan değil." Öyle diyorsanız muhakkak öyledir tabii ki. Eemirrgs (mesaj) 12.55, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Bu arada "1-2 gibi maddede hızlı dış bağlantılar hazırlarken", "hızlı hazırlarken ufak hatalarda", "Hızlı hızlı vaktim bitmeden hazırladım" ve "hızlı hazırlarken beğeni sayısı, sık paylaşım gibi unsurları dikkate alarak değişiklik yaptım" cümlelerinde "hızlı" ile ne demek istediğinizi anlayamadım. Neden hızlı ve vaktiniz bitmeden hazırlamak istediniz? Diyelim ki fan sayfasını eklerken hızlı hızlı yapıp vaktiniz bitti (tarih: 25 Nisan 2023, madde: Dilan Çiçek Deniz, değişiklik: [150]), peki ertesi günden (tarih: 26 Nisan 2023) benim çıkardığım güne kadar (tarih: 20 Mayıs 2023, çıkardığım değişiklik: [151]) yaklaşık 25 günlük vaktiniz varken (25 gün içinde Dilan Çiçek Deniz maddesinde değişiklik de yapmışsınız) fan sayfasını neden silmediniz veya değiştirmediniz.? Bunu da merak ediyorum. Facebook sayfası eklemek için hızlı olmamız gerekmiyor ve belli bir süremiz yok. Bu konuya da bir açıklık getirebilirseniz anlamaya çalışacağım. Eemirrgs (mesaj) 11.48, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Bu suçlamalarınızın sınırı yok. 25 gün veya 30 gün ben hazırlarken Facebook içeriği ile ilgili konuda bazı hususları dikkate almayı unutmuşum. Zaten sonradan gördüm bu eksikliğimi. Ben bu konuda emin değildim ve Dilan Çiçek Deniz sayfası konusunda hata yapıp yapmadığımı bile bilmiyordum. Yukarıda sosyal medya sayfalarının doğruluk değeri ile ilgili birçok kez anlattım. Sosyal medya sayfası konusunda siz bir değişiklik yapılıyor bir süre geçiyor ve siliyorsunuz. Belki bu konuda emin olmuş olsaydım ben de silebilirdim. Sosyal medya konusunda tik işareti bile doğruluğunu kanıtlamıyor. Artık takipçi sayısı ile alınabiliyor. Takipçi sayısı (beğeni) sayısını da daha çok ne kadar çok kitle takip ediyorsa resmidir gibi anlaşılıyor. Özetle Sosyal Medya sayfaları konusunun gördüğüm kadarıyla biraz daha titiz ele alınması gerekiyor. Bu sebeple bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum. Yine art niyet aramaya gidiyor mesele. Ceren Ada (mesaj) 13.27, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Kusura bakmayın @Ceren Ada, "unuttum", "bilmiyordum", "emin değildim" kelimelerine inanamıyorum maalesef. Ben de birçok kez yukarıda anlattım sizi anlattığınız gibi. Diğerlerinin ne olduğu belli bile değil, belli olanlara bakalım: İlayda Alişan ve Dilan Çiçek Deniz'in Facebook fan sayfalarında "aşağı inmeden bile (buraya çok kez dikkat ettim/ ve hâlâ ederim)" sol tarafta ve altta fan sayfası olduğu hatta birinde 2015 yılında yaklaşık 8 yıl önce yazılmış. Siz ise bu eklemeyi Nisan 2023 tarihinde yapmışsınız. Emin olmamak ve buraya eklememek için basit bir sebep. En azından "Fan sayfası olduğunu bilmiyordum" demeye gerek yok. Bunu demeniz için sayfalara hiç bakmadan eklemeniz gerekiyor. Kim dedi de o sayfayı eklediniz veya kime, neye göre eklediniz, Bir ÇÇ olabilir mi? Bunu anlamaya çalışıyorum. "Benim nasıl bir kişi olduğunu nasıl bileceksiniz? Önce ÇÇ den nerelere geldi diyorsunuz sonra ise konudan konuya hatta özel hayatıma kadar geliyorsunuz. Hızlı hazırladım çünkü hepinizin bir hayatı var. Hayat Vikipediden ibaret değil. Kişisel hayatımı açıklayacağım diye bir durum yok. Vaktim kısadır aceleden tamamıyla hazırlayıp bitsin diye düşünmüşümdür." diyorsunuz. Hayatınızı yaşayıp geri döndünüz ve aynı maddede fan hesabı ekledikten "ilk olarak 15 gün sonra (13 Mayıs 2023'te) şunu ve burada görmüş olduğumuz üzere diğer sayfalarda da değişiklik yapmışsınız vaktiniz olduğundan dolayı" ve ben çıkarmadan "10 dakika önce" ve yine dış bağlantılarda değişikliğinizde fan hesabını kalın yazı yapmışsınız. [152] Bunu yaparken de vaktinizin olduğunu tahmin ediyorum. 25 Nisan 2023'te hızlı hızlı vaktiniz bitmeden eklediğiniz fan hesabına 13 Mayıs 2023 ve 20 Mayıs 2023'te yanlış mı ekledim/doğru mu ekledim diye bir göz atmayı düşünmediyseniz tamam. Eemirrgs (mesaj) 14.20, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Bu kadarı kafi. Şikayet sayfası ikili tartışma ortamına dönmüş durumda ki bu gerginliğin artmasından daha başka bir şeye yaramamakta. Eemirrgs ve Ceren Ada bir defa daha polemik yaratacak veya devam ettirecek bir söylemde bulunursanız etkileşim kısıtlaması başta olmak üzere yaptırım uygulayacağım. Lütfen biraz bekleyelim ve varsa diğer kullanıcılarımıza söz verelim. Bu şikayeti incelemeyi güçleştiriyorsunuz. Bir söyleyeceğiniz varsa da lütfen bana hitap ederek söyleyin ve cevabımı bekleyin. Bu şekilde bir yere varamayız. Sağduyu bekliyorum. Vincent Vega mesaj? 21.44, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
  Aynı cümleleri çok kez tekrarlayınca uzun tartışma ortaya çıktı. MM'den tutup ÇC'ye oradan tutup iftira konularına kadar geldik. Bir sorunuz olursa cevaplayabildiklerimi cevaplamak isterim. Eemirrgs (mesaj) 21.52, 22 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • @Vincent Vega özetle madde sahipliği ve çıkar çatışması konusu, dış bağlantılar ve TV programları vb. konusunda düşüncelerimi yukarıda belirttim. Dış bağlantılar ve TV programları madde içerisinde detaycı düşünmem tamamıyla maddenin iyileştirilmesi amacıyla katkı sağlamamdan kaynaklandı. Zaten her tartışmalarda bu tip problemler çözümlendi hatta o ilgili tartışmalara da ulaşabilirsiniz.[153][154][155][156][157][158] Kötü bir niyetim yoktu. Bu tartışmanın bir çözüme kavuşacağını düşünüyorum. İyi çalışmalar Ceren Ada (mesaj) 09.12, 23 Haziran 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Görüşü olan kullanıcımız var mıdır? Vincent Vega mesaj? 10.43, 4 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Nanahuatl'ın tespitlerini ve görüşlerini gördüm ve hepsine katılıyorum. Vincent Vega'nın yukarıdaki uyarısının yerinde olduğunu ve olayı görece soğuttuğunu görüyorum(dz:12-07-23). Şikayet devam ediyorsa, 23 Haziran'dan sonra devam eden ÇÇ benzeri değişiklikler varsa yorum katmadan örnek olarak bırakılmasını rica ederim. İlk şikayeti kimin yaptığından bağımsız değerlendirilmesinin ve iki kullanıcı arasındaki bir değişiklik savaşı olarak değerlendirilmesi şimdilik daha doğru olur kanaatindeyim. Değişikliklerle ilgili (fırsatım olursa ben de yapabilirim) mevcut durum korunurken tartışma sayfalarına özellikle 2 kullanıcı dışındaki kullanıcıların katılımıyla istişare edilmesini sağlıklı bulduğumu belirtmek isterim. --Stultiwikiabana yaz 11.25, 10 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

::Wowsies. Ben izninizi rica ediyorum. Bir faydam olmadığı gibi... --Stultiwikiabana yaz 13.33, 12 Temmuz 2023 (UTC)--Stultiwikiabana yaz 02.04, 30 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Herhangi bir uzlaşıya açık olduğumu belirtmek isterim. Fakat şu an şikayet devam ediyor. Bu konuda neler yapılabilir bilmiyorum? Zaten yukarıda belirttiğim gibi çözüleceğini düşünüyorum. Mümkünse siz de bu konuda görüşlerinizi belirtirseniz sevineceğim. Fayda olmadığınızı kesinlikle düşünmeyin. Sizin bu konuda uzlaşı çıkması için bir şeyler yapmayı düşünmeniz güzel bir şey. Dediğim gibi neler yapılır bilmiyorum. Zaten bugün bu şikayet sayfasında son değişiklikleri yaptım. Metinde çok eksiklik vardı. Eksiklikleri ekledim. İmla hatalarını düzelttim. Bu durum uzlaşıya kapalı olduğum anlamına gelmesin. Kendimi ifade etmek ve yanlış anlasilmaların önlenmesi için revizyon yaptım. Ceren Ada (mesaj) 14.57, 12 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

:::Yok, ben isnatsız kukla suçlamasıyla filan başedebilecek takati kendimde görmüyorum. Fikirler yukarda. Teşekkürler. --Stultiwikiabana yaz 15.21, 12 Temmuz 2023 (UTC)--Stultiwikiabana yaz 02.04, 30 Temmuz 2023 (UTC) ::::Takati buldum. Sayfalarca metin yazılan şikayet sayfasında, bir şikayet sayfası olmasından da hareketle tespit olarak belirlediğim bazı şeylerin şeffafça söylenmeden geçilmesini içime sindiremedim; anlaşılmadığı sanılanlarla ilgili veya belki konuyla ilgilenen ama anlamamış olma ihtimali olanlar için söylenmeyeni söyleyerek topluluğun kara koyunluğunu yapmak ve aynı zamanda niyetlenilen karalamaya cevap hakkı niteliğinde olmak üzere, izi kalmaması için bir paragraf daha yer işgal edeceğim izninizle, af dileyerek. Hiçbir davranışsal iz veya şüphe yaratacak herhangi bir katkı yokken, 3. görüş olarak konunun çözümüne katkı sağlamaya niyet etmiş, ne ikinizle de daha önce muhatap olmuş, ne aranızdaki ihtilafa daha önce hiç müdahil olmamış beni saf kötü niyetle kuklacılık ile suçlayarak konuyu sulandırır ve hizmetlilerin/denetçilerin vaktini alıkoyarken, hakkınızdaki algının beklediğinizden başka bir yere taşınmaması için bir dahaki sefere iki kere düşünüp bir kere yazmanızı tavsiye ederim. Toplulukla iletişimde hudutların bilinmesi önem teşkil ediyor. Ben hatamı yaptım, deyim yerindeyse —engel bu demek olmasa da— cezamı çektim, daha fazla hata yapmam önlendi, önledim. Burası keyfinize göre kafanıza eseni mesnetsiz suçlayabileceğiniz ve sindirebileceğiniz bir platform değil. İlk önce kuklacılıkla suçlayıp arkasından bununla ilgili tekzip bile yapmadan halihazırda görüşünü zaten bildirmiş kullanıcıdan görüşünü bildirmesini istemeniz, ve bunların güzel olduğunu söylemeniz gibi kişisel yoruma yer bırakmayan ölçüde olgusal, psikopatoloji literatüründe yeri olan manipülatif davranışlarınız, hakkınızda iyi niyet varsayımlarının üzerinin çizilmesine sebep olacak ölçüde hayatın olağan akışına ters; bunun kafa karışıklığı yaratmak ve işleyişi aksatmaktan başka hizmet edeceği herhangi bir amaç aklıma gelmiyor. Belki benim kapasitem yetmiyordur. Konuyla ilgili son fikrim ve yorumum budur. Herkese ve özellikle konuyu neticeye bağlayacak hizmetlilere içtenlikle kolaylıklar dilerim. --Stultiwikiabana yaz 13.37, 26 Temmuz 2023 (UTC)--Stultiwikiabana yaz 02.04, 30 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

 • Yorumunuz için teşekkür ederim. Bu arada kuklacılık konusunu kötü bir niyetle burada belirtmedim. Zaten kesin bir suçlama değil, şüphelerimi belirttim ve bu eylem bu şekilde yorumlanır veya anlaşılır gibi bir cümlede bulundum. Bu konuyu açmamdaki sebep konu Cüneyt Mete sayfasındaki tartışmaya gelince ben de o zamanki kanımı belirttim. O zaman anonim bir kullanıcı bu tartışmada vandallık yapıyor (Bilgi kutusunda gereksiz yere bilgi siliyor) ve tartıştığım kullanıcı tarafından geri alınmasına rağmen aynı sayfada tartışma devam ederken anonim kullanıcı tartışmayı başlatan (tartıştığım kullanıcı) lehine bir değişiklik yapıyor ve Aynı kullanıcı tarafından değişikliği kabul ediliyor. Anonim kullanıcının kabul edilen değişikliğinde açıklama kısmında tarafıma iftirada bulunuyor, mesaj sayfama taciz ediyor (Aynı şeyleri mesaj sayfamda paylaşıyor). Ne hikmetse kullanıcı tarafından Vandal anonimin değişikliği onaylanıyor ve hiçbir şekilde mesaj sayfamdaki taciz bile müdahale edilmiyor ve kadı isimli kullanıcı tarafından hem engel talebinde bulunuluyor hem de sayfamdaki vandalın değişikliği geri alınıyor. Ben bunu kullanıcıdan beklemiştim. Ayrıca Elmacenderesi tarafından daha öncesinde Kuklacılık faaliyeti yüzünden engel aldığından ister istemez kuşkulandım. Yukarıda zaten bunları belirttim. Anonim vandala karşı hiç müdahale yapmadı. Ben her şeyi detaylı yazdım. Bütün linkler ortada. Düşünmeden rastgele yazmadım. Ayrıca kullanıcı tarafıma MM, ÇÇ konusunda söylemediğim sözlerle suçlandım. Hatta tarafıma Kim ne dedide yaptınız diyerek ücretli editörlük yaptığımı iddia etti. Hiçbir şekilde başkasının emriyle değil kendi başıma o kadar değişiklik yaparken bu şekilde beni suçlaması beni incitmişti. Her şey yukarıda yazıyor. Ayrıca tarafıma eleştirdiği birçok şeyin veya değişikliğin aynısını kendisi yaptı. Hepsi linkleriyle ortada. Ayrıca bu platformda herhangi bir kullanıcıyı veya birini istemeden kırdıysam kim olursa olsun Özür dilerim. Tekzip konusunda ise kuklacılık dışında birçok konu var. Konu sadece Kuklacılık değil ki orada da mantıklı bir açıklamada bulundum. Kişinin görüşünü değiştirmesi için bir müdahale etmedim. Sadece nezaketen polemikten uzak bir şekilde sağduyulu olarak çözülmesi tarafıydım. Kavgadan ve gürültüden yana değilim. Tamamıyla barışçıl düşüncedeyim. Yanlış anlaşılmasın. İyi çalışmalar. Ceren Ada (mesaj) 09.45, 31 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Ben konuyu tamamen yanlış anlamışım sanırım. Ben benim yorumumdan sonra bemin dediklerimin üzerine benimle ilgili yazdığınızı sanmıştım. Bunun için özür dilerim. Yorumlarımı bütünlüğü bozacağı için kaldıramıyorum; ama üstünü çizdiğim yorumlar geçersizdir.--Stultiwikiabana yaz 02.04, 30 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Ama ricam ve tavsiyem geçmişte yazdıklarınızı değiştirmemeniz, çok küçük değişiklikler haricinde yorumlarınızı yeni yorum olarak girmenizdir. Değiştiriyorsanız da yanına yeni imza ve tarih atmanızdır. Benim de hatam var, benden hemen sonraki yorumun nereye girildiğine ve referansına bakmamışım; ama buna benzer yanlış anlaşılmaların önüne geçebilmek için de önemi bu örnekle anlaşılıyor sanırım.
Dediğim gibi hizmetlinin uyarısı ve önleminden sonra çatışma devam etmediyse, iki taraf da şikayetlerini geri çekmeye niyet gösterirse sakinleşerek sönümlendirebiliriz belki. Kolay gelsin. --Stultiwikiabana yaz 02.22, 30 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Aslında ben ara sıra imla hatalarını ve paragrafta eksiklikleri gidermek için düzenlemede bulunmuştum. Dediğiniz gibi ektra imza atarak yeni bir düzenleme olduğunu belirtirsem başka kullanıcılar da konuya hakim olurlar. İyi çalışmalar. Ceren Ada (mesaj) 09.21, 1 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İmla hatalarını düzenlemekte bir sıkıntı yok. Yalnızca eski metine ek olarak yeni cümleler kurup içerik eklemek kafa karıştırıcı olabiliyor süreklilik açısından. Onu da aşağıda not olarak "yukarda şu değişiklikleri yaptım. Ek bağlantılar ve örnekler ekledim." diyerek tek bir değişiklik bağlantısı verirseniz de konunun anlaşılmasını ve takibini koaylaştırabilirsiniz. Kolay gelsin.--Stultiwikiabana yaz 16.26, 31 Temmuz 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]


Müslüman-Türk Katliamları maddesinin neden bu kadar bozulduğunu tespit etmek için değişikliklerini incelerken vandalizm olduğunu düşündüğüm bir değişikliğe rastladım.


Bu değişikliği yapan kişi katliamları yapan devletlerin isimlerini silmiş, ilk tanımda geçtiği yılları silmiş, hedeflenen kesimi ve ilk tanımı değiştirmiş. Açıklamasına da deneme amaçlı demiş. Birkaç detayı da silip maddenin bozulmasına sebep olmuş. Herhalde devriye olduğu için kimse kontrol etmemiş, geri de düzeltmemiş. Frkncbn (mesaj) 15.43, 9 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]


Can Bezirganoğlu sayfasının geri getirilmesi talebi[kaynağı değiştir]

Kendisi birden fazla uluslararası ödüle layık görülmüş bir devlet sanatçısıdır. @Wooze tarafından "VP:HS#M6: Kayda değerlik ölçütlerini sağlamayan konuya sahip madde" olduğu gerekçesiyle-kendisi kaynaklarda kişiye dair bağımsız bir kaynak göremediğini ifade etmiştir (bknz: ^ (n.d.), Can Bezirganoğlu, Opera Bale. https://www.operabale.gov.tr/tr-tr/Sayfalar/artistdetail.aspx?ArtistId=3174 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ (n.d.), Can Bezirganoğlu, tiyatrolar.com. https://tiyatrolar.com.tr/can-bezirganoglu ^ VIII Edizione Premio Roma 2009 https://www.premioromadanza.com/edizioni-premio-roma/ottava-edizione-premio-roma-2009/ 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ 25. Uluslararası Varna Bale Yarışması https://varna-ibc.org/history/twenty-fifth-international-ballet-competition-varna-2012/ 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ İstanbul Bale Yarışması https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Bale_Yar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1 28 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Türk baletler Roma'dan ödülle döndü https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turk-baletler-romadan-odulle-dondu-72182 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Bale ile Hindistan'a Yolculuk https://www.andante.com.tr/tr/10989/Bale-ile-Hindistan-a-Yolculuk 10 Ocak 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Dünya değişir, yeter ki isteyin! https://www.milliyetsanat.com/haberler/diger/dunya-degisir-yeter-ki-isteyin-/16365 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Ludwig Minkus’un Repertuvarı Süreyya Operası’nda Sahnelendi https://www.mimesis-dergi.org/2023/04/klasik-balenin-onemli-bestecisi-ludwig-minkusun-repertuvari-sureyya-operasinda-sahnelendi/ 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi https://www.milliyet.com.tr/kultur-sanat/don-kisot-balesi-akmde-sahnelendi-6935191 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. ^ Oral, Z. Aşkta ve balede mükemmellik... https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/zeynep-oral/askta-ve-balede-mukemmellik-2086612 12 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) Görüldüğü üzere böyle bir durum söz konusu değildir. Kendisinin ısrarına ve saygısızlık boyutundaki cevaplarına dair şikayette bulunmak istiyor ve sayfayla ilgili hızlı silinme talebinin geri çekilmesini arz ediyorum. Saygılarımla Gamzealiustaoglu (mesaj) 18.35, 15 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Halen kayda değer olmadığını savunuyorum. Bahsi geçen kaynaklarda kişinin yalnızca adı geçiyor. Kullanıcının kişiyle çıkar çatışması olduğunun ispatı elimde mevcuttur. Herhangi bir hizmetliye e-posta veya telegram yoluyla bunu iletebilirim. Kullanıcı tarafından bana iletilen ve benim kullanıcıya gönderdiğim mesajlar halen duruyor. Herhangi bir kullanıcı inceleyip nerede saygısızlık yaptığımı söylerse çok memnun olurum. Wooze 22.32, 15 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Yorum Yorum oylama yetkimin olup olmadığını bilmiyorum ama herhangi bir kullanıcı incelesin dediğiniz için üzerime vazife gördüm  :)) Yüzde 99,9 çıkar çatışması var ve vikipedi'de bu bilgiyi gizlemek hoş karşılanmaz. Dikkatin ve incelemen için teşekkürler @Wooze Metacarpale (mesaj) 14.19, 16 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sayfa: 1999 Gölcük depremi (değiştir | tartışma | geçmiş | bağlantılar | izle | günlükler)

Raporlanan kullanıcı: Deprem Bilimi (MesajKatkılarİstatistikler)

Geri alınan eski sürüm:

Kullanıcının geri almalarının farkları:

 1. Şu değişiklikten itibaren yapılan ardışık değişiklikler: 12:02, 20 Ağustos 2023 (UTC)'den 12:03, 20 Ağustos 2023 (UTC)'ye kadar
  1. 12:02, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30112290 sayılı değişiklik geri alınıyor."
  2. 12:03, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) 2005 tarihli veri ile değişiklik yapamazsın. En günceli ve resmi olanı budur gidip Kandilli Rasathanesinden bakın."
 2. Şu değişiklikten itibaren yapılan ardışık değişiklikler: 10:52, 20 Ağustos 2023 (UTC)'den 10:52, 20 Ağustos 2023 (UTC)'ye kadar
  1. 10:52, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30112067 sayılı değişiklik geri alınıyor."
  2. 10:52, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30112073 sayılı değişiklik geri alınıyor."
 3. 09:45, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30111661 sayılı değişiklik geri alınıyor. RASATHANENİN KENDİ RESMİ SİTESİNDE OLAN BİLGİ NASIL NE İDÜĞÜ BELİRSİZ OLUYOR?? GİT EPOSTA AT SOR HEPSİNİ. SEN ONA DA NE İDÜĞÜ BELİRSİZ EPOSTA DERSİN. OLMADI HALUK ÖZENERE AT MAİL. HAA AMA SEN ONA DA NE İDÜĞÜ BELİRSİZ ADAM DERSİN!! SANA İNANCIM TAM:))) TR VİKİPEDİ BİTMİŞ. İFLAS."
 4. 07:59, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30111400 sayılı değişiklik geri alınıyor. Neyin sağlam kaynağı. SEN İLLA HAREKET Mİ ETTİRMEYE ÇALIŞIYORSUN HA? Ben yemem. Ben etmem. Sen sabrımı sınıyorsun. Kaynak KANDİLLİ'NİN RESMİ WEB SİTESİNDEN VE GÜNCEL. Git kendin bak."
 5. 07:57, 20 Ağustos 2023 (UTC) "MRTFR55 (mesaj) tarafından yapılan 30111571 sayılı değişiklik geri alınıyor. Vandalizm yok. Kullandığım kaynak Kandilli'nin resmi web sitesi. Yeter ama. Deprem 7.8 büyüklüğünde inanmıyorsanız kendiniz bakın."
 6. Şu değişiklikten itibaren yapılan ardışık değişiklikler: 05:16, 20 Ağustos 2023 (UTC)'den 05:19, 20 Ağustos 2023 (UTC)'ye kadar
  1. 05:16, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30110676 sayılı değişiklik geri alınıyor. Ne idüğü belirsiz dediğiniz link Kandilli Rasathanesinin EN GÜNCEĹ büyük depremler katoloğu. AFAD bile 7.6 diyor o depreme. Rasathane güncelledi. Asıl sizin yaptığınız vandalizmin ta kendisi. Eski verilerle değiştirme artık şunu. Git bir tane vikipedide yetkili birine sor söylesin sana hangisi daha güncel. Artık sana böyle uzun mesajlar yazmayacağım sadece geri alırım."
  2. 05:19, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Al ne idüğü belirsizmiş. Kendin bile girebilirsin buraya. Yetti ama artık. Sen Gölcük depreminin sabahında Kandilli Rasathanesi 6.8 demişti ilk. Bence onu da yap... hadi 6.8 olsun. İstersen ona da hatalı diyip cisim dalgası büyüklüğünü girelim hepten 6.3 olsun olur mu?:)..."
 7. 20:15, 19 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30109793 sayılı değişiklik geri alınıyor. Kandilli Rasathanesinin son verisi bu şekilde. Vandalizm suçlaması yapamazsın çünkü çok sağlam kaynağım var senin gibi 2000 yılından kalma 7.4'le değil. Gir rasathaneye kendin bak. Sonra da bul moment tensör çözümünü, çok bilgilisiniz ya kendin çöz depremi bul formülleri internetten."
 8. Şu değişiklikten itibaren yapılan ardışık değişiklikler: 09:06, 19 Ağustos 2023 (UTC)'den 09:07, 19 Ağustos 2023 (UTC)'ye kadar
  1. 09:06, 19 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30107038 sayılı değişiklik geri alınıyor. Gerekli açıklamayı özelden yaptım. Daha da uğraşmam seninle. Git çözümünü iste kandilliden kendin gör. http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/"
  2. 09:07, 19 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30107042 sayılı değişiklik geri alınıyor."
 9. Şu değişiklikten itibaren yapılan ardışık değişiklikler: 14:53, 18 Ağustos 2023 (UTC)'den 14:54, 18 Ağustos 2023 (UTC)'ye kadar
  1. 14:53, 18 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30102725 sayılı değişiklik geri alınıyor. YENİ AÇIKLAMA MW=7.8. BİTTİ. AHMET METE IŞIKARA DÖNEMİNDEN O NEYİNİ ANLAMIYORSUN? AYRICA O KAYNAK NASIL 2 KEZ DEĞİŞTİ HA? İLK DEĞİŞTİRDİĞİN KAYNAKTA USGS YOKTU BİLE. 2. SİNDE NASIL OLUYOR? İNDEX Mİ ATTIN SAYFAYA? GİT BAK RASATHANEYE. YETTİ BE BU EMRELERDEN ÇEKTİĞİM. BİR EMRE ISRAR EDER MARAŞ 12 ŞİDDETİNDE. BİRİ DER GÖLCÜK 7.4. YOK 7.2 BE. 7 HATTA OLMADI DEPREM FALAN."
  2. 14:54, 18 Ağustos 2023 (UTC) "Emree4 (mesaj) tarafından yapılan 30102730 sayılı değişiklik geri alınıyor."

Değişiklik savaşı/3GD uyarıları:

 1. 08:04, 20 Ağustos 2023 (UTC) "Uyarı: Üç-dönüş kuralı 1999 Gölcük depremi sayfası üzerinde."

Madde konuşma sayfasındaki anlaşmazlığı çözme girişimlerinin değişiklik farkları:


Yorumlar[kaynağı değiştir]

Emree4 ile yapılan değişiklik savaşları ve 3 geri dönüş kuralının ihlali. --MRTFR55 (mesaj) 13.56, 20 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Eski verileri kullanan ve yanıltıcı veriler giren birisi yüzünden engelleneceksem buradan ben giderim. 2005 yılından kalma veriler ile değişiklik yapamaz. Rasathanenin en son güncel verilerini reddediyor hem de resmi sitesinde bulunan! Büyük depremelr kategorisinde 7.8 büyüklüğünde belirtilmiş. Biz burada Rasathane adına veri giriyoruz, diğer yer bilimcilerin ne dediği bizi ilgilendirmiyor Rasathane ne dediyse odur. Ben bu konuda uzlaşamıyorum gerçekçi veriyi reddederek asıl vandalizmi kendisi yapıyor yanıltıcı bilgi ile. Artık kasten yaptığını düşünmeye başladım. İlgili kaynak bu:http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-bilgileri/buyuk-depremler/ Resmi web sitesinin verisi bu. Bunu reddediyor ve vandalizmle suçluyor. Kendisinin verisi de Rasathaneden ancak 2005 Kasım yılından kalma. Artık Rasathane 7.4 Mw'yi kullanmıyor, bunu hepimiz biliyoruz... ben artık diyecek birşey bulamıyorum heryer neden bu kadar adaletsiz? Git kendin bak diyorum sitede bir değişiklik özetini kopyalamış hep aynı şey. Böyle olmaz. Resmi ve en güncel veriyi reddedemez. Bahsettiği veri Ahmet Mete Işıkara döneminden kalma. Kendiniz bakın diyorum anlamıyor "resmi web sitesinde yer alan veriye bile inanmıyorsan" e-posta at o da olmadı Haluk Özener'e yaz telefon et diyorum hiçbir şey yok... git Kandilli'de çalışan sismolog bul sana moment tensör çözümlerini göstersin diyorum... ona cesareti yoksa gitsin kendisi indirsin bulsun internetten formülleri çözsün kendisi... ancak bakarsa veya yazarsa haksız çıkacağını biliyor çünkü resmi açıklama bu:).. son güncel veriye ne idüğü belirsiz diyor sayfayla oynamışsın diyor:) kendisi gitsin baksın ama gidemiyor. Gitse 7.8'i görecekte ondan... şimdi ben bu yüzden engelleneceksem gerçekten ben gideceğim siz ceza vermeden. Bu adalet değil. Böyle olmaz. Olmaz. Onunla uzlaşı saylayacağım diye sayfada yanıltıcı ve 2005 yılından kalma artık geçersiz olan kaynakla 7.4'ün kalmasını bekleyemem kusura bakmayın. Deprem Bilimi (mesaj) 16.35, 20 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bu şahıs 6 ay önce üye olup sadece yöre Maraş Depremini az gibi göstermeye çalışmaktadır. Nedeni aşikar ama bunu vikipedide belirtmek istemiyorum. Gölcük depremini yüksek göstermeye çalışması bunun sadece bir örneği. 1000'lerce kaynak olmasına rağmen, hâlâ 2 kaynakla şiddetini 7,8 olduğunu iddia edip durmakta. Ben bu konuda inat etmem normalde ama karşıda gördüğüm kötü niyetten dolayı ve haksızlığa karşı susmak istemememden dolayı karşılık vermek zorunda kaldım. Konuyu vikipedinin yetkililerine bırakıyorum. Teşekkürler Emree4 (mesaj) 19.13, 20 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Kötü niyeti olan sizsiniz. Rasathane 7.8 derken siz 7.4 diyemezsiniz. Kahramanmaraş depremini neden az göstereyim? Siz Rasathane'nin 7.8 dediği depremi ısrarla 2005 tarihli kaynağı kullanarak 0.4 Mw düşürüyorsunuz. Yetkilelere bırakın bence de. Rasathane 7.8'i değiştirmediği sürece hala güncelleyeceğim. Deprem Bilimi (mesaj) 19.33, 20 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Mw 7,4 ve Ms 7,8 olarak yazılmasında bir sıkıntı var mı @Deprem Bilimi? Verdiğiniz kaynak da bu şekilde belirtiyor. --stultiwikiabana yaz 02.38, 25 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Burada bir içerik anlaşmazlığı var, ben her iki kullanıcıya da sayfada artık değişiklik yapmamaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Bir süre sonra Emree4'ün mesaj sayfasında da yazdığım gibi, bir hocamızdan konuyla ilgili akademik bir cevap bekliyorum. O zamana kadar konu hakkında daha fazla değişiklik yapmamanız iyi olacaktır Sayın @Deprem Bilimi Emree4. Saygılarımla, Zafer (mesaj - e-posta) 22.24, 20 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sonuç[kaynağı değiştir]

Wooze isimli kullanıcının önyargısı ve kaba davranışı[kaynağı değiştir]

Hakaret, algı yaratma[kaynağı değiştir]

K:Ruzigar tarafından şurada yapılmıştır. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Nanahuatl? 09.24, 29 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Hakaret etmedim sadece soru sordum. Bilinçli mi yapıyorsunuz. On sene geçti hala aynı konularda aynı tartışmalara farklı insanlarla girmişsiniz. ruzigar (mesaj) 11.02, 29 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Lütfen ilgili K: Nanahuatl kişinin belli başlı konularda yaptığı değişikliklere, mesaj sayfasındaki tartışmalara bakınız. Ben sadece ona soru sordum cevaplamak yerine tahammüsüzce cevap vermiş, kullanıcı senelerdir art niyetli olduğunu düşündüğüm sekilde hareket ediyor ve katkı sağlayanlara destek olup vikipedi bünyesine katmak yerine vikipedi'den soğutuyor. Onun kukla kullanıcıları olduğunu düşündüğüm (tabi ki yetkili olmadığım için kanıtlayamadım, bu benim düşüncem sadece) kişilerin hareketi yüzünden bazı sayfalar koruma altına bile alınmıştı. ruzigar (mesaj) 11.13, 29 Ağustos 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Sayfam Engellendi[kaynağı değiştir]

Merhaba, Wikipedia üzerinden işletmemiz için açmış olduğumuz sayfa düzenleme yapar iken engellendi. Düzenlememiz Uncitoyen tarafından yapılmıştır. Globaltexusa olarak bize bu konuda en kısa sürede geri dönüş yapmanızı talep etmekteyim. 195.174.233.89 08.03, 13 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Merhaba,
Tam olarak ne demek istenildiğini anlayamadım, konuyu biraz daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? --anerka'ya söyleyin 19.05, 13 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]EMEĞİ HİÇE SAYMAK[kaynağı değiştir]

Ömer Berkay adlı kullanıcı, Vikiproje:Biyografi projesinde yer alan ve kaynak metin içinde "TASLAK" olduğu belirtilen biyografi maddelerini keyfi olarak silmektedir. Bu maddelerin silinmesi, Wikipedia prosedürlerine aykırıdır ve diğer kullanıcıların emeklerini yok saymaktadır. Bu kullanıcının davranışlarının incelenmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Bertanozgurel (mesaj) 21.01, 31 Ekim 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Şikayet sahibi Bertanozgurel'in kendi mesaj sayfasında, Kadı'nın mesaj sayfasında (geçmişinde) ve Uncitoyen'in mesaj sayfasında konuya ilişkin çeşitli bildirim ve yazışmalar yer alıyor. Ömer Berkay hizmetli olmadığından zaten silme işlemi gerçekleştiremez, ancak talep edebilir, ki Uncitoyen de kendi mesaj sayfasında silme işlemini kendisinin gerçekleştirdiğini belirtmiş. Bununla beraber atıfta bulunduğum mesaj sayfası yazışmaları ile oluşturulmuş olan ve şu an erişebildiğim içeriklerden anladığım, maddelerin M6 ve/veya G9 gerekçeleriyle silindiği veya silinmek üzere işaretlendiği yönünde ki uygun görünen gerekçeler. Dolayısıyla G9 gerekçesi açısından VP:TELİF ve M6 gerekçesi açısından VP:KD (ayrıca VP:KİŞİ) sayfalarının şikayet sahibi kullanıcı tarafından okunması gerektiği, bundan başka yapılacak bir şey olmadığı kanaatindeyim. Dr. Coalmesaj 11.26, 1 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Dr. Coal teşekkürler. İlgili kullanıcının açtığı çoğu sayfa zaten daha öncelerinden de açılmış ve silinmiş. Ben de detaylı incelemelerim sonucunda, hepsi HS uyarınca G9 ya da M6 olarak işaretlenen sayfaları politikalar uyarınca silmiş bulunmaktayım. @Bertanozgurel açmış olduğunuz kişi sayfalarının tartışma sayfalarında da bu kişileri Vikiproje Biyografi'ye göre orta derecede önemli olarak da işaretlenmiş bulunmaktasınız. Yukarıda belirtildiği gibi M6 kriterlerine göz atmanızda fayda bulunmaktadır. Ben ve eminim ki silmiş olduğum sayfaları işaretleyen @Ömer Berkay ve diğer kullanıcılar şikayette bulunan kullanıcıya karşı emeğini yok sayma amacı taşımamaktadır. --Uncitoyenmesaj 11.52, 1 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Dr. Coal yaptığınız tüm açıklamalar için teşekkür ederim. Bunca yıl sonra Wikipedia'da bir hesap oluşturma isteğimin iki sebebi vardı. Bunlardan ilki bir bilim insanı-akademisyen olarak toplumsal belleğe sahip çıkmak, çevremde bulunan değerli, üretken insanların bilinmesi istemekti. İkincisi ise daha kişisel, yaşadığımız ülkenin ruhsal durumu ortada sadece zihnimi dağıtmak için harika bir alan olarak görüyordum Wikipedia'yı, bizim türden deli entellerin zevkleri yazım-imla-katkı, ne olacak :)
Ne yazık ki Wikipedia beni şaşırttı! Görüyorum ki Kerimcan Durmaz gibi evrensel etik yasalarını çiğneyen (bkz. uçak videosu) bir ismi Wikipedia'ya eklemek 25 yaşında üretim yapan bir gençten, 78 yaşında münzevi bir kişilik olan eski (80'li 90'lı yılların usta ismi) usta bir gazeteciden, bir akademisyenden Wikipedia nezdinde daha değerliymiş. Postmodern dünyanın gerçekleri. Şaşırtmadı.
Yine de boş zamanlarımda silineceğini bilsem dahi yazım-imla-katkı vs. gibi düzeltmeler yapacağım fakat ilk iştahımın kalmadığını bilmenizi isterim.
Sevgiler. Bertanozgurel (mesaj) 10.02, 2 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Bertanozgurel, bir kimsenin diğerinden daha değerli olması gibi bir durum söz konusu değil, öncelikle. Şahsen, ben de kendimin burada maddesine yer verilmiş bazı kimselerden daha önemli, değerli (veya her neyse) olduğumu düşünebilirim ancak mevzu, önceki yorumumda da atıfta bulunduğum kayda değerlik yönergesinin koyduğu şartlarla ilgili, ki bu şartları da temel olarak "bağımsız ve güvenilir kaynaklarda kapsamlı olarak, zamana yayılı biçimde işlenmiş olmak" şeklinde özetleyebiliriz. Dolayısıyla sizin maddesini oluşturduğunuz kişinin bir başka kişiden değerli olup olmadığını söylemek ne benim ne de başka herhangi bir insan evladının haddi. Ne var ki bir ansiklopedi olarak, doğrulanabilirlik esasıyla yukarıda belirttiğim şartları dikkate almamız gerek. Zira Vikipedi, tıpkı diğer ansiklopediler gibi, niteliği şimdiye kadar bahsetmiş olduğum türden kaynaklarda yer alan bilgilerin "aktarıldığı" bir platform. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz ki Vikipedi'nin bir kimse hakkında bilgi verebilmesi için, o kişi hakkında daha önceden güvenilir kaynaklarca kapsamlı bilgilerin verilmiş olması gerekiyor. Kısaca tekrar edecek olursam, konu kişilerin kendileriyle değil, kaynaklarda işlenme durumlarıyla ilgili. İşleyişe alışmanın uzun ya da kısa vakit alabileceğini kabul etmekle beraber, elbette katkılarınızın nitelik ve niceliğine karışacak değilim ancak, böylesi bir nedenle Vikipedi'den uzaklaşmanızı da zannediyorum buradaki kimse istemez. İyi çalışmalar dilerim. Dr. Coalmesaj 12.02, 2 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sayfa: Çanakkale (değiştir | tartışma | geçmiş | bağlantılar | izle | günlükler)

Raporlanan kullanıcı: 46.1.3.197 (MesajKatkılarİstatistikler)

Geri alınan eski sürüm:

Kullanıcının geri almalarının farkları:

 1. 09:07, 12 Kasım 2023 (UTC) "/* Medya */İçerikler ve her içeriğe ayrı ayrı kaynak eklendi. Sakın geri almayınız!!!"
 2. 08:35, 12 Kasım 2023 (UTC) "/* Medya */İçerikler ve kaynağı eklendi. Sakın geri almayınız!!!"
 3. 08:09, 12 Kasım 2023 (UTC) "/* Medya */İçerik güncellendi ve resmî e-Devlet kaynağı eklendi"

Değişiklik savaşı/3GD uyarıları:


Madde konuşma sayfasındaki anlaşmazlığı çözme girişimlerinin değişiklik farkları:


Yorumlar[kaynağı değiştir]

"Çanakkale" sayfası üzerinde değişiklik savaşı yapmaktadır. Sürekli düzeltmeleri geri alarak hatalı bilgiler eklemektedir. --Fynh04 09.23, 12 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Sonuç[kaynağı değiştir]

Kullanıcı:Alperen[kaynağı değiştir]

@Alperen isimli kullanıcının mesaj sayfasından ve bu SAS'tan gerçekleştirdiği ihlaller görülebilir. Kullanıcı @Anerka, @Dr. Coal ve şahsım tarafından defalarca uyarılmış olmasına rağmen intikam alma amaçlı @Nanahuatl'ın açtığı maddeleri işleyişi aksatıcı şekilde kişiselleştirerek SAS'a taşımaktadır. Dr. Coal ve şahsım tarafından "vandalizm" gerekçesi ile geri alınan değişiklikler ısrarla kendisi tarafından geri döndürülmekte ve işleyişi aksatıcı faaliyetlere devam etmektedir. Nanahuatl ile yıllara yayılan ihtilaf örgüsü yapıcı olmayan bir düzeye gelmekte ve Vikipedi'ye zarar vermektedir.

Bu itibarla, işbu şikayetin kabülüne, kullanıcı hakkında geçmiş dönemlerdeki davranış örgüsü de nazara alınarak engellenmesine, tüm kullanıcı haklarının kaldırılmasına (Dr. Coal'ın KET ve BLB sayfalarındaki taleplerinin kabulüne) karar verilmesi istemiyle şikayeti görüşlerinize sunarım. Kadı Mesaj 06.59, 20 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Kullanıcıya kısmî engel uygulanmış konu üzerinde konuşulacak pek fazla birşey görünmüyor, gerçi kendisi bunun izahını etmesi gerekiyor. DelbatrosMesaj 13.24, 20 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Adı her ne kadar şikayet olsa da bu sayfada sadece anlaşmazlıkların "mümkünse" sonuca bağlanması için çaba gösterildiğini unutmayalım lütfen. Şikayet sayfasının kullanımında ve temel niteliğinde "mahkeme" / "suç" / "suçlu" / "mağdur" kavramlarının anımsatılmaması ve yerleşmemesi, hem kararı alanların mevki bağlamında bir yere oturtulmaması için hem de topluluğun sağlıklı işleyişi için tercih edilmesi daha isabetli bir yöntem olacaktır. Dava açmayalım, dava açar gibi ilerlemeyelim ki arabuluculuk yapmak da daha olası olsun. Geleceğe not olarak bunu bıraktıktan sonra ek notu da şöyle düşeyim.

Kullanıcıyı 3 ay süreyle tartışma alanlarından engelledim. Bu bağlamda kendisini buralarda sorgulamaya devam etmek sadece konuyu deşmek olacaktır. Kendisine cevap hakkı doğuracak söylemlerin gerçekleşmemesi ve konunun bu şekilde çözülme ihtimaline zarar verilmemesi topluluktan isteğimdir. Kullanıcının yetki grupları bağlamındaki kararı büroktarlarımızdan birine bırakıyorum. @Mskyrider, Elmacenderesi, Yabancı, Vito Genovese, Superyetkin, Vikiçizer Teknisyen grubunun alınması ve verilmesi bürokrat yetkileri dahilindedir, bu grubun kullanıcının dahil olduğu gruplar arasında potansiyeli en yüksek olan grup olduğu düşünülürse BL veya devriye gruplarına şu anki müdahalemin sonuca isabetli yaklaşmak olmayacağı kanaatindeyim.

Burada yarattığımız şey bağlamında emek veren, vakit harcayan tüm kullanıcılara ek çağrım da, kendimizi sinirlenmiş/tepesi atmış bulduğumuzda (ki bu normaldir, ara sıra olması insanlık halidir) üzerine gitmektense pencereyi kapatın, biraz dolaşın, bir çay/kahve/soğuk içecek için, hemen tepki vermeyin, hemen karar almayın. Bu normalde yapmayacaklarınızı yapmanıza sebebiyet verir. Bir avuç insanız, hatta bir avuç kıymetli insanız. Birbirimizin emeğine de kıymet verelim. İçerik üzerinden devam etmeye gayret gösterelim. Buraya oturtmaya çalıştığımız kültür, muasır medeniyetler çerçevesinde olsun. Sevgiler.----anerka'ya söyleyin 14.10, 20 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Engellenme talebi[kaynağı değiştir]

Merhaba @Anerka @Superyetkin @Vincent Vega @Seksen iki yüz kırk beş ve hatırlayamadığım etkin hizmetliler, sanırım niyetimin aksi yönde bir gerginlik oluştu lütfen 3 Aralık'a kadar beni engeller misiniz? Çünkü kendimi iyi niyetle ifade etmeye çalışayım derken ortalığı batırma riskim var bilgisayarımın bozulması sebebiyle çok üzgünüm 2+2=4 desem bile bunu yanlış bir şekilde ifade ederim diye korku (keşke sesli yorum yapabilmek de kötü niyetli olmadığımızı burada gösterebilsek)yorum. Yeni haftaya yeni bir güzel enerji ile girip herkesi kendi bu gerginliğimden kurtarmak istiyorum. Engellenmeyi de şu sebeple talep ediyorum, eğer engellenmezsem refleksen Vikipedi'ye girip bir şey açmaya, ya,zmaya çizmeye çabalı,yorum bu da ayrı bir sıkıntı olur endişe duyuyorum ve rahatsızlık verdiğim için de özür dilerim. --SarvSarv 20.20, 28 Kasım 2023 (UTC)Yanıtla[yanıtla]