Nuh'un gemisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Nuh'un gemisi, Tevrat'ın Tekvin (Yaratılış) bölümünde ölçüleri, yapımı tufan ve sonrası ayrıntıları ile anlatılan, insanların kötülüklere dalması dolayısıyla Tanrının büyük bir tufanla "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım", "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum." diye geçiren ancak Nuh'un sahsında insanoğlu ve diğer canlılara bir şans daha verme amacıyla yapmasını emrettiği efsanevi bir gemidir.

Gemi Nuh'un ailesi ve dünyada bulunan diğer hayvanların korumaya alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu hikâye Tevrat'ın Tekvin bölümü ve Kuran’da anlatılmaktadır. 27 Nisan 2010 günü Ağrı Dağı'nda bulunduğu iddia edildi.

Doğubeyazıt yakınlarında Nuh'un gemisinin kalıntısı olduğuna inanılan alan

Hikayelerin orijini[değiştir | kaynağı değiştir]

Sümer efsanelerinden olan Gılgamış destanında benzer anlatımlar, Sümer tanrıları ve Ziusudra arasında yaşanır. Bu öykünün küçük değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer aldığı düşünülmektedir."[1] Örneğin Gılgamış, ölümsüzlük otunu bulan Ziusudra’yı (Utnapiştim) bulmak için yola çıkar ve Tilmun adasına ulaşır. Ziusudra burada Tevrat ve Kur'an'a göre Nuh'un yaşı konusunda tekrarlanan bir ifadeyle kendisinin 550 yaş sene yaşamış ve çocuk yapmıştır.[2][3]

Tevrat anlatımları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yaratılış efsanesine göre Tanrı, insanoğlunun sapkınlığına bir ceza vermek adına, yeryüzündeki tüm canlıları yok edeceğini söyler.

Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum." Ama Nuh Rab’in gözünde lütuf buldu. (Yaradılış 6: 5-8)

ABD'li ressam Edward Hicks'den bir tablo... (1780–1849), Nuh'un gemisine ikişer ikişer hayvanların alınışını gösteriyor.

Ancak Nuh inanmış biridir ve bu durum Tanrı’nın ona bir şans vermesine sebep olur. Tanrı, Nuh'a bir gemi yapmasını, yaşayan bütün hayvanlardan birer (ve bazılarından yedişer) çift almasını emreder.

Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola." (Yaradılış 6: 14-21)

Adige dilinde, adını muhtemelen "Gofer" ağacından alan "Khuafe", suda yüzen araçlara verilen isimdir.

Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. (Yaradılış 7: 2)

Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı. (Yaradılış 7: 11-12)

Büyük Tufan'dan sonra, geminin Ağrı Dağı'na oturduğuna dair Tevrat'ta geçen bölüm şudur:

Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ağrı dağına oturdu. (Yaradılış 8: 4)

Sözü geçen geminin Ağrı'da bulunduğu konusunda söylentiler vardır. Austen Henry Layard ve L. King, bu dağın dolaylarında çivi yazısıyla hazırlanmış Asur yazıtlarına rastladılar.

Kur'andaki anlatıma göre[değiştir | kaynağı değiştir]

16 2-8-2005-Noahs-ark-Hafis-Abru-2.jpg

Kur'an'da tufanın tüm dünyayı etkilediği veya gemiye her canlıdan alındığı yönünde bir bilgi bulunmamaktadır. Aksine, Nuh'un sadece kendi kavmine gelmiş birisi olduğu vurgulanıyor (Ankebut suresi, 14). Nuh da sürekli "Ey kavmim" diye hitap ediyor. Kur'an'da "Ey İnsanlar!" tabiri de mevcut ve defalarca tekrarlanmaktadır. Eğer tüm insanlık söz konusu olsaydı Nuh kıssasında da ''Ey İnsanlar'' tabiri kullanılırdı.

Tufanın kavmi dışında başkalarını vurması da olasılık dışıdır, zira Kur'an'da Allah, hiçbir kavmi, onlara bir elçi gönderip uyarmadan helak etmeyeceğini söyler (Şuara suresi, 208-209).

Tufan bölgesel olduğu için sadece o bölgedeki hayvanlardan ikişer çift gemiye yükleniyor ve bu da kesinlikle mümkündür. Bazı iddialara göre "her çift erkek ve dişiden iki tane al" emri tüm canlıları kapsar. Ama bu iddia da dayanağını kaybediyor, çünki Hud suresi 40. ayette de ifade edildiği gibi emir suların yukselmeğe başladığı an verilmiştir.

Kur'an'da Nuh suresi, 26. ayette de Nuh'un "Rabbim, yer yüzünde bir tek inkarcı bırakma" duası yer alır. Bazı iddialar bu duanın kabul görmüşcesine sonucu olarak tufanın tüm insanlığa geldiğini iddia ederler. Halbuki Kur'anın bir çok yerinde dua icabetine dair bir çok örnekler vardır: Yunus'un duası ve kabulu - Enbiya suresi, 87-88; Lut'un duası ve kabulu - Şuara suresi, 168-172; Süleyman'ın duası ve kabulu - Sa'd suresi, 35-36. Ama Nuh'un duası konusunda Nuh suresi 26-27. ayetlere bakarsak, bu duanın kabulu yönünde bir açıklama bulamayız. Kamer suresi 10-11. ayetlerdeki farklı duasının kabulu gibi bir şeye delil bir ayet göremiyoruz.

Nuh'un gemisinin Kuran’da Cudi dağına oturduğu söylenmektedir. Hud suresi'nde "Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu" denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu” şeklinde anlatılır. Kur'an tefsirlerinde Cudi'nin Musul'a yakın bir yerde olduğundan bahsedilir. Cudi dağı Türkiye Cumhuriyeti'nin Şırnak ili Cizre ilçesi sınırları içerisinde bulunur. Şırnak ismi, "Şehr-i Nuh" anlamında çok eski bir isimdir. Cudi Dağı'nın eteğinde ismi "seksenler" anlamına gelen Heştan Köyü bulunmaktadır. Heştan köyünün Nuh tarafından kurulduğuna inanılır ve köyün ismi Nuh'un Gemisi'nde bulunduğuna inanılan seksen kişiye atfen böyle anılmaktadır.

Bununla birlikte bazı araştırmacılar tarafından, Nuh'un Gemisi'nin indiği söylenen Cudi Dağı'nın, da alfabe farkından ötürü "Gudi" isminin Arapça'da "G" harfinin olmamasından kaynaklanarak (Ğudi) "C" harfine dönüşmesinden ötürü Hud suresinde geçmekte olan; "Gemi de Cûdi dağının üzerine yerleşti." 44. ayetinin bilimsel olarak etimolojik çevirisinde "Gemi de Gudi dağının üzerine yerleşti" şeklinde olduğu ifade edilmiştir.[4]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ http://www.denizlerden.com/?action=contents&page=content&catno=10&no=198
  2. ^ http://www.ntvmsnbc.com/id/25074419/
  3. ^ http://tr.wikipedia.org/wiki/Nuh
  4. ^ Ilya Gershevitch, William Bayne Fisher, The Cambridge History of Iran: The Median and Achamenian Periods, Cambridge Üniversitesi Yayınları, 1985, ISBN 0-521-20091-1

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]