Kütüb-i Sitte

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kütüb-i Sitte (Arapça: الكتب الستة‎, Farsça: صحاح سته), Altı Kitap anlamına gelen, Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir:[1][2][3]

Tenkitler[değiştir | kaynağı değiştir]

Prof. Dr. Mikail Bayram, Kütüb-i Sitte isnat edilen kişilerin tamamının Sâmânî devletinden olduklarını ve Sâmânî devlet otoritesinin bu kitapları sahih kabul edip diğer hadis kitaplarını ise sahih kabul etmediklerini ve o dönemde Abbasîlerin de onlarla ittifak ederek bu altı kitabı sahih kabul ettiklerini iddia eder.[4] Konuyla ilgili olarak Kütüb-i Sitte’nin dördünün Horasan bölgesinde yazıldığı;[5] Buhârî'nin (ö. H. 256) Buharalı,[6] Müslim'in (ö. H. 261) Nişâburlu,[7] Nesâî'nin (ö. H. 303) Nesâlı,[8] Tirmizi'nin (ö. H. 279) Tirmizli,[9] Ebu Dâvûd'un (ö. H. 275) Sicistânlı,[10] İbn Mâce 'nin(ö. H. 273) Kazvinli[11] olduğu ifade edilmektedir. Müslim gibi Nişaburlu olan Hâkim en-Neysâbûrî'nin (ö. H. 405) tarihî gerçeklere uymayacak şekilde Buhârî ve Müslim'in otoritesinin Hicaz, Irak ve Şamlılar tarafından tanındığı neticesine varılabilecek ifadeler kullandığı[12] ve bunun bu eserler üzerinde icma olduğu görüşünün ortaya çıkmasında tesirli olduğu belirtilmektedir.[13]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Kütüb-i sitte hadisleri sahih mi?
 2. ^ Kütüb-i Sitte
 3. ^ En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte) hakkında bilgi verir misiniz?
 4. ^ Prof. Dr. Mikail Bayram, "Hadis Kitaplarının Yazarlarının İranlı Olması Hadisleri Nasıl Etkilemiştir?", Dini Cevaplar, 2019
 5. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Horasan
 6. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil maddesi
 7. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Müslim b. Haccâc maddesi
 8. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Nesâî maddesi
 9. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Tirmizî maddesi
 10. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, Ebû Dâvûd es-Sicistânî maddesi
 11. ^ TDV İslâm Ansiklopedisi, İbn Mâce maddesi
 12. ^ Neysâbûrî, Medhal, 6
 13. ^ Çakın (1997), Buhârî'nin Otoritesini Kazanma Süreci, İslami Araştırmalar, Cilt 10, Sayı: 1-2-3