Göktürkçe

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Göktürkçe
Ana dili olanlar Göktürk Kağanlığı
Dönem 5.-8. yüzyıl
Dil ailesi
Türk dilleri
Yazı sistemi Eski Türk alfabesi
Dil kodları
ISO 639-3

GökTürkçe, Göktürk Türkçesi, Köktürk Türkçesi veya KökTürkçe, Türkçenin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen isimdir. Eski Türkçe adlı dönemin ilk kısmını oluşturur. Devamında Eski Uygur dönemi yaşanmıştır.

Adlandırma[değiştir | kaynağı değiştir]

GökTürkçe, genel olarak Orhun ve Yenisey Yazıtları'nın yazıldığı dil için kullanılmaktadır.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

GökTürkçe, 552-744 yılları arasında Moğolistan'da yaşayan Göktürkler'in (Tukyular) yazdığı alfabedir. GökTürkçe yazılı belgeler 2. Göktürk Devleti döneminden kaldığından GökTürkçe kağanlığın resmî alfabesi hâlinde olmuştur. Kısacası, bu dönem, Göktürk Kağanlığı’nın hüküm sürdüğü dönemin sonuna kadar süren evreyi kapsar. Göktürkçenin en dikkat çeken özellikleri, kelime başlarındaki /t/ ve /k/ seslerinin henüz ötümlüleşmemiş; kelime içindeki /d/ sesinin ise sızıcılaşmamış olmasıdır.[1][2] Bu dönemde Türkçedeki asli uzunlukların belirtileri hâlâ gözlemlenebilir durumdadır.[3]

Söz varlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Eski Türkçenin bu alt döneminin söz varlığı, bilim dünyasınca bulunan eserlerden tespit edilmiştir. Tespit edilen metinlerin söz varlığının büyük çoğunluğu Türkçe kökenli sözleri içermekle birlikte[4] Türk dilleri araştırmacısı Mehmet Ölmez'e göre yaklaşık %20'si Göktürklere komşu kültürlerden alıntılanmıştır.[5] Ölmez alıntı kelimelerin başta Çince olmak üzere Soğdca, Moğolca ve Tibetçe gibi dillerden geldiği sonucuna ulaşmıştır.[5] Göktürkçe, ardılı Eski Uygurcaya kıyasla çok daha az sayıda Soğdca sözcük içermekte, ancak daha fazla Çince kökenli kelime ihtiva etmektedir. Bu Eski Uygurların Maniheizmi benimsemesine bağlanmıştır.[6]

Yazı[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçe denilen dönem, Orhun alfabesi ile kayda alınmıştır. Bu alfabede 38 harf vardır. Bunlardan dördü ünlü, otuz dördü de ünsüzdür. Beş tane de harf bileşiği vardır: lt, ny, nç, nt, ng. Göktürkçede harfler birbirlerine bitişik yazılmamışlardır; kelimeler, aralarına üst üste iki nokta (:) konularak ayrılmıştır. Sözcük başında ve içinde de ünlüler yazılmamıştır. Buna karşılık sözcük sonundaki ünlüler daima belirtilmiştir.

Orhun alfabesinin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sunulmuştur. Kimi Türkolog ve dil bilimciler bu alfabenin Run harflerinden ya da Asur, Likya, Hitit alfabelerinden türetildiği görüşünü savunmuşlardır. Bazı diğer bilim adamları da Türk damgalarından doğduğu görüşünü benimsemişlerdir.[1] Göktürk Yazıtları'ndaki harfleri çözmeyi başaran bilim insanı, Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen'dir.

Göktürk (Orhun) Alfabesi
Kullanım Tamgalar Latin harf çevirisi (transliterasyon) ve IPA çevriyazısı (transkripsiyon)
Ünlüler Old Turkic letter A.svg A,E /a/, /e/
Old Turkic letter I.svg I,İ /ɯ/, /i/, /j/
Old Turkic letter O.svg O,U /u/, /o/, /w/
Old Turkic letter U.svg Ö,Ü /ø/, /y/, /w/
Ünsüzler Ünlü Uyumu
(¹) — Kalın,
(²) — İnce
ünlüler ile
Old Turkic letter B1.svg Old Turkic letter B2.svg B¹ (ab) /b/ B² (eb) /b/
Old Turkic letter D1.svg Old Turkic letter D2.svg D¹ (ad) /d/ D² (ed) /d/
Old Turkic letter G1.svg Old Turkic letter G2.svg G¹ (ag) /g/ G² (eg) /g/
Old Turkic letter L1.svg Old Turkic letter L2.svg L¹ (al) /l/ L² (el) /l/
Old Turkic letter N2.svg Old Turkic letter N2.svg N¹ (an) /n/ N² (en) /n/
Old Turkic letter R2.svg Old Turkic letter R2.svg R¹ (ar) /r/ R² (er) /r/
Old Turkic letter S2.svg Old Turkic letter S2.svg S¹ (as) /s/ S² (es) /s/
Old Turkic letter T2.svg Old Turkic letter T2.svg T¹ (at) /t/ T² (et) /t/
Old Turkic letter Y2.svg Old Turkic letter Y2.svg Y¹ (ay) /j/ Y² (ey) /j/
Sadece (¹) — /q/
Sadece (²) — /k/
Old Turkic letter Q.svg Old Turkic letter K.svg K (ak) /q/ K (ek) /k/

Tüm ünlüler ile
Old Turkic letter CH.svg /ʧ/
Old Turkic letter M.svg -M /m/
Old Turkic letter P.svg -P /p/
Old Turkic letter SH.svg /ʃ/
Old Turkic letter Z.svg -Z /z/
Old Turkic letter NG.svg -NG (eñ) /ŋ/
Birleşik Sesler + Ünlü Old Turkic letter ICH.svg İÇ, Çİ, Ç /iʧ/, /ʧi/, /ʧ/
Old Turkic letter IQ.svg IK, KI, K /ɯq/, /qɯ/, /q/
Old Turkic letter OQ.svg Old Turkic letter UK.svg OK, KO,
UK, KU,
K
/oq/, /qo/,
/uq/, /qu/,
/q/
ÖK, KÖ,
ÜK, KÜ,
K
/øk/, /kø/,
/yk/, /ky/,
/k/
+ Ünsüz Old Turkic letter NCH.svg -NÇ /nʧ/
Old Turkic letter NY.svg -NY /ɲ/
Old Turkic letter LT.svg -LT /lt/, /ld/
Old Turkic letter NT.svg -NT /nt/, /nd/
Sözcük ayırma imi Old Turkic letter SEP.svg yok
(-) — Sadece sözcük sonunda

Diğer Türk dilleri ile karşılaştırılması[değiştir | kaynağı değiştir]

GökTürkçe Türkiye Türkçesi Tuva Türkçesi Kazak Türkçesi Kaşkay Türkçesi Kırımçak Türkçesi Özbekçe Azerbaycan Türkçesi
Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir
Eki İki İyi Yeki İki Eki Ikki İki
Üç Üç Üş Üş Üç Üç Uch Üç
Tört Dört Dört Tört Dört Dort To'rt Dört
Beş Beş Beş Bes Beş Beş Besh Beş
Altı Altı Aldı Altı Altı Altı Olti Altı
Yeti Yedi Çedi Jeti Yedi Yedi Yetti Yeddi
Sekiz Sekiz Ses Segiz Sekiz Sekiz Sakkiz Sâkkiz
Tokuz Dokuz Tos Toğız Dokuz Tokuz To'qqiz Doqquz
On On On On On On O'n On

Eserler[değiştir | kaynağı değiştir]

Wikimedia Incubator
Wikimedia Incubator'de Göktürkçe Vikipedi deneme projesi bulunmaktadır.

Metin örnekleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürk Türkçesi
Üze teŋri basmasar, asra yer telinmeser, Türk bodun iliŋin törüŋin kim artatı udaçı erdi?[7]
Türkiye Türkçesi
Üstten gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecek idi?[8]
Tuva Türkçesi
Üstten deer basbas bolza, aldından çer dejilbes bolza, Türk çonnarı, çurttun hooyluzun kım üreer?[9]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b "Göktürkçe Ses ve Şekil Bilgisi | Orhun Türkçesi | Göktürk Dönemi Türk Dili". Simit Çay Edebiyat Etkinlikleri. 3 Ocak 2021. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2021. 
  2. ^ Hunutlu, Ümit (30 Eylül 2018). "Türkçede "K- > G- ve T- > D- " Değişimleri ve Aykırılıkları Üzerine Düşünceler". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (63): 161-186. doi:10.14222/Turkiyat3934. ISSN 1300-9052. [ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ Başdaş, Cahit (1 Ocak 2006). "Türkiye Türkçesinde Asli Uzunluk Belirtileri". Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten. 52 (2004/2): 19-30. ISSN 0564-5050. [ölü/kırık bağlantı]
  4. ^ Yilmaz, Metin (2011). "Orhun yazıtlarının söz varlığı ile Çuvaşçanın söz varlığının fonetik açısından karşılaştırılması". Türk Dünyası Araştırmaları. 96 (191): 65-83. ISSN 0255-0644. 
  5. ^ a b Olmez, Mehmet (1 Ocak 1999). "Foreign Elements in Old Turkic Inscriptions (3) // Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3)". Türk Dilleri Araştırmaları, 9: 59-65. 5 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023. 
  6. ^ Ayazlı, Özlem (1 Ocak 2020). "Soğdca Bazı Sözcüklerin Eski Uygurcadaki İmlası / Orthography of Some Sogdian Words in Old Uyghur Turkic". International Journal of Old Uyghur Studies. doi:10.46614/ijous.743040. 5 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2023.  Geçersiz |doi-access=free (yardım)
  7. ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü, Boğaziçi Yayınları, s. 16.
  8. ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü, Boğaziçi Yayınları, s. 17.
  9. ^ Yavuz TANYERİ, Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 134.