İslam'da peygamberler ve elçiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İslam peygamberleri, İslam dininde Âdem ile başlayıp Muhammed ile son bulan ve peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetlere denir.

Farsça kökenli bir sözcük olan peygamber, "haber getiren" demektir. Eski Türkçe karşılığı ise yalvaçtır, ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçeye geçip yerleşmiştir.[1] Müslümanlar, peygamberleri "resûl" ve "nebî" olmak üzere iki kategoride değerlendirmişlerdir. Terim olarak resûl, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilen peygamber anlamındadır. Nebî ise Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat kendisine yeni bir kitap ve şeriat gönderilmeyen, önceki bir peygamberin kitabını ve şeriatını ümmetine devam ettirmekle görevli olan peygamberdir.[2]

İslam inancına göre, Âdem ile başlayan ve Muhammed ile son bulan bütün peygamberler aynı dini takip etmişler, bu dini devam ettirmişler ve zamana göre şeriat getirmişlerdir.[3] Dolayısıyla bu silsiledeki bütün peygamberlere iman etmek, dinin temel inançlarından biridir. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an'daki ifadeler şöyledir:

O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahiy ettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. (Şûrâ Suresi: 13)[4]

Biz, onlara iyice açıklasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbrahim Suresi: 4)[5]

Ulu'l azm peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ulu'l azm peygamberler, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da Ahkaf Suresi'nin 35. ayetinde yer alan, hayatı türlü zorluklarla ve çilelerle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir. Sözlükte "sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler" demektir.[6]

Ahzâb Suresi'nin 7, Ahkaf Suresi'nin 35 ve Şûrâ Suresi'nin 13. ayetlerinden yola çıkan İslam âlimleri, ulu'l azm peygamberlerin ilgili ayetlerde ismi geçen Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed peygamberler olduğuna karar vermişlerdir.

Kur'an'da adı geçen peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an’da adı geçen peygamberlerin, vazife sırasına göre ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında, sayısı bazı hadis kaynaklarına dayandırılan,[7][8][9] 124 bin veya 224 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu peygamberlerden 25'inin ismi Kur'an'da yer almaktadır.

Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var... (Mü'min Suresi: 78)[10]

Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. (Fâtır Suresi: 24)[11]

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin kronolojik sırasıyla isimleri ve kendileriyle ilgili bazı inançlar şöyledir:

Âdem, Kur'an'da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan, ilk peygamber, ilk örtünen, toprağı ilk işleyendir. Allah onun cesedini topraktan, sonra da kendisine eş olsun diye Havva’yı yarattı. Kendisine kitap olarak 10 sayfa suhuf verilmiştir.

İdris, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın O olduğu rivayet edilir. Kendisine 30 sayfalık suhuf indirilmiştir.

Nuh, Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisine çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından sonra yeni bir nesil yaratılmıştır.

Hûd, Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd Kavmine gönderilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır.

Salih, Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.

İbrahim, Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’anın 14. suresi onun adını taşımaktadır. Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Halilullah yani Allah'ın dostu olarak anılır.

Lût, Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. İbrahim’e iman eden ilk kişidir, onunla birlikte hicret edenlerdendir. Sodom ve Gomora şehirlerinde yaşayan Lut Kavmine peygamber olarak gönderilmiştir.

İsmail, Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası İbrahim ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında İbrahim ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Son peygamber Muhammed onun soyundan gelmektedir.

İshak, Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. İbrahim’in oğludur. Muhammed haricinde Kur’an’da adı geçip de kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin atasıdır.

Yakup, Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. İbrahim’in torunu, İshak'ın oğludur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiştir. Oğlu Yusuf’un acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır. Diğer ismi İsrail’dir. İsrailoğulları onun 12 oğlundan türemiştir.

Yusuf, Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sürede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların en güzeli” olarak nitelenmiştir.

Eyyub, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.

Şuayb, Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır. Ölçü ve tartıda hile yapan Medyen ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Musa evlenmiştir.

Musa, Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamberdir. Şuayb’ın damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.

Harun, Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Musa’nın kardeşidir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliğidir.

Davud, Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur verilmiştir.

Süleyman, Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Davud’dur. Babasının ölümünden sonra onun yerine hükümdar olmuştur. Hayvanlarla ve cinlerle konuşabilme yeteneğine sahip olduğuna ve emrinde onları çalıştırdığına inanılır.

Zülkifl, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Eyyub’un oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.

Yunus, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asurluların başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bir yunus tarafından yutulmuş ama daha sonra bu balık tarafından karaya çıkarılmıştır.

İlyas, Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l' a tapan topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

Elyesa, Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. İlyas’a yardımcı olarak gönderilmiştir.

Zekeriyâ, Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Süleyman'ın soyundandır. Kudüs’te Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

Yahya, Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Zekeriyya’nın oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. İsa’nın müjdecisidir. Babası gibi İsrailoğulları tarafından başı kesilerek şehit edilmiştir.

İsa, Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Allah'ın mucizesi eseri babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Mesleği marangozluktu. Kendisine İncil verilmiştir.

Muhammed, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’an verilmiştir.

Kur'an da adı geçen nebî ve resûller[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tablo Kur'an ayetlerinde adı geçen peygamber (nebi) ve resulleri göstermektedir. Ayrıca peygamberlerin kitaplarına, halkına ve kendi şeriat kanunları olanlarına referanstır.

İsim Nebi (Peygamber) Resul (Elçi) İmam (Lider) Kitap Halk Şeriat (Tanrısal yasa)
Adem Yes check.svg
Peygamber
10 Suhuf [12]
İdris Yes check.svg
Peygamber [13]
30 Suhuf [12]
Nuh Yes check.svg
Peygamber [14]
Yes check.svg
Elçi [15]
Nuh'un halkı[16] Yes check.svg
Şeriat [17]
Hûd Yes check.svg
Elçi [18]
Ad [19]
Salih Yes check.svg
Elçi [20]
Semud [21]
İbrahim Yes check.svg
Peygamber [22]
Yes check.svg
Elçi [23]
Yes check.svg
İmam [24]
10 Suhuf [25] İbrahim'in halkı [26] Yes check.svg
Şeriat [17]
Lut Yes check.svg
Peygamber [14]
Yes check.svg
Elçi [27]
Sodom ve Gomera [28]
İsmail Yes check.svg
Peygamber [29]
Yes check.svg
Elçi [29]
İshak Yes check.svg
Peygamber [30]
Yes check.svg
İmam [31]
İsrailoğulları
Yakub Yes check.svg
Peygamber [30]
Yes check.svg
İmam [31]
İsrailoğulları
Yusuf Yes check.svg
Peygamber [14]
İsrailoğulları
Eyyub Yes check.svg
Peygamber [14]
Şuayb Yes check.svg
Elçi [32]
Medyen [33], Eyke [34]
Musa Yes check.svg
Peygamber [35]
Yes check.svg
Elçi [35]
Musa'nın kitapları [36] (Tevrat) Firavun [37] Yes check.svg
Şeriat [17]
Harun Yes check.svg
Peygamber [38]
İsrailoğulları
Zülkifl Yes check.svg

Peygamber[14]

İsrailoğulları
Davud Yes check.svg
Peygamber [14]
Zebur [39] İsrailoğulları
Süleyman Yes check.svg
Peygamber [14]
İsrailoğulları
İlyas Yes check.svg
Peygamber [14]
Yes check.svg
Elçi [40]
İsrailoğullarından Ba’l kavmi[41]
Elyesa Yes check.svg
Peygamber [14]
İsrailoğullarından Ba’l kavmi
Yunus Yes check.svg
Peygamber [14]
Yes check.svg
Elçi [42]
Ninova halkı [43]
Zekeriya Yes check.svg
Peygamber [14]
İsrailoğulları
Yahya Yes check.svg
Peygamber [44]
İsrailoğulları
İsa Yes check.svg
Peygamber [45]
Yes check.svg
Elçi [46]
İncil [47] (Gospel) İsrailoğulları [48] Yes check.svg
Şeriat [17]
Muhammed Yes check.svg
Peygamber [49]
Yes check.svg
Elçi [49]
Kur'an [50] Tüm insanlık [51] Yes check.svg
Şeriat [17]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "PEYGAMBER". TDV İslâm Ansiklopedisi. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 2. ^ "Nebi ve Resul nedir? - Dinimiz İslam". dinimizislam.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 3. ^ "Tüm peygamberlerin getirdiği dinin özü ve ruhu İslâm'dır - Prof. Dr. Süleyman Ateş". Gazete Vatan. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 4. ^ "Şûrâ Suresi 13. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 5. ^ "İbrahim Suresi 4. Ayet". www.kuranmeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 6. ^ "ÜLÜ'l-AZM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 7. ^ Ahmed bin Hanbel, el-Müsned 5 / 265-266.
 8. ^ İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
 9. ^ "Kaç Peygamber Gelmiştir? 124 Bin veya 244 Bin Peygamber Rivayeti Sahih mi?". İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 10. ^ "Mü'min Suresi 78. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 11. ^ "Fâtır Suresi 24. Ayet". www.kuranmeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 12. ^ a b Suhuf
 13. ^ Kur'an 19:56
 14. ^ a b c d e f g h i j k Kur'an 6:89
 15. ^ Kur'an 26:107
 16. ^ Kur'an 26:105
 17. ^ a b c d e Kur'an 42:13
 18. ^ Ku'an 26:125
 19. ^ Kur'an 7:65
 20. ^ Kur'an 26:143
 21. ^ Kur'an 7:73
 22. ^ Kur'an 19:41
 23. ^ Kur'an 9:70
 24. ^ Qur'an 2:124
 25. ^ Kur'an 87:19
 26. ^ Kur'an 22:43
 27. ^ Kur'an 26:162
 28. ^ Kur'an 26:160
 29. ^ a b Kur'an 19:54
 30. ^ a b Kur'an 19:49
 31. ^ a b Kur'an 21:73
 32. ^ Kur'an 26:178
 33. ^ Kur'an 7:85
 34. ^ Kur'an 15:78
 35. ^ a b Qur'an 19:51
 36. ^ Kur'an 53:36
 37. ^ Kur'an 43:46
 38. ^ Kur'an 19:53
 39. ^ Kur'an 17:55
 40. ^ Kur'an 37:123
 41. ^ Kur'an 37:124
 42. ^ Kur'an 37:139
 43. ^ Kur'an 10:98
 44. ^ Kur'an 3:39
 45. ^ Kur'an 19:30
 46. ^ Kur'an 4:171
 47. ^ Kur'an 57:27
 48. ^ Kur'an 61:6
 49. ^ a b Kur'an 33:40
 50. ^ Kur'an 42:7
 51. ^ Kur'an 7:158