Kerramilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Basmala.svg

İslâm'da İ’tikad ve Mezhepler
The Blue Mosque at sunset.jpg

Kerrâm’îyye, Mücessime mezhepleri arasında yer alan Kerrâmîlik Mezhebi, Muhammed bin Kerrâm[1] tarafından kurulan bir mezheptir.

Kerrâmî merkezinde bulunan Cam Minaresi.

Muhammed bin Kerrâm[değiştir | kaynağı değiştir]

"Muhammed bin Kerrâm" Hicrî 190 / M. 806 yılında Sicistan’daki Zerenç şehrinde doğmuştur.[2]

Kerrâmî merkezindeki Cam Minaresi.

Hayâtı[değiştir | kaynağı değiştir]

Nişabur ve Belh şehirlerinde tahsil gördü. Bütün malını satarak “Fakirlik” mesleğini icra etti. Hicrî 230 / M. 845 yılında Mekke’ye geldi ve beş yıl orada kaldı. Sırtında bir post, başında keçeden bir küllah olduğu halde müritleriyle birlikte dolaşarak kendi mezhebini yaymak için epey çaba sarf etti. Sonunda, başına toplanan kırk bin müridiyle birlikte Herat’tan da kovuldu. Yirmi sene kadar Kudüs’te oturdu ve orada öldü.[3][4]

İ'tikadî mezhebi[değiştir | kaynağı değiştir]

"Muhammed bin Kerrâm" i'tikaden Mürcie ile Mücessime’den olup,[5] Cenâb-ı Hakk’ı cisim olarak i'tikat eder ve te'vili suret-i kat’iyyede kabul etmezdi.[6]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]