Türk Dil Kurumu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara
Türk Dil Kurumu
Türk Dil Kurumu logo.png
Kısaltma TDK
Slogan Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.[1]
Kuruluş 12 Temmuz 1932 (82 yıl önce) (1932-07-12)
Tür Bilim kuruluşu[2]
Amaç Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek[3]
Merkez Atatürk Bulvarı No.: 217, Çankaya, 06680
Konum Ankara,  Türkiye
Bölge hizmetleri Ulusal
Üyeler Online üyelik
Süreli Yayınlar Aboneliği
Resmî diller Türkçe
Kurucular Mustafa Kemal Atatürk
Sâmih Rif'at (Yalnızgil)
Ruşen Eşref Ünaydın
Celâl Sahir Erozan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu[4]
Başkan Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
Başkan Y. Ali Karaçalı
Kütüphane Müdürü Nilberk Yemişçi
Önemli kişiler Mustafa Kemal Atatürk (Kurucu ve Koruyucu Genel Başkan)
İsmet İnönü (Koruyucu Başkan)
Sâmih Rif'at (Kurucu Başkan)[4]
Agop Dilâçar (İlk Genel Sekreter)[5]
Ana organ Yönetim Kurulu
Bilim Kurulu
Ana kurum T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Bütçe 17.775.000TL (2013)[6]
Personel 73 (2013)[7]
Resmî site tdk.gov.tr
Eski adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti (1932-1934)
Türk Dili Araştırma Kurumu (1934-1936)[3]
Facebook tdk.gov.tr
Twitter TDKBIM

Türk Dil Kurumu kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilir. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişir. 1983'te T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı.

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Atatürk'ün el yazısı ile türkçe.png

Kurum "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adı ile 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, devletten bağımsız bir dernek olarak kurulmuştur.[8][9] Kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Samih Rifat Bey'dir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin gereği, "Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir. Atatürk'ün sağlığında 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan Birinci Türk Dili Kurultayı için yayınlanan bildiride kurultaya yalnız uzmanların, Türkçe edebiyat öğretmenleri ile yazarların değil, halktan da dileyenlerin katılması öngörüldüğü için, yayımlanan bildiride "Kadın erkek her Türk yurttaş Türk Dili Tetkik Cemiyeti üyesidir. Kendini kurultaya çağrılmış saymalıdır" denilmişti.[10] Kurultayın sonunda Kurumun "Lügat-Istılah, Gramer-Sentaks, Derleme, Lenguistik-Filoloji, Etimoloji, Yayın" adları ile altı kol hâlinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmişti.[11]

Atatürk'ün kendisi de Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları inceleyerek, dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk yazılı metinlerin ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış; 1940'larda yayın hayatına çıkabilen Divânu Lügati't-Türk ve Kutadgu Bilig gibi yapıtlar üzerinde yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır. Daha sonra birçok cilt hâlinde ortaya çıkacak olan Tarama ve Derleme Sözlüğü'yle ilgili çalışmalar da Atatürk'ün sağlığında başlamıştır. Tarama Sözlüğü, 13. yüzyılda başlayan Batı Türkçesinin eski eserlerinin taranmasıyla; Derleme Sözlüğü, Anadolu ağızlarında kullanılan kelimelerin derlenmesiyle oluşturulmuş büyük sözlüklerdir. Çağdaş Türkçenin dilbilgisi, sözlüğü, yazımı ve terimleriyle ilgili çalışmalar da Atatürk tarafından ilgiyle izlenmiştir.

TDK'nın ilk başkanı ve dört kurucu üyesinden biri olan Samih Rifat Bey.[12]

Türk Dil Kurumu'nun kuruluşuyla birlikte çağdaş Türkçede Atatürk'ün öncülüğünde özleştirme akımı başlamıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra Öz Türkçe akımı Türk aydınları arasında sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Türk Dil Kurumu bu akımın öncülüğünü yapmayı 1983'e dek sürdürmüştür.

Atatürk, ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile malvarlığının bir bölümünü Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na bırakmıştır. Fakat Atatürk'ün vasiyetnamesi 1983'te bu kurumlar devletleştirilerek çiğnenmiştir.[13][14]

Türk Dil Kurumu, 1940'ta Bakanlar Kurulu kararıyla "kamu yararına çalışan dernekler" statüsü kazandı. 1951'de Demokrat Parti iktidarının bütçe görüşmeleri sırasında kurumun ödeneğinin kesilmesine karar verildi.[15] Bir başka önemli yapı değişikliği 1982-1983 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 1982'de kabul edilen ve şu anda da yürürlükte olan Anayasa ile Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, bir Anayasa kuruluşu olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu çatısı altına alınarak devletleştirilmiş ve dernek tüzel kişiliklerine son verilmiştir.

Atatürk, 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. dönem 2. yasama yılının açılış konuşmasında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun geleceği ile ilgili dileklerini şu sözlerle dile getirmişti:

Başlarında değerli Eğitim Bakanımız bulunan, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun her gün yeni gerçek ufuklar açan, ciddî ve aralıksız çalışmalarını övgü ile anmak isterim. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karanlıklar içinde unutulmuş derinliklerini, dünya kültüründe başlangıcı temsil ettiklerini, kabul edilebilir bilimsel belgelerle ortaya koydukça, yalnız Türk ulusunun değil, bütün bilim dünyasının ilgisini ve uyanmasını sağlayan, kutsal bir görev yapmakta olduklarını güvenle söyleyebilirim. (Alkışlar) Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda, ortaya çıkardığı beş bin beş yüz yıllık maddî Türk tarih belgeleri, dünya kültür kahraman tarihinin yeni baştan incelenmesini ve derinleştirilmesini gerektirecektir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılması ile toplanan son Dil Kurultayının aydınlık sonuçlarını görmekle çok mutluyum. Bu ulusal kurumların az zaman içinde ulusal akademilere dönüşmesini dilerim. Bunun için, çalışkan tarih, dil ve bilim adamlarımızın, bilim dünyasınca tanınacak orijinal eserlerini görmekle mutlu olmanızı dilerim.[16]

Amaçları[değiştir | kaynağı değiştir]

TDK'ya ait bir gezici kitap satış aracı (GOÜ)

TDK'nın 2003-2007 Stratejik Plan Raporu'na göre amaçları şunlardır[17]:

 1. Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
 2. Türkçenin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.
 3. Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
 4. Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.

Tartışmalı başlıklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kurum Suriye İç Savaşı sırasında bazı basın kuruluşlarında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın adının Beşar Esed şeklinde yazılmasıyla başlayan tartışmada Beşşar Esed adının tercih edilmesini önermiştir.[18]

2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından eylemcilere çapulcu denmesinin ardından[19] bu yorum büyük tepki çekmiş[20][21][22] tepkilerden sonra ise Türk Dil Kurumu çapulcu kelimesinin tanımını "Başkasının malını alan, yağma, talan eden kimse, talacı, yağmacı, plaçkacı" tanımından "Düzene aykırı davranışlarda bulunan, düzeni bozan, plaçkacı" olarak değiştirmiştir.[23]

Kurumun, 2012-13 Mısır protestoları sonrasında görevden alınan Muhammed Mursi'nin durumu kamuoyu tarafından irdelenirken sözlükteki darbe tanımını değiştirmesi[24] tepki almış, karar Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği tarafından eleştirilerek TDK Yönetimi istifaya davet edilmiştir.[25]

10 Mart 2015 tarihinde, "müsait" kelimesinin karşılığını "flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)" olarak vermesi tepki görmüştür.[26][27]

Ödüller[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk Dil Kurumu 1955'ten başlayarak çeşitli dallarda ödüller verdi. Ödüller her yıl 26 Eylül Dil Bayramı'nda Ankara'da yapılan törenle sahiplerine verilir. Ödül verilen dallar farklı yönetmeliklere göre zaman zaman değişir. 1983'te Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine alındıktan sonra Türk Dil Kurumu ödülleri kaldırıldı. Türk Dil Kurumu ödüllerini alanlardan bazıları şunlardır:

Çalışmaları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bugün Türk Dil Kurumu, 20'si Yüksek Öğretim Kurulu; 20'si Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurulu tarafından seçilen 40 asıl üyeye sahiptir. Üyelerin büyük çoğunluğu Türk üniversitelerinde çalışan Türkologlardır. Başbakanın önerisiyle cumhurbaşkanınca atanılan Kurum Başkanı ve 40 asıl üye Bilim Kurulu'nu oluşturur. Kurumun bilimsel çalışmaları bu kurul tarafından planlandığı gibi yönetim işlerini üstlenen Yürütme Kurulu ile bilimsel çalışmaları yürüten Kol ve Komisyonların üyeleri de bu kurul tarafından seçilmiştir.

Bilimsel çalışmaları yürüten kollar şunlardır:

 • Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu ,
 • Gramer Bilim ve Uygulama Kolu,
 • Dil Bilimi Bilim ve Uygulama Kolu ,
 • Terim Bilim ve Uygulama Kolu,
 • Ağız Araştırmaları Bilim ve Uygulama Kolu ,
 • Kaynak Eserler Bilim ve Uygulama Kolu.

Türkiye Türkçesinin çağdaş sözlüğünü sürekli geliştirerek yayımlayan Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu'na da son şeklini vererek 2000 yılında yeniden yayımlamıştır. 1998 yılı içinde 9. baskısı çıkmış olan Türkçe Sözlük'te 75.000 civarında sözcük yer almıştır.

Son dönemde, yılda 30-40 bilimsel eseri yayın dünyasına kazandıran Türk Dil Kurumu'nun üç süreli yayını da bulunmaktadır. Güncel dil konularını ve geniş kitlenin anlayacağı dilde yazılmış araştırmaları içine alan Türk Dili dergisi ayda bir yayımlanmaktadır. Altı ayda bir yayımlanan Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi; Kazak, Kırgız, Tatar vb. Türk topluluklarının dil ve edebiyatlarıyla ilgili araştırmalara yer verir. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten ise tamamen bilimsel araştırmaları içine alır ve yılda bir sayı yayımlanır.

Türk Dil Kurumu şu anda, şu projeleri yürütmektedir:

 • Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi,
 • Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi,
 • Göktürk (Runik) Yazılı Belge, Yazıt ve Anıtların Albümü Projesi,
 • Türkiye Türkçesi ve Tarihî Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi,
 • Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi.

Türk Dil Kurumu 800'e ulaşan yayını, 40 Bilim Kurulu üyesi, 17 uzmanı, 56 çalışanı ve varsıl bir araştırma kütüphanesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Yayınlar

Süreli yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk Dili dergisi

İlk sayısı Ekim 1951'de yayımlanmış aylık dil ve edebiyat dergisidir.

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi

Uluslararası hakemli bir dergidir. Altı ayda bir yayımlanır.

Başkanlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "TDK Ana Sayfası" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1. Erişim tarihi: 1 Mart 2015. 
 2. ^ "TDK - Tarihçe" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. http://tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77. Erişim tarihi: 3 Mart 2015. "Türk Dil Kurumu 800'e ulaşan yayını, 40 Bilim Kurulu üyesi, 17 uzmanı, 56 çalışanı ve zengin bir araştırma kütüphanesiyle Türkiye'nin saygın bilim kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir." 
 3. ^ a b "Türk Dil Kurumu - Tarihçe" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. http://tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77. Erişim tarihi: 1 Mart 2015. 
 4. ^ a b "Türk Dil Kurumu - Başkanlar" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=79. Erişim tarihi: 1 Mart 2015. 
 5. ^ "Dil Derneği - A. Dilâçar" (Türkçe). Kızılay, Ankara: Dil Derneği. 1987. http://www.dildernegi.org.tr/TR,456/a-dilacar.html. Erişim tarihi: 1 Mart 2015. 
 6. ^ "TDK Başkanlığı 2013 Faaliyet Raporu - Bütçe Uygulama Sonuçları (s.39)" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. Nisan 2014. http://tdk.org.tr/images/FaaliyetRaporu2013.pdf. Erişim tarihi: 2 Mart 2015. 
 7. ^ "TDK Başkanlığı 2013 Faaliyet Raporu - İnsan Kaynakları (s.21)" (Türkçe). Çankaya, Ankara: Türk Dil Kurumu Başkanlığı. Nisan 2014. http://tdk.org.tr/images/FaaliyetRaporu2013.pdf. Erişim tarihi: 2 Mart 2015. 
 8. ^ http://www.dildernegi.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFB4D4840AE4FCEEB1
 9. ^ http://tdk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=77
 10. ^ Hatıralar, TDK Yayını, 1943.
 11. ^ Tarihçe bölümü TDK resmî internet sitesi
 12. ^ "TBMM Albümü - Cilt. 1, sf. 86" (Türkçe) (Albüm). Ankara: TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No: 1. Haziran 2010. http://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/index.html. Erişim tarihi: 9 Mart 2015. 
 13. ^ Prof. Dr. Afet İnan, Yayına Hazırlayan: Arı İnan, Remzi Kitabevi, İstanbul 2005, s. 124: "1980 ihtilalinden sonra çıkarılan bir yasayla TTK ve TDK'nin (Atatürk'ün vasiyeti de hiçe sayılarak) özel statüleri değiştirilmiştir."
 14. ^ Ayrıca bakınız Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Esas 2004/4-371, Karar 2004/375 sayılı 23.06.2004 günlü kararı ve karşıoy gerekçesi.
 15. ^ 24 Şubat 1951, TBMM Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri, 627. bölüm
 16. ^ Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin V. Dönem 2. Yasama Yılını Açış Konuşmaları (1 Kasım 1936) TBMM resmî internet sitesi
 17. ^ http://www.tdk.gov.tr/images/Stratejik%20Plan.pdf
 18. ^ 3 Nisan 2012 tarihli TRT haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 19. ^ 2 Haziran 2013 tarihli Anadolu Ajansı haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 20. ^ Cem Boyner çapulcuyum dedi Milliyet haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 21. ^ Eylemciler: Ne çapulcuyuz ne ayyaş Milliyet haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 22. ^ Noam Chomsky: Ben de çapulcuyum! SoL (haber portalı) haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 23. ^ 5 Haziran 2013 tarihli SoL (haber portalı) haberi 6 Haziran 2013 tarihinde erişilmiştir
 24. ^ 7 Temmuz tarihli SoL (haber portalı) haberi 7 Temmuz 2013 tarihinde erişilmiştir
 25. ^ PEN Yönetim Kurulu resmi açıklaması 7 Temmuz 2013 tarihinde erişilmiştir
 26. ^ Kadınlardan TDK'ya "müsait" tepkisi: O parantezi kaldırın
 27. ^ "Kadınlardan TDK'ya "müsait" tepkisi" (Türkçe). Milliyet. 10 Mart 2015. http://www.milliyet.com.tr/kadinlardan-tdk-ya-musait-tepkisi-gundem-2026084/. Erişim tarihi: 10 Mart 2015. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]