Kireneli Sinesios

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kirene şehri harabeleri

Kireneli Synesios (Eski Yunanca: Συνέσιος Synésios; d. 370 civarı; ö. 412 sonrası) geç antik çağ'da yaşamış bir yunan filozof, yazar ve şairdir. Bugün Libya'nın doğusunda kalan Kirene şehrinin varlıklı ailelerinden birinden gelmekteydi. 411 yılından itibaren Sirenayka'da başpiskoposluk görevini üstlenmiştir.

Bilhassa hocası Hypatia sebebiyle pagan Yeni Platonculuk akımının etkisi altında kalan Synesios, Hristiyanlığı platoncu bir biçimde yorumlamaya çalıştı. Yazdığı şiir ve ilahilerde pagan felsefesi ile hristiyan inancı arasında kurduğu senkretik ilişki dikkat çekmektedir. Elçi olarak gönderildiği Konstantinopolis'te 3 yıl geçiren Synesios, vatanına dönüşü sonrası politik/felsefi metinler de kaleme almıştır.