İçeriğe atla

Meclis-i Mebûsan 1. dönem mebusları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

1877 Mart-Haziran Osmanlı Meclis-i Mebusanı veya I. Meclis-i Mebusan, Türk tarihinde halk oylarıyla seçilen ilk meclistir. 19 Mart 1877 - 28 Haziran 1877 tarihleri arasında görev yaptı.[1][2][3]

19 Mart 1877'de çalışmalarına başlayan meclisin üyeleri, vilâyet, liva ve kazaların idare meclisleri üyeleri arasından seçildi. Seçilmek için 25 yaş esas alınması, ayrıca seçilebilmek için, az çok emlâk sahibi olmak şartı konmuştu. Seçimlerin sonucunda, her vilâyet belirtilen sayıdaki mebus seçerek İstanbul'a gönderemedi. Tunus, Mısır, Romanya, Sırbistan ve Karadağ mebus göndermedi. İç işlerinde serbest olan bu vilayetler mebus göndermeye kendilerini mecbur hissetmedi. 69 üyesi Müslüman, 46 üyesi gayrimüslim olmak üzere 115 üyeden oluşan ilk Meclis-i Mebusan'ın başlıca özelliği, imparatorluk içine yayılmış çeşitli etnik gruplardan (Türk, Arap, Kürt, Laz, Ulah, Arnavut, Boşnak, Rum, Ermeni, Bulgar, Yahudi vb.) oluşmasıydı. Meclis 28 Haziran 1877'de dağıldı.

Vilayet Mebus Dini Mensubiyeti
Adana
Kozan, İçel, Payas
Hoca Mustafa Efendi Müslüman
Musabalıoğlu Kâzım Bey
Bızdıkoğlu Kirkor Efendi Gayrimüslim
Ankara
Bozok, Kayseri, Kırşehir
Süleyman Refik Efendi Müslüman
Hacı Abdi Bey
Altıntop Mikael Efendi Gayrimüslim
Aydın
İzmir, Saruhan, Menteşe
Yenişehirlizade Ahmet Efendi Müslüman
Evliyazade Ahmet Efendi
Ragıp Bey
Zatinoğlu Yanoko Efendi Gayrimüslim
Agop Efendi
Bağdat
Musul, Şehr-i Zor, Süleymaniye, Kerbela, Hille, Amare
Abdurrahman Vasfi Bey Müslüman
Abdürrezzak Efendi
Menahem Efendi Gayrimüslim
Basra
Necid, Ihsa
Seçilen olmadı
Bosna ve Hersek
Saray, İzvornik, Banaluka, Trovnik, Behke
Murad Bey Müslüman
Fehim Bey
Mehmed Bey
İbrahim Bey
Ali Efendi
Yaver Efendi
Petraki Efendi Gayrimüslim
Yozo Efendi
İstefan Efendi
Sava Efendi
Cezayir-i Bahr-i Sefid
Biga, Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Kıbrıs
Şeyh Nuri Efendi Müslüman
Mehmed Bey
Hacı Vasilaki Efendi Gayrimüslim
Zafiraki Efendi
Nikolaki Efendi
Dersaadet (İstanbul)
İzmit, Çatalca
Ahmed Vefik Paşa Müslüman
Ahmed Hilmi Efendi
Hasan Fehmi Efendi
Hacı Ahmed Efendi
Astarcılar Kahyası Hacı
Ahmed Efendi
Sebuh Maksutyan Efendi Gayrimüslim
Hüdaverdizade Ohannes Efendi
Nikolaki Sulidi Efendi
Vasilaki Seragiyoti Bey
Sarraf Avram Aciman Efendi
Diyarbekir
Mardin, Siirt, Malatya
Hoca Mehmed Mesud Efendi Müslüman
Hacı Hafız Mahmut Vecdi Efendi
Osep Kazazyan Efendi Gayrimüslim
Edirne
Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye
Şerif Bey Müslüman
Rıfat Efendi
Rasim Bey
Hasanağazade Hüsnü Bey
Rupen Efendi Gayrimüslim
Yorgaki Efendi
Yorgiyo Atinadoros Efendi
Ceritoğlu Panayotaki Efendi
Erzurum
Çıldır, Kars, Beyazıd, Erzincan
Şeref Beyoğlu Ahmed Muhtar Efendi Müslüman
Hacı Rauf Bey
Hallaçyan Efendi Gayrimüslim
Taniyel Karaciyan Efendi
Girit
Hanya, Resmo, Kandiye, İsfakiye, Laşid
Halil Rami Efendi Müslüman
Halep
Maraş, Urfa, Zor
Müderris Said Efendi Müslüman
Müftüzade Abdünnafi Efendi
Hüseyin Hüsnü Efendi
Karaca Manok Efendi Gayrimüslim
Hicaz
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere
Seyyid Ahmed Efendi Müslüman
Seyyid Abdullah Efendi
Hüdavendigâr (Bursa)
Karesi, Afyon, Kütahya
Şeyh Bahaddin Efendi Müslüman
Rıza Efendi
Pavlidi Efendi Gayrimüslim
Sahak Yavrumyan Efendi
İşkodra Toydanzade Sami Bey Müslüman
Yusuf Ziyaeddin Efendi
Angeli Efendi Gayrimüslim
Filip Efendi
Kastamonu
Bolu, Sinop, Kangiri
Hacı Mustafa Bey Müslüman
Salim Efendi
Konya
Aksaray, Teke, Hamid, Niğde, Burdur
Çelebi Hüseyin Efendi Müslüman
Hacı Fasih Efendi
Değirmencioğlu Simonaki Efendi Gayrimüslim
Kosova ve Sofya
Üsküp, Debre, Yenipazar, Niş, Şehirköy
Şehsüvar Bey Müslüman
Süleyman Bey
Feyzi Efendi
Zahari Efendi Gayrimüslim
Peşo (Petko) Efendi
Mamuret-ül-Aziz
Ergani
Seçilen olmadı[a]
Selanik
Serez, Dırama, Manastır
Mehmed Tahir Paşa Müslüman
İbrahim Namık Bey
İsmail Rasih Bey
Hacı Süleyman Efendi
Rıfat Bey
Mihalaki Bey Gayrimüslim
Yorgi Efendi
Dimitri Efendi
İstefan Tadi Efendi
Avram Efendi
Vasilaki Papazoğlu
Sivas
Amasya, Şarkikarahisar
Mehmed Ali Efendi Müslüman
Hacı Ahmed Bey
Agop Şahinyan Efendi Gayrimüslim
Suriye
Beyrut, Şam, Hama, Trablusşam, Havran, Belka
Hüseyin Efendi Müslüman
Halid Efendi
Halidazade Yusuf Ziya Efendi
Nikola Nakkaş Efendi Gayrimüslim
Nikolaki Nevfel Bey
Trablus-i Garbî
Cebel-i Garbî, Fizan, Bingazi, Humus
Müderris Mustafa Hamdani Efendi Müslüman
Süleyman Kapudan Efendi
Trabzon
Batum, Gümüşhane
Hacı Emin Efendi Müslüman
Ali Efendi
Yorgaki Karvonidi Efendi Gayrimüslim
Tuna
Rusçuk, Varna, Vidin, Tulca, Tırnova
Ali Paşa Müslüman
Plevneli Nuri Bey
İzladizade Şakir Bey
Tolçili Dimitraki Bey Gayrimüslim
Tolçili İstefaniki Efendi
Rusçuklu Petraki Efendi
Van
Muş
Seçilen olmadı
Yanya
Tırhala, Ergiri, Preveze, Berat
Mustafa Bey Müslüman
Ali Naki Bey
Veysel Bey Dino
Nikolaki Çanaka Efendi Gayrimüslim
Algivyadi Lambi Efendi
Argiri Kantarcı Efendi
Yemen
San'a, Hudeyde, Asir, Taiz
Şeyh Ali Efendi Müslüman
Seyyid Mehmed Efendi
  1. ^ 1864 Vilâyet Nizamnâmesi ile sancak halinde teşkilâtlandırılan ve Diyarbekir Vilâyeti’ne tâbi olan Mamuratülaziz Sancağı; 1867’de Mamuratülaziz Merkez, Arapgir, Ergani Madeni, Malatya, Hısnımansûr (Adıyaman) ve Palu Kazalarından oluşuyordu. 1871’de yönetiminde çıkan bazı aksaklıklar sebebiyle Mamuratülaziz, Diyarbekir Vilâyeti’nden ayrılarak müstakil bir sancak haline getirildi. 1877 yılında ise vilayet olan Mamuratülaziz’e,1892’de Malatya ve Dersim’de katıldı. Birinci Meşrutiyetin ilanı sonrası, 1876 yılının sonaylarında başlayan Birinci Dönem Meclis-i Mebusan’ın seçimleri sırasında Mamuratülaziz,seçim bölgesi Diyarbekir Vilayetine bağlı olarak Mamuretülaziz ve Ergani Madeni seçim bölgesi olarak, İkinci Dönem seçimlerinde ise Mamuratülaziz Vilayeti seçim bölgesi olarak kayıtlara geçti.[4]
  1. ^ Sina AKŞİN (1970). Birinci Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı. 25. DergiPark. s. 3. 6 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2024. 
  2. ^ "MECLİS-i MEB'ÛSAN". TDV İslâm Ansiklopedisi. 6 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2024. 
  3. ^ YAZICI, Sibel (2018). Osmanlı Meclis-İ Mebusanı Ve Faaliyetleri (1914-1918) (PDF) (Tez). Afyon Kocatepe Üniversitesi. s. 24. 16 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 6 Mayıs 2024. 
  4. ^ Yedek, Şahin (2017). Çılğın, Zeynel (Ed.). "Meclis-i Mebusan'da Mamuretülaziz (Elazığ) Mebusları ve Faaliyetleri (1877-1920)". Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (10). Munzur Üniversitesi. ss. 5-18. 2 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2020.