Ahbârilik

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ahbârî (Farsça: اخباری), Şiilik meşrebin Caferilik mezhebinin ekollerinden Fıkıh usûlü (fıkhî kaynak) olarak Kur'an, Hadis ve İcma'nın dışında Akl (hikmet, Sünnilik'te Kıyas)'ı kabul etmeyen bir ekol.

Peygamber ve İmamlar'ın haberlerine (hadislerine) önem vererek içtihâd hakkın uygulanmasını kabul etmez.

16. yüzyılda Muhammed Emin Astarabadi'nin gayetleriyle Caferilik içinde hakimiyeti kurmuş ancak 18. yüzyılın sonlarında Usûlî ekolü tarafından yenilmiştir.

Günümüzde Bahreyn, Güney Irak ve Hindistan'da varlığını sürdürmektedir.