Mehmed Tevfik (Şûrâ-yı Devlet reisi)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Mehmed Tevfik Bey
Kişisel bilgiler
Doğum 1834
İstanbul
Ölüm 1917
Vatandaşlığı Osmanlı İmparatorluğu

Mehmed Tevfik Bey (1834-1917), Şûrâ-yı Devlet reisliği ve Meclis-i Âyan üyeliği yağmış Osmanlı.

1834'te İstanbul'da doğmuştur. Evkaf-ı Hümâyûn Tahrirat Odası kâtiplerinden Arif Efendi'nin oğludur. Beyazıd Rüştiye Mektebi'nde, Dâru'l Maarifte okumuştur. 4 Mart 1855'te Divan-ı Hümâyûn Muhımme Odasına girmiş, 1857'de Meclis-i Vâlâ Mazbata Odasına geçmiştir. 1868'de Meclis-i Vâlâ Mazbata Odası Mümeyyizliğine atanmıştır. 26 Nisan 1868'de Şûrâ-yı Devlet'e nakledilmiştir. Haziran 1872'de Âmedî Odasına geçen Tevfik Bey, 7 Nisan 1878'de Şûrâ-yı Devlet Başkâtipliğine getirilmiştir. 28 Ağustos 1855'te Divan-ı Hümâyûn Âmedciliğine, Ekim 1890'da Sadaret Müsteşarlığına, 27 Şubat 1906'da Memurini Mülkiye Komisyonu Başkanlığına, 1 Ağustos 1908'de Orman ve Maadin ve Ziraat Nazırlığına atanmıştır. 5 Ağustos 1908'de Şûrâ-yı Devlet Başkanlığına getirilen Tevfik Paşa, 27 Aralık 1908'de Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır. Sırp, Habeş hükûmetleri tarafından çeşitli nişanlarla ödüllendirilmiştir. 1917'de ölmüştür.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 120