Kütüb-i Sitte

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kütüb-i Sitte
YazarlarMüslim bin Haccac, Muhammed el Buhari, Muhammad ibn Isa at Tirmizi, Ali ibn Sinan el Nesai, Ebu Davud es-Sicistani, İbn Mace el-Kazvini
TürDinî · Biyografi
Yayım1988
YayımcıAkçağ Yayınları, Server Yayınları, Mirac Yayınları, Polen Yayınları, Karınca Polen Yayınları
ISBN9757568023

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:[1][2][3]

Bu 6 hadis kitabının tamamına Kütüb-i Sitte denir. Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan Hadisi Şerifler sahih hadis olarak kabul edilmektedir.

Tenkitler[değiştir | kaynağı değiştir]

Kütüb-i Sitte adı verilen kitapların haber-i âhâd olarak nitelendirilen rivayetlerden ibaret oldukları ve bunların tamamı için sahih demenin mümkün olmadığı belirtilir.[4]

Prof. Dr. Mikail Bayram, Kütüb-i Sitte isnat edilen kişilerin tamamının Sâmânî devletinden olduklarını ve Sâmânî devlet otoritesinin bu kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul ettiklerini iddia eder.[5] Konuyla ilgili olarak Kütüb-i Sitte’nin dördünün Horasan bölgesinde yazıldığı;[6] Buhârî'nin (ö. H. 256) Buharalı,[7] Müslim'in (ö. H. 261) Nişâburlu,[8] Nesâî'nin (ö. H. 303) Nesâlı,[9] Tirmizi'nin (ö. H. 279) Tirmizli,[10] Ebu Dâvûd'un (ö. H. 275) Sicistânlı,[11] İbn Mâce 'nin(ö. H. 273) Kazvinli[12] olduğu ifade edilmektedir. Müslim gibi Nişaburlu olan Hâkim en-Neysâbûrî'nin (ö. H. 405) tarihî gerçeklere uymayacak şekilde Buhârî ve Müslim'in otoritesinin Hicaz, Irak ve Şamlılar tarafından tanındığı neticesine varılabilecek ifadeler kullandığı[13] ve bunun bu eserler üzerinde icma olduğu görüşünün ortaya çıkmasında tesirli olduğu belirtilmektedir.[14]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "Kütüb-i sitte hadisleri sahih mi?". 7 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2016. 
 2. ^ "Kütüb-i Sitte". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2016. 
 3. ^ "En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte) hakkında bilgi verir misiniz?". 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Mart 2016. 
 4. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Haber-i Âhâd (müellif: Mustafa Ertürk)
 5. ^ Prof. Dr. Mikail Bayram, "Hadis Kitaplarının Yazarlarının İranlı Olması Hadisleri Nasıl Etkilemiştir?", Dini Cevaplar, 2019
 6. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Horasan
 7. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil maddesi
 8. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Müslim b. Haccâc maddesi
 9. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Nesâî maddesi
 10. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Tirmizî maddesi
 11. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Ebû Dâvûd es-Sicistânî maddesi
 12. ^ TDV İslâm Ansiklopedisi, İbn Mâce maddesi
 13. ^ Neysâbûrî, Medhal, 6
 14. ^ Çakın (1997), Buhârî'nin Otoritesini Kazanma Süreci, İslami Araştırmalar, Cilt 10, Sayı: 1-2-3