Tartışma:Türk halkları

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Lütfen VPBanner şablonu yerine Tartışma şablonunun |proje= parametresini kullanınız.
Tartışma arşivi: Arşiv 1

YOK ARTIK[kaynağı değiştir]

ben bu kadar yanlış resim görmedim.Maddenin ilk resmi güneydoğu anadoluyu kapsamıyor.Herhalde bir Kürt arkadaş orada kendilerinin fazla olduğunu göstermek istedi.Kürtleri kötülemiyorum ama kötü niyet hissediyorum.Ayrıca en önemlisi türk halklarının içinde nasıl türkmenistan olmaz,Bütün türkistan türklerindir.Çinde türkmü yok inanılmaz bir şey neden sadece avrupalı haritaları kesip yapıştırıyorsunuz.Türk haritaları kesin kendi tarihimizi kendimiz öğrenip öğretelim.Birşey derdim ama yeri değil.--Türkişi 17:53, 9 Şubat 2008 (UTC) _______________

Türk'ün olduğu, Türk Ocağının Tüttüğü ve Türk Bayrağının dalgandığı yer nasıl Türk bölgesi olarak gösterilmez.

Yukardaki Yazı Yazan Arkadaşıma Aynen Katılıyorum... Resim deki Harita külliyen Yanlış. Güneydoğu ve Doğu Anadolu dan Kürtçeden çok Türkçe Konuşuluyorken, bu gölgede Kürtlerin yanında Türkmenler varken ve O Topraklar Türk Bayrağı Dalgalanırken bu resim deki harita da doğu ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu toprakları nasıl Türk bölgesi olarak işaretlenmez...

Allah aşkına Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesini geçtik DOĞU KARADENİZ bölgesi nasıl Türk Bölgesi olarak gösterilmez... Doğu Karadenizde var olan Laz nufu 80.000'ini geçmiyor ve Doğu Karadenizde Türk Nufusu Ezici bir üstünlüğün yanında Doğu Karadizden ONLARCA Türk boy var... Bu Türk Boyların başında Çepni, Saka, Balkar, Kuman,Kıpçak, Peçenek Türk boyları gelir... Bu Harita külliyen yalan-yanlış bir harita... (11.06.2008-11:00) Yazan: Hasan Tüylüoğlu

Akla zarar bir sey gercekten. 1000 yılı gecen suredir Turk hakimiyetinde olan yerleri bu haritada gostermemek ne demektir anlamak mümkün degil. neye hizmet ediyor anlamiyorum, bu da viki acilimi herhalde... yazan : Muharrem Ozcan


Kayıp Türkler 'Ren Geyiği İnsanları' Dukhalar


Dünyada yaşayan Türk nüfusu 77 milyon ile 83 milyon arasındadır.Avrupa birliği ve birçok araştırma bunu doğrular niteliktedir.


Dünya genelinde yaşayan ülkelere göre Türk nüfusu * Türk Diasporası


Türkiye'de Yaşayan Türk halklarına Örnekler:

Türklük[kaynağı değiştir]

Türklük islam ile başlar. islam öncesi Türklüğü aramak bazı gerçekleri zorlamaktan öteye geçmez. Gerçek manada bir Türk tarihi ve bir Türk ırkı bulabilmek için evvela mevcut olan bütün verileri yeniden elden geçirmek gerekir. Öncelikle bu konuda oldukça zorlamalı olan verileri ekarte etmekten başlamak gerekir. Bildiğim kadar şimdiye değin uluslararası bilim çevrelerince ortak olarak kabul görmüş ne bir Türk ırkı ve nede bir Türk dil grubu mevcut değildir. Eğer gerçekten samimi bir Türklük araştırması yapılmak istenirse varılacak neticenin bize şimdiye kadar anlatılan masallardan çok daha farklı olduğudur. Türk diye tanımlanan bir çok halkın Türk olmadığı, bir çok belgenin bazı amaçlar ile hazırlandığıdır. Son yüzelli yılda hazırlanan belgelerin dışında Türklük adına ciddi bir belgenin olmadığını görmek için eldeki verilere bir göz atmak yeterlidir. Keza Türklüğe mal edilen bazı kadim belgelerin aslında başka halklara ait olduğu görülecektir. Hakeza bazı muhim tarihi şahsiyetlerin Moğol,İrani veya Çinli olduklarınıda artık biliyoruz. Metehan gibi isimlerin dahi sonradan uydurulduğunuda biliyoruz. Ortaasya'ya gittiğimizde bizden başka Türk olmadığınıda öğrendik. Sanırım kendimizi ve başkalarını kandırmaktan vazgeçmenin zamanı geldi ve geçiyor bile. Öyle sanıyorum ki; "Türklük bedenimizdir,İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden cesettir" Diyen O rahmetli Ulu Şahsiyet bu gerçeği ifade etmişti. Ali Türkcan

Senin gibi ajanların işi Türk tarihini silmeye çalışmaktır.Göktürk yazıtlarında yazan hangi dildir?Uluslar arası bilim çevreleri önce ırkçılığını yensin sonra karar versin.Amaçları Türklük olayını ortadan kaldırmaya çalışan insanların varamadığı bir kararı burda sanki gerçekmişcesine konuşmanın ne anlamı var? onlar bir karar varamayınca senin kabullenemediğin Türk ulusu yokmu olucak?İslamı kabul etmeden önce çinliydilerde kabul eder etmez Türk diye bir şeymi ortaya çıktı?

Bu saçma yazıya verilecek çok bilimsel cevap var.Göktürk devleti adında Türk ifadesi olan ilk türk devleti M.S 600 yıllara dayanır tarihi,Göktürk yazıtları Türklüğün tarihsel olarak yazılıp anlatıldığı günümüze ulaşan bir kaynaktır.Divanı Lügatit Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.Türklerin islamiyet grmeye başlamısıyla arapların baskılarına karşı, Türkçenin arapçadan daha üstün niteliklere sahip bir dil olduğunu ortaya koymuş bir kaynaktır.Araştırıp okuyun derim.Ayrıca Orhun yazıtları, Kutadgu Bilig ve Uygurca,Çağatayca gibi eski ve özünü korumuş türk dilleriyle günümüz Türkiye türkçesini karşılaştırabilirsiniz.Gerçekleri görmek istedikten sonra Osmanlı devlet arşivleri dünyada en iyi yazılmış ve korunmuş arşivlerdir.yaşayan halkların tek tek sınıflandırılması,Vergi sisteminde ve mahkeme adalet sisteminde kayıtlı olan boy beylik veya toplumların etnik aidiyetlerine dinlerine kadar yazılı ve mevcutturr topkapı sarayı ve diğer osmanlı müzelerinde bunlarda mevcuttur gidip araştırabilirsiniz tabi sana zahmet olmazsa!!!

Türk ordusunun kuruluş tarihi M.Ö 209 yılıdır.Hz İsa'dan bile daha önce eskidir.

Müslüman olmayan ve Müslüman gibi yaşamayan Türkleri neyapacağız.Arkadaş biraz tuhaf yazmış.Yörük ve Türkmenlerde Haremlik selamlık yoktur.Müslümanlarda Oyun dans şarkı günahtır.Oysa Türklerde halk oyunları vardır.Araplar ve Araplara yaranmaya çalışanlar osmanlının Türkleri müslümanlaştırma çabalarının etkisinde kalarak Türklükle islamı ayn yere yazarlar.Fakat Türkler göçebedir.camilerse göçmezler.İslam mekke araplarının milliyetçilik dinidir.Türkler mekke Kültürüne Girmemişlerdir.

Dili Türkçe olmayan bir devleti Türk devleti olarak görmek ne fayda getirir. Bir Milleti belirleyen önemli şey DİL dir.Aynı dili konuşan topluluk milleti oluşturur.Bu Milletin Kurduğu devlet de o Dili konuşur. Osmanlı imparatorluğunun dili Farsça dır.Nasıl Türk devleti olarak görebilirsiniz.Osmanlı devletinin dili Rumca olsaydı yine Türk devleti diyebilirmiydiniz..Türkiye Cumhuriyetinin Dili Almanca olsa Türk devleti olurmuydu.

Klavyenin ruhsatla satılması gerek anlaşılan

İslâmiyet öncesi türk yok demek he çyor yazıtı,orhun/göktürk anıtları,yenisey yazıtları da sana hediyem olsun araplaşmış çakma türk (!) Burtigin (mesaj) 23.18, 28 Aralık 2020 (UTC)[yanıtla]

Yanlış Harita[kaynağı değiştir]

Harita çok fazla yanlışlık var

 • Orta asya türk devletlerinin çoğu dahil edilmemiş
 • Bulgarlar Macarlar dahil edilmemiş
 • Doğuda çok büyük bölüm silinmiş Örneğin Erzurum da Türkler büyük farkla çoğunluktadır ama Erzurum nerdeyse hiç dahil edilmemiş
Biraz dikkatli olalım Türk halklarını yabancıların yaptığı haritalarla gösteriyorsunuz...

Resim tartışma sayfası[kaynağı değiştir]

Harita biraz karmaşık olduğu için anlaşılmıyor galiba. Bahsedildiği gibi Erzurum dışarıda kalmıyor. Resim tartışma sayfası'da görüşleriniz belirtebilirsiniz.--foPen bana ileti gönder 09:01, 11 Haziran 2008 (UTC)

Haritalardaki Türk nüfusu[kaynağı değiştir]

Ben bir Türk olarak bizlerin böyle aşağılanmasına alıştım. Şayet bizim Avrupalı müttefiklerimiz Türklerin yaşadığı yerleri örneğin mavi renkle gösterselerdi bütün Avrupa masmavi olacaktı. Bilindiği gibi Hunlar , Peçenekler ve Kumanlar zamanında Türk ler Avrupaya yerleşmiş, devletler kurmuş hatta Bizans gibi imparatorlukların ordularında paralı asker olarak görev yapıyorlardı. Hatta Hristiyan Ortodoks olan Hun Türk leri zamanla dillerini unutup 'Macar' olmuşlardır. Burda Macarları Türk yapmak gibi bir gayem yok ama sonuçta onlar Hunların torunları ve Hunlar da özbeöz Türkçe konuşuyorlardı. Anadoluya gelince... Herkes Türklerin Anadoluya 1071 Malazgirt Zaferiyle geldiğini zanneder fakat tarihi hakikatler Anadoludaki Türk varlığını M.Ö 14.000'lere kadar götürüyor. Hatta değerli Türkolog Osman Nedim Tuna 'nın 168 Sümerce kelime üzerinde yaptığı araştırmaya göre bu kelimeler özbeöz Türkçe'ydiler. Acaba Sümerce o devirde kaç kelimeydi ve bu Türkçe kelimeler Sümerce'ye internet aracılığıyla mı geçmişti? Bunun 2 cevabı olabilir: 1) [[Sümerler Orta Asya kökenli bir Türk kavmiydiler ve Anadoluya gelip dilleri olan Proto-Türkçe zamanla başkalaşarak Sümerce oluyor( aynı bugünkü Başkırtça ve Çuvaşça gibi Sibirya dilleri). 2) Sümer topraklarında, yani yukarı Mezopotamya'da Sümer milletiyle Türk milleti yanyana yaşıyorlardı yani aynı devletin(Sümer devleti) tek bayrağı altında( Sümer bayrağı) yaşayan iki kavim. Aynı bugünkü Türkiye 'de yanyana kardeş gibi yaşayan Türk ve Kürt halkları gibi... Bu sebeple Türkçe 'de de birçok Sümerce kelime mevcuttur. Her iki şıkta da elimize ulaşan tek bir sonuç var: Türkler binlerce yıldır Anadolu'da yaşıyor ve Anadolu'nun gerçek sahibidirler. Bugünkü Kürt milliyetçileri kökenlerini Medler'de ya da Ariler'de arıyacaklarına antik Türk devletlerinde arasalar sonuca çok daha kolay ulaşabilirler kanısındayım. Saygılar....
İçinde mantığın zerresi bulunmayan bir yaklaşım.--Kuz 20:38, 23 Ağustos 2008 (UTC)

Türk lerin nüfusu gerçekçe konuşmak gerekirse 62 milyonmuş kürtleri ve hemşinlileri çıkarsak dünyada 55 milyonmuş. Bu kadar olmaz ya biraz elle tutulur bir yanı olsun bu kadar taraflı olunmaz değil nerde kaldı internet ansiklopedisi kavramı. yaşanan hayata Türkiyeye ve türklerin yaşadığı ülkelere bakınca Türk nüfusunun 80 milyon veya 90 milyon olduğu gerçeğidir

Avrupa birliği 2005 Türkiye eurobarometer araştırmasında Türkiye nüfusun % 93 ünün anadil ve günlük yaşamında Türkçeyi kullandığı ortaya çıkmıştır.diğer düller anadil ve günlük yaşam dili olarak % 7 bulunmuştur.

AB Eurobarometer’in anadil araştırması bugünkü nüfusa oranlandığında, 2008 yılı Türkiye’nin 71 milyon 517 bin 100 olan nüfusunda 64 milyon 365 bin 390 kişinin anadili Türkçe, 6 milyon 436 bin 539 kişinin anadili ise "diğerleri" hanesinde yer alıyor. Çıkan rakamları, yakın sonuçların elde edildiği akademik düzeydeki birçok araştırma da destekliyor.

ne haritaymış[kaynağı değiştir]

 1. Demek ki neymiş?Türkmenistan ve Özbekistanda türk yaşamıyomuş)))--Qarapapaq 20:05, 27 Eylül 2008 (UTC)

Prehistoryası[kaynağı değiştir]

Bu Prehistoryası kelimesinin herhalde bir Türkçe karşılığı olması gerekmezmi, Lütfen ön tarihi veya erken tarihi veya ön geçmişi diye değiştirirseniz çok iyi olacak. İyi çalışmalar.--Tevfik1958 09:28, 19 Ekim 2008 (UTC)

Tarih öncesi dönemi olabilir --Pinar 09:31, 19 Ekim 2008 (UTC)

KIPCAKLAR[kaynağı değiştir]

TURK BOYLARINDA NEDEN KIPCAKLAR YAZMIYOR!!

 • Kangarlu (Kengerlü, Kungurlu)'lar unutulmuş, daha fazla bilgi için Lütfen buraya Kangarlu bakınız


Eksikler vardır mutlaka ama Arkadaşlar biraz da sizler katkıda bulunun eklemeler yapın.--Kamuran otukenli 21:46, 16 Şubat 2010 (UTC)


EN KISA ÇÖZÜM: DERS KİTAPLARI.[kaynağı değiştir]

Şikayet çok ama harita hala değiştirilmemiş, bir yıldır duruyor orada... İlk okul-lise ders kitaplarının arkasında Türk Dünyası Haritası vardı, onu koyalım en iyisi. Yok mudur haritayı değiştirecek birisi? İŞTE İŞE YARAR BİR HARİTA VAR: http://img246.imageshack.us/img246/1584/tdharita.jpg İŞTE İŞE YARAR BİR HARİTA VAR: Bu imzasız yazı 78.168.184.10 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Ya ARKADAS[kaynağı değiştir]

(...) Turkiyedeki kirim tatarlari sadece ankara'nin 1 koyunde mi var? Eskisehir'de hic yok mu? Ki Eskisehir Turkiyede tatarlarin en yogun oldugu yerdir. Asagida yazdiginiz o (...) ingilizce kaynakta oyle yaziyor diye aynisini gecirmek zorunda misiniz? (...) Bilmediginiz konuyu internete ilk rastladiginiz websitesini kaynak alip yazmayin. (...)

Ayrica Nogay tatarlari icin de bikac tane koy sayilmis. Ama konusan kisi sayisi 600 bin! (...)

ISTE DOGRU HARITA[kaynağı değiştir]

Buna bakabilirsiniz: Türk halklari haritasi Turan haritasi Turan haritasi-2 Büyük Turan Turan 2050 senede

Turkmen 15:41, 13 mayis 2010 (UTC)

Bu haritalarin kaynagi nedir? herkes harita cizer. entersan olan Ukrayna'nin tümü Turanmis:)--KureCewlik81 20:58, 30 Haziran 2010 (UTC)

Kaynagi biz. Biz istersek olur, istemezsek olmaz. Buna da bak wiki kaynagi, Ukrayna neresiymiş: Deşt-i Kıpçak Erturkmen 10:11, 1 Temmuz 2010 (UTC)

Biz kimiz? Dünyayi yöneten gizli masonlarmi?:) lütfen haritalar türklerin BÜGÜNKI dagilimi göstermeli.--KureCewlik81 22:02, 2 Temmuz 2010 (UTC)

Damar ve Kan Meselesi[kaynağı değiştir]

Boşnaklara Sırplar tarafından tecavüz edilmiştir.Tüm savaşlardaki tecavüz maksadı aynıdır, yani hem karşı tarafı kitlesel olarak silmek hem de kitlesel olarak kendi kopyasının çoğalmasını sağlamak..Japonlar da Korelilere kitlesel olarak tecavüz etmiştir, yine maksat aynıydı..Ne Boşnak ne de Japon sayfalarında, bunların kanında Sırp ve Japon kanlarının aktığı bilgisini vermek sakıncalıdır, çünkü diğer taraftan saf olan kan yoktur.Bu cümle hemen her soy-boy için genel geçer durumdadır, herhangi bilgi veriliyor olamamaktadır..Böyle doğruluğu çok tartışılır ve ispat edilemez ve aynı zamanda bilgi paylaşımı içine giremeyecek cümleleri yazanlar kadar silinmesine engel olanlar da aynı kafada ve maksatta kişilerdir..--Fmmetin 19:53, 31 Temmuz 2010 (UTC)

Roux[kaynağı değiştir]

Anladığım kadarıyla Roux'un Türk Tarihi adlı kitabında yer alan Türk tanımıdır. Şu an elimde Türklerin Tarihi olmadığı için yüzde yüzü kontrol edemedim ve sadece Hürriyet gazetesinde de yer alan kısımıları kaynaklandırdım. Lütfen haksız kaldırma faaliyetlerinizi bırakın. Teşekkür ederim. Takabeg ileti 19:57, 31 Temmuz 2010 (UTC) :

Ayrıca hem tarih hem de bilimsel gibi farklı iki alt başlık olmaz.Tarih bilim değilse bırakın gidin..Bilimsel gibi bir başlık altında ispat edemeyeceğiniz kan gibi bir şeyi işleyebilmek nedir??Bu imzasız yazı Fmmetin (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Öncelikle alt başlıklarını uygunsuz görmüş olman, metinleri tümden kaldırmanı meşruraştıramaz. Bir daha yapmayın. Şimdi alt başlığı olarak önerin nedir ? Takabeg ileti 20:20, 31 Temmuz 2010 (UTC)
Takabeg, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi, bir kişin kanında anasının ve babasının kanı akar. Bir ırkın kanında falanca ırkların kanının aktığını "bilimsel" adı altında yazıya geçirmek, tekrar söylüyorum, ırkçı bir yaklaşımdır. Ya da anlayacağınız biçimde açık açık söyleyeyim: Bunlar ucu çirkin cinselliğe uzanan yorumlardır ve bu gibi iddialar, yazarı kim olursa olsun, hiçbir etnik grubun maddesinde verilemez. --Kmoksy 22:35, 31 Temmuz 2010 (UTC)
Roux ırkçı mıdır ? Irkçı bir yaklaşımdır demeniz tamamen sizin kişisel görüşünüzdür. Roux Türkiye'de rabet gören araştırmacılardan biridir. Vikipedide Roux'nun kitapları özellikle tercih edildiğini biliyoruz. Aynı kitaplarda yer alan bilgileridir. Eğer haklı ve inandırcı gerekçeleri ileri sürülerek artık Roux'un eserlerinin kullanılmayacağına dair konsensüs alınırsa belki kaldırılabilir. Fakat o zaman sadece bu maddede değil diğer maddelerde yer alan Roux kaynaklı bilgiler de kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla ben öyle uygulamaya karşıyım. Sonuç olarak bazıların hoşlarına gitmediği için bilgiler ve kaynaların kaldırılmasına müsaade edersek Vikipedi ansiklopedi olamayacaktır. Takabeg ileti 03:23, 1 Ağustos 2010 (UTC)
Her kitap kaynak değildir.Çünkü yalanlar da kitaplarda yazılır, yalan ve iftiralar suya mı yazılıyor?Ve birinin bir veya bir kaç yayını tutulunca artık diğer yayınlarına esir mi olunacak?Arrıca yazarla ilgili değil buradaki mesele, bu noktada yazmış oldukları ile bunlar içinden hakaret maksadı güdülerek bir bölümün kullanılmasıdır.Meseleyi Roux denilen kişinin tartışılmasına nasıl götürdün anlamak zor.
Diğer taraftan ;
1-eklenen bölüm zaten kendi içinde çelişkili.Hem Türk ırkı yok deyip hem de Türk kanından bahsedebiliyor??Bu nasıl bilim?
2-Yeryüzünde kanları karışmamış olan yok ki.Bu gerçeği Türk üstünde yazmak "Türkler de bizim gibi bozulmuştur, tek bozulmuş olan biz değiliz" demektir sadece.Dolayısı ile çok önemli bir durum yok ortada aslında, çünkü herkes için yazılabilecek birşey Türkler için de tekrar edilmiş oluyor.Benim için bu mesele değil..
3-Sen dersin ki "niye tüm milletler ele alınmamış?", ben de diyorum ki "önemli olan ve hedef alınacak olan büyük milletlerdir (Türk, Alman, İngiliz, Çin, Rus..)".Kosovalıların karışıp karışmadığını kimse merak etmez!Dolayısı ile herkes için iddia edilmiyor, sadece Türk için geçerlidir gibi bir şey yok.HERKES KARIŞMIŞTIR, VE BU YÜZDEN YAZILACAK ŞEY DEĞİLDİR, eğer buraya ekleyenin ve savunucularının başka bir maksadı yok ise.ASIL YAZILACAK ŞEY HİÇ KARIŞMAMIŞ OLAN VARSA ONU YAZMAKTIR.Karışmadığını iddia ettiğiniz bir grup varsa buyrun yazın ona destek verelim[ama pigmeler ile aborjinler dışında:))].
4-Burada hakaret etme niyeti var.Üstelik onu gerçekleştirebilmiş de değildir, çünkü Türklerin dillerini övüyor ve Türklerin herkesi öptüğünü söylüyor:).Ben diyorum ki, her ne kadar hakaretini gerçekleştirememeiş olsa bile ortada bir kımıl zararlısı var ve niyeti kötüdür.Önemsediğim bu niyet ve içerikteki "türk vardır ama yoktur" saçmalığıdır..
5-Tarih alt başlığının dışında bilimsel alt başlığına da itiraz etmekten vaz geçtim.Takabeg hakaret etme maksatlı değilim diyorsa ve içerikte çelişki yok diyorsa başlangıçta savunduğu gibi kalsın..--Fmmetin 19:27, 2 Ağustos 2010 (UTC)

Türk Tarihi üzerine Türkiye,Rusya,Almanya,ABD ve dünyanın bir çok ülkesinde bilgi sahibi onlarca Türkolog mevcuttur.Birçok değerli üniversitenin yerli-yabancı ayırmadan Türk tarihi ve Türkoloji bölümleri bulunmaktadır.Bu Türkolog ve Türkoloji bölümlerinde çalışan bilim adamlarının doğru bilgiler içersinde aydınlatması çok doğru olur. Roux dediğiniz kişi sonuçta tek bir kişidir ve sadece kendi görüşleridir. Türk tarihini ve Türk milletini sadece bir kişiye bağlayıp anlatmak bilimsel gerçeklere göre doğru olmaz.

Türk nüfusu neye dayanıyor merak ediyorum!!![kaynağı değiştir]

Türkiye nüfusu 72.5 milyon % 85 i türkçe konuşuyor: 62 milyon Türk var. Türkçe konuşma oranı % 98- 99 seviyelerindedir.

Irakta 2.5 milyon ile 3 milyon türk yaşıyor.

Almanyada 2.8 milyon ile 3.5 milyon türk yaşıyor.

Suriyede 1.5 milyon ile 2.5 milyon türk yaşıyor.

Bulgaristanda 1 milyon civarında türk yaşıyor.

fransada 500 bin türk yaşıyor.

Abd de 500 bin türk yaşıyor.

birleşik kırallıkta 500 bin türk yaşıyor.

Hollandada 400 bin civarında türk yaşıyor. ve avusturya,avustralya,belçika,danimarka,isviçre,isveç,rusya,suudi arabistan,özbekistan,azerbaycan,kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti ve diğer devletlerde yaşayan Türklerin toplamı en az 75 milyon en çok 90 milyon civarında olduğu kaynaklarda mevcuttur.

Burda anlamak mümkün değil sadece türkiyede yaşayan Türkler olarak yazılmış buna kürtlerde ve hemşinlilerde dahil edilmesine rağmen 62 milyon çıkmıştır.nasıl böyle bir bir şey gerçekmiş gibi vikipedi internet ansiklopedisinde yer alabilir.böylesi yaklaşımlar burayı tartışmaya açar gerçeklerle değil sadece kişisel fikirlerin olduğu bir portal,blog ve forum gibi olur.

OBJEKTİF,TARAFSIZ VE DOĞRU GERÇEKÇİ BİLGİLERLE OLMASI HERKEZ İÇİN GEREKLİ!!!

Avrupa birliği araştırması 2008 yılı Türkiye nüfusuna göre Eurobarometer’in anadil araştırması bugünkü nüfusa oranlandığında, Türkiye’nin 71 milyon 517 bin 100 olan nüfusunda 64 milyon 365 bin 390 kişinin anadili Türkçe, 6 milyon 436 bin 539 kişinin anadili ise "diğerleri" hanesinde yer alıyor. Çıkan rakamları, yakın sonuçların elde edildiği akademik düzeydeki birçok araştırma da destekliyor.

1965 yılından sonra sayımlarda anadil soruları sorulmadı. Türkiye’de etnik kökenle ilgili araştırmalar "anadil" temelinde sürdürülürken en son büyük çalışmalardan birini Avrupa Birliği yaptı. Avrupa Komisyonu’nun istatistik kuruluşu Eurobarometer Mayıs-Haziran 2005 tarihleri arasında yaptığı "Avrupalılar ve Dilleri" başlıklı araştırmayı 2005 Eylül ayında yayımladı. Araştırmaya göre, Türkiye’de Türkçeyi anadil olarak kabul edenlerin oranı yüzde 93 oldu. Türkiye’de diğer dilleri anadil olarak kabul edenlerin oranı ise yüzde 9 olarak bildirildi

Yahu Suriye'yi Suriye iç savaşı ile tanımaya başladınız şimdi de bilmem kac milyon Türk var orda diyorsunuz. Türklerin (daha doğrusu Türkmenler) yoğun olduğu yer halep o da kac mahalle eder. bilmem ne çayır çimen türkleri var? Musul Türk şehri mi? Musul artık Arap şehri Erbil ve Kerkük Kürt şehri. şimdi yeni Zelandanin bilmem hangi köyünde türk bir aile olsa, evet işte orası da kızıl elma diye başlayacaksiniz konuşmaya 5.47.166.177 23.43, 14 Temmuz 2021 (UTC)[yanıtla]

Türkçe Nüfusu karşılaştırması[kaynağı değiştir]

Türkçe nüfus bu sayfada 62 milyon gösterilmiş buna kürtler ve hemşinlerin dahil olmasıyla ne kadar şaşırtıcı değilmi,tarafıszlık ve gerçekle alakası olmayan bu veriye başka bir yerde değil vikipedide araştırdım Türkçe sayfasına baktım,İngilizce sayfasına baktım ve fransızca sayfasına işte sonuçlar.

Türkçe vikipedide: 77 milyon kişinin anadili,83 milyon konuşan kişi sayısı

İngilizce vikipedide:77 milyon kişinin anadili,83 milyon konuşan sayısı

Fransızca vikipedide:71 milyon kişinin anadili,89 milyon konuşan sayısı

Düzeltimesi gerekli tarafsız ve doğrulanabilir bakış açısıyla

Türk Dilleri[kaynağı değiştir]

Türk dilleri vikipedi sayfasında yaptığım araştırmada yazılı olan nüfus sayı veriyleriyle Türk halkları sayfası ve dillerin kendi sayfalarında yazılı olan veriler çelişmektedir.düzeltilmesi gereklidir.Vikipedi kendi sayfalarında doğruluğu tartışılır hale gelmemeli ve tarafızca yaklaşılıp düzeltilmelidir.

Türk dillerisayfası Türk halkarı nüfusları:

Türkçe :77 milyon anadil,83 milyon konuşan kişi sayısı

Azerice :25-30 milyon anadil,25-35 milyon konuşan sayısı

Özbekçe:26-28 milyon anadil,28-30 milyon konuşan sayısı

Kazakça:14 milyon anadil,16 milyon konuşan sayısı

Tatarca :8-10 milyon anadil 10-12 milyon konuşan sayısı

Uygurca:12-16 milyon anadil,konuşan sayısı 15-20 milyon konuşan sayısı

Türk halkları[kaynağı değiştir]

Türk Devletleri:Türkiye,KKTC,Azerbaycan,Türkmenistan,Kazakistan,Özbekistan,Kırgızistan ve özerk Türk devletleri bulunmaktadır.İranda 25-30 milyon Türk halkları,Rusyada 10-15 milyon türk halkı,Afganistanda 5-6 milyon türk halkı,Avrupada 8-10 milyon türk halkı,Irakta 2.5-3.5 milyon türk halkı,Suriyede 1.5-2.5 türk halkı ve diğer ülkelerde önemli sayıda türk halkları yaşamaktadır.

Türk Halkları Nüfusları:Türkler dilleri Türkçe.Nüfusları 75-80 milyon

Azerbaycan Türkleri dilleri Azerbaycan Türkçesi Nüfusları 28-35 milyon

Özbekler dilleri Özbekçe.Nüfusları 28-30 milyondur.

Uygurlar dilleri Uygurca.Nüfusları 15-20 milyondur

Kazaklar dilleri Kazakça.Nüfusları 14-16 milyondur.

Tatarlar dilleri Tatarca .Nüfusları 9-11 milyondur.

Türkmenler dilleri Türkmence.Nüfusları 7-8 milyondur.

Kırgızlar dilleri Kırgızca.Nüfusları 5-6 milyondur.

Diğer Türk halklarının Nüfusu 15-25 milyondur.

Türk halklarının toplam nüfusu:200 milyon ile 220 milyon civarındadır.

Vikipedi Türkiye[kaynağı değiştir]

Vikipedi Türkiyede gelişmekte olan bir internet ansiklopedisidir.gelişmesi doğru ve tarafsız bilgilerle mümkün olabilir.Ben vikipedi sayfalarıyla ilgilenen bir Türk olarak Türkiye ile ilgili sayfalarda Tarihi,bilimsel,kültürel,toplumsal,nüfus gibi önemli bilim alanlarında gördüğüm çok büyük bir eksikliği iletmek isterim.Burda bulunan bilgilerin daha çok başka dillerden çevirip aktarılması kimi sayfalarda saygısızlık, aşağılamaya varan yaklaşımlar ve birden fazla kaynağa dayanmadan gerçekmiş gibi bilgilerin yazılması çok büyük bir yanlıştır.Bir diğer büyük bir eksiklik ise bu sayfalarda bilgi alışverişi yapan buraya katkı sağlayan insanların genelinin bilim,eğitim,kültürel,toplumsal konularda sunduğu bilgilerle alakalı bir görevi veya bir işi eğitimi olmamasıdır.vikipediye Bilim insanları,sosyologlar,toplum bilimciler,tarihçiler gerekmektedir.bu sayfalar ancak bu şekilde bir seviye yakalayabilir bence!!!Bu imzasız yazı 193.140.219.90 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

Roux'nun İddiaları[kaynağı değiştir]

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrk_halklar%C4%B1&oldid=prev&diff=14477771 değişiklikle geri alınan, "Bilim" adlı başlığın çıkarılması hususunu tartışmaya açıyorum. Roux'un Türklerin özelliklerine ilişkin fikirlerini başka görüş yazılı olmadığından ve kendisinin "herhangi" bir bilimsel veriye dayanmaması gerekçesiyle kullanıcı:yagmurlukorfez ve ben çıkardık. Kullanıcı:esc2003'ün herhangi bir önerisi olmadan olaya müdahale etmesi nedeniyle buraya not düşülmesi gereği hasıl olmuştur. Lütfen insanlarla değil, bilgi ile uğraşalım. --Kafkasmurat- 15:00, 18 Haziran 2014 (UTC)

kullanıcı:Kafkasmurat'a katılıyorum. Gerekçeleri birkaç kez tekrar edildi, konu hakkında bilgi sahibi olmadığı açık olan kullanıcı:esc2003'ün gerekçe beğenmediği için "yeterince bilimsel" gibi bir nedenle değişikliği geri alması kabul edilemez. Yağmurlukörfez 15:04, 18 Haziran 2014 (UTC)

Daha önce de değişiklik geçmişlerinde yapılan açıklamalara ek olarak tekrar madde içerisinde gerçekleştirilmiş büyük soruna değiniyorum. "Bilimsel" başlığı altında verilen fransız şarkiyatçısı J.P Roux'un fikirleri herhangi bir bilimsel veriye dayanmayıp, tamamen kendi yorumları ve varsayımlarını/görüşlerini kapsamaktadır. Kendisi antropolog veya arkeolog değildir. Bu alandaki verileri de değerlendirmemekte. İçerik bu hali ile tamamen yanlış bir bilgi içeriyor ve yanıltıcı. Bu alanda bilgi verilecekse bilimsel verilere dayanan, birden fazla güncel kaynaktan yararlanılmalıdır. Bu içerik düzeltilene kadar şimdiki hali kalsın demek değil. Yapılan yanlışın devam ettirilmemesi gerekiyor. En kısa zamanda yer alan içerik düzenlenmeli.Yağmurlukörfez 18:58, 19 Haziran 2014 (UTC)

Destek Destek Şaşkınım doğrusu, sırf inat uğruna bu diretmek nedendir hiç anlamam. --Kafkasmurat- 19:46, 19 Haziran 2014 (UTC)

Eleştiri[kaynağı değiştir]

Roux'a yönelik:

"Jean-Paul Roux; Türklerin temel ırki özellikleri olmadığını, her milleti etkileyecek güçte baskın dilleri olması sebebiyle bir çok kavmi kendi kotaları içinde erittiklerini söylerken, bir yandan da Asya'nın ücra bölgelerinde el değmemiş Türklerin olduğundan bahseder. Bu da kimi Türk tarihçiler tarafından çelişkili/şüpheli bulunarak sıkça eleştiri konusu olmuştur."

şeklindeki ifadelerin kaynağının Roux'un kendi kitabı olması mümkün olabilir mi? 29 Temmuz 2010 tarihinde kaynaksız olarak etiketlenmiş, 1 Ağustos'ta ise başka bir kullanıcı tarafından kaynaklandırılmış. Eleştirinin geçtiği kaynağın doğru olup olmadığının anlaşılması için kaynakçada alıntı belirtilmesi çok iyi olur. --esc2003 (mesaj) 16:00, 18 Haziran 2014 (UTC)

Disiplin[kaynağı değiştir]

Malum, her bilim dalının kendi disiplin alanı içerisinde yetiştirdiği bilim adamları, o bilim dalının kuşkusuz vazgeçilmez kaynak unsurlarıdır. Bunlar, kendi aralarında zaman zaman çelişebilir ve bu çelişki merkezli oluşan ivmeden, o bilim dalı bir adım öne çıkar. Bunları niçin yazdım, açıklayayım:
Madde içeriğinde yer alan "Fransız tarihçi ve Türkolog Jean-Paul Roux", Türkleri şöyle tarif ediyor: şeklindeki ifadenin akabinde Jean-Paul Roux'un:

 1. ..fiziksel [buna biyolojik, ırksal da denebilir] herhangi bir özellik saptama olanağı kalmamıştır. (...) Türklerin hiçbir ırksal özelliği yoktur. Dolayısıyla kendi içinde bir Türk ırkından söz edemeyiz...
 2. ..Belki sadece Orta Asya'nın ücra dağlarından dünyanın herhangi bir yerine, Türklerin damarlarında, eski Türk kanından elmacık kemiklerini çıkık yapan o kandan daha çok, yabancı - Moğol, Çinli, İrani (Aryan), Sami, Rum, Kafkas, Slav, hatta Afrikalı- kanı akmaktadır.

ifadelerini bir tarihçiden dinlemek/öğrenmek yerine, insan anatomisi üzerine ilim yapmış uzman bir bilim adamından dinlemek ve onu kaynak göstermek belki daha etkileyici olurdu. Belki o haliyle " acaba? " diye düşünülebilirdi.

Yukarıdaki rahatsız edici/sabır zorlayıcı ifadeleri esas alarak /bu ifadelere atıfta bulunarak/ bu ifadeleri adeta tekrar ederek yazılmış/yorumlanmış ifadeler, içerikte uygun durum arzetmeyip, özellikle bir milletin mensuplarını rahatsız edici, asılsız ve kişisel yorum niteliğindedir. Vikipedi politikalarına da terstir. TBA ihlâlidir. Nitekim yukarıdaki tartışmaların/rahatsızlıkların kaynağını da bahse konu ifadeler oluşturmaktadır. Bu sebeple madde içeriğinden tarafımdan çıkartılmıştır..--Eğitmenmahmut msj 20:25, 19 Haziran 2014 (UTC)

Kullanıcı:Eldarion, Kullanıcı:esc2003, haberdar olunuz. Belki geri almak istersiniz. --Kafkasmurat- 20:38, 19 Haziran 2014 (UTC)
Geri almaya gerek yok Kullanıcı:Kafkasmurat. Zira Eğitmen Mahmut sizin aksinize, Vikipedi politikalarını iyi bilen bir kullanıcıdır. Köklü değişiklik yaparken tartışma sayfasında gerekli açıklamayı yapmış. Yani sizin yaptığınız gibi ben yaptım oldu dememiş. Eğer itirazı olan var ise bu sayfada konuyu tartışabilir. --Eldarion 06:07, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Eldarion, Biraz yukarı bakarsanız aydınlanacaksınız. Ayrıca bu olaylarda benim bir şey yapmadığımı, süregelen bir tartışmada sadece devriye onayı yaptığımı hatırlatırım. Olayla hiçbir ilginiz olmadığı ne kadar da belli. --Kafkasmurat- 08:03, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Kafkasmurat, siz elbette bu işlemi yapmadınız yani. Tartışma sayfasında fikir belirtilmeden yapılan köklü değişikliği geri getirmek normal bir durum çünkü burada. Tekrar yazayım sizi aydınlatayım. Değişikliği geri aldığınızda tartışma sayfasında fikir belirtiniz, bir kullanıcının karşı çıkmasını beklemeden. Zira kendinizden başka hiç kimse, burada sizi sorgulanamaz uzman veya otorite olarak görmüyor. Köklü değişiklik yapıyor, ya da köklü değişikliği geri getiriyorsanız önce ya da hemen akabinde tartışma sayfasında sebebini belirtmek gerekir. --Eldarion 08:58, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Eldarion, Otoritenizle burada hükmedeceğinizi sanmıyorum. Hizmetlilik de bir yere kadardır. Beni yalnız göstermek de yukarıdaki kullanıcılara hakarettir. Herkes bir yanlışlık olduğunun farkında, ancak sadece siz yanlışlığı yanlışlıkla düzeltmektesiniz. Konu daha evvelce incelenmiş, tartışılmış idi. Burada da gördüğünüz gibi üç başlıkta aynı probleme işaret ediliyor. Her şeyi hizmetlilere danışarak yapmak zorunda mıyız? Size doğrusunu danışan birini engellediğiniz halde hala danışanlar var. Buna rağmen hala galip olmaya çalışmaktasınız. Maddeye yapılan kaynaksız, ardından maddede var olan kaynağın kopyalandığı ve kaynakta yer almayan atıfların yüksek müsadenizle kaldırılması gerekiyor. --Kafkasmurat- 10:46, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Kafkasmurat, var olmayan hayali açıklamalar ile tartışmayı saptırmayınız. Hizmetlilere sormanız/danışmanız gerektiğini hiç bir yerde söylemedim. Ama topluluğa sormanız gerekir zira Vikipedi'yi topluluk yönetir, siz değil. Topluluğa fikir sormak, fikirlerini almak zannediyorum ağırınıza gidiyor, ancak politikalarımız böyle. Burada canınız istediği zaman kaynaklı bilgiyi çıkaramazsınız, köklü değişiklik yapamazsınız. Ek olarak size doğrusunu danışan birini engellendiniz gibi dayanaksız ve boş ihtamlarda bulunma alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi öneririm. --Eldarion 11:18, 20 Haziran 2014 (UTC)
Bu konuda topluluğun görüşleri alındı ve tekrar tekrar gerekçeleri de bildirildi. Sağolsun Kullanıcı Eğitmen tarafından da son olarak gereği yapıldı. Bunun üzerine daha tartışmaya ve gerginliğe gerek yok. Bu kadar basit bir konu gereğinden fazla uzadı/uzatıldı. Yağmurlukörfez 11:06, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Eldarion, hizmetlilik pozisyonunu kullanarak doğruları belirlemeye ve gerçekleri kendince yorumlayarak insanları yöneltmeye çalıştıkça gereken yapılamaz. Hizmetli olduğu için boyun eğemeyiz. Burası hizmetliler lokali değil. 3 kere tartışılmış, halihazırda günlerdir konuşulan bir konuda, hep birlikte işlem yaptık. "Kaynaklı" diye yanlış beyan verilen bilginin "hiçbir" dayanağı yoktur. Şahsın böyle bir ithamı yoktur. Yukarıda esc adlı kullanıcının da yazdığı gibi bunun için sadece mantık yeterlidir. Kaldı ki tek başına- bu yanlış yansıtılmış, bilimsel bir referansı olmayan- görüşün "bilim" diye uygunsuz(garip) bir başlıkta verilmesi saçma oluşun mükemmel bir örneğidir. Eldarion adlı kullanıcının olayı incelemesi, ondan sonra yorum yapması gerekmektedir. --Kafkasmurat- 11:26, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Kafkasmurat, görüldüğü üzere yine boş ve dayanaksız iddialarınızın kaynağı sorulunca, konudan vazgeçip başka bir konuya atlamışsınız. Sizi sizden başka savunan olmamasının sebebini bir düşünün bence. Politika sayfalarında bol bol vakit geçirip, okuyup öğrenmenizi tavsiye ederim. --Eldarion 11:31, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Eldarion Hizmetli olduğunuz için sizin gerçeğiniz geçerli sanıyorsunuz, ancak o sadece sizin dünyanızda geçerli. Bunu hatırlamak için bu sayfadaki eleştirileri okumalısınız. Çevrenizi dikkate almalısınız. Dışarıya kapalı olursak, onları anlayamayız. Hizmetli de olsak gerçeği bu kadar çarpıtamayız. Politika sayfalarından başka okuyacak şeyler de vardır. Mesela ilgili değişikliği okuyabilirsiniz. Değişikliği okumadan, politika uygulamak yanlış olabilir. --Kafkasmurat- 12:06, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Kafkasmurat, ısrarla sorduğum halde hiç bir boş iddianızın altını dolduramadınız. Israrla da boş ve dayanaksız ithamlarda bulunmaya devam ediyorsunuz. Bundan sonra boş iddialarınız için zaman kaybetmeyeceğim, zira zamanım çok değerli. --Eldarion 12:53, 20 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Eldarion, hakaret ederek öyle olmasını sağlamıyorsunuz, kendinizi kandırıyorsunuz. Dayanağı bırakın, iddianız bile yok. Konu üzerinde düşünmemişsiniz. Düşünmeyi de bırakalım, okuduğunuzu sanmıyorum. İçerikteki mantıksızlığı gidermeye yönelik hareketleri, ve iyi niyetli insanları üzüyorsunuz. Sizi de insanlığın bir parçası olarak gördüğümden, bu yanlıştan dönmenizi istiyorum. Kendinize zarar verdiğinizi hatırlatırım. Lütfen bencilliği bırakıp, içeriğe odaklanalım. Bizi daha fazla üzmeyelim.--Kafkasmurat- 13:31, 20 Haziran 2014 (UTC)
Öncelikle kimsenin kimse tarafından savunulmaya ihtiyacı yok, burada mahkeme yürütmüyoruz hatırlatırım. Tartışma içerikten çok kişisel çizgiye kaydığı için gerginliğin devam ettirilmemesi gerektiğini belirttim, yine belirtiyorum. Kullanıcı Eldarion'a ben yardım için danıştığımda kendisi konu ile ilgilenmek yerine "politika gereği"ni yapmayı tercih etti. Müdahale olmak, içerikle ilgilenmek zorunda da değil zaten, kendi tercihi. Kafkasmurat'ın değişikliğini de "tartışma bitmedi" gerekçesi ile geri aldı sanırım ki, konuyu şuan yukarıda birden fazla kişi yeterince açıklığa kavuşturdu. Yağmurlukörfez 11:50, 20 Haziran 2014 (UTC)
Bana yardım için danıştığınızda/ben mesajı gördüğümde zaten politika ihlalini yapmıştınız. Vikipedi topluluğu bizi politikaları uygulamak için aralarından seçmiştir. Yani topluluk bir politika oluşturur, hizmetliler de uygulanmasına yardımcı olurlar. --Eldarion 12:01, 20 Haziran 2014 (UTC)

Düzenleme[kaynağı değiştir]

Yukarıda da bahsettiğim üzere, Eğitmen mahmut'un düzelttiği ilgili içeriği genişlettim. Başlığın adı "Demografi ve Antropoloji" olarak değiştirildi, yorumlar çıkarıldı.Yağmurlukörfez 15:00, 20 Haziran 2014 (UTC)

"Türk halkları" maddesinde Roux adlı tarihçinin kişisel görüşlerini çıkarmamızın nedeni bilimsel veriye dayanmıyor olmasıydı. Düşüncelerini sayfalara taşımamız için J.P Roux'u bu alanda özel yapan bir şey yok. Türkolojideki tek tarihçi de olmadığı gibi Kullanıcı:kafkasmurat'ın da dediği gibi akademide birçok görüşü şüpheyle karşılanan bir tarihçi. Bu alanda tanınmış birçok isim var dünyada ve Roux bunlardan biri değil. Bilinenin aksine zaten kendisi Türkiyede daha çok meşhur. Benim sayfada düzenlemeye gitmemin nedeni de buydu zaten. Siz kendisinin görüşlerini tekrar getirmişsiniz. Yağmurlukörfez 19:01, 20 Haziran 2014 (UTC)

Roux adlı tarihçinin madde içeriğinde yer alan tartışmalı/sıkıntılı ifadelerini , yukarıda yaptığım açıklamalarım doğrultusunda çıkartmıştım. Madde içeriğinde kalan kısımdaki ifadeler kişinin kendi görüşü şeklinde içerikte yer almaktadır. Bu anlamda, yani tamamının çıkması hususunda, topluluğun konuyu tartışmasına ve kararına ihtiyaç var. Çünkü daha önceden bu anlamda vikipedi ifadesiyle değişiklik savaşı yaşanmış.
" Bilimsel görüşler " başlığı altında; ilgili bilim adamlarına, düşünürlere, tarihçilere ait görüşleri siz de ekleyebilirsiniz. Hatta bu görüşleri; "Lehte-Aleyhte" , "Olumlu-Olumsuz", "Pozitif-Negatif", veya "Genel" ,vs. alt başlıkları açarak sınıflandırabilir, maddeyi zenginleştirebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Yeter ki, kişisel görüşler muhtevasında açıktan/açıkça sabır zorlayıcı herhangi bir saldırı içeren ifade olmasın.
Özetle:Çok kıymetli bulduğum katkılarınızı, gönül rahatlığı içerisinde, politikalara ters düşmeyecek şekilde sürdürmenizi bekler, kolaylıklar dilerim..--Eğitmenmahmut msj 19:35, 20 Haziran 2014 (UTC)
Öncelikle çok teşekkürler, rica ederim. Aslında dediğinizi ben de düşündüm ama inanın olacağı yok. Herkes böyle "genelleme" tarzında yorum yapmadığı gibi, yapanların da Roux'dan farkız bir şekilde bir başka tarzda "uç" yorumları var. Eğer eklersek hiç profesyonelce olmayacak. Ve afedersiniz bir şey yarıştıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkacak ki, hem çok kafa karıştırıcı, hem de hiç onaylamadığım bir durum. Böyle geniş bir kitleyi Roux'un veya bir başkasının genellemeleri ile tanımlamamız uygun değil ve aynı zamanda yanlış da. Üstelik bunu "bilimsel görüş" adı altında yapmak yangına benzin dökmekten farksız. Bilimsel başlığında daha çok antropolojik bilgi(?) verilmek istenmişti ben de ona uygun olarak alt maddeyi ve içeriğini düzenledim. Bu konuda ben ve kafkasmurat zaten endişelerimiz doğrultusunda içeriğin maddeden çıkarılmasından yanaydık. Eğer sizin de görüşünüz paralel doğrultuda ise, bu konuda bir konsensus oluşturmuş oluruz.Yağmurlukörfez 20:07, 20 Haziran 2014 (UTC)
O halde madde içeriğindeki Roux'a ait görüşleri, karşıtlık içermesi gerekçesi ile ilgili maddemize (Türk karşıtlığı maddesine) aktaralım derseniz, ben de sizin görüşünüze katılırım. Şu haliyle içerikteki Reox'dan alıntılanan içeriğin hepten çıkartılması yani vikipediden silinmesi uygun olmaz diye düşünüyorum..--Eğitmenmahmut msj 06:53, 21 Haziran 2014 (UTC)
"Roux'a ait görüşleri, karşıtlık içermesi gerekçesi ile Türk düşmanlığı aktaralım derseniz, ben de sizin görüşünüze katılırım." kendi yorumlarımıza göre kişilere veya onların yorumlarına nitelemeler yaparak taşıma veya kaldırma işlemleri yapmıyoruz. Kaynağınız var mı bununla ilgili? Türklerin tarih boyunca çok çeşitli halklarla temas ettiği bilinen bir şey. Kullanıcı:Anton.aldemir ile tartışın isterseniz. Üçünüz ve o, birbirine iki zıt kutuplarda yer alıyorsunuz. Tartışarak belki ortasını bulursunuz :) --esc2003 (mesaj) 07:22, 21 Haziran 2014 (UTC)

@ Kullanıcı:Esc2003, size şu an niçin cevap veriyorum, inanın onu ben de bilmiyorum. Çünkü siz yapıcı olmaktan, bir şey üretmekten, sorun çözmekten çok; insanları yermeyi, zaman zaman içlerinden seçtiklerinizi haksız bir şekilde ispitlemeyi, topluluğun kafasını bulandırmayı seven bir kullanıcısınız. Kusura bakar mısınız bilemem ama, bu güne kadar edindiğim intîba öyle. Halbuki, nazik olmak Vikipedi'de bir kuraldır. Bu madde ile ilgili olarak bir çözümsüzlüğe/karışıklığa çare anlamında bu tartışmaya dahil olmuştum. Ve bu süreçte en son, yeni bir kullanıcının konu ile ilgili olarak kişisel mesaj sayfama yazdığı mesajı ; sırf (onunla) ikimiz arasında konuşulmasın, topluluk dahil olsun diye buraya taşıdım. Niçin? Çünkü senin yaptığın gibi iz sürerek/gizli iş hallederek, ısrarla değişiklik savaşına dahil olarak değil; iddia ettiğin gibi iki-üç kişi arasında görüşülüp-oldu bittiye getirilsin de değil, topluluk görsün ve ona göre nihaî karar versin diye. Hem öyle yapmasaydım, şimdi seninle tartışma lütfuna erebilir miydim hiç? Kaldı ki, benim tartışmaya dahil olduğum kısımdan buraya kadar yazılanları iyi okumadığın açık. Şayet okumuş olsaydın, şurada yazılanlara uyar, kişileri itham etmezdin. " kendi yorumlarımıza göre kişilere veya onların yorumlarına nitelemeler yaparak taşıma veya kaldırma işlemleri yapmıyoruz. Kaynağınız var mı bununla ilgili? diyorsun. Peki, soruyorum: Bu sayfa maddenin tartışma sayfası değil mi? Tartışma derken; sen ne anlıyorsunuz? Vikipedide insanlar karşılıklı (sesli olarak) konuşma dili veya işaret dilini kullanarak konuşmuyor. Yazışma dili kullanılıyor. Yani insanlar burada yazarak tartışıyor. Peki benim/bizim yaptığımız ne? Ayrıca, taşınan, kaldırılan ne? "Benim veya başkalarının üzerine yorum yapmak" yerine, buradaki herkesin herkesten beklentisine riayet edip, tartışma konusunda sağlayacağın katkılarınla tezâhür etmen, benim de kişisel beklentimdir. Bilmem anlata bildim mi?..--Eğitmenmahmut msj 08:33, 21 Haziran 2014 (UTC)

Belli ki çok dolmuşsunuz, onadır bu sözler. Uygun zamanı bekliyordunuz herhalde bunları söyleyebilmek için. "İspitçilik" ithamınıza çok güldüm gerçekten. Gizli iş yapmak, iz sürmek sizin bileceğiniz işlerdir. İz sürüp kullanıcıları etiketleyen ben değilim. Gizli iş yapmasaydınız denetçi istemeye gerek kalmazdı. Bunu ispiyonculuk olarak addediyor olmanız da Vikipedi politikalarına ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor. Etnik kimliğin belli başlı bir tanımı olduğunu zannederek hareket eden kullanıcılardan beklenen davranış budur zaten. --esc2003 (mesaj) 09:13, 21 Haziran 2014 (UTC)
Burada "gerçekler" ile ilgilenmediğimizi ve öznel gerçekliklerin bizi bağlamayan bir durum olduğunu hatırlatayım. Vikipedi:Doğrulanabilirlik sayfasını herkesin okumasında fayda var. İkinci olarak, Kullanıcı:Eğitmen Mahmut'un "silmeyelim, taşıyalım" önerisine gelirsek, o görüşler zaten silinmedi, kullanıcı:Kafkasmurat' tarafından Jean Paul Roux sayfasına ilk seferinde taşındı.Yağmurlukörfez 10:06, 21 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:Esc2003'ün ansiklopedi anlayışına şaşırdım doğrusu. Birbirimizle kapışmak için mi buradayız? Rastgele "bilim" diye eklenen ancak bilimsel dayanağı olmayan. Kaynağı ise başka birince "ref name" ler içerisinden eklenen, yanlış yorumlardan oluşan eklentiye nasıl davranış gösterilmelidir? Önce yazıp, aksini kanıtlayın demek nasıl bir tutumdur? Kaynaklarınız varsa, diyorsunuz. Kişisel- öznel yorumlara ne gibi kaynak bulunabilir. --Kafkasmurat- 10:19, 21 Haziran 2014 (UTC)
 • @Esc2003, Benim/senin ne kadar gizli iş yaptığım/yaptığın ayan beyan ortada. Sözlerine dikkat et. Burada herkes kimin ne derecede aydınlık/karanlık olduğunu çok iyi bilir. Yukarıda da ifade ettiğim gibi, iyi niyetle bir şeyler yapacaksan buyur: kullanıcı katkılarıyla büyütmeye çalıştığımız ansiklopedi burada. Eğer farklı bir niyetin varsa maalesef yeri burası değil. Ayrıca; elinden şekeri alınmış, anaokulu çocukları gibi zırt bırt şikayet sayfasına koşman, o sayfanın ciddiyetine de zarar veriyor. Oraya yazacaklarını, senden epeydir açıklama bekleyen bir yer var, önce oraya yaz. Orada ne diyeceksen de, de de aydınlanalım. Hatta yukarıdaki ifadelerimin sorunlu olduğu gerekçesiyle şuraya taşıdığın benimle ilgili yakınmanı, keşke burada kendi yazdıklarını okuduktan sonra yazsaydın. Ama ben senin yaptığını yapmayacağım, seni buradan kınıyorum ve ciddiyete davet ediyorum. Burada kimsenin boşa vakit geçirmeye niyeti yok. Bilmem anlatabildim mi?.--Eğitmenmahmut msj 11:26, 21 Haziran 2014 (UTC)
  Diyecek ne var ki? Kuklacılık yaptınız ve engellendiniz. Ortada kişisel bir kanaat yok. Programın verdiği sonuca göre verilmiş bir engel var sadece. "Benzer yorumlarla gelmeniz halinde size cevap vermeyebilirim, bilginize" diye not düşmüştüm ayrıca. Bu neyin ısrarı? Dilerseniz bu tartışmayı kendi mesaj sayfalarımızda ya da uygun bulduğunuz başka bir sayfada devam edebiliriz. Farkındasınızdır ki şu an konuşulanların maddeyle bir ilgisi bulunmuyor. --esc2003 (mesaj) 16:13, 21 Haziran 2014 (UTC)


Burada "gerçekler" ile ilgilenmediğimizi ve öznel gerçekliklerin bizi bağlamayan bir durum olduğunu hatırlatayım. Vikipedi:Doğrulanabilirlik sayfasını herkesin okumasında fayda var. İkinci olarak, Kullanıcı:Eğitmen Mahmut'un "silmeyelim, taşıyalım" önerisine gelirsek, o görüşler zaten silinmedi, kullanıcı:Kafkasmurat' tarafından Jean Paul Roux sayfasına ilk seferinde taşındı. Bütün yapılan açıklmalar doğrultusunda ilgili tarihçiye ait kişisel yorumun kendi sayfasına taşınması en sağlıklı yol. Tartışma da daha fazla başka çizgiye kaymadan sonlansın artık. Yağmurlukörfez 10:06, 21 Haziran 2014 (UTC)
Onun farkındayım da, ayrıca Türk düşmanlığı maddesine aktarılması lafı geçiyor. Yorumum bunaydı. --esc2003 (mesaj) 16:39, 21 Haziran 2014 (UTC)

Yukarıdaki birkaç konu dışı yorumu bağlantı vermek suretiyle sayfadan kaldırdım fakat saygıdeğer kullanıcı bunları "Maddelerin tartışma sayfalarını boşaltmak gibi bir yetkiniz yok. Yaptığınız düpedüz Vandallıktır. Vandal olmayınız" diyerek geri aldı. Bu durumdan dolayı özür dilerim. --esc2003 (mesaj) 18:41, 21 Haziran 2014 (UTC)

 • Yorum Yorum Konudaki bahsi geçen başlığı inceledim. Yukarıdaki tartışmalarıda okudum. Kişisel görüşüm, eğer ağırlıklı olarak benimsenmiş bir bilimsel görüş varsa o tür bir başlık oluşturulmalıdır. Aksi taktirde sade bir kişinin Türkler hakkında söylediği bir kaç cümleden ibaret görüş için o tür bir başlığa gerek olmadığı kanısındayım. Sait71yaz 19:23, 21 Haziran 2014 (UTC)
Sorun da tam olarak bu alanda "ağrılıklı olarak" benimsenmiş bir bilimsel görüşün olmayışı. Türk tarihi, Roma tarihi gibi rahat bir şekilde işlenemiyor. Göçebe halklar oldukları için haklarındaki bilgiler çok az ve çok fazla varsayım var. Her konuda evrensel bir karara varmak mümkün değil. Maddede yer alan içerik tamamen kişisel görüş bazında ve bu görüşü özel kılan hiç ama hiçbir neden yok.Yağmurlukörfez 19:49, 21 Haziran 2014 (UTC)
Evet, bu tür bir madde de eğer böyle bir başlık oluşturuluyorsa, ağırlıklı bir görüş olmasa bile eğer Roux'un görüşlerine yer veriliyorsa bir kaç KD tarihçinin daha görüşlerine yer verilmelidir. Tek taraflı olarak bilimsel başlığı altına yalnızca bir kişinin görüşünü yazınca madde biraz tarafsızlık rayından çıkıyor izlenimi "verebilir". Bunların önüne geçmek için, Roux şunu demiştir, buna karşın şu şu tarihçiler ise şunları savunmuştur gibi bir yol izlenebilir.Sait71yaz 21:28, 21 Haziran 2014 (UTC)
Kullanıcı:SAİT71, Daha önce de burada aynı konu tartışılmış ve sorunlu içerik ile ilgili benzer şikayetler dile getirilmiş. Ama artık ne olduysa öyle kalmış. Eski tartışmayı da incelemekte fayda var. Roux adlı tarihçinin yaptığı gibi başka bir tarihçinin bu tarz bir yorum yaptığına rastlamadım. Daha önce de yukarıda belirttim. Sizin dediğinizi Eğitmen Mahmut da önermişti başta. Şimdi yoksa ne yapacağız? tek başına kalması doğru mu?Yağmurlukörfez 22:05, 21 Haziran 2014 (UTC)
Ben şahsi fikrime göre doğru bulmuyorum. Olacaksa birden fazla KD görüşe yer verilerek bu başlığın olmasından yanayım.Sait71yaz 22:07, 21 Haziran 2014 (UTC)
Katılıyorum. İçeriği maddeye ekleyen ve kalmasını isteyen kişilerin maddeye farklı görüşleri de eklemesi gerekirdi. Eğer yoksa o başlık ve içerik maddeden çıkarılmalı. Yağmurlukörfez 22:30, 21 Haziran 2014 (UTC)
Naçizane konu hakkındaki fikirlerim bunlardır. Kayıtsız kalmamak adına maddeye ve yorumlara göz atarak kendi fikrimi belirttim. Diğer arkadaşların da yorumlarını beklemekte fayda var tabi...Sait71yaz 23:07, 21 Haziran 2014 (UTC)

@Mavrikant Programı ben de izlemiştim. Roux'un görüşlerini öne sürerek "Türk diye bir ırk yoktur" diyen Yasin Aktay'ın eleştirildiği bir programdı. Ama "bilimsel görüşler" bazında yardımcı olacak bir program değil ne yazık ki. Senin bu konuda somut bir fikrin var mı?Yağmurlukörfez 23:24, 21 Haziran 2014 (UTC)

Genetics and origin[kaynağı değiştir]

The academic mainstream view is now that the origin of the Turkic people is somewhere in northern East Asia, most likely in Manchuria and Mongolia. DNA analyses show that ancient Turkic people were closely related to Mongolians and Han Chinese people. (Ancient Turks were, like most Turkic groups today, racially Mongoloid. Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4405460 and https://www.researchgate.net/publication/320915864_Austronesian_influence_and_Transeurasian_ancestry_in_Japanese_A_case_of_farminglanguage_dispersal. Modern Turkish people in Turkey retain about 21% of Turkic ancestry (East Asian). Source: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/15/963. Can someone add this informations to this article and to the article about Turkish people? Thank you in advance!—212.95.8.243 00.16, 23 Ağustos 2019 (UTC)[yanıtla]

Koskoca türk halkları yalnızca doğu asya geni taşıyan halklar değillerdir Türkiye'de türk %21 demek taraflı ve yanlı bir yaklaşımdır. Burtigin (mesaj) 07.42, 29 Aralık 2020 (UTC)[yanıtla]

Madde içeriği[kaynağı değiştir]

"Türkiye'deki Türk dillerinin dağılımı" maddesindeki ISO numarası gerekli mi? Firatlal (mesaj) 06.15, 23 Aralık 2020 (UTC)[yanıtla]

AZERİ DEĞİL AZERBAYCAN TÜRKÜ YADA AZERBAYCANLI[kaynağı değiştir]

Azeri diyip durmayın Azerbaycanlı ya da Azerbaycan Türkü deyin. Azeriler farklı bir kavim, Türkler arasında öyle bir kavim yok. My name has eaten (mesaj) 10.54, 13 Şubat 2021 (UTC)[yanıtla]

Evet haklısınız. Bu konu daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Belirttiğiniz gerçeğe rağmen, yaygın kullanım gerekçesiyle toplulukta fikir birliği sağlanamadı. türkiyede insanlara sorsanız çoğunluk hatta tamamına yakını Azeriler der. Bu konuda Azerbaycan devleti ve Azerbaycan Türkleri vikipediada değil önce dünyada tanınırlıklarını Azerbaycanlılar şeklinde ortaya koymalı. Bu süre alır ama günümüzde internet dünyasıyla birlikte o kadarda uzun süre almaz. --Muratero 10.51, 14 Şubat 2021 (UTC)[yanıtla]

azerilerin irani bir kavim olduğu söyleniyor. Orta Asya'dan gelen Türk göçleri ile asimile olduğu ne kadar doğru? 5.47.166.177 23.39, 14 Temmuz 2021 (UTC)[yanıtla]

Azeri ve Azerbaycan Türk'ü farklı şeylerdir, evet Azeriler önceden yaşamış irani bir kavimdi, tabiki başka halklarla karıştılar ama çok etkili oldular mi bilmiyorum. Yani günümüz Azerbaycan nüfusunu aşırı etkilediklerini sanmıyorum. Staline kadar Azerbaycan Türklerine Kafkas Tatarları deniyordu Firatlal (mesaj) 09.12, 15 Temmuz 2021 (UTC)[yanıtla]