I. Çandarlı İbrahim Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Çandarlı İbrahim Paşa
Osmanlı Başveziri
Görev süresi
Temmuz 1421 - 25 Ağustos 1429
Hükümdar II. Murad
Yerine geldiği Amasyalı Beyazıd Paşa
Yerine gelen Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
Kişisel bilgiler
Ölüm 25 Ağustos 1429
Edirne

Çandarlı İbrahim Paşa (ö. 25 Ağustos 1429), Temmuz 1421 ile 25 Ağustos 1429 tarihleri arasında, 8 yıl 1 ay vezîriâzamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Kendisi gibi sadrâzamlık yapmış torunu İbrahim Paşa'dan ayırmak için Birinci İbrahim Paşa şeklinde anılır. Tarihe Çandarlılar olarak geçmiş olan ailenin mensubudur.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Çandarlı Kara Halil Paşa'nın küçük oğludur.[1] İlmiye sınıfına dahil olduğu bilinmektedir ve bu nedenle medrese tahsili aldığı çıkartılmaktadır. Fakat hangi medreseye, ne zaman gittiği ve kimlerin hocası olduğu bilinmemektedir. Eğitiminden sonra medrese hocalığı yaptığı da bilinmektedir ama nerelerde görev yaptığı ve ne dersleri okuttuğu için elimizde belge bulunmamaktadır. Saruca Paşa'nın oğlu Umur Bey'in vakfiyesinde Mart 1415'te Çandarlı Halil hakkında "kazasker" olarak kayıt bulunmaktadır. Bunun ardından Vezir olduğu bilinmektedir. Ne zaman vezir olduğunu tam belirten hiçbir kayıt günümüze gelmemiştir. Kara Timurtaş Paşa oğlu Oruç Bey vakfiyesinde onun 1420'de I. Mehmed döneminde ikinci vezir görevi yaptığı belgelenmektedir.[1]

30 Ağustos 1421'de I. Bayezid'in oğlu olduğunu iddia eden Düzmece Mustafa olarak da anılan Mustafa Çelebi'nin isyanına karşı gönderilen başvezir Amasyalı Beyazıt Paşa Mustafa Çelebi'ye karşı yaptığı Sazlıdere Muharebesi'nde mağlup düşüp, esir alınıp idam edilmesinden sonra Temmuz 1421'de II. Murad'ın başveziri olmuştur. Mustafa Çelebi'nin Trakya'ya geçmesini önlemek için Gelibolu'ya asker gönderilmesi ve sonunda Mustafa Çelebi'nin yakalanıp idam edilmesinde önemli rol oynamıştır. II. Murat'ın Fetret Devri ile tekrar ortaya çıkan bazı Anadolu Beyliklerini tekrar Osmanlı devleti hükümü altına alması politikasını başarı ile yürütmüştür.[1]

Mezar kitabesine göre 15 Ağustos 1429'da Edirne'de ölmüştür. Cenazesi İznik'e nakledilip bu şehirde Çandarlı Meydanı'nda bulunan kendi türbesine gömülmüştür.[1]

Dedebali kızı İsfahan Şah Hatun (veya Hanım Hatun) ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Mahmud ve Mehmed adlı iki erkek oğlu ve Fatma ve Hatice adlı iki kızı olmuştur.[1]

Çandarlı İbrahim Paşa'nın Kudüs'te bir medresesi bulunmaktadır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c d e Yılmaz, Recep, "İbrahim Paşa (Çandarlı)" , (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1 s.633, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-08-0071-01.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Danışmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkâni, İstanbul:Türkiye Yayınevi say.9.
  • Yılmaz, Recep, "İbrahim Paşa (Çandarlı)", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c.1 s.633, İstanbul:Yapı Kredi Kültür Yayıncılık A.Ş. ISBN 975-08-0071-01.
Siyasi görevi
Önce gelen:
Amasyalı Beyazıd Paşa

Osmanlı Başveziri

Temmuz 1421 - 25 Ağustos 1429
Sonra gelen:
Koca Mehmed Nizamüddin Paşa