Satanizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Baphomet'ın sembolü, daire içerisinde ters yıldız çizilerek ifade edilir. Günümüzde satanizmin en çok kullanılan sembolüdür[1].

Satanizm, Şeytan'ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti.

Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır. "Teistik satanizm" Şeytan'ın ruhani varlığına tapınılan, orta çağ kökenli satanizm türüyken; "ateistik satanizm" şeytan'ın sembol veya felsefi bir simge olarak kabul edildiği, ve bu simgenin dini inançlar başta olmak üzere; ortak değerlere karşı yüceltildiği satanizm türüdür.

Ateistik satanizm, ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

Teistik Satanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Ters dönmüş haç, günümüzde satanizmin sembollerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Teistik satanizm, Şeytan'ın ruhani varlığına ve gücüne tapınılan satanizm türüdür[2][3]. Teizm'den yola çıkılarak, kutsal kitaplarda anlatılan veya ruhani boyuttaki bir Şeytan'a inanılır

Lucifer'ın sembolü, teistik satanizmin sembollerinden birisi.

Spiritual Satanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Spiritual satanizm, teistik satanizmin alt kollarından birisidir. İçerisinde kara büyü ve çeşitli ritüeller barındırmaktadır. Okültizm ve maji ile yakın ilişki içerisindedir.

Spiritual satanizm, ruhani bir boyutta yaşadığına inanılan şeytan ile iletişim kurma, ondan yardım isteme veya şeytana tapınma gibi eylemleri de barındırır. Spiritual satanistlerin çoğunluk bir kısmı; Şeytan'ı bilge, insanlara yol gösterici ve dost bir varlık olarak görmektedir.[4]

Işık Tanrısı Ekolü[5][değiştir | kaynağı değiştir]

Sadece fikirlerinin bilinmesini ve insanların gerekirse kendi çevrelerinde bağımsız, birerli, ikişerli guruplar olarak bu fikirlere inanmaları ve din karşıtı düşüncelerin yaygınlaşması. Bu konuda da aceleleri yok. Birinci ekolün tersine bunlar, İstanbul dışında da yaygınlaşmış durumdalar çünkü fikirlerini yaymaya çalışıyorlar. Ekol müslümanlık ve diğer dinlere kabul edilebilir ölçülerden fazla eleştiri getirmiyorlar ve kendi işlerine bakıyorlar.

Ayetler Kitabı[6]

Dünyadaki bilinen Satanist ekollerden en büyük farkı ellerinde bizzat Şeytan tarafından vahyedilen, yazdırıldığı iddia ettikleri bir yazı bulunmasıdır. Anton Le Vay'ın kara incili bile onun tarafından yazılmış bile değil, toparlanmıştır. Şeytan tarafından vahiy edildiği öne sürülen bilinen tek metin Yezidilerin kutsal kitaplarıdır. Ayetler Kitabı ise tamamen kendisine özgü bir metindir. Türkçe olarak vahiy edildiğinin iddia ediliyor. Kitabı vahiy olarak alan ya da yazan kimsenin kimliği bir yana, cinsiyeti bile belli değildir. Tevrata benzer bir dili vardır.

Gerçekler Kitabı[7]

Dünyanın, hayvanların ve insanların nasıl yaratıldığına dair bazı bilgiler verir. Kötülüğün tanrısı olarak ithaf edilen tanrının diğer tanrılarla nasıl anlaşılmazlığa düştüğünü ve ayrıldaklarını anlatır.

EKOLÜN GÖRÜŞLERİ

Bu kesimin görüşleri de bir çok açıdan diğer ekolün görüşlerine benzerlik göstermektedir. Özet olarak burada da Şeytan iyi tanrı, bildiğimiz Tanrı ise Kötülüğün, kötü tanrısıdır. Kurban ve kanın kötü tanrı için enerji kaynağı olduğunu düşünürler. Ekol Müslümanlık hakkında da olumsuz düşünceler ileriye sürerek, Kur-an'da bile Şeytan'ın karıştırdığı bir çok şey olduğunu ileriye sürerler. Ekol cinselliğe ağırlık vermesi ise Tanrı'nın cinsellikten zarar görmesi ve Tanrı'nın kanla, Şeytan'ın cinsellikle enerji alması ile açıklıyorlar. Bu kesim, diğerleri gibi Feminizm değil fakat bunlar da cinsler arasında gerek her türlü hak, gerekse yönetim açısından bir fark görmüyorlar.

Luciferizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Kendilerini, şeytanın en seçkin topluluğu olarak gören ve gizliliğe önem vermeleri nedeniyle günümüzde de ne tür törenler ve etkinlikler yaptıklarına dair çok fazla bilgi bulunmayan bir teistik satanizm mezhebidir.[8]

Ateistik Satanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

LaVey'in imzası

Ateistik satanizm kavramı ilk olarak 1966 yılında Anton Szandor LaVey ile ortaya çıkmıştır.

Ateistik satanizm, Şeytan'ın yüceltildiği, ancak Şeytan'ın sembol veya bir öğreti olarak kabul edildiği satanizm türüdür. Şeytan'ın ruhani varlığına inanılmaz.

LaVeyan Satanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: LaVeyan satanizm

LaVeyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır.

LaVeyan satanistler birer ateisttir, ve Şeytan'ın varlığına inanmazlar[9]. Şeytan'ın varlığına inanmadıkları gibi, "Tanrı, Ruh, Büyü, Cennet, Cehennem" gibi doğaüstü kavramların hiçbirine inanmazlar[10]. LaVeyan satanistler materyalisttir. Metafizik kavramların hepsini reddederler.

LaVeyan satanizm, Şeytan kavramını doğaüstü bir varlık olarak kabul etmez. Şeytan'ı felsefi bir öğretmen, bir figür veya bir sembol olarak kabul eder. LaVeyan satanistlere göre, Şeytan; insanın vahşi doğasını temsil etmektedir. Şeytan, insanın içindeki hayvani duyguları, içgüdüleri ve dürtüleri temsil eder. İnsanlar içlerindeki bu içgüdüleri temel alarak yaşamalıdır. LaVey'e göre: İnsanlar tarafından uydurulan "Tanrı" kavramı bunları yasaklamıştır, ve günah olarak kabul etmiştir. Şeytan simgesi bunun tam zıttını oluşturmaktadır. Satanist bir birey, Şeytan'ın temsil ettiği bu kavramlara göre yaşamalıdır.

Sembolik Satanizm[değiştir | kaynağı değiştir]

LaVeyan satanizm'de yer alan "Şeytan = Sembol/Öğreti" kavramını ilham alan satanizm türüdür.

Şeytan'a sadece sembolik olarak inanılır. Bu akımın temsilcileri, egemen ahlak sisteminden bağımsızlaşmak için şeytanî semboller kullanırlar. Temsilcileri için şeytan sembolü, insanlığın kurtuluşu ve güçlenişi yolundaki en ilham verici örneklerden biri olarak algılanır[11].

Örgütlenme[değiştir | kaynağı değiştir]

Şeytan Kilisesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ana madde: Şeytan Kilisesi

Şeytan Kilisesi, Anton Szandor LaVey'in 1969'da yazdığı Şeytani İncil'de ifade edilen satanizmi uygulayan dinî organizasyon.

LaVey'in ölümünden sonra Şeytan Kilisesi'nin başına Peter Howard Gilmore "baş rahip" olarak geçmiştir.

First Satanic Church[değiştir | kaynağı değiştir]

Şeytan Kilisesi'nin baş rahibi Peter Gilmore'un düşünceleri ve faaliyetlerine karşı çıkan, Anton LaVey'in kızı Karla LaVey; "First Satanic Church" (İlk Şeytani Kilise) oluşumunu kurmuştur.

Set Tapınağı[değiştir | kaynağı değiştir]

1975 yılında Amerika'da, eski bir rahip olan "Michael Aquino" tarafından kurulan; Mısır tanrısı Set'e tapınma amaçlı okült organizasyon. Kimi çevreler tarafından teistik satanist bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.

Dokuz Açılar Tarikatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Daha çok küçük gruplar halinde Avrupa'da görülürler ve bazıları satanist olarak tanımlanır. Bünyesindeki iki ana grup dikkat çeker. Bu gruplar gelenekçidirler ve antik kaynaklara saygı gösterirler, daha keskin ve katı yaklaşımları vardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]