Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi Alâüddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış Osmanlı sadrazamları listesi.

Osmanlıların ilk devirlerinde divanda ulema sınıfından gelme yalnız bir vezir vardı. Daha sonra vezir sayısı artınca birinci vezire vezir-i azam denildi. I. Murad devrinde Çandarlı Ali Paşa vezirken Kara Timurtaş Paşa'ya da vezirlik verilince Ali Paşa'ya birinci vezir yani vezir-i azam denilmişti.[1]

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

# Sadrazam Geldiği tarih Gittiği tarih Görev süresi Dönem padişahı Kaynak
1 Alâüddin Paşa 1320 1331 10-11 yıl I. Osman, Orhan Gazi [2][3][4][5][not 1]
2 Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348 16-17 yıl Orhan Gazi [6][3]
3 Hacı Paşa 1348 1360 11-12 yıl [6][7]
4 Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1360 1364 3-4 yıl Orhan Gazi,
I. Murad
[6][7]
5 Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa 1368 1387 18-19 yıl I. Murad [6][8][9][not 2]
6 Çandarlı Ali Paşa 1387 1406 18-19 yıl I. Murad, I. Bayezid, Süleyman Çelebi [10][8][11]
7 Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa 1406 1413 6-7 yıl I. Mehmed [10]
8 Bayezid Paşa 1413 1421 7-8 yıl I. Mehmed, II. Murad [10][12]
9 Çandarlı (1.) İbrahim Paşa 1421 1429 7-8 yıl II. Murad [10][12]
10 Koca Mehmed Nizamüddin Paşa 1429 1438 8-9 yıl [10]
11 Çandarlı Halil Paşa 1438 1453 14-15 yıl II. Murad, II. Mehmed [10][13]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Alâüddin Paşa'nın vezir oluşuyla ilgili olarak İsmail Hami Danişmend 1320 yılını, Joseph von Hammer-Purgstall klasik Osmanlı tarihlerine atıfla 1326 ya da 1328 yıllarını, Osmanzâde Ahmed Tâib 1328 yılını vermektedir. Halil İnalcık ise I. Osman'ın son zamanlarında Alâüddin Paşa'nın görev yapmakta olduğunu aktarmaktadır.
 2. ^ Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'nın vezir oluşuyla ilgili olarak İsmail Hami Danişmend 1368, Osmanzâde Ahmed Tâib 1369, İsmail Hakkı Uzunçarşılı ile Joseph von Hammer-Purgstall 1371 yılını vermektedir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel
 1. ^ Uzunçarşılı 1988, s. 502.
 2. ^ Danişmend 1971, s. 7.
 3. ^ a b Uzunçarşılı 1988, s. 581.
 4. ^ Çoban 2005, s. 10.
 5. ^ İnalcık, Halil (2010). Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi. s. 24. ISBN 9786055586065. 
 6. ^ a b c d Danişmend 1971, s. 8.
 7. ^ a b Uzunçarşılı 1988, s. 582.
 8. ^ a b Uzunçarşılı 1988, s. 583.
 9. ^ Çoban 2005, s. 11.
 10. ^ a b c d e f Danişmend 1971, s. 9.
 11. ^ Çoban 2005, s. 12.
 12. ^ a b Uzunçarşılı 1988, s. 584.
 13. ^ Uzunçarşılı 1988, s. 585.
Genel
 • Çoban, Ahmet (2005), Hadikatü'l Vüzerâ adlı eserin tenkitli transkripsiyonu (Yüksek lisans), Erzurum: Atatürk Üniversitesi 
 • Danişmend, İsmail Hami (1971), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 5: Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul: Türkiye Yayınevi 
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988), Osmanlı Tarihi, I (5 bas.), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları