Rusya ekonomisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Rusya ekonomisi
Para birimi Rus rublesi (RUB)
Mali yıl Takvim yılı
Ticaret organizasyonları DTÖ, BDT, APEC, EurAsEC, G-20 ve diğerleri
İstatistikler
GSYİH $ 1.178 trilyon (2016, nominal)[1]
$ 3.493 trilyon (2016, SAGP)[1]
GSYİH büyüme azalış-1.2% (2016 1.Ç. tahm.)[2]
Kişi başı GSYİH $8,058 (2016) (nominal)[3]
$23,875 (2016) (SAGP)[4]
Sektörel GSYİH dağılımı Tarım: 4%, Sanayi: 36.3%, Hizmetler: 59.7% (2014 tahm.)[5]
Enflasyon (TÜFE) azalış12.9% (2015)[6]
Yoksulluk sınırı
altındaki nüfus
%13.4 (2015)[7]
İşgücü 76.9 milyon (Haziran 2016)[8]
İşsizlik %5.4 (Haziran 2016)[8]
Dış ticaret
İhracat $ 251 milyar (Ocak-Kasım 2016)[9]
İhraç malları Petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz, metal, ahşap ve ahşap ürünleri, kimyasallar, sivil ve askerî ürünler
Ana ihracat ortakları  Çin %10.9
 Hollanda %10
 Almanya %7.1
 Belarus %5.1
 Türkiye %4.9 (2017)[10]
İthalat $ 172 milyar (Ocak-Kasım 2016)[9]
İthalat malları Tüketim malları, makine, araç, eczacılık ürünleri, plastik, yarı mamul metal ürünleri, et, meyve ve fındık, optik ve tıbbi aletler, demir, çelik
Ana ithalat ortakları  Çin %21.2
 Almanya %10.7
 ABD %5.6
 Belarus %5
 İtalya %4.5
 Fransa %4.2 (2017)[11]
DYY sermayesi $ 360.9 milyar (2015 tahm.)[12]
Gayrisafi dış borç $ 538.1 milyar (Aralık 2015)[13]
Kamu maliyesi
Kamu borçları GSYİH içindeki payı %14 (2016)[14]
Gelirler $ 181.6 milyar (2014 tahm.)[15]
Giderler $ 212.8 milyar (2014 tahm.)[15]
Kredi derecelendirme
Dış rezervler $ 396.4 milyar (Ağustos 2016)[20]

Ana veri kaynağı: CIA World Fact Book

Diğer bir bilgi verilmemiş, değerlerin tümü ABD Doları ile ifade edilmiştir.

Rusya ekonomisi stratejik alanlarda devlet mülkiyeti ile karma, yüksek gelire[21] sahip bir ekonomidir. 1990'larda Pazar yenilikleri, enerjide meydana gelen özelleştirmelerle önemli istisnalarda ve savunmayla ilgili dallarda, Rus sanayisi ve tarımı çok özelleştirilmiştir.

Rusya'nın geniş coğrafyası, bazı kaynaklara göre dünyanın bilinen en zengin doğal kaynaklarının yüzde 30'una sahip olması ile ekonomik etkinliklerinin önemli bir belirleyicisidir.[22][23][24] Dünya Bankası Rusya'nın doğal kaynaklarının toplam değerini $ 75 trilyon ABD doları olarak tahmin ediyor.[25][26] Rusya'nın büyümesinin çoğu enerji gelirlerine dayanmaktadır. Rusya'nın ihracatının önemli bir payını oluşturan petrol, doğal gaz ve değerli metallerde bir bolluk vardır. 2012 yılı itibarıyla petrol ve gaz sektörü GSYİH'nın %16'sı, federal bütçe gelirlerinin %52'si ve toplam ihracatın %70'i olarak gerçekleşmiştir.[27][28]

Rusya özgün tasarım ve yüksek teknoloji içeren askeri teçhizat imalatı, beşinci nesil savaş uçağı, nükleer olarak güçlendirilmiş denizaltılar, ateşli silahlar, kısa menzilli/uzun menzilli balistik füzeler de dahil olmak üzere çeşitli yeteneğe sahip büyük ve çok yönlü bir silah sanayisine sahiptir. Rus silah ihracatı ABD'ye göre ikinci sırada, 2013 yılında 15.7 milyar $ seviyesinde gerçekleşti, Rusya'nın en üst askeri ihracatı, savaş uçakları, hava savunma sistemleri, gemi ve denizaltılardan oluşmaktadır.[29][30]

2015 yılında, Rus ekonomisi piyasa döviz kurları üzerinden SAGP ile dünyanın en büyük altıncı ve nominal olarak onikinci en büyük ekonomisi olmuştur. 2000 ve 2012 yılları arasında Rusya'nın enerji ihracatı %160 oranında yükselen gerçekte harcanabilir gelir ile yaşam standartlarında hızlı bir büyümeyi körüklemiştir.[31] Dolar cinsinden bu 2000 yılından bu yana harcanabilir gelirlerde yedi kat daha artış gerçekleşmiştir.[32] Aynı dönemde, işsizlik ve yoksulluk yarı yarıya azalmış ve Rusların kendi kendine değerlendirilen yaşam doyumu da önemli ölçüde yükselmiştir.[33] Bu büyüme ile 2000'lerde emtialarda canlanma, yüksek petrol fiyatları yanı sıra ihtiyatlı ekonomi ve maliye politikalarının bir birleşik sonucudur.[34] Ancak bu kazanımlar dengesiz dağıtılmıştır, Credit Suisse tarafından yayınlanan bir rapora göre Rus hane halkının tüm finansal varlıklarının %35'i 110 zenginin kasasında tutulmaktadır.[35][36] Kötü yönetimle Rusya'da bu şekilde 2002 ve 2011 yılları arasında $ 880 milyar dolar üzerinde kaybedilen kara para çıkışları ile ikinci büyük hacme sahip olduğu anlamına gelmektedir.[37] 2008 yılından bu yana Forbes defalarca Moskova'yı "dünyanın milyarder sermaye merkezi" olarak duyurmuştur.[38][39]

Rus ekonomisi özellikle düşen petrol fiyatları ve Ukrayna'da 2014 Rus askerî müdahalesi ile ve sonrasında sermaye kaçışı sonucu erken 2014'te resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.[40][41] Ancak, 2014'te GSYİH büyümesi %0,6 ile pozitiftir.[42] 2015 yılında Rus ekonomisi %3,7 küçülmüş ve ekonominin 2016 yılında daha da düşmesi beklenmektedir.[43] Ancak, Dünya Bankası ve IMF tahminine göre Rusya'nın ekonomisi 2017 yılına kadar iyileşmeye başlayacaktır.[44][45]

Ocak 2016'da, ABD şirketi Bloomberg, dünyanın 12. en yenilikçi ekonomisi olarak Rusya'nın ekonomisine puan verdi. Rusya dünyanın 15. en yüksek patent başvurusu oranına sahip olarak, yüksek teknolojide kamu şirketlerinin 8. en yüksek yoğunlaşması ile internet, uzay ve bilim adamları ve mühendislerin en yüksek üçüncü mezuniyet oranına sahip bulunmaktadır.[46] Eski maliye bakanı Aleksey Kudrin, Rusya'nın ekonomik koşullarını iyileştirmek için jeopolitik gerilimleri azaltması gerektiğini söylemiştir.[47] Son zamanlarda siyasi olaylar dolayısıyla ekonomi, yaptırımlara maruz kalmıştır.

İktisat tarihi[değiştir | kaynağı değiştir]

Sovyet ekonomisi[değiştir | kaynağı değiştir]

1970'lerde Sovyetler Birliği Durgunluk Çağına girdi. Çağdaş ekonomi ve esnek olmayan yönetimin karmaşık talepleri bunalmış merkezi planlamacıları sınırlamıştır. Moskova'da planlamacıların ileriye dönük kararlarının hacmi karşı konulmaz olmuştur. Bürokratik yönetim içinde hantal prosedürler, ücretsiz iletişim ve işçi yabancılaşması, yenilikler, müşteriler ve tedarikçiler ile başa çıkmakta kurumsal düzeyde gerekli esnek tepkiyi zamanından önce yapmayı engellemiştir. 1975'ten 1985 yılına kadar, yolsuzluk ve işe yaramaz veriler ile krizin bir temele oturtulması, olumluluk hedefleri ve kotaları rapor eden bürokrasi arasında yaygın bir uygulama haline gelmiştir. 1986 yılından itibaren Mihail Gorbaçov ekonomiyi piyasa odaklı sosyalist ekonomiye doğru hareket ettirerek ekonomik sorunları çözmeye çalışmıştır. Gorbaçov'un politikalarına rağmen Sovyet ekonomisini canlandırmak başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Perestroyka ile 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sonuçlanan, siyasi ve ekonomik çözülme sürecine yol açmıştır.

Piyasa ekonomisine geçiş (1991-98)[değiştir | kaynağı değiştir]

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rus GSYİH'sı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, küresel olarak bütünleşik bir piyasa ekonomisine doğru, merkezi planlı ekonomiden hareket ederek, radikal bir dönüşüm geçirmiştir. Bozuk ve gelişigüzel özelleştirme işlemleri ile son derece yoğun öz sahiplikteki siyasi ortamda, başlıca devlet kuruluşlarına sahip olacak "oligarklara" bağlı bir dönüşüm sürecine girilmiştir.

Radikal, pazar odaklı yenileşme ile Yeltsin'in programı "şok tedavisi" olarak bilinir hale gelmiştir. Bu IMF tavsiyeleri ve Larry Summers da dahil üst düzey Amerikalı ekonomistlerin yorumuna dayanmaktadır.[48][49] Bu politikaların sonuçları felaket olmuş, reel GSYİH'nın 1999'da %40 oranından fazla düşmesiyle hiperenflasyon hızla yayılarak kişisel tasarrufları, suç ve mahrumiyeti silmiştir.[50][51]

Devlet işletmelerinin büyük çoğunluğu büyük bir tartışma ortasında özelleştirilmiştir. Örneğin, Sovyet rejimi döneminde bir fabrika müdürü genellikle aynı işletmenin sahibi olacaktı. Hükûmetin örtü altında çirkin finansal manipülasyonları iş ve hükûmetin kilit pozisyonlarındaki bireylerden oluşan dar bir zümreyi zenginleştirilmiştir.[52] Birçoğu hemen onların yeni bulunan servetleri ve yatırımları ile yurt dışına büyük bir sermaye kaçışını tetikledi.[53]

Çöken ekonomide, bütçe açıklarının finansmanı, kısa vadeli borçlanma ve o dönemde bir bağımlılıkla devlet gelirlerini toplama zorlukları 1998 Rusya mali bunalımına yol açtı.

1990'larda Rusya $ 20 milyar dolar toplam kredi ile Uluslararası Para Fonuna "büyük oranda borçlu" olmuştu. Bu IMF'nin Rusya'ya o kadar çok borç verme durumunda eleştiri konusu haline geldi, reformlar az para ile yapılırken bu fonların büyük bir kısmı "Yasa dışı olarak ülkeyi terk eden sermaye akışlarındaki amacından saptırılmış ve dahil" olabilirdi.[54][55]

Geri kazanma ve büyüme (1999-2008)[değiştir | kaynağı değiştir]

2000'li yıllardaki petrol fiyatları

Rusya şaşırtıcı bir hızla Ağustos 1998 mali çöküşünden geri döndü. Geri kazanımda bir neden, çoklu olarak ulusal ve uluslararası yerli üreticileri daha rekabetçi hale getiren ruble devalüasyonu oldu. 2000 ve 2002 yılları arasında, %13 düz bir gelir vergisi tanıtıldı, kapsamlı bir vergi reformu da dahil yanlı büyüme ekonomik reformların önemli miktarından kaynaklandı ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için durum geliştirilmiş kuralsızlaştırma geniş bir çaba içinde işlenmiştir.[56]

2000 ve 2008 yılları arasında Rus ekonomisi artan emtia fiyatlarıyla önemli bir ivme kazandı. GSYİH yılda ortalama %7 büyüdü.[50][57] Harcanabilir gelirler iki kattan fazla ve dolar cinsinden sekiz kat artmıştır.[32] 2000-2006 yılları arasında tüketici kredisi hacmi 45 kat artmış ve bu özel tüketimde bir patlamayı körüklemiştir.[58][59] Yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı 2000 yılında %30, 2008 yılında %14 düşmüştür.[57][60][61]

Merkez bankası agresif olarak rublenin beğenisi ile mücadele için para arzını genişletmiş ancak bu enflasyonda bir sorun olarak kalmıştır.[62] Bununla birlikte 2007 yılında Dünya Bankası, Rus ekonomisinin "benzeri görülmemiş makroekonomik istikrarı" elde ettiğini açıkladı.[63] Ekim 2007 tarihine kadar, Rusya 2000 yılından itibaren her yıl bütçe fazlaları ile etkileyici mali disiplinini sürdürmüştür.[56]

2009-14[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus bankalarını 2008 yılında küresel kredi krizi vurdu, ama hiçbir uzun vadeli hasar hükûmet ve merkez bankası tarafından önleyici ve zamanında müdahale sayesinde ve küresel finansal bunalımın etkilerinden bankacılık sisteminin korunmalı yapıldığı olmuştur.[64][65][66] Rusya'da keskin ama kısa süreli bir durgunluğu 2009 yılının geç döneminde başlayan güçlü bir toparlanma izledi.[50] Önceki değerler ile karşılaştırıldığında Rusya'nın GSYİH'sı 2009 yılında 10 kat artmıştır. Değeri 1,223 trilyon ABD dolarına kadar ulaşır.[67]

16 yıl müzakerelerden sonra, Rusya DTÖ üyeliğine 2011 yılında kabul edildi.[68] 2013 yılında, Rusya Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ekonomi olarak etiketlendi.[69]

Rus liderler, defalarca uzak bölgelerdeki petrol ve gaza, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yüksek teknoloji sektörünü geliştirmek için bağımlı olunduğunu açıklamışlardır.[70] 2012'de petrol, gaz ve petrol ürünleri toplam ihracatın %70'ini oluşturmuştur.[28] Bu ekonomik model, güçlü başarım sınırlarını yıllar sonra göstermek için görünmüş ve Rusya ekonomisi 2013 yılında sadece %1,3 oranında büyümüştür.[50] Çeşitli nedenlerle yavaşlama açıklaması ile Rusya'nın en büyük ticaret ortağı AB'de uzun durgunluk dahil, durağan petrol fiyatları, yedek sanayi hacmi ve demografik sorunların olmaması ileri sürülmüştür.[71] Komşu Ukrayna'da siyasi kargaşa belirsizliği eklemiş ve yatırımları baskılamıştır.

2012 yılında Financial Times tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Rusya, Suudi Arabistan'ı takip ederek G20 ülkeleri arasındaki ekonomik verimde ikinci olmuştur. Yedi önleme ilişkin ekonomik başarım tahmini: gayri safi yurt içi hasıla büyümesi, 2012 bütçe açığı ve kamu borcu; ekonomik iyileşme - kriz öncesi zirve ile karşılaştırıldığında çıktısı; 2009 yılından bu yana borç değiştirilebilirliği; 2009 yılından 2013'e işsizliğin değiştirilebilirliği; ve sonunda, cari hesapta görülen dengeden sapmalardır.[72] Forbes dergisi iş için en iyi ülkelerden biri olarak 91. sırada Rusya'yı listede göstermiştir. Ülke yenilik ve ticaret özgürlüğü gibi alanlarda son zamanlarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. (Forbes kategorilerinde bir dizi ülke sıradadır ve Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası ve CIA gibi birden fazla kaynaktan bilgi çekmektedir).[73] 2008 yılından bu yana, Moskova'ya Forbes dergisi defalarca "dünyanın milyarder sermaye başkenti" tanımlamasını yakıştırmıştır.

2014-günümüz[değiştir | kaynağı değiştir]

Mart 2014'te Kırım'ın ilhak ve (Rusya tarafından reddedildi) Ukrayna'da devam eden çatışma ile Rusya'nın rapor edilmiş katılımını takiben, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği (ve diğer bazı Avrupa ülkeleri), Kanada ve Japonya Rusya'ya mali, enerji ve savunma sektörlerinde yaptırımlar uygulamıştır.[74] Bazı AB üyesi ülkeler, başka yaptırımlar konusunda ikiye bölünmüş durumdalar, ancak yaptırımlarda aday olma yoluna gitmektedirler. Bu Rus rublesinde düşüşe ve bir Rus mali krizi korkularına yol açmıştır. Rusya'ya, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gıda ithalatında bir yıl süre toplam yasağa dahil bir dizi ülke de karşı yaptırımlarla karşılık verdi.

Temmuz 2014'te Rus Ekonomi Bakanlığı'na göre, 2014 yılının ilk yarısında GSYİH büyümesi %1 idi. Bakanlıkça 2014 için %0.5 büyüme öngörüldü.[75] Rus ekonomisi 2014 yılında beklenenden daha iyi bir biçimde %0,6 oranında büyümüştür.[76] 2014 yılının ikinci çeyreğine göre 2015 enflasyonu, %8 olmuş; ekonomi resesyona girerken ekonomi %4,6 oranında küçülmüştür.[77] 2014 yılı için $ 104 ABD dolarına karşıt olarak 2015 yılında devlet bütçesinin dengelenmesi için, petrol fiyatlarının yaklaşık $ 74 ABD doları olması gerekmektedir.[78] Rusya'da, $ 500 milyar ABD doları civarında forex rezervleri kullanılır durumdadır, ancak 2015 yazında $ 360 milyar ABD doları tutarı ve tekraren $ 500 milyar dolara ulaşana kadar, önümüzdeki yıllarda forex kaynağı biriktirilmeye devam etmeye planlanmaktadır.[79]

Sberbank Herman Gref'e göre, Rus ekonomisinin daralması "bir kriz aksine, yeni bir gerçeklik değildir", o öncelikle düşük petrol fiyatları nedeniyle, uyum sağlamaktadır. GSYİH geliri %3,7 düştü - O da değişimi gösteren metriklerin bir dizisini sundu ve maaşlar %4,3 - %9,3'e ve enflasyon %12.9'a ulaştı. 2014-2015 döneminde Rusya'da bankaların dörtte biri Rus banka teminat fonu giderleri bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 1 trilyon ruble artı ek hükûmet fonlarına ulaştı, sol pazar 1,9 trilyon rubleye ulaştı.[80]

1. çeyrekte 2016 yılında askeri ve savunma sanayi gibi Rusya'nın tüm iş kollarında, üretim tesislerinde adı çıkmış maaş gecikmeleri ve kitlesel işten çıkarmalar ile ilgili 130 üzerinde endüstriyel eylem vardı.[81]

Veri[değiştir | kaynağı değiştir]

Aşağıdaki tablo 1992-2018 yıllarındaki temel ekonomik verileri göstermektedir. %5'in altındaki enflasyon yeşil renktedir.[82]

Yıl GSYİH
(milyar ABD doları, SAGP)
Kişi başına GSYİH
(ABD doları, SAGP)
GSYİH büyümesi
(reel)
Enflasyon oranı
(Yüzde olarak)
İşsizlik
(Yüzde olarak)
Devlet borcu
(GSYİH'nın %'si olarak)
1992 1,703.0 11,482 n/a n/a %5,2 n/a
1993 azalış1,591.9 azalış10,724 azalış%−8.7 %874.6 %5.9 n/a
1994 azalış1,419.3 azalış9,563 azalış%−12.7 %307.6 %8.1 n/a
1995 azalış1,389.5 azalış9,370 azalış%−4.1 %197.5 %9.4 n/a
1996 azalış1,363.8 azalış9,210 azalış%−3.6 %47.7 %9.7 n/a
1997 artış1,406.3 artış9,517 artış%1.4 %14.8 %11.8 n/a
1998 azalış1,345.6 azalış9,130 azalış%−5.3 %27.7 %13.3 n/a
1999 artış1,452.9 artış9,889 artış%6.4 %85.7 %13.0 %92.1
2000 artış1,635.3 artış11,170 artış%10.0 %20.8 %10.6 %55.7
2001 artış1,757.7 artış12,054 artış%5.1 %21.5 %9.0 %44.3
2002 artış1,869.3 artış12,875 artış%4.7 %15.8 %8.0 %37.5
2003 artış2,046.7 artış14,156 artış%7.3 %13.7 %8.2 %28.3
2004 artış2,253.9 artış15,647 artış%7.2 %10.9 %7.7 %20.8
2005 artış2,474.8 artış17,232 artış%6.4 %12.7 %7.2 %14.8
2006 artış2,758.8 artış19,249 artış%8.2 %9.7 %7.1 %14.8
2007 artış3,073.9 artış21,473 artış%8.5 %9.0 %6.0 %8.0
2008 artış3,298.7 artış23,054 artış%5.2 %14.1 %6.2 %7.4
2009 azalış3,063.8 azalış21,411 azalış%−7.8 %11.7 %8.2 %9.9
2010 artış3,240.9 artış22,639 artış%4.5 %6.9 %7.4 %10.9
2011 artış3,475.4 artış24,259 artış%5.0 %8.4 %6.5 %11.1
2012 artış3,670.4 artış25,592 artış%3.7 %5.1 %5.5 %11.9
2013 artış3,798.0 artış26,430 artış%1.8 %6.8 Sabit%5.5 %13.1
2014 artış3,895.4 artış26,626 artış%0.7 %7.8 %5.2 %16.1
2015 azalış3,845.1 azalış26,247 azalış%−2.3 %15.5 %5.6 %16.4
2016 artış3,897.7 artış26,551 artış%0.3 %7.0 %5.5 %16.1
2017 artış4,035.9 artış27,474 artış%1.6 artış%3.7 %5.2 %15.5
2018[83] artış4,227.4 artış28,797 artış%2.3 artış%2.9 %4.8 %14.6

GSYİH büyümesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Bankası'na göre Rus GSYİH yıllık büyümesi:[84][85]

Yıl 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% GSYİH 6.4 10.0 5.1 4.7 7.3 7.2 6.4 8.2 8.5 5.2 -7.8 4.5 4.3 3.4 1.3 0.6 -3.7

Para birimi ve merkez bankası[değiştir | kaynağı değiştir]

Resmî ruble işareti

Rus rublesi Rusya Federasyonu'nun para birimidir. Aynı zamanda Abhazya ve Güney Osetya'da yasal para olarak kullanılır.

Rus para sistemi Rusya Merkez Bankası tarafından yönetilmektedir. RSFSC Devlet Bankası ardılı olarak 13 Temmuz 1990 tarihinde kurulan Rusya Merkez Bankası 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra merkez bankası sorumluluklarını üstlenmiştir.[86]

Anayasa'ya göre, Rusya Merkez Bankası ulusal para ve ruble istikrarını korumada birincil sorumluluğu ile bağımsız bir birimdir. Aynı zamanda bir baş düzenleyici ve Rusya'da bankacılık sektörü için son çare olarak bir borç veren konumunda olmaktadır. Rusya Merkez Bankası Rusya Başkanı tarafından atanan bir vekil tarafından temsil edilen bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.[87]

Büyük cari fazlalar 2000 ve 2008 yılları arasında rublenin hızla reel olarak değer kazanmasına yol açmıştır. Rusya Merkez Bankası atılgan bir şekilde döviz kaynağı biriktirme yoluyla bu trendle mücadeleye çalışmıştır. Bu, bu dönemde görece yüksek enflasyon oranlarına önemli bir katkı nedeniyle oldu. Merkez bankası politikaları küresel mali krizin ardından gelişmiştir. Dolar ve Eurodan oluşan bir çember vs. yerine sabit döviz kuru hedeflemesinde Rusya Merkez Bankası'nı enflasyon hedeflemesi üzerinde yoğunlaştırmıştır.[62][88] Nisan 2012'de Rus enflasyon oranı %3.6 gibi rekor bir düşük değere ulaştı.[89]

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesini dalgalanmaya bırakmayı planlamakta, döviz ticareti bandını genişletmeyi ve rublenin 2015 yılında dalgalı olarak tamamen özgür olmasını sağlamayı beklediği bildirilmiştir. Ancak, ruble ile ilgili merkez bankası planları açıklanmış ve 2013 yılından bu yana önemli ölçüde kararlar gerilemiştir. 3 Ekim 2014'te Dolar-Ruble değişimi USD 40.00 Rus rublesine ulaştı, aynı zamanda geçen yıl 32.19 rubleye kadar gerçekleşti ve bu %24,26 gibi bir değere düşüş gösterdi. Rusya Merkez Bankası, Rus bankalarının Ocak 2014'te %25-%30 arası bir devalüasyona dayanabilecek olduklarını ifade etti, sadece rublede düşüş başladığında bundan dolayı Merkez Bankası müdahalesi ancak Ocak 2014'ten itibaren, dövizde devam eden bir dalgalanmayı serbest olarak planlıyor olabilir.[90][91] Rusya Merkez Bankası, 2014 yılında rublenin düşüşünü durdurmak için $ 88 milyar dolar harcamıştır. Bağlı olarak merkez bankası müdahalesi ve daha güçlü petrol fiyatları ile rublede 2015 yılı başında hedefe keskin bir şekilde ulaşıldı. Nisan 2015 yılında, Ksenia Yudaeva, Rusya'nın Merkez Bankası Birinci Vekil Yardımcısı olarak, dövizde yaklaşık 50 USD ruble ile bugünkü hızında dengelendiğine inandığını belirtti.[92][93]

Rusya'da enflasyon hızlı bir Ruble devalüasyonu ile birlikte büyük ölçüde artmıştır. 2012 yılında enflasyon bu 1992 yılında yaşanan %2333,30 enflasyon oranının altında iyi olmasına rağmen, Ekim 2014'te enflasyon oranı %8 olarak bildirilmiştir ve Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana %3,6 gibi en düşük noktalarından birini görmüştür.[94]

Kamu politikası[değiştir | kaynağı değiştir]

Mali politika[değiştir | kaynağı değiştir]

Merkezi ve yerel yönetim harcamaları yaklaşık olarak birbirine eşittir. Birleşik olarak onlar GSYİH'nın yaklaşık %38'ine denk gelir. Mali politika 1998 borç krizinden bu yana oldukça disipline edilmiştir. 2001 genel bütçe fazlası, GSYİH'nın %2.4'ü idi, gelecek yılın bütçesi tarihi olarak ilk kez sağlayan bir fazlalık (GSYİH'nin %1.63'ü) ile hesaplanacaktır. Bu büyümenin büyük kısmı, üçüncü yıl üst üste en fazla beklentileri aşan, tüketim talebinde etkili olmuştur. Analiz uzmanları, ekonomik büyümenin yüksek oranda devam edeceğine hala kuşku ile yaklaşmaktadırlar, özellikle 2005 yılından bu yana Rusya'nın planlı bütçelerinde petrol fiyatlarının giderek artıracağı düşünülüyor. Düşük petrol fiyatları Rus ekonomisinde öngörülen büyümenin elde edilemeyeceği anlamına gelir. Ancak, yüksek petrol fiyatları da, olumsuz ekonomik etkilere sahiptir ve onların sebep olacağı rubleyi değerlendirme ile Rus ihracatını daha az rekabetçi yapmaya devam etmektedir. 2007 yılı bütçe kanunu, harcamalarda %25 artış içermekte, kamu sektörü maaş artışları için bunların çoğu, emeklilik artışı ve sosyal çalışmalarda etkiye neden olmaktadır. Eğitim harcamalarının 2006 yasasına göre %60 oranında ve sağlık harcamalarının %30 oranında artması hedeflenmektedir. Dört "ulusal proje" için finansman, tarım, eğitim, konut ve sağlık girişimlerinde 230 milyar ruble olarak 2006 yılına göre 85 milyar ruble artacaktır.

Ulusal varlık fonu[değiştir | kaynağı değiştir]

1 Ocak 2004 tarihinde, Rusya Federasyonu Dengeleme Fonu, petrol fiyatı düşerse onu dengelemek için federal bütçenin bir parçası olarak Rusya Hükûmeti tarafından kurulmuştur. Şimdi Rusya Federasyonu Dengeleme Fonu yenilemektedir. Rusya Federasyonu Dengeleme Fonu 1 Şubat 2008 tarihinde iki parçaya bölünmüştür. İlk bölüm, (GSYİH'nın %10'u ile şimdi yaklaşık $ 200 milyon dolara eşittir) GSYİH'nın %10'una eşit bir ihtiyat fonu olacak ve Rusya Federasyonu Dengeleme Fonu gibi benzer bir şekilde yatırım yapılacaktır. İkinci bölüm Rusya Federasyonu Ulusal Refah Fonuna dönüşmüştür. Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storchak tarafından fon 1 Şubat 2008'de 600-700 milyar rubleye ulaşacağı tahmin edildi. Ulusal Refah Fonu yabancı şirketlerin hisseleri de dahil daha riskli enstrümanlar için yatırımcı olmaktır.[95]

Kamu borcu[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus kamu borcu

Rusya çok düşük borç-GSYİH oranı ile, dünyanın en düşük oranlardan birine sahiptir. Dış borcun çoğu özel sektöre aittir. Borcun GSYİH'ya oranı 2016 yılında %12 oldu.[96]

Sovyetler Birliği'nin baş halef devleti olarak Rusya, SSCB'nin dış borçlarını ödeme sorumluluğunu aldı.[97]

Haziran 2002'deki G8 zirvesinde, sekiz ülkenin lideri Rusya'nın eski Sovyet borçlarının bazılarını iptalini içerir bir bildiriyi imzaladı. Önerilen anlaşma kapsamında 10 milyar dolar ABD'den gelecek ve 10 yıl boyunca diğer G-8 ülkelerinden de 10 milyar dolar gelecektir.

Stratejik sektörler ve işletmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus hukukunda çok önemli olduğu düşünülen ulusal güvenlik ve yabancı şirketler için onlara sahip kısıtlı ekonominin sektörleri vardır. Sözde stratejik sektör yatırımları Rusya Federal Meclisi tarafından kabul edilen bir yasa ile tanımlanmaktadır. Stratejik işletmelerin özelleştirilmesi ve yeni pay sorunları ile ilgili Başkanın açık onayını gerektiren kamu şirketlerinin bir listesi vardır. Bu birkaç kez değiştirilmiş 2004 tarihli 1000'den fazla kamu kurumunun listesini içeren bir Başkanlık Kararnamesi ile başlamıştır.

Korumacılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya son zamanlarda korumacı politikalar ile bir lider ulus olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bağımsız Global Trade Alert'e göre, Rusya 2013 yılında başka bir ülkeye göre daha yerinde ve korumacı politikalar ortaya koymuştur. Rusya, Belarus ve Kazakistan'ın oluşturduğu Rusya'nın stratejik ticaret bloğu yıl boyunca dünya çapında korumacılıkta %33 bir paydan sorumluydu.[98] Yüzde 15,5 tarife önlemleri ile korumacı politikaların yüzde 43.4'ü, kurtarmalarını ve yerel kuruluşlar için doğrudan sübvansiyonları hedef aldı.

İşkolları[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya'da, hizmetler işkolu GSYİH'nın %58'i ile ekonominin en büyük sektörünü oluşturmaktadır. Hizmetler içinde en önemli bölümler şunlardır: toptan ve perakende ticaret, motorlu araçların onarımı, motosiklet, kişisel ve ev eşyaları işkolu (toplam GSYİH'nin %17'si); kamu yönetimi, sağlık ve eğitim (%12); gayrimenkul (%9), ulaştırma, depolama ve haberleşme (%7). Sanayi, toplam üretimde %40 katkıda bulunur. Madencilik (GSYH'nin %11'i), üretim (%13) ve inşaat (%4) en önemli sanayi kesimlerini oluşturur. Geri kalan %2 tarım hesaplarına aittir.

Rusya'nın ihracat yapısı

Birincil[değiştir | kaynağı değiştir]

Enerji[değiştir | kaynağı değiştir]

Avrupa'da petrol ve doğal gaz boru hatları

Mineral zengini Ural Dağları ve geniş petrol, gaz ve Sibirya ve Rusya'nın Uzak Doğu kömür ve kereste rezervleri Rus ihracatının hakim doğal kaynaklarını oluşturur. Petrol ve gaz ihracatı, özellikle sabit döviz ana kaynağı olmaya devam etmektedir.

Rusya'da petrol endüstrisi dünyanın en büyüklerinden biridir. Rusya doğal gazda en büyük rezervlere sahiptir ve en büyük ihracatçı konumundadır. İkinci büyük kömür rezervleri ve sekizinci büyük petrol rezervlerine sahip olarak mutlak sayılarda dünyanın en büyük petrol ihracatçısıdır. Rusya'da kişi başına petrol üretimi yüksek olsa da bu yüksek değildir. 2007 yılı itibarıyla, Rusya, Kanada (102,575 varil/gün), Suudi Arabistan (371,363 varil/gün) ya da Norveç (554,244 varil/gün) daha az olsa da 69,603 varil/1000 kişi başına düşen gün ile ancak ikiden fazla kez üreten ABD (28,083 varil/gün) ya da Birleşik Krallık'a göre (27,807 varil/gün) geri konumdadır.[99]

Madencilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya ayrıca mineral ve altında lider üretici ve ihracatçıdır. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ihracatının %90'ında mineral veya diğer hammaddeler vardır. Rusya dünyanın en büyük elmas üreten ulusudur, 2013 yılında tahminen 33 milyon karat üzerinde üretimi ya da tüm Rus üretiminin yaklaşık %95'i ALROSA'nın saymanlığına göre $ 3.4 milyar doların üzerinde bir değerle dünya üretiminin %25'ini gerçekleştirmiştir.[100]

İklim değişikliği alanındaki Arktik buzların erimesi gibi daha erişilebilir beklentiyle, kullanılmayan büyük petrol ve doğal gaz rezervleri içeren Arktik denizinin denizaltına 2 Ağustos 2007 tarihinde Rus kaşifler bir gövde gösterisi için Arktik denizi dibine Rus bayrağını dikti. Olay tepkiyle karışık oldu: Kanada yetkilileri bu sefer sadece bir kamu gösterisi olduğunu belirtmiş, Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "olağanüstü bilimsel proje" için kaşifleri kutlamıştır.[101]

Maden kaynaklarının devlet fonunu yöneten federal ajansın "Kıta Sahanlığı Geliştirilmesi Üzerine" Federal Kanun kapsamında önerisi üzerine veya yer birimleri, Rus hükûmeti, herhangi bir yarışma ve ihale olmadan gelişmesi için geçirilen maden kaynaklarının bazı başlıklarında listeyi ve Rus kıta sahanlığı federal öneme sahip bazı bölümler, Rusya'da bulunan ve kıta sahanlığı üzerinde uzanan Federal önemde mineral kaynaklarının bazı bölümleri, Federal öneme sahip bazı gaz yataklarının ortak lisans altında maden kaynakları maden ve geliştirmek için teslim olduğunu onayladı. Rus hükûmeti de herhangi bir yarışma ve ihale olmadan gelişmesi için maden kaynaklarının daha önce bahsedilen bölümlerini tesliminde karar alma yetkisine sahiptir.

Ormancılık ve Balıkçılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Rus balıkçılık endüstrisi, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in arkasından dünyanın en büyük dördüncü balıkçılık sektörü olmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Rusya, dünyanın ormanlarının beşte biri ile dünyanın en büyük orman ülkesidir.[102] Ancak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ve hükûmet tarafından 2012'de yapılan bir araştırmaya göre, Rusya Federasyonu,[103] Rus ormanlarının önemli bir miktarı olası atıl durumdadır ve orman ürünleri küresel ticaretinde Rusya'nın payı %4'tür.[104]

Tarım[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya, eski Sovyetler Birliği topraklarının yaklaşık dörtte üçünü kapsamaktadır. 1991 yılında gerileme ile yaklaşık 10 yıl sonra Sovyetler Birliği'nin parçalanması ardından, Rus tarımı örgütsel ve teknolojik modernleşme iyileşmesi belirtileri göstermeye başladı. Kuzeydeki alanlar hayvancılık ağırlıklı yoğunlaşmış ve güney kesimleri ve batı Sibirya tahıl üretmektedir. Eski devlet çiftliklerinin yenilenmesi son derece yavaş bir süreçte olmuştur. 2002 yılında Duma tarafından geçirilen yeni arazi kodları yeniden yapılanmayı hızlandırmak ve Rus tarımına yeni iç yatırımları çekmeyi sağlamaktadır. Özel çiftlikler ve bireylerin bahçe arazileri tüm tarımsal üretimin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Sanayi[değiştir | kaynağı değiştir]

Yılda Rusya'nın sanayi büyümesi (%), 1992-2010

Rusya'da sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre Şubat 2013'te %2.10 azalmıştır. Rusya'da Sanayi Üretimi Federal Devlet İstatistik Servisi tarafından bildirilmektedir. Tarihsel olarak, 2006 yılından itibaren 2013 yılına kadar, Rusya Sanayi Üretimi Mayıs 2010 yılında %12.60, tüm zamanlarda yüksek bir ölçekte ve 2009 yılı Ocak ayında %-16,90 ile rekor bir daralmaya ulaşarak ortalama %2.82 oranında arttı. Rusya'da sanayi üretimi, üretim, madencilik ve yardımcı programları gibi ekonominin sanayi sektöründe bütünleşik işletmelerin çıkışını belirtir. Rusya eski Sovyet Cumhuriyetlerinin en sanayileşmişidir. Artan talep ve gelişmiş devlet maliyesi içinde 2000'li yıllarda, Rusya'nın sanayisi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden olduğu derin bir krizle ortaya çıktı. Ancak, düşük yatırımlar yıllarca sektörün yeteneklerinde iz bırakmaya devam eden bir sürü ekipman modernleşmesine ihtiyaç duyar.[kaynak belirtilmeli]

Onun kaynak tabanlı endüstrileri, Rusya başta olmak üzere makinelerde büyük üretim kapasitelerini geliştirmiştir. Savunma ve uçak endüstrisi önemli işverenlerle ihracat için uluslararası rekabetçi ürünler sunabilmektedir.

Savunma sanayisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya'nın savunma sanayisi tüm imalat işlerinde, 2.5 ila 3 milyon kişiyi barındırır ve bu sanayide %20 paya sahiptir.[105] Rusya ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci konvansiyonel silah ihracatçısıdır.[106] Rusya'dan satılan silahların en bilinen türleri arasında Suhoy ve MiG savaş uçakları, hava savunma sistemleri, helikopter, muharebe tankları, zırhlı personel taşıyıcıları ve piyade savaş araçları vardır.[106] Araştırma kuruluşu Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi, uçak yapımcısı Suhoy'un takip eden 2007 yılında sektörün en başarılı şirketi olduğunu ve hava savunma sistemi üreticisi Almaz-Antey'in ikinci sırada yer aldığını açıklamıştır. Almaz-Antey'in, yıllık $ 3.122 milyar dolar geliri ve 81.857 kişilik bir işgücü vardır.

Havacılık ve uzay[değiştir | kaynağı değiştir]

Suhoy Superjet 100 sektöründe Rusya'nın en son sivil havacılık ürünüdür. Bölgesel yolcu uçağı, çeşitli havayolu ve finansal kiralama şirketleri tarafından 280 civarında sipariş edildi.

Uçak imalat sektörü 355.300 kişiyi istihdam eden Rusya'da önemli bir sanayi sektörüdür. Rus uçak sanayisi MiG-29 ve Su-30 gibi uluslararası rekabet eden askeri uçaklardan oluşan bir ürün sunmaktadır ve böyle bir Suhoy Superjet 100 gibi yeni projeler sivil uçak bölümünü canlandırmada ufuk açıcıdır. 2009 yılında, United Aircraft Corporation'a ait şirketler 15 sivil model de dahil olmak üzere, müşterilerine 95 yeni sabit kanatlı uçak teslim etti. Buna ek olarak, havacılık sanayisi 141 helikopterin üzerinde üretim gerçekleştirdi. Çoğu bilim-yoğun ileri teknoloji sektörlerinden biridir ve en fazla sayıda kalifiye eleman istihdam etmektedir.

Rusya uzay sanayisi 100'ün üzerinde şirketten ve 250,000 çalışandan oluşmaktadır.[107] Sektörün en büyük şirketi RKK Energiya, ana insanlı uzay uçuşu kuruluşudur. Önemli fırlatma araçları üreticileri arasında Khrunichev ve TsSKB Progress vardır. ISS Reshetnev'in en büyük uydu geliştiricisi, NPO Lavoçkin'in gezegenlerarası sonda ana geliştiricisi olduğu görülmektedir.

Otomotiv sanayisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Lada, AvtoVAZ'ın bir markasıdır ve AvtoVAZ, Rusya otomotiv sanayisinde Rusya'nın en büyük otomobil üreticisidir.

Otomobil üretimi Rusya'da doğrudan yaklaşık 600.000 kişiyi istihdam eden ve ülkenin toplam iş gücünün %0.7'sini kullanan önemli bir sektördür. Buna ek olarak, sanayi ilgili sektörlerde 2-3 milyon kişiyi barındırır. Rusya, 2010 yılında dünyanın en büyük 15. otomobil üreticisi oldu ve dünya üretiminin yaklaşık %7'sini sağlamıştır. 2009 yılında küresel finans krizinin etkisiyle sanayi üretimi düşüş göstererek, 2008 yılında 1,469,898'den, 595.807'e indi ve hafif araç üretti. KAMAZ birinci ağır vasıta üreticisi iken en büyük hafif araç üreticileri arasında AvtoVAZ ve GAZ vardır. 11 yabancı otomobil üreticisi üretim operasyonları için Rusya'da tesisler inşa etmiştir.

Elektronik[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya'da JSC Mikron gibi şirketlerle üretim canlanması ve mikroelektronikte bir büyüme yaşanıyor.[108][109] Başarılı bir Rus tüketici elektroniği şirketine bir örnek olan Telesystems ürünleri 20'den fazla ülkede satılmaktadır.

Hizmetler[değiştir | kaynağı değiştir]

Perakende[değiştir | kaynağı değiştir]

2013 yılı itibarıyla, Ruslar gelirde vergi öncesi alışverişte, Avrupa'nın en yüksek yüzdesi ile %60 civarında harcama yapmaktadırlar. Birçok Rus Sovyet döneminden kalma devlete ait konutlara sahiptir ve hiçbir kira ödemesi gerçekleştirmemektedir. Alışveriş merkezleri uluslararası yatırımcılar ile popüler oldu, alışveriş yapan gelişmekte olan bir orta sınıf vardır. Çok büyük olan seksen iki alışveriş merkezi büyük şehirlerin yakınında inşa edilmiştir. Yiyecek satan bir süpermarket, bir Rus alışverişinin tipik bir bağlantı deposudur.[110]

Rusya'da perakende satışlar[111][112]

Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toplam perakende satışlar (trilyon RUB) 3.77 4.53 5.64 7.04 8.69 10.76 missing
year
14.60 16.49 19.08

Bankacılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Bankacılık sektörünün yatırım için önemli bir sakıncası, kaynaklardan yoksun olan, yeteneğini ve önemli tasarrufları çekmek ve üretken olmak için nüfusu güvenli yatırımlara doğru yönlendirmesi gerekmektedir. Rusya'nın bankaları Rusya'da genel yatırıma sadece yaklaşık %3 katkıda bulunur. Ruble kredileri Ağustos 1998 mali krizinden bu yana artarken, kredilerin halen toplam banka varlıklarına oranı sadece %40'tır. Rusya Merkez Bankası, 2000 yılında, refinansman oranını beş kez azaltılmıştır, bu %55'ten %25'e daha düşük kredi oranlarına olan ilgiye işaret etmektedir. Mevduat ve kredilerin faizi genellikle enflasyon oranının altındadır. Az gelişmiş bankacılık sistemi zor girişimcilerin sermayesini artırmak için ve risk çeşitlendirmesini gerçekleştirir.

Rus bankaları, mevduat parada GSYİH'nın sadece %7'sini temsil etmektedir. Sberbank devletten tercihli işlemleri alır ve tüm banka mevduatlarının %73'ünü elinde tutar. 2002 yılının Mart ayında, Sergei Ignatyev, Rusya Merkez Bankası Başkanı olarak Viktor Gerashchenko'nun yerini aldı. Onun liderliğinde, sıkı hesap usulleri ve federal mevduat sigortası dahil olmak üzere gerekli bankacılık yenileştirmeleri uygulanmıştır.

Telekomünikasyon[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya'nın telekomünikasyon endüstrisi ileri bir olgunlukta büyümektedir. 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla, Rusya'da tahmini 4.900.000 genişbant hattı vardı.[113] İletişimin %72'si genişbant hatlar üzerinde kablo modemler aracılığıyla ve geri kalanıda DSL cihazlar üzerinden yapılır.

2006 yılında 300'den fazla BWA operatör ağı vardı, muhasebeleştirilen pazar payı %5, dial-up için %30 ve kalan hesaplanan %65 Genişbant Sabit Erişimdir (Broadband Fixed Access).[114] Aralık 2006'da Tom Phillips, baş hükûmet ve ruhsatlandırma GSM Birliği memuru şunları söyledi:

"Rusya zaten Ruslar arasında kablosuz iletişimde büyük popülerlik ve güçlü rekabete dayalı bir piyasa odaklı mobil sektörün teşviki ile hükümet %100'den fazla mobil nüfuz sayesinde iyi bir iş verimi elde etti."[115] Zaten 2008 yılı sonunda ülkeyi vuran mali krizi nedeniyle iş sektörlerine göre yatırımlarda keskin bir azalma ve 2008-2009 yıllarında hükümet tarafından yapılan BT bütçesinde kayda değer bir azalmaya neden olmuştur. Bunun bir sonucu olarak, 2009 yılında Rusya'da bilişim pazarı ruble cinsinden %20'den fazla ve Avro cinsinden üçte bir oranında azalmıştır. Özellikle iş kesimleri arasında, Rus BT pazarının en büyük payı hala donanıma aittir.[116]

Rusya'da telekomünikasyon pazarında anahtar veriler[114]

Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (est.)
Telekomünikasyon piyasa değeri (€ milyar) 12.9 16.0 20.9 25.0 27.5 24.4 28.5 30.6
Telekomünikasyon pazar büyüme hızı (%) 32.0 23.5 30.6 20.2 10.0 −11.4 17.1 7.3

Ulaştırma[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya Demiryolları Rusya'nın GSYİH'nın %2,5'unu[117] oluşturmaktadır. 2007 yılında yaklaşık 1,3 milyar yolcu[118] ve 1.3 milyar ton yük[119] Rus Demiryolları aracılığıyla yapıldı. 2007 yılında şirket 19.700 mal ve yolcu lokomotifleri, 24.200 binek araç (2007) ve 526.900 yük vagonları (2007) sahibidir.[120] Rusya'da diğer bir 270.000 yük arabası özel sektöre aittir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında Rusya'da 128.000 kilometre ortak taşıyıcı demiryolu hattı vardı, yaklaşık yarısı elektrikli idi ve trafiğin çoğu gerçekleştirildiği gibi %40'ın üzerinde çift hat ya da daha iyi bir hat birimi vardı.[121][122]

Yapı sektörü[değiştir | kaynağı değiştir]

2009 yılında Rus inşaat sektörü en zor yılını atlattı. 2010 yılının ilk üç çeyreğinde sanayi tarafından kaydedilen %0.8 azalma, %18,4 ile karşılaştırıldığında son derece sağlıklı görünüyordu, ani düşüş önceki yıl kaydedilmiş, ve inşaat firmaları önceki aylara oranla çok daha iyimser bir gelecek öngörüsünde bulunmuştur. En başarılı inşaat firmaları sözleşmeleri milyarlarca dolar değerinde işlerin sonucuna varmış ve çalışanları işe almak ve yeni bina ve makine satın almak için ileriye dönük iş taslakları hazırlamıştır.

Sigortacılık[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya Merkez Bankası'na göre 422 sigorta şirketi 2013 yılı sonunda Rus sigorta pazarında etkinlik göstermektedir. Sigorta işinin yoğunluğu, tüm kesimler arasında önemli zorunlu motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk pazarı (CMTPL) hariç en iyi 10 şirket 2013 yılında zorunlu sağlık sigortası (CHI) olmadan toplamda %58.1 prim ücret ödemiştir.[123] 2013 yılında Rus sigorta piyasası işlemlerinde büyüme oldukça önemli oranda kendini göstermiştir. 2013 yılında (CHI olmadan) yüklü prim toplam tutarı RUB 904,9 milyar (2012 ile karşılaştırıldığında %11,8'in üzerinde artış)'dir, ödenen davaların toplam tutarı RUB 420,8 milyar (2012 ile karşılaştırıldığında %13,9 üzerinde artış)'dır. 2013 yılında GSYİH'ya oranı İhraç Primlerinde (CHI olmadan toplam) bir önceki yıl (1.31) oranla %1.36 yükseldi. Hanehalkı harcamaları prim payı %1.39 yükselmiştir. Zorunlu sağlık sigortası olmadan pazarda toplam ödenen hasarlar seviyesi 2012 ile karşılaştırıldığında %46.5 ile yetersiz oranda artmıştır. 2013 yılında poliçe adedi 139,6 milyon ile 2012 yılıyla karşılaştırıldığında %0.1 artmıştır.

Bilgi teknolojileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Rusya, Avrupa'da başka ülkelerden daha fazla akademik mezun vermiştir. (önlisans veya daha yüksek olan nüfusun %54 gibi ve dünya lideri olarak: %31 olan İngiltere'ye oranla[124])

BT pazarı Rus ekonomisinin en dinamik sektörlerinden biridir. Rus yazılım ihracatı 2000 yılındaki sadece $120 milyon dolar olan seviyeden 2010 yılında $3,3 milyar dolara yükselmiştir.[125] Gelir açısından en büyük sektör toplam pazar gelirlerinin %28.3'ünü oluşturan sistem ve ağ bütünleştirmesidir.[126] Bu arada, BT pazarının en hızlı büyüyen kesimi denizaşırı programlamadır.

Şu anda Rusya denizaşırı yazılım geliştirme pazarının %3'ünü kontrol etmekte ve yazılım ihracatçıları arasında (Hindistan ve Çin'den sonra) üçüncü ülke konumundadır. Bu Rusya'da dış kaynak yazılımda bir dizi büyüme etkenlerinden kaynaklanır. Bunlardan biri için Rus hükûmetinin destek rolü vardır. Moskova, Novosibirsk, Nijniy Novgorod, Kaluga: Hükûmet ülke çapında yedi farklı yerde BT odaklı teknoloji parkları (Teknopark) kurmuş ve bir altyapıya sahip olan olumlu bir vergi ve gümrük rejimi ile Tümen, Tataristan Cumhuriyeti ve Peterburg Bölgesi gibi özel bölgelerde yapılaşımı teşvik eden bir programı başlatmıştır. Rusya'da bilişim sektörü büyümesini uyarıcı bir diğer etken, kendiliğinden yazılım geliştirme etkinliklerini yoğunlaştırmış ve Intel, Google, Motorola, Sun Microsystems, Boeing, Nortel, Hewlett-Packard, SAP AG ve diğerleri gibi küresel teknoloji şirketlerinin varlığı ile Rusya'da Ar-Ge merkezleri oluşmuştur.[125]

Haziran 2013 tarihinde imzalanan bir hükûmet kararnamesine göre özel bir "yol haritası" ile Gazprom, Rosneft, Rusya Demiryolları, Rosatom ve Transneft gibi büyükler de dâhil olmak üzere devlete ait altyapı tekellerinin, tedarik programlarına iş sağlayıcılarının erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Bu şirketlerin kendi etkinliklerinde kullanılmak üzere yerli teknoloji çözümleri oranını arttırması beklenmektedir. Kararname, yenilik ürünlerinin (innovation products) ve teknolojilerinin elde edinimlerine özel önem vermektedir. Yeni kararnameye göre, 2015 yılına kadar, devlet bağlantılı şirketler 2018 yılına kadar; 2013 seviyesine kıyasla dört katına, Rus teknoloji çözümleri ve onların satın alma düzeyi alımlarını iki katına çıkarması gerekir.[127]

Rusya, ülkedeki internet kullanıcıları tarafından kullanılan bir internet arama motoru olarak Yandex'in %53.8 pazar payı ile dünyada sayılı ülkelerden biridir.[128][129][130][131]

Bilinen Rus bilişim şirketleri arasında, ABBYY (FineReader OCR sistemi ve Lingvo sözlükleri), Mail.Ru (portal, arama motoru, e-posta servisi, Mail.ru Agent mesajlaşma, ICQ, Odnoklassniki sosyal ağı ve çevrimiçi medya kaynakları) ve Kaspersky Lab (Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security) vardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b "Report for Selected Countries and Subjects". Imf.org. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2016. 
 2. ^ "Arşivlenmiş kopya". 10 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 3. ^ "Russia". International Monetary Fund. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 4. ^ "Report for Selected Countries and Subjects (PPP) per capita GDP". IMF. Ocak 2016. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ekim 2014. 
 5. ^ "Central Intelligence Agency". Cia.gov. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2015. 
 6. ^ Reuters Editorial (20 Ocak 2016). "Russia c.bank forecasts inflation will slow to 9.7-10.0 pct in Jan". Reuters. 3 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 7. ^ "О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации в IV квартале 2015 года". Gks.ru. 4 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 8. ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 16 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 9. ^ a b Rusya Merkez Bankası
 10. ^ "Export Partners of Russia". CIA World Factbook. 2017. 13 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2018. 
 11. ^ "Import Partners of Russia". CIA World Factbook. 2017. 13 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Temmuz 2018. 
 12. ^ "The World Factbook". CIA World Factbook. 21 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 13. ^ "Внешний долг России за 9 месяцев снизился на 10% — до $538 млрд". РБК. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 14. ^ "Nabiullina recalled the debt trap in the case of public debt growth" (PDF). 16 Haziran 2016. 16 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2016. 
 15. ^ a b "Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2016 год". Российская газета. 15 Aralık 2015. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 16. ^ "Sovereigns rating list". Standardandpoors.com. Standard & Poor's. 26 Haziran 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2015. 
 17. ^ "Sovereigns Rating List: Standard & Poor's Ratings Services". Standardandpoors.com. 4 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 18. ^ "Moody's downgrades Russia's sovereign rating to Ba1 from Baa3; outlook negative". Moody's. 20 Şubat 2015. 22 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2015. 
 19. ^ Lovasz, Agnes (9 Mart 2015). "Russia's Investment Grade Shielded by Reserves, Fitch Says". Bloomberg. 12 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2015. 
 20. ^ "Arşivlenmiş kopya". 29 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 21. ^ Ülke ve Kredilendirme Grupları 2 Temmuz 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., World Bank
 22. ^ Kevin M. Korabik, Rusya'nın Doğal Kaynakları ve Ekonomik Etkileri 20 Temmuz 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Penn State College, Yer ve Mineral Bilimleri, 1 Aralık 1997
 23. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 11 Haziran 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 24. ^ "Pre-empting Russia's Year of Ecology". Ocean Unite. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 25. ^ "Rus doğal kaynakları". European Parliamentary Research Service Blog. 1 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 26. ^ "Tetkikler, europarl.europa.eu" (PDF). 11 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 27. ^ "Dünya Kalkınma Göstergeleri: Gayri safi yurt içi hasılaya doğal kaynakların katkısı". World Bank. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 28. ^ a b "Rusya - Analizler". ABD Enerji Bilgi İdaresi. 12 Mart 2014. 24 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 29. ^ "RIA haber ajansı: Putin Rusya'nın silah ihracatını arttırması gerektiğini söyledi". Reuters. 7 Temmuz 2014. 27 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 30. ^ "Arms Exports Thrive Amid Military Revamp". The Russian Business Digest. 7 Temmuz 2014. 2 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 31. ^ "ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ" (Rusça). Rosstat. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 32. ^ a b "Rusya'da yatırım" (PDF). KPMG. Nisan 2013. 28 Aralık 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 33. ^ Guriev, Sergei; Tsyvinski, Aleh (2010). "Kriz sonrası Rus Ekonomisinin Karşı Karşıya Bulunduğu Zorluklar". Anders Åslund, Sergei Guriev, Andrew C. Kuchins (Edl.). Küresel Ekonomik Kriz Sonrası Rusya. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü; Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi; Yeni Ekonomi Okulu. ss. 12-13. ISBN 9780881324976. 
 34. ^ Putin: Rusya'nın Seçimi, (Routledge 2007), Richard Sakwa tarafından, 9. bölüm
 35. ^ "Global Wealth Report 2013 - Pg. 53". Credit Suisse. 14 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Nisan 2015. 
 36. ^ "Russia's Wealth Inequality One Of Highest In The World". Huffington Post. 9 Ekim 2013. 9 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Temmuz 2014. 
 37. ^ "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2011" (PDF). Global Financial Integrity. 2013. 8 Nisan 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Aralık 2014. 
 38. ^ Vorasarun, Chaniga (30 Nisan 2008). "Cities Of The Billionaires". Forbes. 16 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2014. 
 39. ^ Geromel, Ricardo (14 Mart 2013). "Forbes Top 10 Billionaire Cities - Moscow Beats New York Again". Forbes. 25 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2014. 
 40. ^ Mark Adomanis (1 Mayıs 2014). "According To The IMF, Russia's Economy Is Already In A Recession". Forbes. 1 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 41. ^ Tim Bowler (19 Ocak 2015). "Falling oil prices: Who are the winners and losers?". BBC News. 2 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2015. 
 42. ^ "On the state of foreign trade in January–February 2015". gks.ru (Rusça). 9 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2015. 
 43. ^ Matlack, Carol. "Russia's Great Downward Shift". Bloomberg. 25 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2016. 
 44. ^ "World Bank Keeps 2015 Growth Projections for Russia, and Slightly Revises 2016-2017 Outlook". World Bank. 16 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 45. ^ "World Economic Outlook" (PDF). International Monetary Fund. 19 Ocak 2016. 22 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ağustos 2016. 
 46. ^ These Are the World's Most Innovative Economies 22 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Bloomberg Business.
 47. ^ "To Improve Economy, Russia Must 'Reduce Geopolitical Tensions". Forbes. 2 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2016. 
 48. ^ "Nuffield Poultry Study Group — Visit to Russia 6th–14th October 2006" (PDF). The BEMB Research and Education Trust. 2007. 30 Kasım 2007 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2007. 
 49. ^ "How Harvard lost Russia". Institutional Investor. 27 Şubat 2006. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2014. 
 50. ^ a b c d "GDP growth (annual %)". World Bank. 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2014. 
 51. ^ "Members". APEC Study Center; City University of Hong Kong. 10 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2007. 
 52. ^ Page, Jeremy (16 Mayıs 2005). "Analysis: punished for his political ambitions". The Times. Birleşik Krallık. 1 Haziran 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2007. 
 53. ^ "Russia: Clawing Its Way Back to Life (int'l edition)". BusinessWeek. 21 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2007. 
 54. ^ "Business: The Economy Russia: The IMF's biggest failure". BBC. 23 Eylül 1999. 2 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2015. 
 55. ^ "Facts About IMF Lending to Russia". International Monetary Fund. 13 Eylül 1999. 29 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2015. 
 56. ^ a b An Assessment of Putin's Economic Policy 22 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Anders Aslund tarafından, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü, Temmuz 2008
 57. ^ a b Russia’s economy under Vladimir Putin: achievements and failures 3 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. RIA Novosti Erişim 1 Mayıs 2008
 58. ^ "РОЗНИЧНЫЙ ПОДХОД. Российские банки борются за частников" (Rusça). Vtbmagazine.ru. 19 Haziran 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 59. ^ "Ежегодно объем потребительского кредитования в России удваивается". Bank.samaratoday.ru. 21 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 60. ^ "Основные Социально-Экономические Индикаторы Уровня Жизни Населения". Gks.ru. 15 Temmuz 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 61. ^ "CIA – The World Factbook – Russia". Cia.gov. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 62. ^ a b "In Russia, a modern institution is quietly gaining ground". Emerging Markets. 26 Kasım 2012. 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2014. 
 63. ^ Russia attracts investors despite its image 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC News Erişim Mart 2008
 64. ^ Jarko Fidrmuc; Philipp Johann Süß (Eylül 2009). "The Outbreak of the Russian Banking Crisis" (PDF). University of Munich. 12 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 26 Temmuz 2014. 
 65. ^ "Financial crisis: action taken by central banks and governments". The Guardian. 21 Ekim 2008. 8 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2014. 
 66. ^ "Insight: No more easy pickings in Russia's banking market". Reuters. 22 Mayıs 2013. 19 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2014. 
 67. ^ "Economy of Russia". Ribttes.com. 8 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2016. 
 68. ^ Polina Chernitsa (9 Aralık 2011). "Russia on the verge of WTO entry". Voice of Russia. 4 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2015. 
 69. ^ "Country and Lending Groups". World Bank. 2 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2013. 
 70. ^ Kramer, Andrew E. (22 Eylül 2011). "Economic Reforms Likely to Continue Under Putin". New York Times. 24 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2014. 
 71. ^ "On Bank of Russia key rate". Rusya Merkez Bankası. 16 Haziran 2014. 1 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2014. 
 72. ^ "Russia second by economic performance among G20 – survey". RT.com. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2015. 
 73. ^ "Russia". Forbes, forbes.com. Aralık 2013. 24 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2014. 
 74. ^ "EUROPA - EU Newsroom - EU sanctions against Russia over Ukraine crisis". Europa.eu. 10 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Haziran 2015. 
 75. ^ "ВВП России в первом полугодии вырос на 1% — Минэкономразвития" (Rusça). Vedomosti. 27 Temmuz 2014. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ağustos 2014. 
 76. ^ Anna Andrianova (2 Nisan 2015). "Russian Economy Unexpectedly Expanded 0.4% in Fourth Quarter". Bloomberg.com. 5 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2015. 
 77. ^ Sabrina Tavernise (18 Ağustos 2015). "Inflation Robs Russians of Buying Power". The New York Times. 19 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2015. ...the economy contracted by a steep 4.6 percent in the second quarter, compared with last year, and officially entered its first recession since 2009 
 78. ^ Vladimir Karnazov (9 Eylül 2015). "Collapse Unlikely, but Russian Economy Due for Long Slump". AIN online. 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 79. ^ Alexander Winning; Elena Fabrichnaya; Oksana Kobzeva (4 Haziran 2015). "Russia to keep building up forex reserves as crisis fears linger". Reuters. 25 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 80. ^ ""Новая реальность": о чем Герман Греф рассказал акционерам Сбербанка". РБК. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Mayıs 2016. 
 81. ^ "Где и кому не платят зарплаты, и кто уже выходит на улицы". tvrain.ru. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2016. 
 82. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" [Seçili Ülkeler ve Konular için Rapor]. imf.org (İngilizce). Uluslararası Para Fonu. 11 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2018. 
 83. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" [Seçili Ülkeler ve Konular için Rapor]. imf.org (İngilizce). 26 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Aralık 2019. 
 84. ^ "GDP growth (annual %)". World Bank Group, worldbank.org. 1 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2016. 
 85. ^ Alexander Winning; Kira Zavyalova; Timothy Heritage (30 Ocak 2015). "Russian economy grew 0.6 percent in 2014: preliminary data". Reuters. 4 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Şubat 2015. 
 86. ^ "The Central Bank of the Russian Federation". Bank of Russia. 29 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2014. 
 87. ^ "Legal Status and Functions of the Bank of Russia". Bank of Russia. 25 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2014. 
 88. ^ "Central Bank Chief Is Charting a New Course for Russia". Institutional Investor (dergi). 6 Ocak 2014. 1 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2014. 
 89. ^ Rose, Scott (4 Mayıs 2012). "Russian April Inflation Falls to Post-Soviet Record Low". Bloomberg BusinessWeek. 16 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Şubat 2014. 
 90. ^ "XE Currency Charts". XE. 17 Ocak 2014. 31 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 91. ^ Russia Ready to Float Ruble Next Year Regardless of Rate 19 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Wall Street Journal, 17 Ocak 2014, Erişim 6 Aralık 2014.
 92. ^ Tanas, Olga (14 Ocak 2015). "Russia to Dip Into Wealth Fund as Ruble Crisis Pressures Economy". Bloomberg. 2 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 93. ^ Andrianova, Anna (22 Nisan 2015). "Bank of Russia's Yudaeva Says Ruble's Oil-Led Rally Is Over". Bloomberg. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 94. ^ Triami Media. "Inflation Russia – current Russian inflation". Inflation.eu. 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 95. ^ Shyhkin, Maxim. "Stabilization Fund to Be Converted into National Prosperity". 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2007. 
 96. ^ "Putin marks steady trend towards improvement of GDP indicators in Russia". 12 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2016. 
 97. ^ "Russia pays off USSR's entire debt, sets to become crediting country". Pravda.ru. 16 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Aralık 2007. 
 98. ^ Miles, Tom (30 Aralık 2013). "Russia was most protectionist nation in 2013: study". Thomson Reuters. 31 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Aralık 2014. 
 99. ^ "Countries Compared by Energy > Oil > Production > Per capita. International Statistics at NationMaster.com". Nationmaster.com. 22 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 100. ^ "Ranking Of The World's Diamond Mines By Estimated 2013 Production" 21 Eylül 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Kitco, 20 Ağustos 2013.
 101. ^ "Russia plants flag on Arctic floor". MOSCOW, Russia (Reuters). CNN. 2 Ağustos 2007. 8 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2007. 
 102. ^ "Global Forest Resources Assessment: Main Report" (PDF). Roma, İtalya: FAO Forestry Working Paper 163. 2010. 1 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 103. ^ "FAO - News Article: Innovations and investments urged to modernize Russian forest sector". Fao.org. 1 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 104. ^ "Russian Federation Forest Sector Outlook Study to 2030" (PDF). Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2012. 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 21 Mart 2015. 
 105. ^ "Russian defense industry production up 2.5% in 1Q09". RIA Novosti. 2 Haziran 2009. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2009. 
 106. ^ a b "Russian arms exports exceed $8 bln in 2008". RIA Novosti. 16 Aralık 2008. 25 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2010. 
 107. ^ Ionin, Andrey. "Russia's Space Program in 2006: Some Progress but No Clear Direction". Moscow Defense Brief, 2(#8). Stratejiler ve Teknolojiler Analiz Merkezi. 27 Ağustos 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 108. ^ "Electronics regrowth in Russia". Eetimes.ru. 7 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 109. ^ "Electronics in Russia". English.pravda.ru. 22 Aralık 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 110. ^ Andrew E. Kramer (1 Ocak 2013). "Malls Blossom in Russia, With a Middle Class". The New York Times. 2 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2013. I feel like I’m in Disneyland 
 111. ^ "Basic retail data Russia - Russia Retail and FMCG market news". Russiaretail.com. 4 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2016. 
 112. ^ "Basic retail data Russia - Russia Retail and FMCG market news". Russiaretail.com. 5 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2015. 
 113. ^ Lenta.ru. "Internet usage statistic". It.tut.by. 25 Haziran 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 114. ^ a b "ICT in Russia". Ictrussia.com. 18 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 115. ^ "GSMA Says Mobile Broadband Poised to Take Off in Russia". Electronics.ihs.com. 6 Aralık 2006. 24 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 116. ^ "ICT Russia data, 2004-2011". Ictrussia.com. 2012. 18 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ekim 2015. 
 117. ^ "Russian Railways has asked the government to save the railways" (Rusça). Lenta.ru. 17 Kasım 2009. 19 Kasım 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 118. ^ "Table 2.28. Transportation of passengers and passenger turnover of publiс railway transport". FSSS. 2008. 25 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 119. ^ "Table 2.25. Transportation of cargo and freight turnover of public railway transport". FSSS. 2008. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 120. ^ "Table 2.24. Public railway rolling stock and its use". FSSS. 2008. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 121. ^ "Table 2.13. Length of operational public transport train tracks" (Rusça). FSSS. 2009. 25 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Eylül 2015. 
 122. ^ "Freight by electric railroad 2008" (Rusça). Gks.ru. 25 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 123. ^ "Russian Insurance Market in 2013" (PDF). Rgs.ru. 3 Eylül 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 
 124. ^ Huffington Post: Countries With The MOST College Graduates 3 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Erişim 27 Eylül 2013
 125. ^ a b "The 8th Annual Survey of the Russian Software Export Industry" (PDF). Russoft. 22 Kasım 2011. 27 Mart 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2012. 
 126. ^ "Russian IT market worth $2,4 billion". Silicon Taiga. 26 Aralık 2006. 30 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011. 
 127. ^ "Medvedev's Cabinet compels state-owned corporations to buy Russian technology". Russoft. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Haziran 2013. 
 128. ^ "The internet business in Russia: Europe's great exception - The Economist". The Economist. 19 Mayıs 2012. 18 Kasım 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2015. 
 129. ^ Woollaston, Victoria (4 Ekim 2013). "Google rules the West but Japan prefers Yahoo: Map reveals how different internet giants dominate countries across the globe - Daily Mail Online". Mail Online. Londra. 4 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2015. 
 130. ^ "Most Popular Search Engines in the World – Top Ten List - Tech Robo". Tech Robo. 29 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2015. 
 131. ^ "Самые популярные поисковые системы в России". Topmira.com. 13 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Aralık 2014. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]