İçeriğe atla

İslam'da peygamberler ve elçiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İslam peygamberleri, İslâm dininde Âdem ile başlayıp Muhammed ile son bulan ve peygamber oldukları kabul edilen dinî şahsiyetlere denir.

Farsça kökenli bir sözcük olan peygamber, "haber getiren" demektir. Eski Türkçe karşılığı ise yalvaçtır, ancak peygamber kelimesi erken dönemde Türkçeye geçip yerleşmiştir.[1][2] Müslümanlar, peygamberleri "resûl" ve "nebî" olmak üzere iki kategoride değerlendirmişlerdir. Terim olarak resûl, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilen peygamber anlamındadır. Nebî ise Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat kendisine yeni bir kitap ve şeriat gönderilmeyen, önceki bir peygamberin kitabını ve şeriatını ümmetine devam ettirmekle görevli olan peygamberdir.[3]

İslam inancına göre, Âdem ile başlayan ve Muhammed ile son bulan bütün peygamberler aynı dini takip etmişler, bu dini devam ettirmişler ve zamana göre şeriat getirmişlerdir.[4] Dolayısıyla bu silsiledeki bütün peygamberlere iman etmek, dinin temel inançlarından biridir. Bu konuyla ilgili olarak Kur'an'daki ifadeler şöyledir:

O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahiy ettiklerimizi, İbrâhim'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. (Şûrâ Suresi: 13)[5]

Biz, onlara iyice açıklasın diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir. (İbrahim Suresi: 4)[6]

Ülü'l-azm peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Ülü'l-azm peygamberler, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'da Ahkaf Suresi'nin 35. ayetinde yer alan, hayatı türlü zorluklarla ve çilelerle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir. Sözlükte "sabırlı, gayretli ve kararlı kimseler" demektir.[7]

Ahzâb Suresi'nin 7, Ahkaf Suresi'nin 35 ve Şûrâ Suresi'nin 13. ayetlerinden yola çıkan İslam âlimleri, Ülü'l-azm peygamberlerin ilgili ayetlerde ismi geçen Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed peygamberler olduğuna karar vermişlerdir.

Kur'an'da adı geçen peygamberler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kur'an’da adı geçen peygamberlerin, vazife sırasına göre ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında, sayısı bazı hadis kaynaklarına dayandırılan,[8][9][10] 124 bin veya 224 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu peygamberlerden 25'inin ismi Kur'an'da yer almaktadır.

Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var... (Mü'min Sûresi: 78)[11]

Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. (Fâtır Sûresi: 24)[12]

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin kronolojik sırasıyla isimleri ve kendileriyle ilgili bazı inançlar şöyledir:

Numara Peygamber
Yaşam aralığı
Görsel Hakkında
1 Âdem ?
Semavî kitaplara göre ilk insan ve ilk peygamber.
2 İdris ?
Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri.
3 Nuh y. MÖ 2948 - y. MÖ 1998
Ülü'l-azm (büyük) peygamberler arasında sayılan, kendisine inanmayan kavmi tufan ile helâk edilen peygamber.
4 Hûd y. MÖ 2400'ler
Kur'an'da Âd Kavmi'ne gönderildiği bildirilen peygamber.
5 Salih ?
Kur'an'da Semûd Kavmi'ne gönderildiği bildirilen peygamber.
6 İbrahim ?
Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm’ın müştereken kabul ettiği Ülü'l-azm peygamber.
7 Lut ?
Kur'an'da adı geçen bir peygamber.
8 İsmail ?
İbrahim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
9 İshak ?
İbrahim’in oğlu, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri.
10 Yakub ?
İbrahim’in torunu ve İsrâiloğulları’nın atası olan peygamber.
11 Yusuf y. MÖ 1590 - y. MÖ 1550
Yakub’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
12 Eyüp ?
Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri.
13 Şuayb ?
Kur’an’da Medyen halkına gönderildiği bildirilen peygamber.
14 Musa y. MÖ 1400'ler - MÖ 1300'ler veya MÖ 1200'ler
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen Ülü'l-azm peygamber.
15 Harun ?
Musa'nın kardeşi, onun yardımcısı olarak İsrâiloğulları’na gönderilen peygamber.
16 Davud y. MÖ 1000 - 970'ler
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamber.
17 Süleyman y. MÖ 970 - 930'lar
Davud’un oğlu, İsrâiloğulları’na gönderilen hükümdar-peygamber.
18 Zülkifl ?
Kur’an’da adı geçen bir peygamber.
19 Yunus y. MÖ 9. yüzyıl - y. MÖ 8. yüzyıl
Kur'an'da adı geçen bir peygamber.
20 İlyas y. MÖ 900 - y. MÖ 849
Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri.
21 Elyesa y. MÖ 910 - y. MÖ 800
Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri.
22 Zekeriya y. MÖ 1. yüzyıl
Kur’an’da adı geçen ve İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
23 Yahya y. MÖ 10 / 1 - y. MS 26 / 28
Kur’an’da adı geçen, İsrâiloğulları’na gönderilen bir peygamber.
24 İsa y. MÖ 6 / 4 - yaşıyor (İslam'a göre İsa ölmeyip Allah katına yükseltilmiştir.[13])
Kur’an’da adı geçen, kendisine kutsal kitap İncil verilen ve İslam'a göre yaşayan tek peygamber.
25 Muhammed y. 570 / 571 - 632
Son peygamber.

Kur'an da adı geçen nebî ve resuller[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tablo Kur'an ayetlerinde adı geçen peygamber (nebî) ve resulleri göstermektedir. Ayrıca peygamberlerin kitaplarına, halkına ve kendi şeriat kanunları olanlarına referanstır.

İsim Peygamber Elçi Ülü'l-azm (büyük peygamber) İmam (lider) Kitap Halk Şeriat (ilahî

hukuk)

Âdem
Peygamber
10 Suhuf[14]
İdris
Peygamber[15]
30 Suhuf[14]
Nuh
Peygamber[16]

Elçi[17]

Ülü'l-azm[18]
Nuh'un halkı[19]
Şeriat[20]
Hûd
Elçi[21]
Âd[22]
Salih
Elçi[23]
Semûd[24]
İbrahim
Peygamber[25]

Elçi[26]

Ülü'l-azm[18]

İmam[27]
10 Suhuf[28] İbrahim'in halkı[29]
Şeriat[20]
Lut
Peygamber[16]

Elçi[30]
Sodom ve Gomora[31]
İsmail
Peygamber[32]

Elçi[32]
İshak
Peygamber[33]

İmam[34]
Benî İsrâil
Yakub
Peygamber[33]

İmam[34]
Benî İsrâil
Yusuf
Peygamber[16]
Benî İsrâil
Eyüp
Peygamber[16]
Şuayb
Elçi[35]
Medyen,[36] Eyke[37]
Musa
Peygamber[38]

Elçi[38]

Ülü'l-azm[18]
Musa'nın kitapları[39] (Tevrat) Firavun ve ileri gelenleri[40]
Şeriat[20]
Harun
Peygamber[41]
Benî İsrâil
Zülkifl

Peygamber[16]

Benî İsrâil
Davud
Peygamber[16]
Zebûr[42] Benî İsrâil
Süleyman
Peygamber[16]
Benî İsrâil
İlyas
Peygamber[16]

Elçi[43]
İsrailoğullarından Baal kavmi[44]
Elyesa
Peygamber[16]
İsrailoğullarından Baal kavmi
Yunus
Peygamber[16]

Elçi[45]
Ninova halkı[46]
Zekeriya
Peygamber[16]
Benî İsrâil
Yahya
Peygamber[47]
Benî İsrâil
İsa
Peygamber[48]

Elçi[49]

Ülü'l-azm[18]
İncil[50] (Gospel) Benî İsrâil
Şeriat[20]
Muhammed
Peygamber[51]

Elçi[51]

Ülü'l-azm[18]

İmam[52]
Kur'an[53] Tüm insanlık[54]
Şeriat[20]

Peygamber olup olmadığı tartışmalı kişiler[değiştir | kaynağı değiştir]

İsim Not Diğer inançlardaki isimleri
Şit[55]
(شَيْث)
Adı, Kur'an'da geçmez ama hadislerde geçer. Şit
Kâlib[56]
(كالب)
Benî İsrâil'e gönderilmiştir. Kalev
Yuşa[57][58]
(يُوشَع)
İsrail'e gönderilmiştir. Yuşa'nın adı Kur'an'da geçmez, ancak adı diğer İslami literatürlerde ve birçok hadiste geçer. Tevrat'ta da peygamber olarak anılmaktadır. Kenan'ın fethiyle ilgili Kuran'da Yuşa ve Kâlib'den, Tanrı'nın "lütfunu bahşettiği" iki adam olarak bahsedilir, ancak isimleri belirtilmez. Yuşa, çoğu bilim adamı tarafından Musa'nın peygamberlik halefi olarak kabul edilir. Musa'nın Hızır'ı ziyaretinde ona yardımcı olan Yuşa, Tevrat ve İncil'e göre Kudüs'ün Yahudiler için yaşanabilir olduğu haberini getiren Kâlib ile birlikte iki kabile elçisinden biriydi. Yuşa aynı zamanda Yahudiler'in lideri olarak Musa'nın halefidir ve Musa'nın ölümünden sonra onları İsrail'e yerleşmeye yönlendirmiştir. Yuşa'nın Kudüs'e girişi de hadislerde zikredilmektedir. Yehoşua
Hızır
(ٱلْخَضِر)
Kur'an, mazlum halklara,[59] İsrail'e, Mekke'ye[60] ve bir peygamberin gönderildiği tüm kavimlere gönderilen[61] Hızır'dan bahseder; ancak onun adını vermez. Hızır, bazen Musa'nın bir yolculukta eşlik ettiği figür olan Melkisedek ile özdeşleştirilir. Bazı Müslüman onu bir melek veya bir evliya olarak görse de,[62] bazıları onu aynı zamanda bir peygamber olarak da görür.[63] Bazen İlyas'la (إلياس) aynı kişi olarak tasvir edilir; denizlerde yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder. Bazı Müslümanlara göre de ikisi farklı kişilerdir ve senede bir defa buluşurlar. Bu olaya da Hıdırellez adı verilir. Melkisedek, İlyas
Lokman
(لُقْمَان)
Habeşistan'a gönderilmiştir.[64][65] Kur'an, onun adını taşıyan Lokman Suresi'nde ondan bilge olarak bahseder, ancak onu açıkça bir peygamber olarak tanımlamaz. En yaygın İslami inanç,[66] Lokman'ı bir evliya olarak görmektedir, ancak bazı Müslümanlara göre bir elçidir.[67]
Samuel
(صَمُوئِيل)
İsmi Kur'an'da ve hadislerde geçmez. Yalnızca birtakım Müslümanlar tarafından İsrailoğulları'na gönderilen ve Tâlût'u kral olarak mesheden bir elçi/peygamber olarak anılır.[68][69]
Tâlût
(طَالُوت)
Kur'an'a göre Tâlût, Samuel tarafından bir komutan olarak seçilmişti. Tâlût, İsrailoğulları'nı Davud tarafından öldürülen Câlût'un ordusuna karşı zafere götürdü. Tâlût ayrıca Tevrat'ta da bir peygamber olarak anılmaktadır. Ancak, bazılarına göre Tâlût bir peygamber değil, yalnızca Allah tarafından seçilmiş bir kraldır.[70][71] Gideon
İrmiya[72]
(إرميا)
Kur'an'da veya herhangi bir sahih hadiste yer almaz, ancak onun anlatısı İslam literatüründe ve tefsirlerinde detaylandırılmıştır. Aynı zamanda Tevrat'ta da bir peygamber olarak da anılır.[73][74] I. Nebukadnezar döneminde yaşadığı düşünülür. Yeremya
Hızkîl
(حِزْقِيل)
Çoğunlukla Zülkifl'le aynı kişi olarak tanımlanır.[75] Her ne kadar Kur'an'da ismiyle bahsedilmese de, hem klasik[76] hem de modern İslam alimleri[77] Hızkîl'i bir İslam peygamberi olarak görürler. Hezekiel
Danyal[78]
(دَانِيَال)
Bazı Müslümanlar tarafından peygamber olarak kabul edilir; Kuran'da ya da Sünni hadislerde adı geçmez, ancak bazı Şii hadislerine göre bir peygamberdir.[79][80] Tevrat'ta da bir peygamber olarak anılmaktadır.[81] Daniel
Zülkarneyn[82][83]
(ذُو ٱلْقَرْنَيْن)
O, Kehf Suresi'nin 83-101 ayetlerinde doğuya ve batıya seyahat eden ve insanlarla Ye'cüc ve Me'cüc'lerin arasına bir set diken birisi olarak görünür. Bazı Müslümanlar tarafından peygamber olarak kabul edilir.[84] İskender,[85] II. Kiros,[86] I. Darius,[87] Oğuz Han[88]
Üzeyir
(عُزَيْر)
Kuran'da kendisinden bahsedilir,[89] ancak birçok İslam alimi Üzeyir'in peygamberlerden biri olduğunu kabul etmesine rağmen Kur'an'da onun bir peygamber olduğu belirtilmemiştir.[90][91] Aynı zamanda Tevrat'ta da bir peygamber olarak da anılır. Ezra
İmran
(عِمْرَان)
Âl-i İmrân Suresi (İmran'ın ailesi)'nde kendinden bahsedilir,[92] Meryem'in babası ve İsa'nın da dedesidir. Yehoiakim
Meryem
(مَرْيَم)
Bazı İslam alimleri[93][94] Meryem'i, Allah'ın ona bir melek aracılığıyla mesaj gönderdiği ve ilahi mucizelerin aracısı olduğu için bir elçi ve peygamber olarak kabul ederler. İslam, onu kadınların en kutsallarından biri olarak görse de peygamberliği meselesi hala tartışılmaktadır.[95]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Yavuz, Yusuf Şevki. "PEYGAMBER". TDV İslâm Ansiklopedisi. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 2. ^ "Peygamber Kelime Kökeni, Kelimesinin Anlamı - Etimoloji". www.etimolojiturkce.com. 20 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2023. 
 3. ^ "Nebi ve Resul nedir?". dinimizislam.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 4. ^ "Tüm peygamberlerin getirdiği dinin özü ve ruhu İslâm'dır - Prof. Dr. Süleyman Ateş". Gazete Vatan. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 5. ^ "Şûrâ Suresi 13. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 6. ^ "İbrahim Suresi 4. Ayet". www.kuranmeali.com. 18 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 7. ^ "ÜLÜ'l-AZM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2022. 
 8. ^ Ahmed bin Hanbel, el-Müsned 5 / 265-266.
 9. ^ İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
 10. ^ "Kaç Peygamber Gelmiştir? 124 Bin veya 244 Bin Peygamber Rivayeti Sahih mi?". İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 11. ^ "Mü'min Suresi 78. ayeti ve meali | Kur'an ve Meali". www.kuranvemeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 12. ^ "Fâtır Suresi 24. Ayet". www.kuranmeali.com. 20 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2022. 
 13. ^ "Nisâ Suresi 155-161. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı". kuran.diyanet.gov.tr. 6 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2024. 
 14. ^ a b Suhuf
 15. ^ Kur'an 19:56
 16. ^ a b c d e f g h i j k Kur'an 6:89
 17. ^ Kur'an 26:107
 18. ^ a b c d e "ÜLÜ'l-AZM". TDV İslâm Ansiklopedisi. 20 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Haziran 2024. 
 19. ^ Kur'an 26:105
 20. ^ a b c d e Kur'an 42:13
 21. ^ Ku'an 26:125
 22. ^ Kur'an 7:65
 23. ^ Kur'an 26:143
 24. ^ Kur'an 7:73
 25. ^ Kur'an 19:41
 26. ^ Kur'an 9:70
 27. ^ Qur'an 2:124
 28. ^ Kur'an 87:19
 29. ^ Kur'an 22:43
 30. ^ Kur'an 26:162
 31. ^ Kur'an 26:160
 32. ^ a b Kur'an 19:54
 33. ^ a b Kur'an 19:49
 34. ^ a b Kur'an 21:73
 35. ^ Kur'an 26:178
 36. ^ Kur'an 7:85
 37. ^ Kur'an 15:78
 38. ^ a b Qur'an 19:51
 39. ^ Kur'an 53:36
 40. ^ Kur'an 43:46
 41. ^ Kur'an 19:53
 42. ^ Kur'an 17:55
 43. ^ Kur'an 37:123
 44. ^ Kur'an 37:124
 45. ^ Kur'an 37:139
 46. ^ Kur'an 10:98
 47. ^ Kur'an 3:39
 48. ^ Kur'an 19:30
 49. ^ Kur'an 4:171
 50. ^ Kur'an 57:27
 51. ^ a b Kur'an 33:40
 52. ^ Kur'an 13:7
 53. ^ Kur'an 42:7
 54. ^ Kur'an 7:158
 55. ^ Ibn Kathir, Al-Bidāya wa-n-nihāya
 56. ^ Kuran 5:20-26
 57. ^ Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary, Note 278 to verse 246: "This was Samuel. In his time Israel had suffered from much corruption within and many reverses without. The Philistines had made a great attack and defeated Israel with great slaughter. The Israelites, instead of relying on Faith and their own valor and cohesion, brought out their most sacred possession, the Ark of the Covenant, to help them in the fight. But the enemy captured it, carried it away, and retained it for seven months. The Israelites forgot that wickedness cannot screen itself behind a sacred relic. Nor can a sacred relic help the enemies of the faith. The enemy found that the Ark brought nothing but misfortune for themselves, and were glad to abandon it. It apparently remained twenty years in the village (qarya) of Yaarim (Kirjath-jeafim): I. Samuel, 7:2. Meanwhile, the people pressed Samuel to appoint them a king. They thought that a king would cure all their ills, whereas what was wanting was a spirit of union and discipline and a readiness on their part to fight in the cause of Allah."
 58. ^ Quran Search Engine, Ayat Search Samuel.Phonetic Search Engine. القرآن الكريم in Arabic, Urdu, English Translation 2012-05-07 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Al-Baqara [2:247, 248 & 251]
 59. ^ M. C. Lyons The Arabian Epic: Volume 1, Introduction: Heroic and Oral Story-telling Cambridge University Press 2005 9780521017381 p. 46
 60. ^ Al-Kulayni, Abu Ja’far Muhammad ibn Ya’qub (2015). Kitab al-Kafi. South Huntington, NY: The Islamic Seminary Inc. ISBN 9780991430864. 
 61. ^ İmam Muhammed bin Muhammed bin Süleyman er-Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, c.5., s.18
 62. ^ Noegel, Scott B.; Wheeler, Brannon M. (1 Nisan 2010). The A to Z of Prophets in Islam and Judaism. Lanham: Scarecrow Press. ss. 196-197. ISBN 9781461718956. OCLC 863824465. 
 63. ^ Al-Tabari (1991). The History of al-Tabari. Albany: State University of New York. p. 3.
 64. ^ Ibn Kathir, Hafiz, Tafsir Ibn Kathir, Dar-us-Salam Publications, 2000 (original ~1370)
 65. ^ Al-Halawi, Ali Sayed, Stories of the Qurʼan by Ibn Kathir, Dar Al-Manarah
 66. ^ A-Z of Prophets in Islam, B. M. Wheeler, "Luqman"
 67. ^ Concise Encyclopaedia of Islam, Cyril Glasse, "Prophets in Islam"
 68. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; :112 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 69. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; :122 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 70. ^ "Saul - Oxford Islamic Studies Online". www.oxfordislamicstudies.com (İngilizce). 6 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2018. 
 71. ^ Kuran 2:246-252
 72. ^ Tafsir al-Qurtubi, vol 3, p 188; Tafsir al-Qummi, vol 1, p 117.
 73. ^ Tafsir al-Qurtubi, vol. 3, p. 188; Tafsir al-Qummi, vol. 1, p. 117.
 74. ^ Wensinck, A.J. 1913-1936. 
 75. ^ Reisebeschreibung nach Arabian Copenhagen, 1778, ii. 264–266
 76. ^ Ibn Kutayba, Ukasha, Tabari, Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Masudi, Kisa'i, Balami, Thalabi and many more have all recognized Ezekiel as a prophet.
 77. ^ The greatest depth to the figure is given by Abdullah Yusuf Ali, in his commentary; his commentary's note 2743: "If we accept "Dhul al Kifl" to be not an epithet, but an Arabicised form of "Ezekiel", it fits the context, Ezekiel was a prophet in Israel who was carried away to Babylon by Nebuchadnezzar after his second attack on Jerusalem (about BCE 599). His Book is included in the English Bible (Old Testament). He was chained and bound and put into prison, and for a time he was dumb. He bore all with patience and constancy and continued to reprove boldly the evils in Israel. In a burning passage, he denounces false leaders in words that are eternally true: "Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves! Should not the shepherds feed the flocks? Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed: but ye feed not the flock. The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken ...... etc. (Ezekiel, 34:2–4)."
 78. ^ Wheeler, B. M. "Daniel". Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism. Daniel is not mentioned by name in the Quran but there are accounts of his prophethood in later Muslim literature... 
 79. ^ A-Z of Prophets in Islam and Judaism, B.M. Wheeler, Daniel
 80. ^ "21. The Ethos of Prophet Daniel". 8 Haziran 2015. 6 Nisan 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Mart 2021. 
 81. ^ Tabari, i, 665-668, 717
 82. ^ Wheeler, B. M. "Daniel". Historical Dictionary of Prophets in Islam and Judaism. Daniel is not mentioned by name in the Quran but there are accounts of his prophethood in later Muslim literature... 
 83. ^ Kuran 18:83-101
 84. ^ Netton 2006, s. 72.
 85. ^ "Zülkarneyn". TDV İslâm Ansiklopedisi. 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Haziran 2024. 
 86. ^ Azad 1990, s. 205.
 87. ^ Pearls from Surah Al-Kahf: Exploring the Qur'an's Meaning, Yasir Qadhi Kube Publishing Limited, 4 Mar 2020, 9781847741318
 88. ^ "Oğuz Kağan Aslında Zülkarneyn Peygamber mi?". ON ALTI YILDIZ. 12 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Şubat 2021. 
 89. ^ Quran 9:30
 90. ^ Ashraf, Shahid (2005). "Prophets 'Uzair, Zakariya and Yahya (PBUT)". Encyclopaedia of Holy Prophet and Companions
 91. ^ Ibn Kathir. "'Uzair (Ezra)". Stories of the Quran.
 92. ^ A. J. Wensinck (Penelope Johnstone), "Maryam" in C. E. Bosworth, E. van Donzel, W. P. Heinrichs & Ch. Pellat (Eds.), The Encyclopaedia Of Islam (New Edition), 1991, Volume VI, p. 630. Maryam is called a sister of Hārūn (sūra XIX, 29), and the use of these three names 'Imrān, Hārūn, and Maryam has led to the supposition that the Kur'ān does not clearly distinguish between the two Maryams, of the Old and the New Testaments. The Kur'ān names two families as being specially chosen: those of Ibrāhim and of 'Imrān (sūra III, 32). It is the family of 'Imrān, important because of Moses and Aaron, to which Maryam belongs. It is not necessary to assume that these kinship links are to interpret in modern terms. The words "sister" and "daughter", like their male counterparts, in Arabic usage, can indicate extended kinship, descendants, or spiritual affinity. This second 'Imrān, together with Harun, can be taken as purely Kur'ānic... Muslim tradition is clear that there are eighteen centuries between the Biblical 'Amram and the father of Marya. 
 93. ^ Farooq, Mohammad Omar. "Imam Ibn Hazm: On Prophethood of Women". 12 Mart 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 94. ^ Ibrahim, Mohammed Zayki (2015). "Ibn Ḥazm's theory of prophecy of women: Literalism, logic, and perfection". Intellectual Discourse. IIUM Press. 23 (1): 76-77. CiteSeerX 10.1.1.831.1259 $2. eISSN 2289-5639. ISSN 0128-4878. 
 95. ^ Beyond The Exotic: Women's Histories in Islamic Societies, p. 402. Ed. Amira El-Azhary Sonbol. Syracuse University Press, 2005. 9780815630555