İçeriğe atla

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı
Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışını temsil eden balmumu heykeller ve Kurtuluş Yolu.
Tarih19 Mayıs 1919 (1919-05-19)
KonumTütün İskelesi, Samsun
SonuçKurtuluş Savaşı'nın başlaması

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, 19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru ile yaptığı yolculuk sonrası Samsun'a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir.[1]

Samsun'da Rum ve Türk halkı arasında meydana gelen çatışmaların sonlandırılması için Osmanlı Hükûmeti tarafından Mustafa Kemal görevlendirilmiş ve kendisine 9. Ordu Müfettişliği verilmiştir.[2] Bunun üzerine müfettiş görev bölgesine Bandırma Vapuru ile ulaşmış ve bir hafta boyunca Mantıka Palas'ta kalmıştır. Bu süreçte bölgede meydana gelen çatışmaların sebebini araştırmış ve işgalcilere karşı bizzat Türk direniş örgütlerinin kurulmasında etkin rol oynamıştır.[3] Mustafa Kemal, bu bir haftalık süreç sonunda Havza'ya geçmiştir. Havza'da geçirdiği on yedi gün sonunda ise şehirden ayrılarak Amasya'ya hareket etmiştir.

Anadolu'da genel durum[değiştir | kaynağı değiştir]

Harbiye Nezareti'nin Mustafa Kemal'i 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin yazısı.

Osmanlı İmparatorluğu, 1918 yılının sonlarına gelindiğinde I. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılmış, Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak dağılma sürecinin sonuna gelmiş bir devlet görünümündeydi. Avrupa devletlerince hasta adam olarak nitelenen Osmanlı; imzaladığı ateşkes ile boğazların hakimiyetini, yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve donanma ile ordu üzerindeki tüm emir haklarını İtilaf Devletleri'ne devretmişti.[4]

Mondros Ateşkes Anlaşması'nı takiben İzmir; Yunanlar, Adana Fransızlar, Antalya ve Konya İtalyanlar tarafından işgal edilmişti. Bunların yanında Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıkmış, İstanbul'da ise Kraliyet Donanması demirlemişti.[5] Bunlara bir tepki olaraksa Türkler tarafından Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Vilâyât-ı Şarkiye Müdâfaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Redd-i İlhak Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuş ve işgali sonlandırmanın çareleri düşünülmeye başlanmıştı.[6]

Müfettişlik görevinin verilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu dönemde tüm Osmanlı topraklarında olduğu gibi Samsun'da da işgalciler ile Türk halkı arasında silahlı çatışmalara yaşanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Arthur Calthorpe'ın imzasıyla İtilaf Devletleri, Osmanlı Hükûmetine bir nota vermiş ve bölgedeki karışıklıkların giderilmesini istemiş aksi halde Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesinin gerekçe gösterilerek bölgenin işgal edileceğini beyan etmiştir.[7] Dönemin Harbiye Nazırı Abuk Ahmed Paşa ile Sadrazam Damad Ferid Paşa karışıklıkların giderilmesi görevi için Mustafa Kemal'i uygun görmüş, kendisine bu görev Abuk Ahmed Paşa tarafından bildirilmiş ve görev Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir.[8] Mustafa Kemal bu görüşmeden sonra dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Kâzım Paşa ile görüşmüş ve yetkilerini tartışmıştır.[9] Kendisine 9. Ordu Müfettişliği verilmiş, görev yetkilerinin bulunduğu ferman imzalanmıştır.[2] Ayrıca Mustafa Kemal bu fermanda bulunan bazı açıklamaları bizzat kendisi yazmıştır.[10] Müfettişlik görev ve yetkilerinin yer aldığı fermanın görevleri içeren maddeleri kısaca şu şekildedir:

 1. Bölgede düzenin kurulması, yerleştirilmesi ve olayların sebebinin araştırılması.
 2. Bölgede varlığı söz edilen silah ve cephanelerin toplanarak Osmanlı depolarına yerleştirilerek korunması.
 3. Bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması.

Ayrıca fermanda Mustafa Kemal'in 3 ve 4. kolordular ile; Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara ve Kastamonu illerinin kolordu komutanlarına doğrudan emir verebileceği yetki açıklamaları arasında yer almaktadır.[11] Bu ferman ile 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal, Anadolu coğrafyasının tüm doğu kısmına emir verebilecek rütbeye erişmiştir.

Müfettişlik görevini kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak için verilmiş bir görev olarak düşünen[12] Mustafa Kemal kaleme aldığı Nutuk adlı eserinin 1. bölümünde yer alan Benim Kararım adlı kısmında görevi kabul edişinin ardındaki düşüncelerini şu şekilde kaleme almıştır:[13]

Osmanlı ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun, bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktan başka bir şey değildi. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükûmet, bunların hepsi anlamını yitirmiş birtakım anlamsız sözlerdi.

Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu?

Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi?

Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak.

İşte, daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.

Falih Rıfkı Atay ve Mahmut Nedim Soydan'ın anılarına dayandırılan Nutuk Öncesi Atatürk Konuşuyor adlı kitapta Mustafa Kemal'in yolculuk öncesi VI. Mehmed ile görüştüğü ve padişahın kendisine şunları söylediği yazmaktadır:[14]

Paşa, paşa! Şimdiye dek devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir!.. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden daha önemli olabilir! Paşa, paşa... Devleti kurtarabilirsin!..

Samsun'a hareket[değiştir | kaynağı değiştir]

15 Mayıs 1919 tarihindeki bu görüşmeden sonra kendisi için hazırlanan ve onu Samsun'a götürecek olan Bandırma Vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi almış ve ertesi gün öğleüzeri hareket edeceklerini bildirmiştir. Yolculuk günü vapur, Sirkeci Garı açıklarında İngilizler tarafından aramaya ve kontrole tabi tutulmuş[15] ve Mustafa Kemal, Beşiktaş İskelesi'nden motor ile Kız Kulesi açıklarında vapura binmiştir. Vapur hareket etmeden önce Rauf Bey Mustafa Kemal'e vapurun işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edileceğini ve batırılacağını haber aldığını belirtmiş fakat o, yolculuğun planlandığı gibi süreceğini söylemiştir.[12]

Vapur, Mustafa Kemal ve 18 askerle beraber 16 Mayıs 1919 tarihinde öğleüzeri İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmıştır. Rauf Bey'in belirttiği İngiliz gemisi, Bandırma Vapuru'nu izlemeye başlamış ancak Karadeniz'e açıldıktan sonra fırtınalı havada izlerini kaybetmiştir. Mustafa Kemal, İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota izlemesini ve düşman saldırısı halinde gemiyi en yakın sahile oturtmasını emretmiştir.[16] Sert havada, dalgalı bir denizde yol alan gemi 17 Mayıs günü gece saat 23.00 civarında İnebolu Limanı'na girmiş,[17] 18 Mayıs 1919 tarihinde öğleüzeri 12.00'de de Sinop Limanı'na yanaşmıştır.[12] Üsteğmen Hikmet Bey sandal ile kıyıya çıkmış ve yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığına telgraf ile bildirmiştir. Bandırma Vapuru, bu telgraftan bir gün sonra da 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varmıştır.[5]

Bandırma gemisi yolcuları[değiştir | kaynağı değiştir]

Bandırma gemisinde bulunan asker ve siviller şunlardır:[18][19]

Mustafa Kemal Paşa ile müfettişlik heyetinin asker ve sivil mensupları[değiştir | kaynağı değiştir]

Üçüncü Kolordu Kumandanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Astsubay, erbaş ve erler[değiştir | kaynağı değiştir]

Geminin mürettebatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Müfettişlik heyetinin, diğer askerlerin ve mürettebatın haricindeki siviller[değiştir | kaynağı değiştir]

Sinop Mutasarrıflığına atanan Mazhar Tevfik Bey Sinop'ta inmiştir.

Mustafa Vasfi Efendi'nin (Süsoy) ailesi

 • Eşi Aliye Hanım
 • Kızı Nefise
 • Oğlu Mithat
 • Oğlu Salih

Samsun günleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Samsun'a 19 Mayıs'ta Tütün İskelesi'nden çıkan[20] Mustafa Kemal görevinin gereklerini yerine getirmeye koyulmuş ve bazı incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemeler sonucunda Rum çetelerinin Müslüman halka saldırdığı, yerel yöneticilerinse dış devletlerin de duruma karışmasıyla bu olaylara müdahale edemediği kanısına varmıştır.[3] Bunun üzerine Canik mutasarrıfını görevden alarak yenisini atamış ve bölgede oluşan karışıklıklara yabancı askerlere aldırmaksızın doğrudan müdahale etmesini emretmiştir.[3]

Erzurum ve Ankara'da bulunan kolordular ile iletişim kuran Mustafa Kemal müfettişlik görevleri arasında yer alan "bölgede yer aldığı iddia edilen Türk direniş topluluklarının dağıtılması"nı yerine getirmek bir kenara kendi eliyle ulusal direniş örgütleri kurulmasına önayak olmuştur.[3]

Mustafa Kemal tümüyle İngiliz denetiminde bulunan şehirde ulusal hareketin yönetilemeyeceğine kanaat getirmiş ve 25 Mayıs günü Havza'ya hareket etmiştir.[21] Havza'da geçen günlerinde Ankara ve Konya'daki kolordu komutanları ile telgraflaşmış, ülkedeki genel durum hakkında bilgi almaya çalışmıştır.

Bir hafta Samsun'da, on yedi gün de Havza'da kalan Mustafa Kemal bu süreçte Anadolu'nun ve halkın genel durumu hakkında bilgi alarak ulusal hareketin fikirsel temellerini atmıştır.[22] Bunun yanında 28 Mayıs 1919 günü müdâfaa-i hukuk cemiyetlerine gönderdiği bir genelgeyle İzmir'in İşgali'nin protesto edilmesini istemiş ve bunun sonucunda tüm Anadolu'da 96 miting gerçekleştirilmiştir.[23] Bu, Osmanlı Hükûmetince hoş karşılanmamış ve kendisinin İstanbul'a dönmesi emredilmiştir.[24] Harbiye Nezareti'ne oyalayıcı bir telgraf gönderen müfettiş 12 Haziran 1919 günü Amasya'ya hareket etmiş ve burada bir genelge ilan ederek açıktan açığa Millî Mücadele'nin başladığını duyurmuştur.[25]

Önemi[değiştir | kaynağı değiştir]

19 Mayıs 1935 tarihinde Samsun'daki kutlamalardan bir görüntü. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının temsili yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun ilk durağı kabul edilen bu olay Türk tarihindeki dönüm noktalarından birisidir.[26] Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü millî bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun ilk adımıdır.[27]

Bu gün Atatürk'ün çok önem verdiği bir gündür.[28] Atatürk, cumhuriyet kurulduktan sonra 19 Mayıs'ın önemini bu günü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir.[29]

Ayrıca 19 Mayıs 1938'den beri millî bayram olarak kutlanmaktadır.[30] Ancak Atatürk "doğum günüm" dediği 19 Mayıs kutlamalarına bir kez katılabilmiştir.[31]

Tartışmalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile ilgili çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Bu yorumlar ise VI. Mehmed'in Anadolu Hareketi'ne destek verip vermediği konusu etrafında dönmektedir. Metin Hülagü'nün yazmış olduğu Yurtsuz İmparator Vahdeddin adlı kitap[32] bu iddiaların yer aldığı kitaplardandır. Kitapta İngiliz gizli belgelerine dayandırılarak VI. Mehmed'in Mustafa Kemal'e 40.000 mecidiye verdiği ve Anadolu Hareketi'ni desteklediği yazmaktadır.[33] Ancak Turgut Özakman bir konferansında bu iddiaların gerçek olmadığını savunmuştur.[34] Ayrıca Mustafa Kemal, Nutuk adlı yapıtında VI. Mehmed'in Anadolu Hareketi'ne destek vermesi bir yana, bu hareketi sindirmeye çalıştığını belirtmiş ve kendisinden vatan haini diyerek bahsetmiştir.[5]

Kültürel etkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Samsun 19 Mayıs Stadyumu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, adlarını bu olaydan alır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Atay, Mehmet. "TÜRK ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİNİN BAŞLANGICI". meb.gov.tr. 13 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 2. ^ a b Bozdağ, İsmet: 119. sayfa
 3. ^ a b c d Atatürk, Mustafa Kemal. "Ordu İle İlişki". Nutuk. kultur.gov.tr. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. [ölü/kırık bağlantı]
 4. ^ "Mondros Mütarekesi (Ateşkes Anlaşması)". Mondros Limanı: kultur.gov.tr. 30 Ekim 1918. 6 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 5. ^ a b c Atatürk, Mustafa Kemal. "Türk Yurdunun Genel Durumu". Nutuk. kultur.gov.tr. 22 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 6. ^ Atatürk, Mustafa Kemal. "Düşünülen Kurtuluş Yolları". Nutuk. kultur.gov.tr. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. [ölü/kırık bağlantı]
 7. ^ Bozdağ, İsmet: 115. sayfa
 8. ^ Bozdağ, İsmet: 116. sayfa
 9. ^ "Atatürk'ün Samsun Günleri". samsun2019.com.tr. 20 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Nisan 2019. 
 10. ^ Atatürk, Mustafa Kemal. "Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri". Nutuk. kultur.gov.tr. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. [ölü/kırık bağlantı]
 11. ^ Bozdağ, İsmet: 120. sayfa
 12. ^ a b c "Bir kurtuluş hikayesi: Samsun'a çıkış". ntvmsnbc.com. 23 Mayıs 2006. 10 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 13. ^ Atatürk, Mustafa Kemal. "Benim Kararım". Nutuk. kultur.gov.tr. 22 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 14. ^ Bozdağ, İsmet: 132. sayfa
 15. ^ Bozdağ, İsmet: 133. sayfa
 16. ^ Kayseri Akın Gazetesi, Burhanettin Akbaş
 17. ^ Milliyet Gazetesi, 15 Kasım 1998, 79 yıllık ayıptan kurtuluyoruz
 18. ^ "MUSTAFA KEMAL'in SAMSUN'a ÇIKIŞI". ataturk.net. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 19. ^ Murat, Bardakçı (19 Mayıs 2020). "İşte, Bandırma Vapuru'nun biri kadın üçü çocuk 79 yolcusu". haberturk.com. 19 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2020. 
 20. ^ "Kurtuluş yolu ve Tütün İskelesi projesi". samsun.bel.tr. 8 Şubat 2010. 15 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 21. ^ "Atatürk'ün Samsun'a Çıkışı". ataturkdevrimleri.com. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 22. ^ Atatürk, Mustafa Kemal. "Ulusal Örgütler Kurulması ve Ulusun Uyarılması". Nutuk. 11 Ekim 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 23. ^ Şahingöz, Mehmet. "İzmir, İstanbul ve Maraş'ın İşgaline Tepkiler". 15 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 24. ^ Yeşilbursa, Behçet Kemal. "ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS 1919'DA SAMSUN'A ÇIKIŞI VE TÜRKİYE'DE MİLLİ EGEMENLİK İLKESİNİN GERÇEKLEŞMESİ". meb.gov.tr. 5 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2011. 
 25. ^ Kodaman, Bayram (1986). Millî Hakimiyet Fikrinin Gelişmesi. Samsun: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları. 
 26. ^ "Milli mücadelenin dönüm noktası: 19 Mayıs". Anadolu Ajansı. arsiv.ntvmsnbc.com. 25 Mayıs 2007. 10 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2011. 
 27. ^ Özüçetin, Yaşar (20 Eylül 2004). "MİLLÎ MÜCADELE İÇERİSİNDE "19 MAYIS 1919"" (PDF). ahievran.edu.tr. 10 Aralık 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2011. 
 28. ^ Akyol, Ahmet (19 Mayıs 2006). "Baba Soyunun Köyü: Kocacık". ahmetakyol.net. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2011. [ölü/kırık bağlantı]
 29. ^ İnan, Afet (Ekim 1980). "Atatürk'ün Doğum Tarihi Üzerine". ttk.org.tr. 12 Mayıs 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2011. 
 30. ^ Çetinoğlu, Neşe. "19 MAYIS 1919 TARİHİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ". meb.gov.tr. 12 Aralık 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2011. 
 31. ^ "19 Mayıs: Ata'nın doğum günüm dediği tarih..." NTV. 10 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ekim 2023. 
 32. ^ Hülagü, Metin (2010). Yurtsuz İmparator Vahdeddin. Timaş Yayınları. ISBN 9752636903. 
 33. ^ Günal, Bülent. "M. Kemal'i Vahdettin mi gönderdi?". haber7.com. 10 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2011. 
 34. ^ Özakman, Turgut (24 Şubat 2009). "İŞGALCİ NAMUSU KADAR OLAMAMAK." cevizkabugu.com.tr. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ağustos 2011. 

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Bozdağ, İsmet (2009). Hüseyin Movit (Ed.). Nutuk Öncesi Atatürk Konuşuyor. İstanbul: Truva Yayınları. ISBN 9786055638078.