Kaşkalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1948 yılında bir arkeolojik kazı amaçlı Kastamonu ve çevresinde yapılan araştırmalarda Germeç ve Gölköy'de ele geçen yontma taş devrine ait çakmaktaşı el baltaları Kastamonu ve çevresinin Tarih Öncesi devrini MÖ 50000'lere kadar gerilere götürmektedir.[1]

Kaşkalar, (Hitit metinlerinde Gašga, Kašga, Kaška; II.Ramses yazıtlarında Kškš, Asur kaynaklarında māt Kašku (Sargon yıllıkları), Ugarit dilinde ise ktk)[2] Hititlerin Anadolu'da hüküm sürdükleri devirlerde, şarkın en kuvvetli milletleri sayılan Mısırlılarla, Kaldelilerle, Suriyelilerle ve her zaman Hititler ile siyasi, ticari münasebetlerde bulunmuş ve hatta uzun seneler onlarla kavga ederek millî varlık ve kuvvetlerini onlara kabul ettirmiş bir kabiledir.

Kaşkaların Anadolu'ya ne zaman geldikleri, buranın yerel halkı mı, yoksa sonradan göç mü ettikleri hakkında bilgi yoktur. Ancak Hitit Kralları III. Hattuşili ve IV. Tuthaliya dönemine ait belgelerde Hantili döneminde (MÖ 1590-1560) Tiliura ve Nerik kentlerinin Kaşkaların eline geçtiğini ve Kaşka-Hitit sınır bölgesinin Kummešmaha Nehri (Yeşilırmak) olduğunu biliyoruz.[3]

Kaşkaların kendi ellerinden çıkma maddi kalıntıları henüz bulunamamıştır. Buna sebep olarak ise ağaç mimarisi kullandıkları öne sürülüyor. [4] Herhangi bir kalıntı bırakıldıkları için onlar hakkındaki bilgileri Hitit, Asur gibi devletlerin kaynaklarından elde ediyoruz.

Hitit belgelerinde savaşçı, yağmacı, domuz çobanı, barbar ve kundakçı olarak tanıtılmışlardır. Fakat bu sözlerin ırkçılık içerdiği düşünülüyor.[4] III. Hattuşili'nin Kaşkalar ile yapılan savaşlar sonucu yıkılan Tiliura kenti halkı ile yapmış olduğu antlaşmada geçenlere göre hiçbir silahlı Kaşkalı kente giremeyecekti. Eğer bir kimse Kaşka ülkesinde bir köle veya cariye edinmiş ise, onu dahi kente sokamayacaktı; kent dışında bir ahırda yaşayacaklardı. Sığır ve koyun çobanları Kaşkalar ile bir araya gelemeyecekti.[5]

Kaşkalar yarı göçebe yarı yerleşik bir yaşam tarzına sahip ve Anadolu'da yaygın olan çobanlık ve dokumacılık mesleğini yaparlardı. Kaşkalar aynı zamanda üzüm bağlarına da sahiplerdi. Hititler ele geçirdiği Kaşka bölgelerine kendilerine şarap vermelerini zorunlu kılmıştı. [6]


Kaşkaların Kuzey Anadolu'da bulundukları bilinmektedir ve bu iddiayı ilk olarak Hititolog Albretch Goetze ortaya atmıştır. Goetze bu iddiayı ortaya atarken Kaşkaların Tuthaliya döneminde Hattuşaya kadar gelebildiğini, Güney ve Güneydoğu Anadolu'da başka kavimler olduğu için orada olamayacaklarını, eğer orada olsalardı Hititlerin Kuzey Suriye'ye geçişlerinin o kadar kolay olmayacağını, bu yüzden de Doğu ve Kuzey Anadolu'nun kaldığını belirmiştir.[7] Doğu'daki bölge Harput ve Trabzon arasındaki bölgeyi kapsıyor fakat orada Azzi Hayasa ülkelerinin bulunduğunu biliyoruz.[8]


Kaşkalar zaman zaman Hititlere birçok kez saldırmış, III. Tuthaliya döneminde ise Nensa (Niğde) şehrine kadar dayanmışlardı.[9] Hitit hükümdarı III. Tuthaliya ölünce yerine geçen oğlu Şuppiluliuma Kaşkalarla ciddi bir mücadeleye girmiş, sonunda onları mağlup etmeyi başarmıştır. III. Tuthaliya ölünce genç oğlu II. Murşili tahta geçti. II. Murşili'nin gençliğinden istifade edeek birkez daha saldırıya geçen Kaşkalar ve Hititler arasında şu savaşlar geçmiştir:[10]

1- Ishupitta harbi (MÖ 1349-1345)

2- Pala yolları harbi (MÖ 1345-1343)

3- Timhuala ve Dağğasta harbi (MÖ 1337-1335)

4- Kalasma harbi (MÖ 1334-132)

Bu savaşlardan sonra Kaşkalar'ın hayvanları alınmış, kendileri köle yapılmıştır. Ancak bu savaşlar yeterli bir çözüm olmamıştır. M.Ö 1200 yılları civarında Hitit Devleti'nin sona ermesi ile birlikte Kaşkalar için güneye inme fırsatı doğdu. Yeni Asur kaynaklarına göre Kaşkaların hüküm sürdüğü topraklar batıda Muşki'ye, doğuda Urartu'ya ve güneyde Tabal'a uzanmaktaydı.[11] Asur'un egemenliğine girmeyi reddeden Kaşkalar, Urartu ve Muşki gibi krallıklar ile birlik olup Asur'a karşı savaşmıştır fakat Asur karşısında tekrar onlara vergi vermekle yükümlü olmuşlardır.[11]

I. Hantili Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaşkaların tarih sahnesine çıkışları tam olarak belli olmamakla beraber, Hitit belgelerinde Kaşkaların I. Hantili (MÖ.1590-1560) döneminde yaşadıklarından bahsedilmektedir.

I.Hantili döneminde Hattuşa şehri surlarla çevriliydi.[12] Ancak bu surların yapılma nedeni daha sonra, IV. Tuthaliya döneminden kalma annallerde (günlük) kuzeyden gelen Kaşka akınlarından korunmak için yapıldığı belirtiliyor.[13]

Yine I.Hantili devrinde Kaşkalar, Tiliura ve Nerik kentini ele geçirmiş, Nerik'te tam 300 yıl egemen olmuş, geçirmiş, Nerik'te tam 300 yıl egemen olmuş, Kaşka-Hitit sınırı ise Kummešmaha nehri (Yeşilırmak) olmuştur.[3][13]

Kral I. Arnuvanda ve Kraliçe Aşmunikal Dönemi[değiştir | kaynağı değiştir]

Kral Arnuwanda ve Kraliçe Aşmunikal'in Anadolu'da hüküm sürdüğü yıllarda Kaşkalar, oldukça hareketli bir dönem geçirmiştir. I. Arnuwanda'nın seferlerinin odak noktası Kaşkalardır. Öyle ki; seferlerin birinde yoğun Kaşkaların bitmek bilmeyen oklu, mızraklı saldırılarına rağmen savaş arabasıyla Zuliya Irmağı (Bugün ki Çekerek Irmağı[14]) üzerindeki köprüyü tek başına geçmeyi deneyen, sonra da ırmağa atlayıp yüzerek karşıya geçen ve düşmanlara saldıran komutan Tuthaliya'nın kahramanlıkları ün salmıştır.[15]

Kaşkalar ile başa çıkamayan çift durumu Tanrılara iletip onlardan yardım dilemek için bir dua metni hazırlamıştır. Bu metin, bize Kaşkalar hakkında bilgi sağlamakta.

 "...önünüzde onlardan davacı oluyoruz."[16]

Belgede Kaşkaların durdurulmasının Tanrılar için daha iyi olacağı vurgulanıyordu.

Arnuvanda ve Aşmunikal'in dua metni. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
"...Biz sizin ekmek ve şarap kurbanlarınızı besili sığır ve koyun kurbanlarınızı yine vereceğiz. Siz tanrılar bizim tarafımızı tutun!.."[16]

Belgeye göre Kaşkalar; Nerikka, Huršama, Kaštama, Šeriša, Himuwa, Taggašta, Kammama, Zalpuwa, Kapiruha, Huma, Dankuša, Tapašawa, Tarugga, Ilaluha, Zihhana, Sipidduwa, Washaja, Patalliia şehirlerini ele geçirmişti.

"...Kaşkalar bu ülkelerdeki tapınakları yıktılar ve ve heykelleri parçaladılar..."[16]

Kaşkaların ayrıca Tuhaššuna ve Taharantiya adlı iki kente daha saldırdığı bu belgede yazmakta:

 "...Onlar Tuhaššuna kentini yendiler. Taharantiya kentine saldırdılar..."[16]

Metnin şu kısmından anlaşılabileceği gibi Kaşkaların da bayramları vardı. Hititler diğer halkların da tanrılarını benimsediğinden, Kaşkaların bayramlarına özen gösteriyordu.

 "...Biz tanrılara saygılı olduğumuzdan Kaška bayramlarına özellikle özen gösteriyoruz..."[16]

Belgede Kaşkalar ile anlaşma yapıldığı ancak hemen ardından bu anlaşmaların yine Kaşkalar tarafından bozulduğundan bahsedilmekte:

 "...armağanları alırlar ayrıca ant içerler. Fakat oradan ayrılınca andı bozarlar..."[16]

Bu dua metni dışında Kral ve Kraliçe, Kaşkalar ile uzlaşma çabasına girişmiştir. Bu dönemde Hitit-Kaşka antlaşmalarının birden çoğaldığı gözlemlenmekte.

Bu antlaşmalar normalde görülen Hitit antlaşma metinlerinden ziyade Kaşka ve Hitit halkının birlikte yaşayabileceği, bazı şartlara bağlanması şeklinde farklılıklar göstermektedir.[17]

Yine normal antlaşmalardan farklı olarak; Kral değişikliği durumunda sadık kalınması, gerektiği zamanlarda asker ihtiyacının sağlanması gibi şartlara antlaşma metinlerinin hiçbirinde görülmemektedir.[17]

Kaşkaların Dini[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaşka dini hakkında bulunan bilgiler çok azdır. Kaşka Tanrılarının yine Hitit-Kaşka antlaşmalarında şahitlik yaptıkları bilinmektedir. Bu tanrılar şunlardır:

Fırtına Tanrısı Hanupteni,

Fırtına Tanrısı Kutpurruri,

Fırtına Tanrısı Pazim[ ]is,

Güneş Tanrıçası Huatassi,

[ ]x-te-na Güneş Tanrıçasının Babası,

[-]ru-i Ordunun Fırtına Tanrısı,

Tanrı Telepinu. [18]

Kaşkaların Dili[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaşkaların dili hakkında elimizde somut bilgi veren bir kaynak yoktur. Ancak Kaşkalar iddia edildiği gibi Hatti kökenli bir halk ise,[19] Kaşkalar Hattice ya da Hattice'ye benzer bir dil konuşuyor olabilirlerdi.[20]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

İleri Okuma[değiştir | kaynağı değiştir]