İçeriğe atla

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Stockholm'da 2008 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi açıklanırken. Ödülü Paul Krugman kazanmıştır.

Nobel Ekonomi Ödülü sahipleri, resmi adıyla Alfred Nobel'in Anısına Ekonomik Bilimlerde Sveriges Riksbank Ödülü (İsveççe: Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), ekonomi alanında her yıl İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından takdim edilir.[1] Nobel Ekonomi Ödülü; Alfred Nobel'in 1895 tarihli vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarında olmak üzere beş dalda verilmeye başlanan Nobel Ödülü'nün orijinal beşlisinden biri değildir ve bir Nobel Ödülü olarak kabul edilmez.[2] Ekonomi Ödülü, İsveç merkez bankası Sveriges Riksbank tarafından bankanın 300. yıldönümü olan 1968 yılında kurulmuş ve finanse edilmiş ve o zamandan beri her yıl verilmektedir.[3][4] Ekonomi Ödülü ilk kez 1969 yılında verilmiş, bu ödülü Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen kazanmıştır.[5] Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendirilir.[4] 1969 yılında, Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen'a toplamda 375.000 İsveç kronu verilmiştir, ki bu Aralık 2007 tarihinde 2.871.041 İsveç kronuna eşdeğerdir.

Ödül töreni; geleneksel olarak Stokholm'da, Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık tarihinde yapılmaktadır.[6]

2017 yılına gelindiğinde Nobel Ekonomi Ödülü 50 defa verilmiş ve toplamda 80 kişi bu ödülü kazanmıştır.[7] Bugüne kadar yedi ödül makroekonomi alanındaki katkılar nedeniyle verilmiştir, ki bu sayı diğer tüm diğer alanlardan daha fazladır.[8] Ekonomi Ödülü sahiplerinin en fazla bağlı oldukları kurum Chicago Üniversitesi'dir, ki bu üniversitenin Ekonomi Fakültesi'ne bağları olan 29 kişi bu ödülü kazanmıştır.[9] Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan ilk ve tek kadın, 2009 yılında bu ödüle layık görülmüştür.[10]

Kazananlar listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıl İsim Ülke Gerekçe
1969 Ragnar Frisch  Norveç "Ekonomik süreçlerin analizi için, dinamik modeller geliştirip uyguladıkları için"[5]
Jan Tinbergen  Hollanda
1970 Paul Samuelson  ABD "Statik ve dinamik ekonomik kuramını geliştirdiği ve ekonomi biliminde analiz düzeyini yükseltmede aktif olarak katkı sağlayan bilimsel çalışması için"[11]
1971 Simon Kuznets  ABD
 Rus İmparatorluğu
"Gelişme süreci ile ekonomik ve sosyal yapının kavrayışını geliştiren ve yeni bir bakış açısı getiren; tecrübesiyle bulduğu ekonomik büyüme yorumu için"[12]
1972 John Hicks  Birleşik Krallık "Genel ekonomik denge teorisi ve refah teorisi konularındaki öncü katkıları için"[13]
Kenneth Arrow  ABD
1973 Wassily Leontief  ABD
 Rus İmparatorluğu
"Girdi-çıktı yöntemini geliştirdiği için ve buna önemli ekonomik sorunlarının çözümünde başvurduğu için"[14]
1974 Gunnar Myrdal  İsveç "Para politikası ve ekonomik dalgalanma kuramlarındaki öncü çalışmaları için ve; ekonomik, sosyal ve kurumsal olguların birbirine bağlılığı üzerine derinlemesine analizleri için"[15]
Friedrich Hayek  Birleşik Krallık
 Avusturya
1975 Leonid Kantorovich  Sovyetler Birliği "Kaynakların optimum dağılımı teorisine katkıları için"[16]
Tjalling Koopmans  ABD
 Hollanda
1976 Milton Friedman  ABD "Tüketim analizi, para tarihi ve teorisi alanlarındaki başarısı için ve istikrar politikasının karmaşıklığını gösterdiği için"[17]
1977 Bertil Ohlin  İsveç "Uluslararası ticaret ve uluslararası sermaye hareketleri teorisine çığır açan katkıları için"[18]
James Meade  Birleşik Krallık
1978 Herbert Simon  ABD "Ekonomik organizasyonlar içinde karar-verme süreçleri üzerine öncü araştırları için"[19]
1979 Theodore Schultz  ABD "Gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını özellikle dikkate aldığı, ekonomik gelişme araştırmaları konusunda öncü çalışmaları için"[20]
Arthur Lewis  ABD
 Saint Lucia
1980 Lawrence Klein  ABD "Ekonometrik modeller kurduğu ve bunları ekonomik politikalar ve ekonomik dalgalanmaların analizine uyguladığı için"[21]
1981 James Tobin  ABD "Finansal piyasaları analizi ve bunların harcama kararları, istihdam, üretim ve fiyatlarla ilişkisini analizi için"[22]
1982 George Stigler  ABD "Piyasaların kamusal düzenlemesinin etkileri ve sebepleri ve piyasaların fonksiyonu, endüstriyel yapılar konusunda yeni ufuklar açan çalışmaları için"[23]
1983 Gérard Debreu  ABD
 Fransa
"Genel denge teorisinin titiz yeniden açıklaması ve ekonomik teoriye yeni analitik metotlar katması için"[24]
1984 Richard Stone  Birleşik Krallık "Milli muhasebe sisteminin gelişmesine esaslı katkıları ve dolayısıyla ampirik ekonomik analiz temellerini fazlasıyla geliştirdiği için"[25]
1985 Franco Modigliani  ABD
 İtalya
"Finansal piyasaların ve tasarrufların analizinde öncü çalışmaları için"[26]
1986 James M. Buchanan  ABD "Ekonomik ve siyasi karar verme teorisinde, kontrat ve anayasa temelindeki katkıları için"[27]
1987 Robert Solow  ABD "Ekonomik büyüme teorisine yaptığı katkılar için"[28]
1988 Maurice Allais  Fransa "Kaynakların etkin kullanılması ve piyasalar teorisine öncü katkıları için"[29]
1989 Trygve Haavelmo  Norveç "Eşzamanlı ekonomik yapının analizi ve ekonometrinin olasılık teorisinin temellerini açıklığa kavuşturduğu için"[30]
1990 Harry Markowitz  ABD "Finansal ekonomi teorisi konusunda öncü çalışmaları için"[31]
Merton Miller  ABD
William Forsyth Sharpe  ABD
1991 Ronald H. Coase  ABD
 Birleşik Krallık
"Ekonominin kurumsal yapısı ve fonksiyonu için, mülkiyet hakları ve işlem maliyetlerinin önemini keşfedip açıklığa kavuşturduğu için"[32]
1992 Gary Becker  ABD "Piyasa-dışı davranışlar da dahil olmak üzere, insan davranışı ve etkileşiminin çok geniş bir şekilde incelenmesi suretiyle mikroekonominin kapsamını genişletmesi için"[33]
1993 Robert Fogel  ABD "Ekonomik ve kurumsal değişmeleri açıklamak için ekonomik teori ve kantitatif yöntemler uygulayarak ekonomi tarihi konusundaki araştırmaları yeniledikleri için"[34]
Douglass North  ABD
1994 John Harsanyi  ABD
 Macaristan
"İşbirlikçi olmayan oyun kuramında denge konusunda öncü analizleri için"[35]
John Forbes Nash  ABD
Reinhard Selten  Almanya
1995 Robert Lucas, Jr.  ABD "Rasyonel bekleyişler hipotezini tatbik etmesi ve geliştirmesi ve dolayısıyla makroekonomik analizi değiştirip, ekonomik politika konusunda kavrayışımızı derinleştirdiği için"[36]
1996 James Mirrlees  Birleşik Krallık "Asimetrik enformasyonda teşviklerin ekonomik teorisine yaptıkları temel katkılar için"[37]
William Vickrey  ABD
 Kanada
1997 Robert C. Merton  ABD "Derivatiflerin değerini belirlemek için geliştirdikleri yeni metot için"[38]
Myron Scholes  ABD
 Kanada
1998 Amartya Sen  Birleşik Krallık
 Hindistan
"Refah ekonomisi konusundaki katkıları için"[39]
1999 Robert Mundell  ABD
 Kanada
"Değişik döviz kuru rejimlerinde mali ve parasal politikaların analizi ve optimum para alanlarının analizi için"[40]
2000 James Heckman  ABD "Seçilmiş örneklerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
Daniel McFadden  ABD "Ayrık seçimlerin analizi için teori ve metotlar geliştirdiği için"[41]
2001 George Akerlof  ABD "Asimetrik enformasyonlu piyasalardaki analizleri için"[42]
Michael Spence  ABD
Joseph E. Stiglitz  ABD
2002 Daniel Kahneman  ABD
 İsrail
"Özellikle insani karar verme ve belirsizlik içinde verilen kararlar konusunda, ekonomik bilimlere psikolojik araştırma kavrayışını entegre ettiği için"[43]
Vernon L. Smith  ABD "Ampirik ekonomi analizinde, bilhassa alternatif piyasa mekanizmaları konusundaki çalışmalarda bir araç olarak laboratuvar deneylerini geliştirdiği için"[43]
2003 Robert F. Engle  ABD "Zamanla değişen volatilite gösteren ekonomik zaman serilerinin analizi için geliştirdiği yöntemler için (ARCH)"[44]
Clive Granger  Büyük Britanya "Ortak eğilimler gösteren ekonomik zaman serilerinin (kointegrasyon), analizi için geliştirdiği yöntemler için"[44]
2004 Finn E. Kydland  Norveç "İş döngüsünün arkasındaki harekete geçiren gücün ve ekonomik politikanın çağa uyumu konularıyla dinamik makroekonomiye katkıları için"[45]
Edward C. Prescott  ABD
2005 Robert Aumann  İsrail
 Almanya
"Oyun kuramı analizi ile, işbirliği ve uyuşmazlık konularındaki kavrayışımızı geliştirdikleri için"[46]
Thomas Schelling  ABD
2006 Edmund Phelps  ABD "Makroekonomik politikada dönemler arası takas imkânlarını analizi için"[47]
2007 Leonid Hurwicz  ABD "Mekanizma tasarımı teorisinin temellerini attıkları için"[48]
Eric Maskin  ABD
Roger Myerson  ABD
2008 Paul Krugman  ABD "Ticaret modellerinin ve ekonomik faaliyetin konumunu incelemesi nedeniyle"[49]
2009 Elinor Ostrom  ABD "Özellikle kamu olmak üzere, ekonomi yönetimi konusundaki analizleri için"[10]
Oliver E. Williamson  ABD
2010 Peter A. Diamond  ABD "Arama friksiyonları içeren piyasaları analizleri için"[50]
Dale T. Mortensen  ABD
Christopher A. Pissarides  Büyük Britanya
 Kıbrıs Cumhuriyeti
2011 Thomas J. Sargent  ABD "Makroekonomide neden ve sonuç üzerindeki ampirik araştırmaları için"[51]
Christopher A. Sims  ABD
2012 Alvin E. Roth  ABD "Dengeli tahsis edilme kuramı ve piyasa tasarımı uygulaması için "[52]
Lloyd Shapley  ABD
2013 Eugene Fama  ABD "Aktif varlık fiyatlarının empirik olarak analizi için "[53]
Lars Peter Hansen  ABD
Robert J. Shiller  ABD
2014 Jean Tirole  Fransa "Büyük Firmaların piyasa Gücü ve kontrolü analizi için"[54]
2015 Angus Deaton  Birleşik Krallık
 ABD
"Tüketim analizi, fakirlik ve iktisadi refah"[55]
2016 Oliver Hart  Birleşik Krallık "Sözleşme teorisine katkıları için" [56]
Bengt Holmström  Finlandiya
2017 Richard Thaler  ABD "Davranışsal iktisata katkıları için" [57]
2018 William Nordhaus  ABD " İklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için"[58]
Paul Romer  ABD " Teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için"[58]
2019 Anbhijit Banarjee  ABD Yoksulluğa ilişkin deneysel çalışmaları için[59]
Ether Duflo  ABD
Michael Kremer  ABD

Ülkelere göre dağılım[değiştir | kaynağı değiştir]

Bugüne kadar 80 kişi Nobel Ekonomi Ödülü almaya layık görülmüştür. 80 kişinin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İki ülkesi olan kişiler için, ait oldukları ülkelere 0,5'er puan eklenmiştir. Yani bir kişi hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ise o zaman bu iki ülkeye 0,5'er puan eklenmiştir.

Ülkeler belirtilirken ödül alan kişinin, ödülü aldığı yılki milliyeti baz alınmıştır.

Ülke Ödül sayısı
 ABD 56
 Birleşik Krallık 9,5
 Norveç 3
 İsveç 2
 Fransa 2
 İsrail 1
 Almanya 1
 Hollanda 1
 Sovyetler Birliği 1
 Kanada 1
 Hindistan 1
 Finlandiya 1
Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs 0,5
TOPLAM 80

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Nomination and Selection of the Laureates in Economics. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi alanındaki adaylar 15 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 2. ^ Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/alfred nobel 23 Haziran 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 3. ^ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi 31 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 29.12.2010 (İngilizce)
 4. ^ a b The Nobel Prize. Nobel Foundation. Nobelprize.org/nobel ödülleri 28 Mayıs 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 5. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 1969. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1969 6 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 6. ^ The Nobel Prize Award Ceremonies. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ödül töreni 22 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2008 (İngilizce)
 7. ^ All Laureates in Economics. Nobel Foundation. Ekonomi ödülü sahipleri 16 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 10-10-2017 (İngilizce)
 8. ^ Economics Table. Nobel Foundation. Nobelprize.org/ekonomi ödülü alan çalışmalar 12 Şubat 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15-10-2008 (İngilizce)
 9. ^ "Nobel Laureates of UChicago". The University of Chicago. 8 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2013. 
 10. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2009. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2009 15 Ekim 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15-10-2009 (İngilizce)
 11. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1970 Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1970 11 Haziran 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 12. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1971. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1971 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 13. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1972. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1972 22 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 14. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1973. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1973 23 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 15. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1974. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1974 28 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 16. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1975. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1975 20 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.02.2009 (İngilizce)
 17. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1976. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1976 12 Nisan 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 18. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1977. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1977 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 19. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1978. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1978 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 20. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1979. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1979 17 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 21. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1980. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1980 7 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 22. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1981. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1981 24 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 23. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1982. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1982 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 24. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1983. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1983 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 25. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1984. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1984 4 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 26. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1985. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1985 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 27. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1986. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1986 12 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 28. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1987. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1987 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 29. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1988. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1988 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 30. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1989. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1989 22 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 31. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1990. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1990 11 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 32. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1991. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1991 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 33. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1992. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1992 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 34. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1993. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1993 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.03.2009 (İngilizce)
 35. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1994. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1994 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 36. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1995. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1995 7 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 37. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1996. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1996 28 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 13.03.2009 (İngilizce)
 38. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1997. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1997 21 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 39. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1998. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1998 11 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 40. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 1999. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 1999 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 41. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2000. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2000 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 42. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2001. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2001 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 43. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2002. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2002 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 12.03.2009 (İngilizce)
 44. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2003. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2003 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 45. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2004. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2004 19 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 46. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2005. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2005 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 47. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2006. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2006 17 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 48. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2007. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2007 16 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 49. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2008. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2008 14 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 01.03.2009 (İngilizce)
 50. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2010. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2010 8 Ekim 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 28.10.2010 (İngilizce)
 51. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2011. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2011 6 Ekim 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 10.10.2011 (İngilizce)
 52. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2012. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2012 6 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 15.10.2012 (İngilizce)
 53. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2013. Nobel Foundation.[1] 7 Ocak 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17.10.2013 (İngilizce)
 54. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2014. Nobel Foundation.[2] 15 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 14.10.2014 (İngilizce)
 55. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2015. Nobel Foundation.[3] 26 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 12.10.2015 (İngilizce)
 56. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2016. Nobel Foundation .[4] 10 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 10.10.2016 (İngilizce)
 57. ^ Nobel Ekonomi Ödülü 2017. Nobel Foundation .[5] 10 Ağustos 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi: 10.10.2017 (İngilizce)
 58. ^ a b Nobel Ekonomi Ödülü 2018. Nobel Foundation. Nobelprize.org/Nobel Ekonomi Ödülü 2018 21 Mayıs 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim tarihi 23.08.2021 (İngilizce)
 59. ^ "Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu". 18 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2021. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]