Meclis-i Mebûsan 3. dönem mebusları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
1908 Meclis-i Mebûsanı etnik dağılımı
  Türkler: 147
  Araplar: 60
  Arnavutlar: 27
  Rumlar: 26
  Ermeniler: 14
  Slavlar: 10
  Yahudiler: 4

Meclis-i Mebûsan 3. dönem mebusları listesi, 1908 Osmanlı genel seçimleri ile Meclis-i Mebûsan'a seçilen mebusların tam listesidir. 17 Aralık 1908 - 18 Ocak 1912 tarihleri arasında görev yaptı.

Mebuslar[değiştir | kaynağı değiştir]

Vilayet Seçim Bölgesi Mebus Resim Etnik Mensubiyeti
Adana Adana Abdullah Faik Efendi[a] Abdullah Faik Çopuroğlu.png Türk
Ali Münif Bey[b] `Alī Münif Yeğenağa.png
Cebelibereket Mehmed Reşid Efendi
İçel Hacı Mahmud Bayram Efendi
Kozan Boyacıyan Hamparsum Murat Efendi Hampartsoum Boyadjian-2.jpg Ermeni
Mersin Abdülhalim Bey[c] Türk
Arif Hikmet Bey[d]
Ankara Ankara Hacı Mustafa Efendi Hacı Mustafa Beynamlı.gif
Kasım Nuri Efendi
Mahir Said Bey Mahir Said Bey.jpg
Talat Bey Talât Bey.jpg
Çorum Ali Osman Efendi
Mehmet Münir Bey Mehmet Münir Çağıl.jpg
Kayseri Hacı Kasım Efendi
İmamzade Ömer Mümtaz Bey
Kırşehir Ali Rıza Bey Ali Rıza Benli.jpg
Mahmut Mahir Efendi
Bozok Edip Bey
Hayrullah Efendi Hayrullah Efendi (Yozgat Mebusu).jpg
Aydın Aydın İsmail Sıtkı Bey[e]
Hacı Süleyman Efendi[f] Süleyman Bilgen.gif
Ubeydullah Efendi Ubeydullah Bey.jpg
Denizli Ahmed Muhip Efendi
Fraşirili Gani Bey Arnavut
İzmir Aristidi Paşa[g] Aristidi Paşa.jpg Rum
Emmanuil Emmanuilidis Efendi[h] Emmanuil Emmanuilidis.jpg
İstepan Ispartalıyan
Mehmed Said Efendi Türk
Nesim Mazliyah Efendi Yahudi
Pavli Karolidi Efendi Pavlos Karolidis Greek Cappadocia.JPG Rum
Seyyid Bey Seyit Bey.jpg Türk
Menteşe Halil Bey Halil Bey Menteşe.jpg
Hamza Hayati Bey Hamza Hayati Öztürk.jpg
Saruhan Haydar Bey Haydar (Serez doğumlu).jpg
İlhami Bey
Mansurîzade Said Bey
Tokadîzâde Şekib Bey Tokadizade Şekib Bey.png
Bağdat Bağdat Hacı Ali Efendi
Babanzade İsmail Hakkı Bey Babanzade İsmail Hakkı.jpg
Sason Efendi Sir Sassoon Eskell.jpg Yahudi
Divaniye Esseyid Mustafa Nuri Efendi Arap
Mehmet Şevket Paşa
Kerbela Abdülmehdî Bey
Basra Ammare Abdülmecid Bey[i]
Hüseyin El Ulvan Efendi[j]
Mehmed Kureyş Efendi[k]
Mehmed Selim Efendi[j]
Basra Abdülvahap Paşa[l]
Zehirzade Ahmed Paşa[d]
Seyyid Talip Bey Talib al-Naqib.jpg
Müntefik Abdülmuhsin Bey[m]
Hıdır Hayati Efendi
Refet Senevî Efendi[d]
Beyrut Akka Şakîrzade Esad Tevfik Efendi
Beyrut Kâmil El Esad Bey[n] Kamel khalil alasaad.jpg
Rıza El Sulh Bey Reda assoleh.JPG
Süleyman El Büstanî Efendi[g] Bustani Efendi.png
Lazkiye Emir Arslan Bey[o] Emir Arslan Bey (Crop).jpg
Mehmed Arslan Bey[p]
Nablus Şeyh Ahmed Hammaş Efendi
Trablusşam Fuat Hulusi Bey Türk
Bitlis Bitlis Mehmed Arif Efendi
Genç Mehmed Emin Bey
Muş Hacı İlyas Sami Efendi Ilyas Sami Efendi.jpg
Kegam Dergarabedyan Kegam Dergarabedyan.png Ermeni
Siirt Abdürrezak Efendi Türk
Cezayir-i Bahr-i Sefid Limni Mihalaki Efendi Rum
Midilli Panayot Bostani Efendi
Mihalaki Salta Efendi
Rodos Theodor Konstantinidis Efendi Theodor Konstantinidis Efendi (Crop).jpg
Sakız Mihalaki Çelebidi Efendi
Diyarbekir Diyarbekir Pirinççizade Arif Bey[d] Diyarbakır Mebusu Pirinçcizade Arif Bey.jpg Türk
Pirinççizade Feyzi Bey[q] Feyzi Bey Pirinççioğlu.jpg
Ergani İbrahim Efendi
Mardin Sait Bey
Siverek Nureddin Bey
Edirne Dedeağaç Süleyman Bey
Edirne Asım Bey[d]
Faik Bey[r] Edirne Mebusu Faik Bey.jpg
Rıza Tevfik Bey Filozof Rıza Tevfik .jpg
Mehmed Talat Paşa Mehmed Talat Pasha.jpg
Gelibolu İstefani Narlı Efendi Rum
Gümülcine İsmail Bey Ismailhakki.jpg Türk
Mehmed Fehmi Efendi
Mehmed Arif Bey
Kırkkilise Emrullah Efendi
Mustafa Arif Bey Mustafa Arif Bey.jpg
Tekirdağ Mehmed Adil Bey Hacı Adil Arda (Crop).jpg
Agop Babikyan Efendi[d] Agop Babikyan Efendi.png Ermeni
Agop Boyacıyan Efendi[s]
Erzurum Bayazıt Süleyman Sudi Efendi Süleyman Sudi Bey.jpg Türk
Erzincan Osman Fevzi Efendi Osman Fevzi Efendi (TOPÇU).png
Erzurum Hafız Ahmet Ziya Bey
Hacı Şevket Efendi
Pastırmacıyan Karekin Efendi Pastermajian-Karekin.JPG Ermeni
Seyfullah Efendi Seyfullah Topdağı.jpg Türk
Ohannes Vartkes Efendi Vartkes Serenkulian.jpg Ermeni
Hicaz Cidde Kasım Zeynel Efendi Arap
Hicaz Hasan Şeybî Efendi
Şerif Abdullah Bey Cecil Beaton Photographs- Political and Military Personalities; Abdullah, King of Jordan; Abdullah, King of Jordan CBM1666.jpg
Halep Halep Ali Cenani Bey Ali Cenani Bey.jpg Türk
Artin Boşgezenyan Efendi[t] Artin Boşgezenyan (Crop).jpg Ermeni
Şeyh Beşir Efendi[u] Bashir Gazzi portrait (cropped-01).jpg Arap
Emirîzade Mehmed Bahaeddin Bey[v]
Mellahzade Mer'i Paşa[w]
Kevakibîzade Mesud Efendi
Şeyh Mustafa Efendi[x]
Cabirîzade Abdülnafi Paşa[y]
Bereketzade Rıfat Bey[d]
Maraş Hacı Hasan Fehmi Efendi Türk
Mehmed Şükrü Efendi
Hüdavendigâr Bursa Hafız Ahmet Hamdi Efendi
Hacı Ömer Feyzi Efendi
Sabri Bey
Mehmed Tahir Bey Bursali-mehmed-tahir-1.jpg
Ertuğrul (Bilecik) Mehmet Sadık Bey
Mehmed Sıtkı Efendi
Karahisar-i Sâhib (Afyon) Kâmil Efendi Kâmil Bey Miras.jpg
Rıza Paşa
Kethüdazade Salim Efendi
Kütahya Abdullah Azmi Efendi Abdullah Azmi Efendi (Torun).jpg
Ahmed Ferid Bey Ahmet Ferit Bey Tek.jpg
Ahmed Cemal Bey[z]
Hasan Tahsin Efendi
Mustafa Saffet Paşa[f]
İstanbul İstanbul Ahmed Nesimi Bey
Ahmed Rıza Bey[aa] Ahmed Riza Bey.jpg
Alber Feraci Efendi Yahudi
Bedros Hallaçyan Efendi Bedros Hallaçyan.png Ermeni
Hüseyin Cahit Bey Hüseyin Cahit Bey Yalçın.jpg Türk
Konstantin Konstanidi Efendi Rum
Pandelâki Kozmidi Efendi Kozmidi Pandelaki Efendi - Cosmidis Effendi.jpg
Nasûhîzâde Mustafa Âsım Efendi Türk
Manyasizade Refik Bey[ab]
Mehmed Rifat Paşa[ac]
Tahir Hayreddin Bey[1]
Kirkor Zöhrap Efendi Krikor Zohrab.JPG Ermeni
İşkodra Draç Esad Paşa Essad Pasha Toptani.jpg Arnavut
İşkodra Murtaza Galip Bey
Rıza Bey[ad]
Şakir Bey[d]
Kastamonu Kangırı (Çankırı) Behçet Bey Behçet Kutlu.png Türk
Hacı Tevfik Efendi Tevfik Durlanık.jpg
Kastamonu Ahmet Mahir Efendi Ahmet Mahir Efendi.jpg
Ahmed Şükrü Bey Ahmed Shukri Bey.jpg
İsmail Mahir Efendi İsmail Mahir Efendi.png
Necmeddin Molla Bey[ae] Necmeddin Molla Kocatas.jpg
Yusuf Kemal Bey[f] Yusuf Kemal Tengirşenk.jpg
Sinop Hasan Fehmi Efendi Hasan Fehmi Tümerkan.png
Rıza Nur Bey Rıza Nur.jpg
Konya Antalya Ebüzziya Tevfik Bey Ebuziya tevfik.png
Elmalılı Mehmed Hamdi Efendi Elmalılı Hamdi Bey (Yazır).jpg
Burdur Muhaddeszade Ömer Lütfi Efendi
Isparta Hacı Eşref Bey
Süleyman Sami Bey BöcüzadeSüleymanSami.jpg
Konya Mehmed Emin Efendi
Mehmed Vehbi Efendi Mehmed Vehbi Efendi Çelik.jpg
Hacı Mustafa Efendi
Salim Efendi
Zeynelabidin Efendi Muhammed Zeynelabidin Efendi.png
Niğde Mustafa Hayri Efendi Hayri Bey.jpg
Muhiddin Bey
Yorgaki Efendi Yorgaki Kourtoglou Effendi.jpg Rum
Kosova İpek Ahmed Hamdi Efendi Arnavut
Ali Haydar Bey
Bedri Bey
Hafız İbrahim Efendi Hafız İbrahim Efendi (cropped).png
Priştine Hüseyin Fuat Paşa Türk
Hasan Bey Hasan Prishtina (portret).jpg Arnavut
Mustafa Hamdi Efendi[d]
Sava Stepanoviç Efendi Sırp
Şaban Paşa[af] Arnavut
Prizren Mehmet Emin Efendi[f]
Şerif Bey
Vehbi Efendi[ag]
Yahya Bey Türk
Seniçe Hacı Hasan Muhittin Bey
Taşlıca Ali Vasfi Bey
Üsküp Aleksandır Parliç Efendi Sırp
Necip Draga Bey Necib Draga Bey.jpg Arnavut
Pavlof Efendi Todor Pavlov Diplomat.jpg Bulgar
Sait Efendi Türk
Mamuret-ül-Aziz Dersim Lütfi Fikri Bey Lutfi fikri bey.jpg Türk
Malatya Ahmed Hamid Bey[d]
Keşşaf Efendi[ah]
Mehmet Tevfik Efendi
Mamuret-ül-Aziz Çötelizade Asım Bey
Mehmed Nuri Efendi
Hacı Ziyaeddin Efendi
Manastır Debre Basri Bey Arnavut
İsmail Bey[d]
Şevket Bey[ai]
Elbasan Abdullah Mahir Efendi[d] Türk
Hacı Ali Efendi[aj]
Görice Filip Mise Efendi Ulah
Şahin Naki Efendi Shahin Kolonja (portrait).jpg Arnavut
Manastır Yanko Dimitroviç Efendi Sırp
Mehmet Vasıf Efendi Türk
Pançe Doref Efendi Pancho Dorev.jpg Bulgar
Trayan Nali Efendi Trayan Nali Efendi (Crop).jpg Ulah
Serfiçe Koço Drizi Efendi[f] Konstantinos Drizis.JPG Rum
Harisiyos Vamvakas Efendi [ak]
Yorgo Boşo Efendi Georgios Bousios.jpg
Musul Kerkük Mehmet Ali Bey Türk
Salih Paşa
Musul Davud Yusufani Efendi Davud Yusufani Efendi.jpg Asuri
Mehmet Ali Fadıl Efendi Türk
Süleymaniye Hacı Sait Efendi
Selanik Drama Agâh Bey
Rıza Bey
Selanik Yorgaki Artas Efendi Rum
Cavid Bey Mehmed Cavid Bey.JPG Türk
Emanuel Karasu Efendi Emmanuel Carasso-1.jpg Yahudi
Yorgi Honos Efendi Georgios Honaios2.jpg Rum
Rahmi Bey Rahmi Arslan.jpg Türk
Dimitri Vlahof Efendi Dimitar Vlahov-1.png Bulgar
Serez Hristo Dalçef Efendi
Dimitrios Digkas Efendi Dimitrios Dinkas.png Rum
Derviş Ragıp Bey[al] Türk
Mithat Şükrü Bey Midhat Shukri.jpg
Yusuf Naşit Bey[f]
Sivas Amasya Arif Fazıl Efendi Arif Fazıl Efendi.jpg dosyasından oluşturulmuştur.jpg
Cudi Efendi Muallim Cudi Efendi.png
İsmail Hakkı Paşa İsmail Hakkı Paşa.jpg
Karahisar-ı Şarki Ömer Fevzi Efendi
Serdarzade Mustafa Efendi Mustafa Serdaroğlu.png
Sivas Dağavaryan Nazret Efendi Nazaret Dağavaryan-1.png Ermeni
Hüsnü Bey Türk
Mustafa Ziya Bey
Ömer Şevki Bey Ömer Şevki Purut.jpg
Ahmet Şükrü Efendi
Tokat Hattatzade İsmail Paşa
Şeyh Hacı Mustafa Hakkı Efendi
Mustafa Sabri Efendi Mustafa Sabri Efendi.jpg
Suriye Hama Abdülhamid Zöhravî Efendi AbdalHamidZahrawo.jpeg Arap
Halid El Berazi Efendi
Havran Saadettin Efendi
Kerek Tevfik El Mecali Bey
Şam Abdurrahman El Yusuf Bey[am]
Mehmed Aclanî Efendi[d]
Şem'azade Hasan Rüştü Bey
Süleyman Efendi[f]
Azmzade Şefikülmüeyyet Bey
Aslizade Şükrü Bey[an] Shukri al-Asali.jpg
Trablusgarp Cebel'ül Garbi Süleyman el-Biruni Efendi Süleyman İbn Abdallah El-Baruni .jpg
Fizan Cami Bey Abdülkâdir Cami Bey Baykurt.jpg Türk
Humus Mustafa Bin Kaddare Efendi Arap
Trablusgarp Ferhat Bey Türk
Mahmud Naci Bey Mahmut Naci BALKIŞ.jpg
Sadık Bey
Trabzon Gümüşhane Mısırlızade Hayri Bey
İbrahim Lütfi Paşa
Lazistan Ahmed Paşa
İbrahim Ferid Efendi Lazistan Mebusu İbrahim Ferid Efendi.png
Trabzon Saraçzade Ali Naki Efendi[ao]
Hacı Osman Bey
Eyüpzade İzzet Bey İzzet Eyyüboğlu.gif
Matheos Kofidis Efendi Matthaios Kofidis.JPG Rum
Mahmud Bey[ap] Türk
Mahmud Mazhar Bey
Mahmud İmadeddin Efendi[d]
Mehmed Emin Efendi
Van Hakkâri Seyyid Taha Efendi
Van Vahan Papasyan Efendi Vahan Papazyan.jpg Ermeni
Hacı Tevfik Efendi Türk
Yanya Berat Aziz Viryoni Paşa Aziz Vrioni (portret).jpg Arnavut
İsmail Kemal Bey Ismail Qemali (portrait).jpg
Preveze Azmi Bey[aq] Türk
Hamdi Bey[ar]
Ergiri Mamopulo Efendi Rum
Müfid Bey Mufid Libohova (portret).jpg Arnavut
Yanya Dimitraki Kingos Efendi Rum
Konstantin Surla Efendi
Yemen Hudeyde Ali Süveyd Efendi Arap
Hadi El Rızk Efendi
Mahmud Nedim Bey[as]
Seyyid Muhammet Abdurrahman Efendi[f]
Tahir Recep Efendi[f]
Zühtü Mustafa Bey[at]
San'a Hüseyin Abdülkadir Bin Ali[au]
Hüseyin El Halâli Efendi[f]
Mehmet Abdullah Mukhafi Efendi
Seyyid Ahmed Habbânî Bey[av]
Seyyid Ahmed Bin Yahya Elkisbî Efendi
Seyyid Ali Muta Efendi
Seyyid Ali Bin Hüseyin Efendi[d]
Taaz Esseyid Salih Sindar Efendi
Asir Ali Bin Hasan Efendi
Şeyh Said Feraci Efendi
Şeyh Ahmed Efendi[d]
Bağımsız Sancaklar Bolu Hacı Abdulvahap Efendi Abdulvahap Öner.jpg Türk
Mehmet Habip Bey
Şerafettin Bey
Mustafa Zeki Bey
Bingazi Ömer Mansur Paşa Türk
Yusuf Şetvan Bey Arap
Canik (Samsun) Abdullah Efendi[aw] Türk
Hacı Ahmed Hamdi Efendi
Mehmed Ali Bey
Nail Bey[ax] Maliye Nazırı Nail Bey.jpg
Sait Efendi[ay]
Süleyman Necmi Bey[az] Süleyman Necmi Bey Selmen.jpg
Çatalca Dimitri Zafiropulos Efendi Rum
İzmit Ahmet Müfit Bey Türk
Anastas Mihailidis Rum
Hafız Rüştü Efendi Türk
Kale-i Sultaniye Seyyid Ali Rıza Efendi[d] Türk
Arif İsmet Bey[d]
Atıf Bey[ba] Atıf Kamçıl TBMM albümü.jpg
Mustafa Bey[bb]
Karesi (Balıkesir) Hafız Abdülaziz Mecdi Efendi
Ali Galip Efendi
İbrahim Vasfi Efendi
Muharrem Hasbi Efendi
Konstantin Savapulos Efendi[bc] Rum
Şefik Efendi[aw] Türk
Kudüs Ruhi el-Halidi Bey Ruhi el-Halidi.jpg Arap
Hafız Essait Efendi
Said el-Hüseyni Bey
Medine-i Münevvere Seyyid Abdülkadir Haşimî Efendi
Urfa Mahmut Nedim Bey Türk
Şeyh Saffet Efendi Saffet Kemaleddin Yetkin.png
Zor Hıdır Lütfi Efendi

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ İstifa eden Ali Münif Bey'in yerine mebus oldu.
 2. ^ Ankara Valiliğine atanarak milletvekilliğinden ayrıldı.
 3. ^ Ölen Arif Hikmet Bey'in yerine mebus oldu.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Dönem içinde öldü
 5. ^ İstifa eden Süleyman Efendi'nin yerine seçildi.
 6. ^ a b c d e f g h i j Dönem içinde istifa etti
 7. ^ a b 31 Ocak 1911'de Ayan azalığına atandı.
 8. ^ Aristidi Paşa'nın yerine mebus oldu.
 9. ^ Müstafi sayılan Hüseyin El Ulvan Efendi'nin yerine milletvekili oldu.
 10. ^ a b İki yıl Meclise devam etmediğinden müstafi sayıldı.
 11. ^ Müstafi sayılan Mehmet Selim Efendi'nin yerine milletvekili oldu.
 12. ^ Ölen Ahmed Paşa'nın yerine mebus oldu.
 13. ^ Ölen Refet Efendi'nin yerine mebus oldu.
 14. ^ Sü­leyman El Büstani Efendi'nin yerine mebus oldu.
 15. ^ 31 Mart İsyanı'nda öldürüldü.
 16. ^ Ölen Emir Arslan Bey'in yerine mebus oldu.
 17. ^ Ölen Arif Bey'in yerine mebus oldu.
 18. ^ Ölen Asım Bey'in yerine mebus oldu.
 19. ^ Ölen Agop Babikyan Efendi'nin yerine mebus oldu.
 20. ^ Mustafa Bey'in yerine mebus oldu.
 21. ^ Ölen Rıfat Bey'in yerine mebus oldu.
 22. ^ İstifa eden Mer'i Paşa'nın yerine mebus oldu.
 23. ^ Dönem içinde Halep Evkaf Muhasebeciliğine atandığı için istifa etti.
 24. ^ Dönem içinde Devlet Şûrası azalığına atandı.
 25. ^ ilk Osmanlı Meclis-i Mebûsân'ında da mebusluk yaptığı için Şeyh-ül Mebûsân olarak adlandırılmıştır.
 26. ^ İstifa eden Saffet Paşa'nın yerine mebus oldu.
 27. ^ 23 Ocak 1912'de Ayan azalığına atandı.
 28. ^ 4 Mart 1909'da öldü.
 29. ^ Refik Bey'in ölümü üzerine mebus se­çildiyse de istifa etti.
 30. ^ Ölen Şakir Bey'in yerine mebus oldu.
 31. ^ İstifa eden Yusuf Kemal Bey'in yerine mebus oldu.
 32. ^ Ölen Hamdi Efendi'nin yerine mebus oldu.
 33. ^ İstifa eden Mehmet Emin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 34. ^ Ölen Ahmed Hamid Bey'in yerine mebus oldu.
 35. ^ Ölen İsmail Bey'in yerine mebus oldu.
 36. ^ Ölen Mahir Efendi'nin yerine mebus oldu.
 37. ^ İstifa eden Koço Drizi Efendi'nin yerine mebus oldu.
 38. ^ İstifa eden Naşit Bey'in yerine mebus oldu.
 39. ^ İstifa eden Süleyman Efendi'nin yerine mebus oldu.
 40. ^ Ölen Mehmet Aclanî Efendi'nin yerine mebus oldu.
 41. ^ En yaşlı mebus olarak, geçici Meclisi Mebûsân Başkanlığı görevini yerine getirmiştir.
 42. ^ Ölen Mahmud İmadeddin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 43. ^ Dönem içinde Hüdavendigâr Valiliğine atandı.
 44. ^ Azmi Bey'in yerine mebus oldu.
 45. ^ İstifa eden S.M. Abdurrahman Efendi'nin mebus oldu, sonra da Yemen Vali Vekâletine atandı.
 46. ^ İstifa eden Tahir Recep Efendi'nin yerine mebus oldu.
 47. ^ Ölen Seyyid Ali Bin Hüseyin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 48. ^ İstifa eden Hüseyin El Halâli Efendi'nin yerine mebus oldu.
 49. ^ a b Dönem içinde Temyiz Mahkemesi azalığına atandı.
 50. ^ 21 Ocak 1911'de Ayan azalığı­na atandı.
 51. ^ Abdullah Efendi'nin yerine mebus oldu.
 52. ^ Nail Bey'in yerine mebus oldu.
 53. ^ Ölen Arif İsmet Bey'in yerine mebus oldu.
 54. ^ Ölen Ali Rıza Efendi'nin yerine mebus oldu.
 55. ^ Şefik Efendi'nin yerine mebus oldu.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Saygı, Serhan Kemal (2014). Meclis-i Mebusan’da İzmir Mebusları 1908-1918 (PDF) (Doktora). İzmir: T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı. s. 44 dip not 159. 4 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 22 Şubat 2021. 1911 yılının Aralık ayında yapılan ara seçim, İstanbul mebusu ve Hariciye Nazırı Rıfat Paşa'nın Paris Büyükelçiliği'ne atanması sonucu gündeme gelmiştir. İttihatçılar, Adliye Nazırı Mehmed Memduh Bey’i aday gösterirken; Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise Şehraz gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tunuslu Tahir Hayreddin Bey’i aday göstermiştir. 195 oy alan Memduh Bey'i 1 oy farkla geçerek 196 oy alan Tahir Hayreddin Bey, mebus seçilmiştir.. 

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]