Ahmed Arifi Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ahmed Arifi Paşa
Osmanlı Sadrazamı
Görev süresi
29 Temmuz 1879 - 18 Ekim 1879
Hükümdar II. Abdülhamid
Yerine geldiği Mehmed Said Paşa
Yerine gelen Mehmed Said Paşa
Kişisel bilgiler
Doğum 1819
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 1895/96 (75-76 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu

Ahmed Arifi Paşa (1819 - 1895/96) II. Abdülhamid saltanatında 29 Temmuz 1879 - 18 Ekim 1879 tarihleri arasında iki ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

1819'da İstanbul'da doğmuştur. Osmanlı Devleti diplomatı ve Hariciye nazırlarından olan Mehmed Şekib Paşa'nın oğludur. Memurluğa Babıâlı Tercüme Odası'nda başladı. Sonra sırası ile şu memuriyetlerde bulundu: Viyana Sefareti başkâtipliği, Amedî Divanı Humayun odası memurluğu, Viyana konferansı kâtipliği ve 1855'te Paris konferansında kâtiplik yaptı.

1872'de ilk defa olarak Viyana'ya büyükelçi göreviyle gönderildi. Birinci defa 1874, ikinci defa 1877 ve üçüncü defa (1882-1884) de olarak üç defa Hariciye Nazırlığı yaptı. 1875'te Maarif Nazırı oldu. 1875'te ise Adliye Nazırlığı görevinde bulundu. Kasım 1875 - Mayıs 1876'da ikinci defa Viyana'ya büyükelçi olarak gönderildi. Sonra da 1877'de Paris'te Fransa'ya büyükelçi olarak atandı.

1879'da Başvekâlet adıyla yeniden kurulan sadrazamlık makamına getirildi ve iki ay 24 gün kadar başvekillikte kaldı.

Azledildikten sonra 19 Ekim 1879-12 Eylül 1880, 30 Kasım 1882-2 Aralık 1882 ve 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 tarihleri arasında 3 kez Şura-yı Devlet başkanlığı görevini ifa etti. Bundan sonra ise 1882'de üçüncü defa Viyana'ya büyükelçi olarak gitti.

Ayan Meclisi'in ilk teşkilinde ayanlığa seçilmiş ve daha sonra Ayan Meclisi Reis vekilliği’ne getirilmiştir.

Ârifî Paşa, Arapça, Farsça, Fransızca dillerini iyi bilmekteydi. Hukuk ve tarih üzerine çalışmıştı. Diplomatik terimlerin Türkçeleştirilmesinde büyük hizmeti olmuştur. Michaud'nun "Histoire des Croisades (Haçlılar Tarihi)" isimli tarih eserini Âli Paşazade Ali Fuad Bey ve Ethem Pertev Paşa ile birlikte Türkçeye çevirmeye başladılar. Bu eserin bir kısmının çevirisini "Emr -ül-Acıb fi Tarih-i Ehl-i Salıb (Haçlılar Tarihinin Garip Emirleri)" adı ile yayınlamışlardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Siyasi görevi
Önce gelen:
Tunuslu Hayreddin Paşa
Osmanlı Sadrazamı
29 Temmuz 1879 - 18 Ekim 1879
Sonra gelen:
Mehmed Said Paşa
Önce gelen:
Mehmed Raşid Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1874
Sonra gelen:
Mehmed Esad Safvet Paşa
Önce gelen:
Mehmed Esad Safvet Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1877
Sonra gelen:
Server Paşa
Önce gelen:
Mehmed Esad Safvet Paşa
Osmanlı Hariciye Nazırı
1882-1884
Sonra gelen:
Asım Mehmed Paşa