Ahmed Kemal Paşa

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ahmed Kemal Paşa
Maarif Nazırı
Görev süresi
1861-1862
Hükümdar Abdülaziz
Yerine geldiği Abdurrahman Sami Paşa
Yerine gelen Mustafa Fazıl Paşa
Meclis-i Âyan üyesi
Görev süresi
1878-1886
Hükümdar II. Abdülhamid
Kişisel bilgiler
Doğum 1808
İstanbul
Ölüm 1886
Vatandaşlığı Osmanlı İmparatorluğu

Ahmed Kemal Paşa (1808-1886), Maarif Nazırlığı görevinde bulunmuş Osmanlı bürokrat.

1808'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sultan kethüdalarından El-Hac Seyyid İbrahim Ağa'nın oğludur. Özel hocalardan ders alarak kendini yetiştirmiştir. 1825'te Defterdar Mektupçu Kalemi'nde çalışmaya başlamıştır. 1829'da Ceride Nezareti Başkâtipliği'ne getirilmiştir. Vakanivüs Esat Efendi ile birlikte İran'a gitmiştir. Bu gezi dönüşünde Sadaret Mektubî Kalemi'ne girmiştir. İstanbul'a gelen İran sefirlerine, şehzadelerine tercümanlık yapmıştır. 1846'da Umumî Mektepler Nazırı Yardımcılığına getirilmiştir. Rüştiyelerin sayısal olarak artırılmasına, İstanbul'da kızlar için bir lisenin açılmasına büyük çaba göstermiştir. 1849'da Avrupa'daki okulları incelemek üzere Avrupa'ya gönderilmiştir. 1856'da Berlin elçiliğine atanmıştır. 1858'de Meclis-i Tanzimat üyeliğine getirilmiş, 1861'de Maarif Nazırı olmuştur. 1868'de Şûrâ-yı Devlet üyeliğine getirilen Ahmet Kemâl Paşa, 1870'te Evkaf-ı Hümâyûn Nazırı olmuştur. Daha birçok görevde bulunan Ahmet Kemal Paşa, 11 Ocak 1878'de Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır. Tercüme Cemiyeti Nizamnamesi'ni hazırlatmış, Yüksek Öğretmen Okulunu açmış, Maarif-i Umumiye Nizamnamesini hazırlatmış, eğitimle ilgili olarak Fransızca'dan çeşitli makaleler çevirerek Takvim-i Vekayi'de yayımlamıştır. Darülmuallimîn, Darül-Maarif (kolej) gibi terimleri üretmiştir. 1886'da ölmüştür.[1]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 107