Hums (İslam)

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Hums, kelime olarak Arapça Hamse (beş) kelimesinden türemekte ve beşte bir anlamını taşımaktadır.

Dini terim olarak Hums (Humus olarak da geçmektedir) "herhangi bir şekilde elde edilen malın hayra harcamak üzere ayrılmış beşte birlik kısmı"dır.

Kur'an'ın "..Bilin artık ki bir şeyden ganimet elde ettiniz mi, beşte biri Allah’ındır ve Resulünün ve Resulünün yakınlarının..." (Enfal; 41) ayeti kazanılan malın beşte birini Allah yolunda harcamak üzere Resul'üne ve ondan sonra temsilcileri olan Ehl-i Beyt'ine verilmesini farz kılmaktadır.

Sünni anlayışta sadece savaş ganimetine işaret ettiği düşünülen ayet Şiilikte genel bir kazanç ve kar anlamını taşır. Ayrıca bu pay Sünnilikte "beyt-ül mal" adı verilen hazineye ait iken, Şiilikte fakir, yetim ve muhtaç kişilerin yanında ayrıca Muhammed'in soyundan gelenlerin kullanımına tahsis edilir.