İçeriğe atla

Meclis-i Mebûsan 2. dönem mebusları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

1877-1878 Osmanlı Meclis-i Mebusanı veya II. Meclis-i Mebusan Osmanlı Meclis-ı Umumisi'nin alt kanadı olan Meclis-i Mebusan'ın II. dönemidir. Meclis, 13 Aralık 1877 - 14 Şubat 1878 tarihleri arasında görev yaptı.

13 Aralık 1877'de toplandı. Bu dönem mebusları da aynen birincide olduğu gibi seçilerek gelmişlerdir. Mebus sayısı 56'sı müslim, 40'ı gayrimüslim olmak üzere 96’ya düşmüştür. Başkanlığa İstanbul mebusu Hasan Fehmi Efendi, ikinci başkanlığa Hovhannes Efendi getirildi. Çalışmaları, 1877-1878 tarihleri arasında yaşanan Türk-Rus savaşı, 93 Harbi'ne rastlayan Meclis, yasa tasarılarını bir yana bırakarak hükûmet icraatını ve savaşın yönetimini görüşmeye başladı. Sonunda eleştirilerin kendisine kadar uzamasından tedirgin olan II. Abdülhamit, 14 Şubat 1878 tarihinde Meclis-i Mebusan’ı anayasanın 7. maddesinde kendisine tanınan yetkiye dayanarak ve Ayan Meclisi aldığı karar ile süresiz olarak tatil etmiştir. 30 yıl süren tatil sonunda hayatta kalan iki Âyan üyesi 1908'de toplanan meclise dahil edilmiştir. Hatta bu dönemin tatil dönemi olduğu, çıkarılan kanunlara "kanuniyeti sonradan teklif olunmak üzere" kaydıyla "kanun-u muvakkat" ibaresinin ilave olunmasından da anlaşılmaktadır.[1]

Mebuslar[değiştir | kaynağı değiştir]

Vilayet Mebus Dini Mensubiyeti
Adana
Kozan, İçel, Payas
Kozanlı Mustafa Efendi Müslüman
Müderris Hacı Mustafa Efendi
Ankara
Bozok, Kayseri, Kırşehir
Hacı Tevfik Efendi Müslüman
Hacı Süleyman Efendi
Doniloğlu Milkon Efendi Gayrimüslim
Aydın
İzmir, Saruhan, Menteşe
Yenişehirlizade Ahmet Efendi Müslüman
Menekşelizade Emin Efendi
Ragıp Bey
Bağdat
Musul, Şehr-i Zor, Süleymaniye, Kerbela, Hille, Amare
Abdürrezzak Efendi Müslüman
Rıfat Bey
Menahem Efendi Gayrimüslim
Basra
Necid, Ihsa
Seçilen olmadı
Bosna ve Hersek
Saray, İzvornik, Banaluka, Trovnik, Behke
Mustafa Sıtkı Efendi Müslüman
Fehim Efendi
Mehmet Muhyi Efendi
İbrahim Bey
Pero Efendi Gayrimüslim
Yaver Efendi
Maroşik Yozo Efendi
Salamon Efendi
Cezayir-i Bahr-i Sefid
Biga, Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Kıbrıs
Nuri Efendi Müslüman
Hacı Hüseyin Efendi
Hacı Vasilaki Efendi Gayrimüslim
Zafiraki Efendi
Vasil Gambi Efendi
Yorgalidi Efendi
Dersaadet (İstanbul)
İzmit, Çatalca
Yusuf Ziya Paşa Müslüman
Sadık Paşa
Hasan Fehmi Efendi
Asım Molla Bey
Kemal Efendi
Kazazyan Agop Efendi Gayrimüslim
Hüdaverdizade Ohannes Efendi
Şişmanoğlu Yuvan Efendi
Sakazade Aliksan Efendi
Diyarbekir
Mardin, Siirt, Malatya
Hacı Mesud Efendi Müslüman
Osep Kazazyan Gayrimüslim
Edirne
Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye
Şerif Bey Müslüman
Rıfat Efendi
Rasim Bey
Reşit Bey
Rupen Efendi Gayrimüslim
Kostaki Peridi Efendi
Samakovlu Zahari Efendi
Gümüşgerdan Mihaliki Bey
Erzurum Giragos Efendi Gayrimüslim
Haçadoryan Efendi
Girit
Hanya, Resmo, Kandiye, İsfakiye, Laşid
Seçilen olmadı
Haleb
Maraş, Urfa, Zor
Sadi Efendi Müslüman
Nafi Efendi
Abdülkadir Efendi
Karaca Manuk Efendi Gayrimüslim
Hicaz
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere
Mehmed Zehyi Efendi Müslüman
Seyyid Osman Efendi
Ahmed Berzeci
Hüdavendigâr (Bursa)
Karesi, Afyon, Kütahya
Şeyh Bahaddin Efendi Müslüman
Rıza Efendi
Pavlidi Efendi Gayrimüslim
Sahak Yavrumyan Efend
İşkodra Salim Ağa Göriz Müslüman
Yusuf Ziyaeddin Efendi
Angeli Efendi Gayrimüslim
Filip Ağa Rosto
Kastamonu
Bolu, Sinop, Kangiri
Hacı Mustafa Bey Müslüman
Salim Efendi
Konya
Teke, Hamid, Niğde, Burdur
Hacı Mehmed Efendi Müslüman
Mustafa Efendi
Simonaki Efendi Gayrimüslim
Kosova
Üsküp, Debre, Yenipazar, Niş, Şehirköy
Zeynelabidin Efendi Müslüman
Süleyman Bey
Nardalı Ömer Efendi
Ahmet Ağa
Murat Bey
Rasim Bey
Apostol Ağa Gayrimüslim
Andon Ağa
Sotiraki Ağa
Mihodaniş Ağa
Mamuret-ül-Aziz
Ergani
Hacı Hafız Mahmut Vecdi Efendi Müslüman
Selanik
Serez, Dırama, Manastır
Mehmed Şefik Paşa Müslüman
Mustafa Bey
Abdülkerim Efendi
Şeyh Mollazade Mehmed Efendi
Mihaliki Efendi Gayrimüslim
Papazoğlu Vasilaki Efendi
İstefan Tadi Efendi
Manastıdı Avram Efendi
Sivas
Amasya, Şarkikarahisar
İbrahim Bey Müslüman
İhsanüllah Efendi
Edhem Efendi
Kevork Efendi Gayrimüslim
Suriye
Beyrut, Şam, Hama, Trablusşam, Havran, Akka, Belka
Abdürrahim Bedran Efendi Müslüman
Mehmed Tevfik Efendi
Halidazade Yusuf Ziya Efendi
Nikola Nakkaş Efendi Gayrimüslim
Halil Gaanem Efendi
Trablus-i Garbî
Cebel-i Garbî, Fizan, Bingazi, Humus
Mustafa Hamdani Efendi Müslüman
Hacı Ahmed Galip Bey
Trabzon
Batum, Gümüşhane
Hacı Emin Efendi Müslüman
Emin Hilmi Efendi
Ohannes Kürekyan Efendi Gayrimüslim
Tuna
Rusçuk, Varna, Vidin, Tulca, Tırnova
Aliş Paşa Müslüman
Plevneli Nuri Bey
Varnalı Şakir Bey
Murad Efendi
Rusçuklu Petraki Efendi Gayrimüslim
Agop Efendi
Van
Muş
Seçilen olmadı
Yanya
Tırhala, Ergiri, Preveze, Berat
Mustafa Bey Müslüman
Mehmed Ali Bey
Abdül Bey
Nikolaki Çanaka Efendi Gayrimüslim
Daviçon Efendi
Mihail Hiristo Efendi
Yemen
San'a, Hudeyde, Asir, Taiz
Seçilen olmadı

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=412 30 Nisan 2005 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan, M. Nihat Derindere