Şeytan'la anlaşma

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yazılı anlaşma

Şeytan'la anlaşma, Şeytan'la pakt ya da Faust pazarlığı Hristiyan folklorundaki başlıca ögelerden biri, en iyi örneği Faust efsanesi ve içindeki Mephistopheles olan, Batı kültüründe yaygın bir motiftir. Aarne-Thompson'ın tipolojik kataloğunda, kategori AT 765B'de "Şeytan ile kontrat" olarak yer alır.

Geleneksel Hristiyanlığın cadılıkla ilgili inançlarına göre bu pakt, kişi ile Şeytan veya diğer bir demon (veya demonlar) arasındadır; kişi, Şeytani bir lütuf karşılığında kendi ruhunu teklif eder. Söz konusu lütuf, hikâyeden hikâyeye değişiklik gösterir ancak genelde: gençlik, bilgelik, zenginlik veya güç ile ilgilidir. Ayrıca bazılarının bu anlaşmayı, bir karşılık beklemeden sadece Şeytan'ı efendi olarak tanımak için yaptığı söylenmektedir.