İçeriğe atla

Ali Kabuli Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ali Kabuli Paşa (1812, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu - 1875), Türk siyasetçi.

Divan Kalemi ve Mekteb-i Maarif-i Adliye'de görev yaptıktan sonra Berlin Sefareti Katipliği'ne atanmıştır. Londra'da maslahatgüzarlık, Atina ve Viyana'da sefirlik, Sayda'da valilik yapmıştır. 3 Haziran 1874 ile 30 Haziran 1874 tarihleri arasında İstanbul Şehremaneti (Belediye Başkanı) Olmuştur. Ardından Ticaret Nezareti'ne ve Petersburg Sefareti'ne tayin olunmuştur.

1878'de, II. Abdülhamit döneminde Meclis-i Ayan (Senato) üyeliği'ne getirildi.

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış (31 Mart Vakası) 11 günlük büyük ayaklanma, darbe teşebbüsü ve irticâ hareketi sırasında Yıldız sarayını topa tutmak istediğinden bahsedilen Asar-ı Tevfik süvarisi Ali Kabuli Paşa kendi gemisindeki bahriyeliler tarafından Yıldız’a götürülüp öldürülür. Asiler Sultan Hamid’in pencereye gelmesini istemişler ve kaptanı II. Abdülhamit'in gözünün önünde öldürmüşlerdir.[kaynak belirtilmeli]

Siyasi görevi
Önce gelen:
Şevket Bey
İstanbul Şehremini
30 Mayıs 1875 - 19 Temmuz 1875
Sonra gelen:
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa